Sistemul de Plăți Interbancare

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 4 fișiere: doc
Pagini : 100 în total
Cuvinte : 41726
Mărime: 1.14MB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ivan Mihail

Cuprins

INTRODUCERE 1

CAPITOLUL I: PERSPECTIVĂ ASUPRA SISTEMULUI DE PLĂŢI

1.1 Evoluţia sistemului de plăţi şi a instrumentelor de plată 3

1.2 Sistemul de plăţi 4

1.2.1 Definiţie,funcţii şi elemente componente 4

1.2.2 Plata şi transferul de fonduri 5

1.2.3 Reglementări ale sistemului de plăţi 5

1.2.4 Sistemul de plăţi de interes naţional(SPIN) 6

1.3 Compensări şi decontări interbancare 7

1.3.1Concepte şi tipuri 7

1.3.2 Sistemul naţional de compensări 8

1.4 Tipologia operaţiunilor bancare de plăţi 10

1.4.1 Operaţiuni passive 10

1.4.2 Operaţiuni active 11

1.5 Conturile bancare 11

1.5.1 Noţiunea de cont bancar 11

1.5.2 Deschiderea contului bancar 12

1.5.3 Funcţionarea contului bancar 13

1.5.4 Codificarea conturilor bancare 14

1.5.5 Contul current la Banca Centrală 15

CAPITOLUL II: INSTRUMENTE DE PLATĂ

2.1 Plăţile cu numerar 16

2.1.1 Numerarul ca instrument de plată 16

2.1.2 Casieria bancară 18

2.2 Ordinul de plată 20

2.2.1 Trăsături caracteristice 20

2.2.2 Circuitul ordinului de plată 21

2.3 Cecul 22

2.3.1 Concept şi elemente 22

2.3.2 Tipuri de cecuri 25

2.3.3 Procesarea bancară a cecurilor 26

2.3.4 Evoluţii şi perspective privind rolul cecului 29

2.4 Cardul bancar 30

2.4.1 Conceptul general al cardului,caracteristici şi tipuri 30

2.4.2 Procesarea bancară a cardurilor 35

2.4.2.1 Emiterea cardurilor bancare 35

2.4.2.2 Acceptarea cardurilor bancare 37

2.4.2.3 Avantaje şi dezavantaje ale utilizării cardurilor 39

CAPITOLUL III: PLĂŢI ŞI TRANSFERURI ELECTRONICE

3.1 Plăţile electronice 42

3.1.1 Implementarea sistemului de plăţi electronice 42

3.1.2 Instrumente electronice de plată 44

3.1.2.1 Ordinul de plată electronic 44

3.1.2.2 Cec-ul electronic 45

3.1.3 Semnătura electronică 46

3.1.4 Canale alternative de plăţi electronice 48

3.1.4.1 Mobile banking 48

3.1.4.2 Multicash 49

3.2 Transferuri electronice de fonduri 51

3.2.1 Transferuri de valori mari 51

3.2.1.1 Sistemul TARGET 51

3.2.1.2 Sistemul SWIFT 54

3.2.2 Transferuri de valori mici 55

3.2.2.1 Sistemul EUROGIRO 56

3.2.2.2 Sistemul WESTERN UNION şi MONEY GRAM 57

3.3 Internetul bancar 61

3.3.1 Operaţiuni bancare prin internet 63

3.3.2 Riscurile operaţiunilor bancare prin internet 64

CAPITOLUL IV: SERVICIILE BANCARE DE PLĂŢI OFERITE DE RAIFFEISEN BANK - Studiu de caz

4.1 Prezentarea societăţii bancare 68

4.2 Plăţi şi transferuri electronice efectuate în cadrul Raiffeisen Bank 69

4.2.1 Cardul Raiffeisen Bank 69

4.2.1.1 Oferta de carduri Raiffeisen Bank 69

4.2.1.2 Evoluţia pieţei cardurilor Raiffeisen Bank 75

4.2.2 Canale alternative de plăţi oferite de Raiffeisen Bank 78

4.2.2.1My banking-persoane fizice 78

4.2.2.2 My banking- IMM-uri 79

4.2.2.3 Evoluţia serviciului My banking oferit de Raiffeisen Bank 80

4.2.2.4 Raiffeisen Direct 81

4.2.2.5 Multicash 82

4.2.3 Transferuri electronice-Raiffeisen Bank, agent Western Union 83

4.3 Raiffeisen Online 84

4.3.1 Raiffeisen Online pentru persoane fizice 84

4.3.2 Raiffeisen Online pentru persoane juridice 86

4.3.3 Securitatea internet banking-ului pe piaţa bancară românească

- comparaţie Raiffeisen- ING 88

CONCLUZII 91

ANEXE 93

BIBLIOGRAFIE 94

Extras din document

INTRODUCERE

Schimbările profunde care au apărut în structura şi activitatea sistemelor de plăţi şi decontări au reflectat îndeaproape transformarea industriei financiare la nivel global. Schimbările tehnologice, dereglementarea şi tendinţa către o sporită volatilitate a preţurilor activelor au contribuit la expansiunea activităţii financiare şi totodată a volumului şi valorii fluxurilor de plăţi la nivel naţional şi internaţional. Toate aceste schimbări sunt evidente mai ales în plan individual-al persoanelor fizice-, cel al economiei reale şi al pieţelor financiare. În acest context, poate fi amintită larga paletă de instrumente destinate a facilita executarea plăţilor de către persoanele fizice: distribuitoarele automate de numerar, ghişeele bancare automate, utilizarea cardurilor bancare d debit şi de credit, o mai bună remunerare a depozitelor bancare, precum şi introducerea unor forme din ce în ce mai explicite de comisionare a serviciilor sau chiar oferta de servicii gratuite în domeniul transferurilor de bani. Dacă toate acestea sunt uşor de remarcat în marea