Sistemul cheltuielilor publice în România și în țările UE

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 3210
Mărime: 30.55KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Catalina Bonciu

Extras din document

I. Conceptul și caracterizarea generală a cheltuielilor publice

Conceptul de cheltuială publică este utilizată cu mai multe semnificaţii, având deci, mai multe sensuri.

În abordarea şi interpretarea cheltuielilor publice, se remarcă două tendinţe ce se încadrează în viziunea clasică, respectiv în cea modernă a finanţelor.

În accepţiunea clasică, cheltuiala publică era definită şi interpretată ca o consumaţie de resurse şi de produs naţional, identificând cheltuielile publice ca un consum definitiv de produs intern brut.

Această interpretare se bazează pe rolul atribuit statului de consummator de resurse naţionale faţă de produs naţional, chiar faţă de societate.

În viziunea modernă, cheltuiala publică este definită prin prisma transferului de valori, considerându-se a fi un process de redistribuire şi orientare a resurselor spre asigurarea de utilităţi sociale, spre dezvoltare economică şi socială etc.

Noțiunea de cheltuială publică semnifică plăţile legate de funcţionarea instituţiilor, a întreprinderilor publice, vizând, de regulă, satisfacerea necesităţilor unei colectivităţi mare de oameni.

Sistemul cheltuielilor publice cuprinde totalitatea cheltuielilor ce se efectuează de la bugetul statului, din fondurile proprii ale agenţilor economici cu capital de stat, instituţiilor publice, etc. Pentru acţiunile social-culturale, dezvoltarea economico-socială, organele statului, apărarea naţională, ordinea publică, înfăptuirea suveranităţii şi independenţei naţionale, private în unitatea şi interdependenţa lor .

Cheltuielile publice reprezintă modalităţile de repartizare şi utilizare a fondurilor băneşti a prelevărilor (preluărilor) din veniturile societăţii în vederea satisfacerii nevoilor generale, ale societăţii. Cheltuielile bugetare sunt repartizate pentru satisfacerea nevoilor militare, întreţinerea aparatului de stat, plata datoriei publice, acordarea de subvenţii, dezvoltarea sectorului economic de stat, acoperirea nevoilor social-culturale precum şi a celor de cercetare dezvoltare (enumerarea cheltuielilor nu s-a făcut în ordinea strictă prevăzută de Legea: bugetului anual).

Prin cheltuieli publice, statul acoperă necesităţile publice de bunuri şi servicii considerate prioritare în fiecare perioadă.

Cheltuielile publice se materializează în plăţi efectuate de stat din resursele mobilizate pe diferite căi, pentru achiziţii de bunuri sau prestări de servicii necesare pentru îndeplinirea diferitelor obiective ale politicii statului: servicii publice generale, acţiuni social-culturale, întreţinerea armatei şi a întregii activităţi desfăşurate în domeniul militar, acţiuni economice, etc.

Intr-o viziune tradiţională a finanţelor publice, cheltuiala publică are o situaţie paradoxală: pe de o parte, i se conferă o importanţă hotarîtoare pornind de la ideea că ceea ce primează sunt cheltuielile şi apoi se caută resurse necesare pentru acoperirea lor. Pe de altă parte însă, în viziunea tradiţională asupra finanţelor publice nu se regăsesc preocupări privind natura cheltuielii publice şi influenţa acesteia în viaţa social-economică. În concepţia modernă asupra finanţelor publice, cheltuiala publică este cercetată şi apreciată în primul rând prin prisma naturii sale; ceea ce contează nu este atât mărimea ei, cât mai ales efectele pe care le induce in viaţa social-economică. Finanţele moderne delimitează noţiunea de cheltuială publică de noţiunea de cheltuială privată. Potrivit unei aprecieri pur juridice, diferenţa dintre cheltuiala publică şi cea privată este determinată de calitatea autorului. Astfel, toate cheltuielile pe care le face statul în calitate de stat-autoritate sunt cheltuieli publice. Toate celelalte cheltuieli făcute în baza unui contract reprezintă cheltuieli private ale statului .

Cheltuielile publice conţin relaţii social-economice băneşti, care au loc între stat, pe de o parte, şi agenţii economici, instituţii publice şi persoane fizice, pe de altă parte, în procesul repartizării şi utilizării resurselor financiare ale statului, în vederea îndeplinirii atribuţiilor acestora .

II. Evoluţia şi dinamica cheltuielilor publice

Ca procese financiare, manifestarea cheltuielilor publice este diferită, atât în timp cât şi în spaţiu.

