Strategii investiționale în afaceri - SC Construct SRL

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 43 în total
Cuvinte : 1544
Mărime: 452.38KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prelipcean G.
UNIVERSITATEA „STEFAN CEL MARE” SUCEAVA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICA SPECIALIZAREA: CIG

Extras din document

Art.1 Membrii fondatori

In vederea efectuarii de acte de comert si pentru constituirea unei societati cu raspundere limitata se in constitutiv.

Persoanele care prin libera vointa constituie prezenta societate sunt:

1.Flutur Alexandru, nascut la data de 30.01.1964, in localitatea Suceava, domiciliat in Suceava, Str. Facliei, Nr. 12, Bl a2 Sc. A, Et. 3 Ap. 23 de cetatenie romana

2.Moldovean Ionut, nascut la data de 26.07.1973, in localitatea Suceava,

domiciliat in Suceava, Marasesti, Nr. 7, Bl. 34, Sc. 3, Et. 1, Ap. 15, de cetatenie romana

Art. 2 Forma, denumire, sediul

Societate cu raspundere limitata, avind denumirea S.C. Construct S.R.L. si sediul in Suceava, G. Enescu, Nr. 42, Bl. -, Sc. -, Et. -, Ap. -, avand personalitate juridica din momentul inregistrarii in Registrul Comertului.

In toate actele , facturile, anunturile si oricare alte documente emanand de la societate, denumirea acesteia va fi urmata de initialele -S.R.L.-, de numarul de ordine din Registrul Comertului, sediul si capitalul social.

Art. 3 Obiectul de activitate al societatii

Obiectul de activitate al societatii este:

Activitate principala:

Lucrări de construcţii

Activitati secundare;

- Fabricarea betonului

- Transporturi rutiere de mărfuri;

- Fabricarea produselor din beton pentru construcţii;

- Servicii de mutare;

- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii;

- Altele.

Art. 4 Capitalul social

Capitalul social subscris este de 200 000 lei numerar, din care varsat 100 000 lei, divizat in 10, parti sociale egale de

10 000 lei fiecare. Fiecare parte sociala da dreptul la un vot.

Aportul fiecarui asociat la constituirea capitalului social si partile sociale care ii revin:

1. Flutur Alexandru 50 000 lei

50 % din capitalul social

2. Moldovean Ionut 50 000lei

50 % din capitalul social

Partile sociale pot fi transmise intre asociati. Transmiterea partilor sociale intre asociati sau catre persoane din afara societatii este permisa numai prin hotararea Adunarii Generale a asociatilor.

Partile sociale dobandite prin succesiune se pot transmite sau plati conform ultimului bilant aprobat.

Reducerea sau majorarea capitalului social se face pe baza hotararii Adunarii Generale a asociatilor cu respectarea prevederilor legale in acest sens.

Hotararile asociatilor se iau in Adunarea Generala, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 republicata.

Atributiile Adunarii Generale a asociatilor:

a) aproba bilantul contabil si situatia conturilor de profit si pierderi ce va fi depus la Administratia Financiara in termen de 15 zile. Un exemplar al bi- lantului contabil si al contului de profit si pierderi vizat de Administratia Financiara va fi depus la Registrul Comertului;

b) aproba programul de activitate al societatii precum si bugetul de venituri si cheltuieli;

c) hotaraste defalcarea profitului si repartizarea lui asociatilor dupa constituirea fondului de rezerva si plata impozitelor stabilite de lege;

d) hotaraste modificarea capitalului social, a numarului de parti sociale si a valorii acestora;

e) aproba actul constitutiv si modificarea acestuia;

f) desemneaza sau revoca administratorii sau cenzorii societatii;

g) aproba contractarea de imprumuturi bancare;

h) aproba cesiunea partilor sociale;

i) hotaraste constituirea fondului de rezerva si utilizarea acestuia precum si fondurile destinate dezvoltarii;

j) aproba modificarea formei juridice precum si dizolvarea, fuziunea si divizarea societatii;

k) decide urmarirea administratorilor si cenzorilor pentru daunele pricinuite societatii.

Art.5 Administratori

Societatea este administrata de unul sau mai multi administratori, asociati sau neasociati, numiti prin actul constitutiv sau de AdunareaGenerala.

Administratorii raspund personal si solidar penntru orice dauna pricinuita societatii.

Mandatul dat administratorilor poate fi revocat sau prelungit, prin hotararea Adunarii Generale a asociatilor.

Administratorii societatii sunt :

1. Ionescu larisa, nascut la data de 24.11, in.1970 localitatea Suceava, domiciliat in Suceava, Cuza, Nr. 76, Bl. - ,de cetatenie romana

2. Vasilache Gheorghe, nascut la data de 27.10.1974, in localitatea Botosani, domiciliat in Suceava, G. Enescu, Nr. 23, Bl. A3, Sc. A, Et. 1, Ap. 4, de cetatenie romana

Atributiile administratorilor sunt:

a) duc la indeplinire hotararile Adunarii Generale a asociatilor;

b) semneaza actele, scrisorile sau publicatiile emise de societate;

c) tin registrul asociatilor;

d) reprezinta, singuri sau impreuna cu alti asociati,societatea in relatiile cu partenerii;

e) convoaca Adunarea Generala a asociatilor cel putin odata pe an sau de cate ori este nevoie;

f) raspund in fata Adunarii Generale si a cenzorilor pentru bunul mers al activitatii societatii;

Art. 6 Participarea asociatilor la beneficii si pierderi

Participarea fiecarui asociat la beneficii si pierderi este:

1 Flutur Alexandru 50%

2. Moldovean Ionut 50%

Art. 7 Dezmembraminte, sedii secundare

Societatea poate infiinta sedii secundare, agentii, reprezentante, sucursale, filiale, in tara si in strainatate, cu respectarea statutului lor organic, cu indeplinirea formalitatilor legale si inscrierea acestora in Registrul Comertului.