majoritate a ţărilor dezvoltate şi sunt direct legate de transferurile de fonduri cu valoare relative scăzută, schimbările cele mai spectaculoase care au avut loc pot fi găsite în zona transferurilor de fonduri băneşti cu valoare mare şi foarte mare, adesea associate fie cu activitatea marilor agenţi economici, fie cu instituţiile financiare, între care băncile prezintă o importanţă deosebită, şi, respective cu activitatea pieţelor financiare. Se poate observa de asemenea intensificarea fără precedent a numărului de operaţiuni de plăţi, dar mai cu seamă creşterea exponenţială a acestora. O mare parte a acestei creşteri valorice se datorează tranzacţiilor derulate pe pieţele monetare interne şi reflectă, pe de-o parte, introducerea unor noi tipuri de instrumente pe termen scurt, iar pe de altă parte, indică procesele accelerate de adâncire şi lărgire a acestor pieţe. În mod special, o contribuţie deosebită în manifestarea acestui fenomen o au tranzacţiile valutare care cunosc o dezvoltare fără precedent datorită liberalizării circulaţiei capitalurilor şi a serviciilor financiare în cadrul Uniunii Europene, precum şi extinderii operaşiunilor financiare la nivel internaţional prin fenomenul de globalizare a pieţelor. Sfârşitul secolului XX şi începutul secolului XXI se caracterizează printr-o adevărată revoluţie în domeniul informaticii şi telecomunicaţiilor care aduce modificări radicale în sistemul de plăţi şi compensări interbancare prin trecerea de la instrumentele de plată pe suport hârtie la instumentele pe suport electronic şi de la operaţiunile bancare la ghişeu “faţă la faţă” la plăţile de la distanţă “banca la domiciliu”. Aceste transformări conduc la realizarea dezideratului agenţilor economici ca tranzacţiile financiare să se realizeze aproape simultan cu cele economice şi dorinţa populaţiei, ca transferurile de fonduri să se facă aproape instantaneu cu primirea instrucţiunii de către banca, adică toate plăţile să se realizeze în timp real. În acest sens am ales să prezint sistemul de plăţi interbancare din România în interconexiunea sa cu sistemele de plăţi folosite în Uniunea Europeană, aşa cum acesta funcţionează de la începutul anului 2005, an de referinţă prin generalizarea sistemului de plăţi electronice şi alinierea, în cea mai mare parte, la sistemul de plăţi European şi până în prezent. Noua tehnologie industrială combinată cu noua tehnologie bancară nu aduc numai oportunităţi sporite şi o productivitate mult mai mare, dar implică şi riscuri noi în sistemul de plăţi interbancare, care necesită strategii specifice şi sisteme de securitate sofisticate, uneori cu costuri destul de mari, şi care reprezintă o nouă provocare pentru sistemul bancar. Aceste perfecţionări reduc rolul controlului uman pe parcursul procesării bancare dar creşte considerabil funcţia de supraveghere a sistemului, având în vedere viteza de transmitere care face ca orice anomalie să fie foarte greu de remediat pe parcurs. În primele două capitole am prezentat concepte specifice sistemului de plăţi din România, instrumentele de plată utilizate pe piaţa bancară naţională, precum şi evoluţia acestora şi modificările survenite odată cu procesul de integrare europeană. Suntem într-o perioadă care abundă în noutăţi în acest domeniu şi ca urmare în lucrare am considerat oportun să prezint câteva procedee de plată aflate în diverse stadii de lucru care încep să fie utilizate din ce în ce mai des de către populaţie în efectuarea tranzacţiilor de plăţi. Aşadar, capitolul trei prezintă plăţile şi transferurile electronice şi evoluţia spectaculoasă a acestora de la an la an. Ritmul încurajator în care a crescut numărul tranzacţiilor şi al utilizatorilor de e-banking ne poate face să credem că momentul când dintre două bănci având aceleaşi dobânzi va fi aleasă cea care dispune şi de un servoiciu bun de internet-banking nu e chiar atât de departe. În prezentarea studiului de caz am ales ca exemplu Raiffeisen Bank România, întrucât oferă clienţilor săi una dintre cele mai importante reţele de plăţi de pe piaţă. Dintre cele mai noi sisteme de plăţi, am ales să prezint Raiffeisen Direct, serviciul de telefon banking, myBanking-serviciu de mobile banking şi Raiffeisen Online - internet banking pentru persoane fizice şi IMM-uri. De asemenea, în ultimul subcapitol am realizat o comparaţie între ING şi Raiffeisen Bank în ceea ce priveşte securitatea operaţiunilor de plăţi prin internet, o problemă actuală a sistemului de plăţi prin internet.