În timp se constată o diferenţiere a diferitelor epoci, în strânsă legătură cu condiţiile social-economice ce au caracterizat progresul societăţii.

În spaţiu există o diferenţiere a diferitelor ţări, chiar şi a diferitelor regiuni din cadrul aceleiaşi ţări, în ceea ce priveşte progresul economic şi social.

Proporţiile cheltuielilor publice au înregistrat diferenţieri mari în timp, ele sporind de la câteva procente din produsul naţional la sfârşitul secolului XIX, la peste 50% din produsul naţional, în unele ţări dezvoltate, în prezent.

Majoritatea ţărilor lumii înregistrează creşteri atât ca volum, cât şi din punct de vedere procentual, ca proporţie în produsul naţional a ţărilor respective.

Spre exemplu, în Statele Unite ale Americii, creşterea în timp se situează de la 3% la sfârşitul secolului XIX la circa 37% la sfârşitul secolului XX.

Bibliografie

Gheorghe Bistriceanu, Gheorghe Ana, „Finanţe”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1995

Asist. Drd. Florin Duma, „Finanţe publice”, Note de curs, Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj, 2004

Paul C. Olcescu, Toader Toma, „Tratat de drept financiar şi fiscal”, Editura Cantes, Iaşi, 2000

Victor Suvorov,” Ziua M”, Editura Polirom, Iaşi, 1998

Preview document

Sistemul cheltuielilor publice în România și în țările UE - Pagina 1
Sistemul cheltuielilor publice în România și în țările UE - Pagina 2
Sistemul cheltuielilor publice în România și în țările UE - Pagina 3
Sistemul cheltuielilor publice în România și în țările UE - Pagina 4
Sistemul cheltuielilor publice în România și în țările UE - Pagina 5
Sistemul cheltuielilor publice în România și în țările UE - Pagina 6
Sistemul cheltuielilor publice în România și în țările UE - Pagina 7
Sistemul cheltuielilor publice în România și în țările UE - Pagina 8
Sistemul cheltuielilor publice în România și în țările UE - Pagina 9
Sistemul cheltuielilor publice în România și în țările UE - Pagina 10
Sistemul cheltuielilor publice în România și în țările UE - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Sistemul Cheltuielilor Publice in Romania si in Tarile UE.docx

Alții au mai descărcat și

Studiu comparativ asupra cheltuielilor în state membre UE

Capitolul 1. Sistemul cheltuielilor publice 1.1. Semnificaţie şi compoziţie Cheltuielile publice sunt un concept financiar al cărui conţinut îl...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Moneda in Romania

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Filosofiile FMI

INTRODUCERE Odata cu destramarea comunismului, o serie de tari se gaseau în fata unor noi perspective, în cautarea unei noi identitati economice,...

Sistemul fiscal - impozitul pe profit în România și țările UE

Capitolul I Sistemul fiscal intre istorie, arta si constrangere I.1 FISCALITATEA IN EUROPA SI REFORMA FISCALA. EVOLUTIE, TRADITIE SI ARTA...

Eficiența Cheltuielilor Publice pentru Educație

Eficienţa cheltuielilor publice pentru educaţie (învăţământ) 1. Locul cheltuielilor publice pentru educaţie(învaţământ) Cheltuielile publice...

Bugetul de stat

I. Conceptul de buget de stat Bugetul de stat este definit, sub aspect juridic, in tarile cu economie de piata, ca fiind un act in care se inscriu...

Rolul fondurilor europene în dezvoltarea economică și socială a României

Un subiect mult dezbatut la nivelul societatii romanesti si europene, considerat de unii vital pentru evolutia Romaniei in contextual integrarii in...

Eficienta Cheltuielilor Publice pentru Educatie - Invatamant

1.1 Conţinutul economic Cheltuielile pentru învăţământ reprezintă prima grupă de cheltuieli cu cea mai mare pondere în bugetul statului....

Bugetul de stat - componență, dinamica veniturilor și cheltuielilor în perioada 1991-2008

CAP.I. BUGETUL CA INSTRUMENT FINANCIAR Bugetul de stat este o categorie fundamentala a stiintei finantelor, legata de existenta statului si a...

Definitia Taxei pe Valoarea Adaugata si Sfera de Aplicare

Argument Pentru a-si desfasura activitatile, statul are nevoie de venituri pe care si le asigura din impozite prelevate atat de la persoanele...

Ai nevoie de altceva?