Strategii Moderne de Marketing Bancar

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 60 în total
Cuvinte : 17294
Mărime: 908.37KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

1. Considerţii generale privind conceptul de marketing bancar 2

1.1. Marketing bancar. Definiţie şi trăsături. 2

1.2. Rolul si necesitatea folosirii strategiilor de marketing bancar 5

1.3. Etapele conceperii şi aplicării strategiilor de marketing bancar 6

1.4. Tendinţe privind politica de marketing bancar 10

2. Particularităţi privind componentele strategiilor de marketing bancar 14

2.1. Mixul de marketing în sectorul financiar bancar 14

2.1.1. Politica de produs în activitatea de marketing bancar 15

2.1.2. Politica de preţ în activitatea de marketing bancar 18

2.1.3. Politica de distribuţie în activitatea de marketing bancar 21

2.1.4. Politica de promovare în activitatea de marketing bancar 24

2.2. Clientul – subiect al marketingului bancar. Strategii de fidelizare a clientului. 27

2.3. Etica în activitatea de marketing bancar 29

3. Studiu de caz privind strategiile de marketing bancar în cazul MKB Romexterra Bank 32

3.1. Studiu privind componentele mixului de marketing în cazul MKB Romexterra Bank 34

3.1.1. Studiu privind politica de produs în marketingul bancar cazul MKB Romexterra Bank 34

3.1.2. Studiu privind politica de preţ în marketingul bancar în cazul MKB Romexterra Bank 41

3.1.3. Studiu privind politica de distribuţie în marketingul bancar în cazul MKB Romexterra Bank 44

3.1.4.Studiu privind politica de promovare în marketingul bancar în cazul MKB Romexterra Bank 46

3.2. Studiu privind politica de fidelizare a clienţilor în cazul MKB Romexterra Bank 49

3.3. Studiu privind etica în activitatea de marketing a MKB Romexterra Bank 50

Concluzii 52

Bibliografie 58

Extras din document

1. Considerţii generale privind conceptul de marketing bancar

1.1. Marketing bancar. Definiţie şi trăsături.

Băncile răspund nevoilor particulare ale consumatorilor (persoane fizice sau juridice) cărora le oferă servicii corespunzătoare (conturi curente, conturi de economii, credite, efectuarea de plăţi), încadrându-se astfel în sfera instituţiilor prestatoare de servicii.Deci, atât produsele oferite cât şi marketingul adoptat preiau din elementele caracteristice serviciilor.

Marketingul serviciilor este considerat esenţa marketingului general şi este definit ca fiind demersul ce urmăreşte „descoperirea şi analiza nevoilor şi preferinţelor exprimate sau latente ale consumatorilor, pentru a le răspunde prin conceperea şi oferirea unor servicii adecvate, în vederea satisfacerii clienţilor şi atingerii obiectivelor organizaţiei.”

Marketingul bancar se concretizează în totalitatea acţiunilor întreprinse de bancă în vederea investigării şi cercetării pieţei, adaptării produselor şi serviciilor la cerinţele pieţei sau a segmentelor de piaţă deţinute sau pe care intenţionează să pătrundă, creării, promovării şi lansării unor produse noi, influenţării pieţei şi a clientelei, cu scopul realizării obiectivelor imediate sau de perspectivă ale băncii.

Caracteristic marketingului serviciilor şi implicit şi marketingului bancar sunt cele trei dimensiuni distincte (fiecare având activităţi proprii) între care există o strânsă interdependenţă:

1. marketingul extern – cuprinde activităţile tradiţionale de marketing ale organizaţiei pentru comunicarea cu mediul exterior (marketing clasic);

2. marketingul tranzacţional (secondat sau chiar înlocuit de marketingul relaţional) – serveşte la dinamizarea relaţiilor cu clienţii, în vederea ameliorării valorii percepute a serviciilor pentru clienţi; menirea principală a acestuia este de a îmbunătăţi experienţa clientului, ca şi randamentul personalului de contact;

3. marketingul intern – priveşte gestiunea climatului organizaţional, ansamblul activităţilor comerciale din interiorul organizaţiei, dintre diferitele sale compartimente şi categorii de personal, privite ca şi clienţii interni, a căror satifacţie influenţează hotărâtor celelalte activităţi ale organizaţiei.