CAPITOLUL I. PERSPECTIVĂ ASUPRA SISTEMULUI DE PLĂŢI

Sistemul de plăţi si compensări reprezintă o componentă importantă a sistemului monetar si prin aceasta a infrastructurii financiare a economiei,asigurand circulatia banilor si transferul de active monetare. Descărcarea de obligaţie pentru schimbul mărfii, serviciului sau altui activ, se face de persoana care devine noul proprietar prin cedarea către fostul proprietar a unui activ convenabil acestuia. Dacă activul transmis este sub formă de monedă, obligaţia este pecuniară şi se consideră îndeplinită printr-un act de plată. Relaţiile din cadrul sistemului de plăţi sunt relaţii pecuniare si acestea trebuie să se finalizeze prin plata definitivă şi irevocabilă pentru ca tranzacţia să se incheie si să înceapă un nou ciclu.

Preview document

Sistemul de Plăți Interbancare - Pagina 1
Sistemul de Plăți Interbancare - Pagina 2
Sistemul de Plăți Interbancare - Pagina 3
Sistemul de Plăți Interbancare - Pagina 4
Sistemul de Plăți Interbancare - Pagina 5
Sistemul de Plăți Interbancare - Pagina 6
Sistemul de Plăți Interbancare - Pagina 7
Sistemul de Plăți Interbancare - Pagina 8
Sistemul de Plăți Interbancare - Pagina 9
Sistemul de Plăți Interbancare - Pagina 10
Sistemul de Plăți Interbancare - Pagina 11
Sistemul de Plăți Interbancare - Pagina 12
Sistemul de Plăți Interbancare - Pagina 13
Sistemul de Plăți Interbancare - Pagina 14
Sistemul de Plăți Interbancare - Pagina 15
Sistemul de Plăți Interbancare - Pagina 16
Sistemul de Plăți Interbancare - Pagina 17
Sistemul de Plăți Interbancare - Pagina 18
Sistemul de Plăți Interbancare - Pagina 19
Sistemul de Plăți Interbancare - Pagina 20
Sistemul de Plăți Interbancare - Pagina 21
Sistemul de Plăți Interbancare - Pagina 22
Sistemul de Plăți Interbancare - Pagina 23
Sistemul de Plăți Interbancare - Pagina 24
Sistemul de Plăți Interbancare - Pagina 25
Sistemul de Plăți Interbancare - Pagina 26
Sistemul de Plăți Interbancare - Pagina 27
Sistemul de Plăți Interbancare - Pagina 28
Sistemul de Plăți Interbancare - Pagina 29
Sistemul de Plăți Interbancare - Pagina 30
Sistemul de Plăți Interbancare - Pagina 31
Sistemul de Plăți Interbancare - Pagina 32
Sistemul de Plăți Interbancare - Pagina 33
Sistemul de Plăți Interbancare - Pagina 34
Sistemul de Plăți Interbancare - Pagina 35
Sistemul de Plăți Interbancare - Pagina 36
Sistemul de Plăți Interbancare - Pagina 37
Sistemul de Plăți Interbancare - Pagina 38
Sistemul de Plăți Interbancare - Pagina 39
Sistemul de Plăți Interbancare - Pagina 40
Sistemul de Plăți Interbancare - Pagina 41
