Șomajul

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 50 în total
Cuvinte : 21240
Mărime: 99.91KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Facultatea de Stiinte Economice
Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu

Cuprins

INTRODUCERE 3

CAPITOLUL I 4

ȘOMAJUL - NOȚIUNI GENERALE 4

I.1. Definiția și măsurarea șomajului 4

I.1.1 Caracteristicile șomajului 6

I.1.2. Măsurarea șomajului 7

I.2. Tipologia și cauzele șomajului 8

I.3. Efecte social - economice ale șomajului 11

CAPITOLUL II 15

ȘOMAJUL ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ 15

II.1 Concept, cauze și măsuri ale șomajului 15

II.2 Evoluția șomajului în Uniunea Europeană 18

II.3 Rata șomajului în rândul tinerilor 20

CAPITOLUL III 23

ȘOMAJUL ÎN ROMÂNIA 23

III.1 Analiza evoluției și dimensiunii șomajului 23

III.2 Caractere generale și specifice ale cauzelor șomajului 28

III.3 Măsuri de limitare și politici de combatere a șomajului 29

STUDIU DE CAZ 33

ANALIZA EVOLUȚIEI ȘOMAJULUI ÎN JUDEȚUL BRAȘOV 33

Evoluția șomajului în județul Brașov în perioada 2009-2014 33

Obiective și programe AJOFM Brașov 40

CONCLUZII 49

BIBLIOGRAFIE 50

Extras din document

INTRODUCERE

Această lucrare conține unele dintre cele mai principale procese și tendințe din sfera șomajului și ocupării forței de muncă atât în Romania cît și Uniunea Europeană. Scopul acestei analize vizează cunoașterea mai profundă a fenomenului șomaj, astfel încât să fie posibilă acționarea cu abilitate în rezolvarea acestei probleme.

Obiectivul lucrării constă în analiza fenomenului de șomaj în lume, dar mai ales în Uniunea Europeană și în România. Acest fenomen a fost mereu prezent pe parcursul întregii dezvoltări a statutului din țara noastră, de aceea pentru Romania șomajul reprezintă una dintre cele mai grave probleme, soluționarea căreia va permite echilibrarea economiei naționale.

Scopul și sarcinile principale ale tezei reprezintă cercetarea problemelor:

- Studierea și analiza comparativă a șomajului în Romania cu alte țări pentru evidențierea tendințelor care se manifestă în acest domeniu, în noile condiții de dezvoltare economică și umană din lume.

- Necesitatea găsirii unor strategii, metode de combatere a șomajului în lume, dar, mai ales, în România.

- Necesitatea unei contribuții mai substanțiale privind teoria șomajului, a cauzelor și efectelor social-economice ale acestuia în diferite țări.

- Necesitatea regîndirii strategiei de dezvoltare a Romaniei în sensul promovării unei politici de dezvoltare a industriilor de vârf, care încorporează muncă intelectuală, a implementării în producție a unor factori tehnologici moderni, eficienți și nepoluanți.

Am ales să fac prezenta cercetare pentru a cunoaște toate aspectele referitoare la acest efect economic și totodată pentru a căuta politici premergătoare stabilizării pieței muncii, precum și solutii de combatere și amelorare a șomajului.

Studiul de caz va viza evoluția șomajului în județul Brașov în contextul crizei economice și totodată va releva efectele șomajului asupra omului de rând.

CAPITOLUL I

ȘOMAJUL - NOȚIUNI GENERALE

I.1. Definiția și măsurarea șomajului

Evoluția economiei fiecărei țări și a economiei mondiale a adus în prim plan problema ocupării resurselor de muncă și nonocupării sau șomajului. Aceste probleme au un conținut complex și o arie largă de manifestare, cu importante consecințe economice și social-umane.

Ocuparea forței de muncă în activitățile economico-sociale și șomajul reflectă modul cum funcționează piața muncii, într-o economie de piață, la un moment dat. Raportul dintre cererea și oferta de forță de muncă determină cele două stări opuse ale pieței muncii - ocuparea forței de muncă și șomajul. Problematica ocupării și șomajului constituie o latură importantă a echilibrului macroeconomic și o componentă indispensabilă a politicilor macroeconomice și sociale.