Art. 8 Durata societatii

Societatea se constituie pe o durata nelimitata incepand cu data inscrierii in Registrul Comertului.

Durata inactivitatii societatii nu poate depasi 3 ani.

Societatea poate fi continuata cu mostenitori.

Art. 9 Dizolvarea, fuziunea si divizarea

Dizolvarea, lichidarea, fuziunea si divizarea societatii se va face in conformitate cu prevederile legii 31/1990 republicata.

Preview document

Strategii investiționale în afaceri - SC Construct SRL - Pagina 1
Strategii investiționale în afaceri - SC Construct SRL - Pagina 2
Strategii investiționale în afaceri - SC Construct SRL - Pagina 3
Strategii investiționale în afaceri - SC Construct SRL - Pagina 4
Strategii investiționale în afaceri - SC Construct SRL - Pagina 5
Strategii investiționale în afaceri - SC Construct SRL - Pagina 6
Strategii investiționale în afaceri - SC Construct SRL - Pagina 7
Strategii investiționale în afaceri - SC Construct SRL - Pagina 8
Strategii investiționale în afaceri - SC Construct SRL - Pagina 9
Strategii investiționale în afaceri - SC Construct SRL - Pagina 10
Strategii investiționale în afaceri - SC Construct SRL - Pagina 11
Strategii investiționale în afaceri - SC Construct SRL - Pagina 12
Strategii investiționale în afaceri - SC Construct SRL - Pagina 13
Strategii investiționale în afaceri - SC Construct SRL - Pagina 14
Strategii investiționale în afaceri - SC Construct SRL - Pagina 15
Strategii investiționale în afaceri - SC Construct SRL - Pagina 16
Strategii investiționale în afaceri - SC Construct SRL - Pagina 17
Strategii investiționale în afaceri - SC Construct SRL - Pagina 18
Strategii investiționale în afaceri - SC Construct SRL - Pagina 19
Strategii investiționale în afaceri - SC Construct SRL - Pagina 20
Strategii investiționale în afaceri - SC Construct SRL - Pagina 21
Strategii investiționale în afaceri - SC Construct SRL - Pagina 22
Strategii investiționale în afaceri - SC Construct SRL - Pagina 23
Strategii investiționale în afaceri - SC Construct SRL - Pagina 24
Strategii investiționale în afaceri - SC Construct SRL - Pagina 25
Strategii investiționale în afaceri - SC Construct SRL - Pagina 26
Strategii investiționale în afaceri - SC Construct SRL - Pagina 27
Strategii investiționale în afaceri - SC Construct SRL - Pagina 28
Strategii investiționale în afaceri - SC Construct SRL - Pagina 29
Strategii investiționale în afaceri - SC Construct SRL - Pagina 30
Strategii investiționale în afaceri - SC Construct SRL - Pagina 31
Strategii investiționale în afaceri - SC Construct SRL - Pagina 32
Strategii investiționale în afaceri - SC Construct SRL - Pagina 33
Strategii investiționale în afaceri - SC Construct SRL - Pagina 34
Strategii investiționale în afaceri - SC Construct SRL - Pagina 35
Strategii investiționale în afaceri - SC Construct SRL - Pagina 36
Strategii investiționale în afaceri - SC Construct SRL - Pagina 37
Strategii investiționale în afaceri - SC Construct SRL - Pagina 38
Strategii investiționale în afaceri - SC Construct SRL - Pagina 39
Strategii investiționale în afaceri - SC Construct SRL - Pagina 40
Strategii investiționale în afaceri - SC Construct SRL - Pagina 41
Strategii investiționale în afaceri - SC Construct SRL - Pagina 42
Strategii investiționale în afaceri - SC Construct SRL - Pagina 43

Conținut arhivă zip

  • Strategii Investitionale in Afaceri - SC Construct SRL.doc

Te-ar putea interesa și

Auditul de Marketing

I FIRMA PA&C-HOLDING SI MEDIUL DE AFACERI 1.1ISTORIC SI PREZENT AL FIRMEI PA&C-HOLDING PA&C-HOLDING este -societate particulara cu raspundere...

Plan de afaceri - SC Mario SRL

Prezantarea societatii. DENUMIRE SC MARIO SRL ADRESA GALATU, STR. MOVILEI, NR 10 NR.INREG LA OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI J17/901/2005 COD...

Strategii investiționale în afaceri - SC Mika Construct SRL

1. Prezentarea societăţii S.C MIKA CONSTRUCT S.R.L S.C MIKA CONSTRUCT S.R.L cu sediul în Suceava str. Gavril Tudoraş este înregistrată în...

Obținerea de finanțare cu fonduri europene

I. Proiectul 1. Titlul proiectului Achizitia de mijloace si utilaje specifice activitatii SC BUILDUP SRL 2. Scopul si obiectivele proiectului...

Elaborarea și Fundamentarea Programului de Vânzări

CAPITOLUL 1 ACTIVITATEA COMERCIALĂ – CONSIDERAŢII GENERALE 1.1. DEFINIRE Potrivit conceptului de dezvoltare durabilă a societăţii, comerţul are...

Ai nevoie de altceva?