Sistemul Cheltuielilor Publice

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 21 în total
Cuvinte : 6048
Mărime: 209.76KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

1. Conţinutul cheltuielilor publice – pg. 3

2. Nivelul, structura şi dinamica cheltuielilor publice – pg. 4

3. Principalele categorii de resurse publice – pg.5

4. Criterii de clasificare a cheltuielilor publice – pg.5

5. Analiza cheltuielilor publice – pg.8

6. Informaţii referitoare la tipurile de cheltuieli publice – pg.11

A.Cheltuielile publice destinate acţiunilor social-culturale. – pg.11

1) Cheltuielile publice pentru învăţământ – pg.12

2) Cheltuielile publice pentru sănătate – pg.12

3) Cheltuieli publice pentru cultură, culte, activitate sportivă şi tineret – pg.13

4) Cheltuieli publice pentru securitatea socială – pg.13

5) Cheltuielile publice pentru ajutorul de şomaj – pg. 14

6) Cheltuielile publice pentru asistenţă socială – pg.14

B. Asigurările sociale – pg.15

C. Asigurările sociale pentru sănătate – pg.17

D. Cheltuielile publice pentru obiective economice, pentru protecţia mediului şi cercetare – pg.18

E. Cheltuielile pentru servicii publice generale, ordine publică, siguranţă naţională şi apărare – pg.19

7. Concluzii – pg.20

8. Bibliografie – pg.21

Extras din document

Sistemul cheltuielilor publice

Conţinutul cheltuielilor publice.

Componentă a funcţiei de repartiţie a finanţelor publice, cheltuielile publice reprezintă etapa următoare constituirii fondurilor publice şi se referă la distribuirea acestor resurse băneşti către diferite obiective sociale sau economice (reglementate de către programe guvernamentale).

,,Cheltuielile publice exprimă relaţii economico-sociale în formă bănească, care se manifestă între stat, pe de o parte, şi persoane fizice şi juridice, pe de altă parte, cu ocazia utilizării şi repartizării resurselor financiare ale statului, în scopul îndeplinirii funcţiilor acestuia”.

Aceste cheltuieli vizează diverse plăţi pentru atingerea obiectivelor conforme politicii statului (servicii publice generale, acţiuni socio-culturale etc.). În funcţie de destinaţia lor, se poate vorbi despre cheltuieli publice (cheltuielile publice) care consumă definitiv o fracţiune a PIB (plătire curente de instituţiile publice) şi despre cheltuieli publice care reprezintă o avansare de PIB (exprimă contribuţia statului la producerea brută de capitol de natură materială sau nematerială).

Din perspectiva domeniului în care sunt realizate cheltuielile publice, putem afirma că acestea conţin în structura lor:

a) cheltuieli publice efectuate de administraţiile publice centrale de stat;

b) cheltuieli publice ale colectivităţilor locale;

c) cheltuieli publice finanţate din fondurile asigurărilor sociale de stat;

d) cheltuieli publice ale organismelor internaţionale.

Cheltuielile publice totale reprezintă suma cheltuielilor efectuate de tipurile diverse de administraţii publice.

Cheltuielile publice totale consolidate cuprind: cheltuieli publice ale administraţiei publice centrale (finanţate de la bugetul de stat, din fondurile securităţii sociale şi fonduri speciale) plus cheltuieli publice ale subdiviziilor politice şi administrative intermediare plus cheltuieli publice ale autorităţilor supranaţionale.

Trebuie făcută o distincţie clară între cheltuielile publice şi cele bugetare, acestea din urmă fiind o subcategorie. Cheltuielile publice cuprind în sfera lor: cheltuieli bugetare, cheltuieli din fonduri cu destinaţie specială, cheltuieli extrabugetare şi cheltuieli efectuate din bugetul trezoreriei publice.

Prin cheltuiele publice statul acoperă necesităţile publice de bunuri şi servicii considerate prioritare în fiecare perioadă.

Nivelul, structura şi dinamica cheltuielilor publice.

Nivelul cheltuielilor publice. Indicatorul care poate exprima nivelul cheltuielilor publice într-o anumită perioadă de timp este ponderea cheltuielilor publice în produs intern brut care permite analiza volumului cheltuielilor publice în raport de nivelul de dezvoltarea economică şi socială a fiecărui stat şi în fiecare etapă. În 1987 în ţările dezvoltate cheltuielile reprezentau în medie aproximativ 42% din produsul intern brut. Ponderea cheltuielilor publice în produsul intern brut diferă de la o tara dezvoltata la alta. Un alt indicativ îl constituie cheltuielile publice medii pe locuitor. Acesta reprezintă mărimi variabile în ţări dezvoltate şi în ţări în curs de dezvoltare. În ţările în curs de dezvoltare cu economia în tranziţie nivelul cheltuielilor publice este diferit, în funcţie de o mulţime de factori economici, sociali şi politici.