Dacă în legătură cu existența șomajului nu există nici un dubiu, definirea și măsurarea acestuia formează obiectul unor ample controverse. Unghiurile de vedere și opiniile exprimate cu privire la șomaj au variat în timp, întrucât și șomajul a acoperit realități specifice foarte diferite.

Cu toate că fenomenul șomaj și-a făcut simțită prezența încă de la începuturile capitalismului (secolul al XIX-lea), înțelegerea cauzelor, formelor de manifestare și efectelor pe care acesta le presupune a fost posibilă odată cu apariția teoriei macroeconomice moderne.

Dacă la începutul secolului al XIX-lea, eventualele întreruperi sau absențe în procesul muncii erau considerate situații efemere, cauzate de factori pur sociali, odată cu începutul secolului al XX-lea, când în economiile capitaliste au apărut primele dezechilibre importante (care au culminat cu marea criză a anilor 1929 - 1933), fenomenul șomaj a captat din ce în ce mai mult atenția lumii economice, aceasta conștientizând că ocuparea forței de muncă este o problemă de natură economică și destul de complexă. În general, fenomenul șomaj este definit în literatura economică, ca fiind o stare negativă a economiei, concretizată într-un dezechilibru structural și funcțional al pieței muncii, prin care oferta de forță de muncă este mai mare decât cererea de forță de muncă din partea agenților economici.

”Chiar în condițiile utilizării depline, există un șomaj natural și deci o rată naturală a șomajului, este un rău necesar al economiei de piață. Acest șomaj natural este un șomaj neciclic, care rezultă din structura pieței muncii, din natura locurilor de muncă din economie. Dar, utilizarea deplină a forței de muncă este imposibilă într-o economie modernă. Producția este întotdeauna sub acest nivel, datorită fluctuațiilor ciclice dine economie. În acest caz, vorbim despre șomajul ciclic.” (Vorzsak M. - Macroeconomie, pg 121)

În termenii pieței muncii, șomajul este un fenomen macroeconomic, opus ocupării, reprezentând un surplus de populație activă față de aceea care poate fi angajată în condiții de rentabilitate, impuse de piață. Cea mai cunoscută și larg utilizată definiție a șomajului este cea adoptată de Biroul Internațional al Muncii - organizație din sistemul Națiunilor Unite - care elaborează statistici și analize pe problemele muncii și, potrivit căreia, este șomer oricine are mai mult de 15 ani și îndeplinește concomitent următoarele condiții:

- este apt de muncă

- nu are loc de muncă (a încetat contractul sau a fost temporar întrerupt și este în căutare de muncă remunerată)

- este disponibil pentru o muncă salariată

- caută un loc de muncă

- este disponibil să înceapă lucrul imediat.

Bibliografie

1. Băcescu Marius, Băcescu-Cărbunaru Angelica (1997) - Compediu de macroeconomie, Editura Economică

2. Ghișoiu M, Câmpeanu-Sonea E, Bodea G, et al (2000) - Șomajul-realitate contemporană, Editura Risoprint, Cluj-Napoca

3. Țigănescu Eugen, Roman Mihai - Analiza Macroeconomică, Editura ASE, București

4. Vorszak Magdalena (1998) - Macroeconomie, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca

5. ***Codul Fiscal 2015

6. ***Rapoarte privind șomajul în județul Brașov în perioada 2009-2014

7. ***Rapoarte privind șomajul în România

8. ***Ioana Morovan -”Studiu European: Rata șomajului în rândul tinerilor, mai mică în țările cu perioade scurte de tranziție de la școală la locul de muncă” publicat pe siteul www.euractiv.ro, la data 19.10.2014

9. ***European Commission ”Europe 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth”, Brusseles, 03.03.2010