Fig. 1 Integrarea celor trei dimensiuni ale marketingului bancar

Sursa: Zaiţ, Adriana; Marketingul serviciilor;ed. SedComLibris Iaşi 2004 pag.32

Markentigul presupune reclama, promovarea vânzărilor şi publicitatea dar şi o atitudine tonică, prietenoasă faţă de clienţi. El constă în inovare (crearea şi dezvolatarea de noi produse bancare), se manifestă prin poziţionare (delimitarea băncii faţă de ceilalţi concurenţi de pe piaţă) şi este reprezentat de o analiză complexă şi completă a pieţei, o activitate de planificare, implementare şi control.

Adoptarea conceptului de marketing, ca bază a ansamblului deciziilor strategice şi tactice care se adoptă în procesul de conducere şi în existenţa instituţiei bancare, presupune luarea în considerare a patru elemente:

Preview document

Strategii Moderne de Marketing Bancar - Pagina 1
Strategii Moderne de Marketing Bancar - Pagina 2
Strategii Moderne de Marketing Bancar - Pagina 3
Strategii Moderne de Marketing Bancar - Pagina 4
Strategii Moderne de Marketing Bancar - Pagina 5
Strategii Moderne de Marketing Bancar - Pagina 6
Strategii Moderne de Marketing Bancar - Pagina 7
Strategii Moderne de Marketing Bancar - Pagina 8
Strategii Moderne de Marketing Bancar - Pagina 9
Strategii Moderne de Marketing Bancar - Pagina 10
Strategii Moderne de Marketing Bancar - Pagina 11
Strategii Moderne de Marketing Bancar - Pagina 12
Strategii Moderne de Marketing Bancar - Pagina 13
Strategii Moderne de Marketing Bancar - Pagina 14
Strategii Moderne de Marketing Bancar - Pagina 15
Strategii Moderne de Marketing Bancar - Pagina 16
Strategii Moderne de Marketing Bancar - Pagina 17
Strategii Moderne de Marketing Bancar - Pagina 18
Strategii Moderne de Marketing Bancar - Pagina 19
Strategii Moderne de Marketing Bancar - Pagina 20
Strategii Moderne de Marketing Bancar - Pagina 21
Strategii Moderne de Marketing Bancar - Pagina 22
Strategii Moderne de Marketing Bancar - Pagina 23
Strategii Moderne de Marketing Bancar - Pagina 24
Strategii Moderne de Marketing Bancar - Pagina 25
Strategii Moderne de Marketing Bancar - Pagina 26
Strategii Moderne de Marketing Bancar - Pagina 27
Strategii Moderne de Marketing Bancar - Pagina 28
Strategii Moderne de Marketing Bancar - Pagina 29
Strategii Moderne de Marketing Bancar - Pagina 30
Strategii Moderne de Marketing Bancar - Pagina 31
Strategii Moderne de Marketing Bancar - Pagina 32
Strategii Moderne de Marketing Bancar - Pagina 33
Strategii Moderne de Marketing Bancar - Pagina 34
Strategii Moderne de Marketing Bancar - Pagina 35
Strategii Moderne de Marketing Bancar - Pagina 36
Strategii Moderne de Marketing Bancar - Pagina 37
Strategii Moderne de Marketing Bancar - Pagina 38
Strategii Moderne de Marketing Bancar - Pagina 39
Strategii Moderne de Marketing Bancar - Pagina 40
Strategii Moderne de Marketing Bancar - Pagina 41
Strategii Moderne de Marketing Bancar - Pagina 42
Strategii Moderne de Marketing Bancar - Pagina 43
Strategii Moderne de Marketing Bancar - Pagina 44
Strategii Moderne de Marketing Bancar - Pagina 45
Strategii Moderne de Marketing Bancar - Pagina 46
Strategii Moderne de Marketing Bancar - Pagina 47
Strategii Moderne de Marketing Bancar - Pagina 48
Strategii Moderne de Marketing Bancar - Pagina 49
Strategii Moderne de Marketing Bancar - Pagina 50
Strategii Moderne de Marketing Bancar - Pagina 51
Strategii Moderne de Marketing Bancar - Pagina 52
Strategii Moderne de Marketing Bancar - Pagina 53
Strategii Moderne de Marketing Bancar - Pagina 54
Strategii Moderne de Marketing Bancar - Pagina 55
Strategii Moderne de Marketing Bancar - Pagina 56
Strategii Moderne de Marketing Bancar - Pagina 57
Strategii Moderne de Marketing Bancar - Pagina 58
Strategii Moderne de Marketing Bancar - Pagina 59
Strategii Moderne de Marketing Bancar - Pagina 60