Structura cheltuielilor publice. Este necesară stabilirea ponderii a fiecărei categorii de cheltuieli publice în totalul acestora, pe baza relaţiei:

gscpi= - cptcpi. 100

gscpi - greutatea specificå a categoriei de cheltuieli publice

cpi - cheltuielile publice ale categoriei i

cpt - cheltuieli publice totale

i - 1 n categorii de cheltuieli.

Cu ajut ponderilor gscpi se poate da interpretarea orientării resurselor financiare ale statului în armată, economie, amortizarea a datoriilor publice. Structura cheltuielilor publice pe diferite categorii se delimiteazå în cadrul criteriilor de clasificare a acestora în fiecare stat sau în statisticile internaţionale.

Principalele categorii de resurse publice sunt:

I.Resursele bugetului de stat:

Venituri curente

A. Venituri fiscale

A.1. Impozite directe

A.2. Impozite indirecte

Preview document

Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 1
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 2
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 3
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 4
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 5
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 6
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 7
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 8
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 9
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 10
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 11
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 12
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 13
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 14
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 15
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 16
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 17
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 18
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 19
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 20
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 21

Conținut arhivă zip

  • Sistemul Cheltuielilor Publice.doc

Alții au mai descărcat și

Dubla impunere - studiu de caz privind metodele de evitare a dublei impuneri

INTRODUCERE Ca urmare a dezvoltării şi perfecţionării mijloacelor de producţie şi a tehnologiilor, adâncirii diviziunii sociale a muncii, lărgirii...

Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice bugetare în România și Germania

Capitolul I Cadru conceptual și metodologic 1.1 Cheltuielile publice și structura cheltuielilor publice 1.1.1. Cheltuielile publice - se referă...

Evoluția Presiunii Fiscale în România și Implicațiile Acesteia

CAPITOLUL I PRESIUNEA FISCALĂ 1.1. Acepțiuni ale conceptului de presiune fiscală În literatura de specialitate există diverse puncte de vedere...

Abordari Moderne ale Finantelor Publice

Cap I Conceptul de cheltuieli publice si continutul acestora I.1 Conceptul de cheltuieli publice La nivel national, statul este cel mai...

Moneda in Romania

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Cheltuieli Publice pentru Cercetare Stiintifică și Dezvoltare Tehnologică și Impactul Lor

1. Caracterizarea generală a cheltuielilor pentru cercetare stiintifică si dezvoltare tehnologică 1.1 Conceptul de cheltuieli publice şi...

Sistemul Cheltuielilor Publice

CAPITOLUL I Notiunea, rolul si clasificarea cheltuielilor publice 1. Notiunea de cheltuieli publice Cheltuielile publice reprezinta...

Sistemul Cheltuielilor Publice și Impactul Acestora Aspupra Proceselor Social Economice

1.CONŢINUTUL ECONOMIC AL CHELTUIELILOR PUBLICE În procesul îndeplinirii funcţiilor şi sarcinilor sale, statul asigură acoperirea necesităţilor...

Sistemul bugetar în România

Partea I Conceptul de sistem bugetar 1.1. Noţiuni introductive Odată cu apariţia unei forţe publice - adică a statului - au apărut şi primele...

Sistemul Cheltuielilor Publice

CAPITOLUL 1. SISTEMUL CHELTUIELILOR PUBLICE 1.1.Notiunea de cheltuieli publice În abordarea şi interpretarea cheltuielilor publice, se remarcă...

Raport scris de investigație - Studierea structurii sistemului cheltuielilor publice în RM

Cheltuielile publice exprimă relații economico-sociale în formă bănească ce se manifestă între stat pe de o parte, și persoane fizice și juridice,...

Sistemul cheltuielilor publice în România și în țările UE

I. Conceptul și caracterizarea generală a cheltuielilor publice Conceptul de cheltuială publică este utilizată cu mai multe semnificaţii, având...

Sistemul Cheltuielilor Publice

I. Notiuni teoretice 1. CONŢINUTUL ŞI CLASIFICAREA CHELTUIELILOR PUBLICE Cheltuielile publice exprimă relaţii economico-sociale în formă...

Ai nevoie de altceva?