Sistemul de Rate Utilizat în Analiza economico-financiară la Nivelul Întreprinderii

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 57 în total
Cuvinte : 17458
Mărime: 174.58KB (arhivat)
Publicat de: Camil Adi Sandor
Cost: 9 puncte

Cuprins

 1. Cap1: Analiza economico-financiara 2
 2. 1.1.Necesitatea analizei economico-financiare 2
 3. 1.2. Tipuri de analiza economico-financiara.Continutul procesului de analiza economico-financiara 3
 4. 1.3. Metodologia analizei economico-financiare 11
 5. 1.3.1. Compararea indicatorilor sau rezultatelor 11
 6. 1.3.2. Descompunerea indicatorilor sau rezultatelor 12
 7. 1.3.3. Masurarea influentei factorilor asupra indicatorilor sau rezultatelor 12
 8. 1.3.4. Generalizarea rezultatelor 16
 9. 1.4. Functiile analizei economice 16
 10. 1.4.1. Descoperirea şi mobilizarea rezervelor interne 16
 11. 1.4.2. Consilidarea autonomiei economico-financiare şi creşterea eficenţei economice 17
 12. 1.4.3. Diagnoza şi reglarea activităţii întreprinderii 18
 13. 1.4.4. Participarea activă la actul decizional 18
 14. 1.5 Sistemul de informatii necesar efectuarii analizei economico-financiare 19
 15. Cap 2: Sistemul de rate utilizat in analiza economico-financiara 21
 16. 2.1 Ratele de structura ale bilantului 21
 17. 2.1.1. Rate folosite la caracterizarea structurii activului 21
 18. 2.1.2. Ratele de structură din pasiv 25
 19. 2.2. Ratele de rentabilitate 27
 20. 2.2.1. Rata rentabilitatii comerciale 27
 21. 2.2.2. Rata rentabilitatii resurselor consumate 29
 22. 2.2.3. Rata rentabilitatii economice 30
 23. 2.2.4. Rata rentabilitatii financiare 34
 24. 2.3. Ratele de lichiditate şi solvabilitate 35
 25. 2.3.1. Ratele de lichiditate 35
 26. 2.3.2. Ratele de solvabilitate 36
 27. Cap 3: Studiu de caz 38
 28. 3.1. Analiza ratelor de structură 38
 29. 3.1.1. Analiza ratelor de structură ale activului 38
 30. 3.1.2. Analiza ratelor de structură ale pasivului 41
 31. 3.2. Analiza ratei rentabilităţii economice 44
 32. 3.3. Analiza ratei rentabilităţii financiare 46
 33. 3.4. Analiza lichiditatii si solvabilitatii 47
 34. 3.4.1. Analiza ratei lichidităţii 47
 35. 3.4.2. Analiza ratei solvabilităţii 49
 36. Concluzii 50
 37. Anexa 52
 38. Bibliografie 57

Extras din proiect

Cap 1. Analiza economico-financiară.

1.1. Necesitatea analizei economico-financiare.

Prefacerile care au loc afectează toate sectoarele de activitate, de stat şi particulare, modifică gusturile şi cerinţele consumatorilor, accelerează introducerea noului omologat în producţie şi scurtează intervalul dintre apariţia unei descoperiri ştiinţifice sau tehnice şi aplicarea ei în prectică.

În aceste condiţii, apare necesitatea ca orice organism economic să se adapteze, să se transforme, să se schimbe, pentru a putea supravieţui şi funcţiona în mod corespunzător.

Dacă nevoia de adaptare la transformările care au loc este evidentă, tot atât de evident este faptul că aceste modificări trebuiedetectate şi cunoscute. Chiar dacă se întâmplă aşa, nu este de ajuns.cunoaşterea trebuie să fie la timp, creându-se condiţii pentru realizarea optimă a adaptării.

Între momentul când transformarea este cunoscută şi momentul când sistemul economic este pregătit să dacă faţă, este necesar ca schimbările corespunzătoare să fi fost determinate, ca deciziile ce trebuie întreprinse să fi fost stabilite. Toate acestea solicită timp şi informaţii. În acest interval de timp mediul economic nu stă pe loc, este într-o continuă evoluţie. Apar noi transformări, astfel încât atunci când noul sistem este gata să funcţioneze, datele sunt din nou modificate, organismul economic (societate comercială, agent particular, regie autonomă) riscă să fie tot atât de neadaptat şi nepregătit.

În acest amplu proces un rol deosebit revine cunoaşterii atât în momentul elaborării programelor de activitate, cât şi a controlului modului în care aceste programe se derulează.