Conținut arhivă zip

  • Strategii Moderne de Marketing Bancar.doc

Alții au mai descărcat și

Rolul concurenței în dezvoltarea produselor și serviciilor bancare

Cuvinte cheie • Produse bancare • Servicii bancare • Concurenta economica • Comportament concurential • Strategia concurentiala •...

Produse și Servicii Bancare

Cap.I. Prezentare generală 1.1.Noţiunea de produs şi servicii financiar-bancare Definirea şi realizarea distincţiei între produse şi servicii se...

Analiza Gestiunii Resurselor Umane

Munca reprezinta ca factor de productie, o activitate specifica umana desfasurata in scopul obţinerii de bunuri economice. Functionarea oricarei...

Relația Bancă - Client

1. Importanţa clientelei bancare Pentru a înțelege importanţa ce o au clienţii în activitatea bancară este nevoie de a se defini noţiunea de...

Cadrul politicii monetare unice - Instrumente de politică monetară ale BCE - Analiza politicii monetare unice în perioada 1999-2017

Capitolul 1 - Conținutul politicii monetare unice 1.1. Sarcinile și obiectivele Sistemul European al Băncilor Centrale În 7 februarie 1992,...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Sistemul de relații publice și rolul acestuia în promovarea imaginii BRD - Groupe Societe Generale

INTRODUCERE După cum sugerează şi titlul epicentrul acestei lucrări, este dat de abordarea unor subiecte legate de sistemul de relaţii publice şi...

Strategii Moderne de Marketing Bancar

Cap. I Aspecte conceptuale privind marketingul bancar 1.1 Particularităţi ale marketingului bancar Introducerea marketingului în sectorul bancar...

Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Sistemul bancar – este una din cele mai importante structuri ale economiei de piaţă. Băncile,...

Marketing Financiar-Bancar

In lumea moderna a unei concurente în fiecare domeniu de activitate, devine din ce în ce mai importanta diferentierea fata de competitori. Exista...

Strategii Moderne de Marketing Bancar

CAP. 1. ASPECTE CONCEPTUALE PRIVIND ACTIVITATEA DE MARKETING BANCAR 1.1 Conceptul de marketing bancar Introducerea marketingului în sectorul...

Noutăți și tendințe în managementul actual al băncilor comerciale

INTRODUCERE Termenul de management utilizat în exces astăzi pentru a explica o stare de spirit modernă este necesar pentru a induce celor aflaţi...

Mixul de Marketing în Sistemul Bancar

INTRODUCERE Principiul care a stat la baza alegerii acestei teme pentru lucrarea de licenţă este acela că marketingul modern înseamnă mai mult...

Marketingul Produselor și Serviciilor Bancare

Introducere În prezent, știinţa marketingului a ajuns să fie considerată o filosofie de afaceri şi un element cheie în succesul oricărei...

Ai nevoie de altceva?