10. www.anofm.ro

11. www.ajofm-bv.ro

12. www.wikipedia.ro

13. ec.europa.eu

14. www.statista.com

Preview document

Șomajul - Pagina 1
Șomajul - Pagina 2
Șomajul - Pagina 3
Șomajul - Pagina 4
Șomajul - Pagina 5
Șomajul - Pagina 6
Șomajul - Pagina 7
Șomajul - Pagina 8
Șomajul - Pagina 9
Șomajul - Pagina 10
Șomajul - Pagina 11
Șomajul - Pagina 12
Șomajul - Pagina 13
Șomajul - Pagina 14
Șomajul - Pagina 15
Șomajul - Pagina 16
Șomajul - Pagina 17
Șomajul - Pagina 18
Șomajul - Pagina 19
Șomajul - Pagina 20
Șomajul - Pagina 21
Șomajul - Pagina 22
Șomajul - Pagina 23
Șomajul - Pagina 24
Șomajul - Pagina 25
Șomajul - Pagina 26
Șomajul - Pagina 27
Șomajul - Pagina 28
Șomajul - Pagina 29
Șomajul - Pagina 30
Șomajul - Pagina 31
Șomajul - Pagina 32
Șomajul - Pagina 33
Șomajul - Pagina 34
Șomajul - Pagina 35
Șomajul - Pagina 36
Șomajul - Pagina 37
Șomajul - Pagina 38
Șomajul - Pagina 39
Șomajul - Pagina 40
Șomajul - Pagina 41
Șomajul - Pagina 42
Șomajul - Pagina 43
Șomajul - Pagina 44
Șomajul - Pagina 45
Șomajul - Pagina 46
Șomajul - Pagina 47
Șomajul - Pagina 48
Șomajul - Pagina 49
Șomajul - Pagina 50

Conținut arhivă zip

Alții au mai descărcat și

Rolul Băncii Naționale a României

INTRODUCERE EVOLUŢIA ŞI ROLUL SISTEMULUI BANCAR DIN ROMÂNIA Sistemul bancar modern românesc a apărut în secolul al XIX-lea, iar dezvoltarea sa...

Evoluția șomajului în România

Evolutia somajului in Romania Concept Fenomen si problema a lumii contemporane, de multe ori chiar dramatica, somajul este deosebit de eterogen,...

Asigurări sociale de stat pentru sănătate

Argument Importanta asigurarilor sociale de sanatate Un sistem de asigurari sociale de sanatate este desemnat sa finanteze îngrijirea medicala...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Curba Phillips ca instrument de analiză a interdependenței inflație - șomaj

I. CORELATIA INFLATIE-SOMAJ Doua dintre cele mai importante probleme cu care se confrunta un stat contemporan, îndeosebi în perioada de tranzitie...

Șomajul analiză comparativă România și Spania 2010-2015

INTRODUCERE Potrivit datelor cuprinse in World Migration Report 2010, numarul total al migrantilor internationali la scara planetara este...

Șomajul tendințe contemporane

Lucrarea „Tendinte ale somajului contemporan” se adreseaza celor interesati de probelmatica somajului si pietei muncii - studenti, cursanti ai...

Șomajul în România - studiu de caz analiza șomajului la nivelul Județului Tulcea

INTRODUCERE Problemele vizând viitorul muncii şi ocuparea forţei de munca reprezintă unele dintre cele mai importante probleme cu care se...

Șomajul în România

Introducere: Obiectivul lucrarii este acela de a realiza o analiza a fenomenului somajului in Romania, in perioada 2000-2007, in statele Uniunii...

Șomajul în România 2000-2008

CAPITOLUL I NOTIUNI TEORETICE 1. DEFINITII. CARACTERISTICI Somajul este astazi unul din fenomenele cele mai putin acceptate care afecteaza...

Șomajul la nivel european

I . Prezentare generala Somajul este astazi unul din fenomenele cele mai putin acceptate care afecteaza economiile tuturor tarilor. Notiunea de...

Șomajul în România

“Fii amabil cu oamenii pe care-i intalnesti cand urci Pentru ca-i vei reintalni cand vei cobori” (Wilson Mizner) Cap 1.Somajul 1.1 Ce este...

Ai nevoie de altceva?