Cu ajutorul analizei economice se cercetează fenomenele şi procesele economico-sociale, se descoperă structura, se verifică şi stabilesc: relaţii de cauzalitate, factorii care le generează, se descoperă legile formării şi desfăşurării lor, şi pe baza acestora, formulează decizii privind activitatea de viitor.

Prin cunoaşterea post-faptică, curentă si previzională a activităţii agentului economic, a rezultatelor şi rezervelor interne, a cauzelor care le-au generat, analiza economico-financiară contribuie la cunoaşterea continuă a eficenţei utilizării resurselor umane şi materiale.

Prin studierea realităţii, prin prisma cauzelor care determină modificarea ei şi a efectelor acesteia, se pot evedienţia:

– corelaţii dintre structura internă şi externă a fenomenelor şi proceselor economice;

– corelaţii dintre structura cauzală şi structura spaţio-temporală.

Astfel, prin cunoaşterea cauzalităţii acestora se poate pătrunde în esenţa fenomenelor şi proceselor economice.

Cercetarea în timp şi spaţiu a cauzelor şi efectelor din universul economic poate descoperi fenomene cu o anumită stabilitate, frecvenţă, descoperind astfel o serie de legităţi economice, statistice, care sunt utile desfăşurării eficente a activităţilor.

Analiza economico-financiară îşi propune, cu predilecţie, cercetarea relaţiilor cauză-efect. În domeniul economic studiul acestei relaţii este mult mai complex decât în alte domenii. Caracterul complex al analizei cauză-efect rezultă din următoarele :

• acelaşi efect poate fi produs de cauze diferite;

• efecte diferite se pot combina dând o rezultantă a complexului de acţiuni;

• complexitatea şi intensitatea cauzei poate determina nu numai intensitatea fenomenului, ci şi calitatea lui;

• în realitatea economică asistăm la o îmbinare a însuşirilor esenţiale cu cele neesenţiale, a celor stabile, cu cele întâmplătoare.

De aici rezultă că, analiza economico-financiară este necesară procesului cunoaşterii esenţei fenomenului, descoperirii legităţilor obiective din economie.

Analiza economico-financiară este utilă conducerii agentului economic, pentru că descoperă esenţa fenomenelor şi proceselor economice, cauzele modificării lor şi este în măsură să elaboreze soluţii de prevenire, limitare şi înlăturare a cauzelor ce generează situaţii negative.

Pe lângă pregătirea şi fundamentarea deciziilor conducerii, analiza economică contribuie la fundamentarea programelor de activitate a întreprinderii, la perfecţionarea indicatorilor economico-financiare, armonizarea activităţii economice, controlul şi reglarea ei.

Analiza economico-financiară urmăreşte şi pune la îndemâna conducerii În instrument de cunoaştere şi revizuire periodică a nivelurilor de echilibru în cadrul activităţii, descoperind factorii care o influenţează şi mărimea influenţei lor.

1.2.Tipuri de analiză economico-financiară şi conţinutul

procesului de analiză econimico-financiară.

În spaţiul socio-economic în care activează, întreprinderea trebuie să-şi probeze permanent viabilitatea, capacitatea de concurenţa şi adaptare, performanţa economico-financiară. Toate acestea îşi găsesc reflectarea în eficienţa activitaţilor care au la bază determinări cantitativ-calitative ale factorilor producţiei, randamente maxime ale utilizării acestora.

Natura şi importanţa întreprinderii în economiile moderne au constituit obiectul de studiu a numeroaselor lucrări de specialitate. Aproape in toate acestea, accentul nu mai este pus pe semnificaţia sociologică a întreprinderii, ci pe interpretarea socio-economică, sistematică, vizând tehnici declarate operaţionale.

Întreprinderea reprezintă o entitate socio-economică de sine-stătătoare, cu o structură proprie, delimitată in timp si spatiu, astfel încât partenerii săi sunt consideraţi ca făcând parte din interiorul său, iar alţii din exteriorul său. Pentru a fi valabile şi pentru a putea desfăşura o activitate continuă în mediul lor instituţional, întreprinderiile intră în relaţii de intercondiţionare cu factorii existenţi în mediul lor ambiant, fiind susţinute în demersul economic de clienti, furnizori, forţa de muncă, bănci, instituţii guvernamentale şi bugetare, cu intenţia declarată să demonstreze că sunt capabile să desfăsoare o activitate eficentă.