Sistemul de Plăți Interbancare - Pagina 42
Sistemul de Plăți Interbancare - Pagina 43
Sistemul de Plăți Interbancare - Pagina 44
Sistemul de Plăți Interbancare - Pagina 45
Sistemul de Plăți Interbancare - Pagina 46
Sistemul de Plăți Interbancare - Pagina 47
Sistemul de Plăți Interbancare - Pagina 48
Sistemul de Plăți Interbancare - Pagina 49
Sistemul de Plăți Interbancare - Pagina 50
Sistemul de Plăți Interbancare - Pagina 51
Sistemul de Plăți Interbancare - Pagina 52
Sistemul de Plăți Interbancare - Pagina 53
Sistemul de Plăți Interbancare - Pagina 54
Sistemul de Plăți Interbancare - Pagina 55
Sistemul de Plăți Interbancare - Pagina 56
Sistemul de Plăți Interbancare - Pagina 57
Sistemul de Plăți Interbancare - Pagina 58
Sistemul de Plăți Interbancare - Pagina 59
Sistemul de Plăți Interbancare - Pagina 60
Sistemul de Plăți Interbancare - Pagina 61
Sistemul de Plăți Interbancare - Pagina 62
Sistemul de Plăți Interbancare - Pagina 63
Sistemul de Plăți Interbancare - Pagina 64
Sistemul de Plăți Interbancare - Pagina 65
Sistemul de Plăți Interbancare - Pagina 66
Sistemul de Plăți Interbancare - Pagina 67
Sistemul de Plăți Interbancare - Pagina 68
Sistemul de Plăți Interbancare - Pagina 69
Sistemul de Plăți Interbancare - Pagina 70
Sistemul de Plăți Interbancare - Pagina 71
Sistemul de Plăți Interbancare - Pagina 72
Sistemul de Plăți Interbancare - Pagina 73
Sistemul de Plăți Interbancare - Pagina 74
Sistemul de Plăți Interbancare - Pagina 75
Sistemul de Plăți Interbancare - Pagina 76
Sistemul de Plăți Interbancare - Pagina 77
Sistemul de Plăți Interbancare - Pagina 78
Sistemul de Plăți Interbancare - Pagina 79
Sistemul de Plăți Interbancare - Pagina 80
Sistemul de Plăți Interbancare - Pagina 81
Sistemul de Plăți Interbancare - Pagina 82
Sistemul de Plăți Interbancare - Pagina 83
Sistemul de Plăți Interbancare - Pagina 84
Sistemul de Plăți Interbancare - Pagina 85
Sistemul de Plăți Interbancare - Pagina 86
Sistemul de Plăți Interbancare - Pagina 87
Sistemul de Plăți Interbancare - Pagina 88
Sistemul de Plăți Interbancare - Pagina 89
Sistemul de Plăți Interbancare - Pagina 90
Sistemul de Plăți Interbancare - Pagina 91
Sistemul de Plăți Interbancare - Pagina 92
Sistemul de Plăți Interbancare - Pagina 93
Sistemul de Plăți Interbancare - Pagina 94
Sistemul de Plăți Interbancare - Pagina 95
Sistemul de Plăți Interbancare - Pagina 96
Sistemul de Plăți Interbancare - Pagina 97
Sistemul de Plăți Interbancare - Pagina 98
Sistemul de Plăți Interbancare - Pagina 99
Sistemul de Plăți Interbancare - Pagina 100
Sistemul de Plăți Interbancare - Pagina 101