Preview document

Sistemul de Rate Utilizat în Analiza economico-financiară la Nivelul Întreprinderii - Pagina 1
Sistemul de Rate Utilizat în Analiza economico-financiară la Nivelul Întreprinderii - Pagina 2
Sistemul de Rate Utilizat în Analiza economico-financiară la Nivelul Întreprinderii - Pagina 3
Sistemul de Rate Utilizat în Analiza economico-financiară la Nivelul Întreprinderii - Pagina 4
Sistemul de Rate Utilizat în Analiza economico-financiară la Nivelul Întreprinderii - Pagina 5
Sistemul de Rate Utilizat în Analiza economico-financiară la Nivelul Întreprinderii - Pagina 6
Sistemul de Rate Utilizat în Analiza economico-financiară la Nivelul Întreprinderii - Pagina 7
Sistemul de Rate Utilizat în Analiza economico-financiară la Nivelul Întreprinderii - Pagina 8
Sistemul de Rate Utilizat în Analiza economico-financiară la Nivelul Întreprinderii - Pagina 9
Sistemul de Rate Utilizat în Analiza economico-financiară la Nivelul Întreprinderii - Pagina 10
Sistemul de Rate Utilizat în Analiza economico-financiară la Nivelul Întreprinderii - Pagina 11
Sistemul de Rate Utilizat în Analiza economico-financiară la Nivelul Întreprinderii - Pagina 12
Sistemul de Rate Utilizat în Analiza economico-financiară la Nivelul Întreprinderii - Pagina 13
Sistemul de Rate Utilizat în Analiza economico-financiară la Nivelul Întreprinderii - Pagina 14
Sistemul de Rate Utilizat în Analiza economico-financiară la Nivelul Întreprinderii - Pagina 15
Sistemul de Rate Utilizat în Analiza economico-financiară la Nivelul Întreprinderii - Pagina 16
Sistemul de Rate Utilizat în Analiza economico-financiară la Nivelul Întreprinderii - Pagina 17
Sistemul de Rate Utilizat în Analiza economico-financiară la Nivelul Întreprinderii - Pagina 18
Sistemul de Rate Utilizat în Analiza economico-financiară la Nivelul Întreprinderii - Pagina 19
Sistemul de Rate Utilizat în Analiza economico-financiară la Nivelul Întreprinderii - Pagina 20
Sistemul de Rate Utilizat în Analiza economico-financiară la Nivelul Întreprinderii - Pagina 21
Sistemul de Rate Utilizat în Analiza economico-financiară la Nivelul Întreprinderii - Pagina 22
Sistemul de Rate Utilizat în Analiza economico-financiară la Nivelul Întreprinderii - Pagina 23
Sistemul de Rate Utilizat în Analiza economico-financiară la Nivelul Întreprinderii - Pagina 24
Sistemul de Rate Utilizat în Analiza economico-financiară la Nivelul Întreprinderii - Pagina 25
Sistemul de Rate Utilizat în Analiza economico-financiară la Nivelul Întreprinderii - Pagina 26
Sistemul de Rate Utilizat în Analiza economico-financiară la Nivelul Întreprinderii - Pagina 27
Sistemul de Rate Utilizat în Analiza economico-financiară la Nivelul Întreprinderii - Pagina 28
Sistemul de Rate Utilizat în Analiza economico-financiară la Nivelul Întreprinderii - Pagina 29
Sistemul de Rate Utilizat în Analiza economico-financiară la Nivelul Întreprinderii - Pagina 30
Sistemul de Rate Utilizat în Analiza economico-financiară la Nivelul Întreprinderii - Pagina 31
Sistemul de Rate Utilizat în Analiza economico-financiară la Nivelul Întreprinderii - Pagina 32
Sistemul de Rate Utilizat în Analiza economico-financiară la Nivelul Întreprinderii - Pagina 33
Sistemul de Rate Utilizat în Analiza economico-financiară la Nivelul Întreprinderii - Pagina 34
Sistemul de Rate Utilizat în Analiza economico-financiară la Nivelul Întreprinderii - Pagina 35
Sistemul de Rate Utilizat în Analiza economico-financiară la Nivelul Întreprinderii - Pagina 36
Sistemul de Rate Utilizat în Analiza economico-financiară la Nivelul Întreprinderii - Pagina 37
Sistemul de Rate Utilizat în Analiza economico-financiară la Nivelul Întreprinderii - Pagina 38
Sistemul de Rate Utilizat în Analiza economico-financiară la Nivelul Întreprinderii - Pagina 39
Sistemul de Rate Utilizat în Analiza economico-financiară la Nivelul Întreprinderii - Pagina 40
Sistemul de Rate Utilizat în Analiza economico-financiară la Nivelul Întreprinderii - Pagina 41
Sistemul de Rate Utilizat în Analiza economico-financiară la Nivelul Întreprinderii - Pagina 42
Sistemul de Rate Utilizat în Analiza economico-financiară la Nivelul Întreprinderii - Pagina 43
Sistemul de Rate Utilizat în Analiza economico-financiară la Nivelul Întreprinderii - Pagina 44
Sistemul de Rate Utilizat în Analiza economico-financiară la Nivelul Întreprinderii - Pagina 45
Sistemul de Rate Utilizat în Analiza economico-financiară la Nivelul Întreprinderii - Pagina 46
Sistemul de Rate Utilizat în Analiza economico-financiară la Nivelul Întreprinderii - Pagina 47
Sistemul de Rate Utilizat în Analiza economico-financiară la Nivelul Întreprinderii - Pagina 48
Sistemul de Rate Utilizat în Analiza economico-financiară la Nivelul Întreprinderii - Pagina 49
Sistemul de Rate Utilizat în Analiza economico-financiară la Nivelul Întreprinderii - Pagina 50
Sistemul de Rate Utilizat în Analiza economico-financiară la Nivelul Întreprinderii - Pagina 51
Sistemul de Rate Utilizat în Analiza economico-financiară la Nivelul Întreprinderii - Pagina 52
Sistemul de Rate Utilizat în Analiza economico-financiară la Nivelul Întreprinderii - Pagina 53
Sistemul de Rate Utilizat în Analiza economico-financiară la Nivelul Întreprinderii - Pagina 54
Sistemul de Rate Utilizat în Analiza economico-financiară la Nivelul Întreprinderii - Pagina 55
Sistemul de Rate Utilizat în Analiza economico-financiară la Nivelul Întreprinderii - Pagina 56
Sistemul de Rate Utilizat în Analiza economico-financiară la Nivelul Întreprinderii - Pagina 57

Conținut arhivă zip

 • Sistemul de Rate Utilizat in Analiza Economico-Financiara la Nivelul Intreprinderii.doc

Alții au mai descărcat și

Situația financiar-contabilă a SC Albalact SRL

Capitalul social subscris şi vărsat: 65.270.886,70 lei Valorile mobiliare emise de societate sunt în număr de 652.708.867 cu valoare nominală de...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Analiza economică

CAPITOLUL 1 METODELE SI INSTRUMENTELE ANALIZEI ECONOMICO-FINANCIARE Analiza economico-financiara reprezinta un ansamblu de concepte, metode si...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Analiza financiară - suport de curs

Cap. 1 Fundamente teoretico-metodologice ale analizei economice 1. Abordări metodologice Termenul de analiză provine din limba franceză şi are un...

Te-ar putea interesa și

Rentabilitatea și

INTRODUCERE Creştererea gradului de complexitate a activităţii economice a întreprinderilor, in contextul mecanismelor pietei, are implicatii...

Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit

Denumirea Denumirea societatii este Societatea Comerciala “CONFORT” S.A. Galati, înfiintata prin Decizia Prefecturii Judetului Galati nr. 72/1991...

Efectele economice ale perfecționării motivării resurselor umane în cadrul SC Citroen România SRL

Capitolul I Importanţa motivării personalului 1.1. Motivarea Motivaţia este unul dintre cei doi factori ai performanţei (alături de capacităţile...

Reproiectarea managerială a SC Princo Grup SA

CAPITOLUL I – DIAGNOSTICAREA S.C. PRINCO GRUP S.A. Documentarea Preliminara Caracteristici tipologice ale firmei investigate PRINCO GRUP S.A....

Analiza diagnostic a performanțelor pe baza ratelor financiare la SC Brașov Walking Tours SRL

INTRODUCERE În prezent, este deosebit de important pentru o societate comercială să realizeze o analiză financiară a evoluţiei firmei, mai ales în...

Raport de practică

Capitolul I “Caracteristica generală a întreprinderii” 1.1. Forma organizatorico - juridică a întreprinderii Societatea cu răspundere limitată “...

Analiză diagnostic a performanțelor pe baza ratelor la SC Caspi Trading SRL

Realizarea consecventă a obiectivului major al unei întreprinderi – maximizarea valorii sale patrimoniale (creşterea patrimoniului net, a averii...

Rentabilitatea

INTRODUCERE Atat teoria cat si practica financiara au demonstrat ca investiţia este motorul oricărei creşteri puternice si durabile. Creşterea...

Ai nevoie de altceva?