Conținut arhivă zip

  • Sistemul de Plati Interbancare
    • Bibliografie.doc
    • cuprins.doc
    • INTRODUCERE.doc
    • proiect de licenta.doc

Alții au mai descărcat și

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Moneda in Romania

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Sistemele de Plăți

TEMA 6 SISTEMELE DE PLATI Sistemele de plati ca parte a sistemelor bancare s-au dezvoltat odata cu platile fara numerar. Conceptul cheie al...

Cardul Bancar

11 CARDUL BNCAR Cardul este o inovatie revolutionara care a putut fi aplicata datorita progreselor deosebite in domeniile informatic si electronic...

Te-ar putea interesa și

Monografie Bancara - Raiffeisen Bank

Prezentare generala Raiffeisen Bank – “Cea mai buna banca româneasca” ( Global Finance) Raiffeisen Bank este un partener pe termen lung pentru...

Modalitati si Instrumente de Plata Moderne Utilizate in Practica Bancara Romaneasca

INTRODUCERE Banca este o instituţie căreia i se acordă permisiunea de a efectua tranzacţii cu bani, dacă este recunoscută oficial ca bancă....

Sistemul de Plati Interbancare

1. SISTEMUL SI INSTRUMENTELE DE PLATI INTERBANCARE Sistemul de plati si compensari reprezinta o componenta importanta a sistemului monetar si prin...

Metode de Decontare Inter si Intra Bancare si Reflectrea lor in Contabilitate

Capitolul I. Abordari teoretice si practice ale decontarilor intra si interbancare 1.1. Cadrul legal si contabil In economia de piata latura cea...

Protecția Consumatorilor de Servicii Financiare

Introducere De-a lungul timpului pentru economişti studiul banilor, instituțiilor bancare şi piețelor financiare a constituit unul dintre cele mai...

Practica Bancara BCC

Cap 1. Scurt istoric al sistemului bancar din Romania Primele dovezi cu privire la o activitate bancara pe teritoriul Romaniei au fost descoperite...

Tehnica Decontarilor Bancare Multilaterale - Perioada 1994-2003

INTRODUCERE Sistemul de plăti realizat de BNR pentru România este consecinta instituirii intre anii 1992 si 1997, a unui cadru legal omogen ,bazat...

Monografie Banca Tiriac

Banca “Ion Tiriac” S.A functioneaza în baza autorizatiei nr. 427/14.03.1991 ,emisa de Banca Nationala la 11.12.1992 , in baza art.5 din Legea...

Ai nevoie de altceva?