Structura Optima a Capitalului - Factori Determinanti si Dinamica

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 46 în total
Cuvinte : 12138
Mărime: 67.74KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Cebotari Tatiana
Proiectul de specialitate a fost prezentat la catedra "Finante si Asigurari". Am obtinut nota 9.

Cuprins

Introducere 3

Cap.1. Caracteristica capitalului şi formarea structurii financiare la întreprindere 4

1.1. Conceptul, clasificarea capitalului 4

1.2. Teoriile clasice şi actuale privind structura capitalului 7

1.3. Structura financiară şi factori ce o influenţează 12

Cap. 2. Structura optimă a capitalului: factori determinanţi şi dinamică 20

2.1. Deciziile legate de structura financiară a întreprinderii pe plan internaţional. 20

2.2. Criterii de selectare a structurii optime. Analiza indicatorilor la S.R.L. « Prietenia-Agro » 29

Încheiere 40

Bibliografie 43

Anexe 45

Extras din document

Introducere

În lucrarea de faţă am dorit să reliefez principalii factori determinaţi ai structurii financiare optime a întreprinderii, în teorie şi practică.

Datorită complexităţii acestui fenomen consider că prezenta lucrare este doar începutul unei mai adînci cercetări în acest domeniu.

În acest context, primul capitol este destinat prezentării conceptului de capital, de la primele idei ale lui Aristotel şi pînă la conţinutul modern al capitalului. Urmează principalele clasificări ale capitalului. După care am urmărit dezvoltarea explozivă a teoriilor privind structura capitalului. Teoriile clasice cuprind teoria irelevanţei structurii financiare şi teoria structurii capitalului în cazul prezenţei fiscalităţii, iar teoriile actuale sunt reprezentante de teoria de agent şi teoriile structurii capitalului în cazul asimetriei de informaţii. Tot în cadrul acestui capitol am tratat structura financiară şi factorii ce o influenţează şi anume: ponderea activelor tangibile în totalul activelor firmei, dimensiunea firmei, profitabilitatea, stabilitatea vînzărilor, stabilitatea marjelor de profit, rata de creştere, levierul operaţional, fiscalitatea, amortizarea, manageri, controlul asupra firmei, creditorii şi agenţiile de rating, menţinerea unei rezerve adecvate a capacităţii de împrumut, alte condiţii interne ale firmei şi condiţiile pieţei.

Capitolul al doilea ilustrează structura financiară optimă a întreprinderii, prezentînd modul de alegere a soluţiei optime. În primul subcapitol m-am referit la modalităţile de abordare a structurii capitalului pentru: SUA, Australia şi Cehia. Subcapitolul doi a fost destinat criteriilor de selectare a structurii optime şi anume: costul mediu ponderat al capitalului, impactul asupra rentabilităţii şi criteriul destinaţiei fondurilor. După care am purces la analiza indicatorilor la S.R.L. « Prietenia-Agro ».

Cap.1. Caracteristica capitalului şi formarea structurii financiare la întreprindere.

1.1. Conceptul, clasificarea capitalului.

Conceptul de capital nu a apărut de la început ca o noţiune bine cristalizată. Ideile referitoare la capital s-au articulat în mod treptat.

Denumirea de capital provine din latinescul”capita”- apărut pentru prima dată în antichitate şi care desemna posesorii de animale ce dădeau împrumut un număr de „capete” de vite. La început împrumutul trebuia restituit exact în numărul împrumutat, iar mai târziu, cu un surplus, adică cu o dobîndă. Astfel noţiunea de capital devine mai complexă însemnînd un bun care multiplică de mai multe ori bogăţia iniţială.

În esenţă această semnificaţie a capitalului străbate istoria cu amendamentul că formele de capital s-au diversificat odată cu dezvoltarea unor activităţi economice importante precum agricultura, meşteşugurile şi comerţul, în strînsă legătură cu diviziunea socială a muncii, piaţa şi banii.

Primele idei referitoare la conceptul de capital se întâlnesc la Aristotel. Acest mare gînditor al antichităţii devine sursă de inspiraţie pentru clasicii economiei politice.

Termenul de capital a fost introdus în limbajul uzual încă din secolele XI - XII. Iniţial, acestui termen i s-au atribuit următoarele sensuri: fond, stoc de mărfuri, cheag pentru afaceri, bani aducători de venituri (dobînda). În secolele XIII-XIV, noţiunea de capital a dobîndit o largă circulaţie în documentele vremii, termenul îmbogăţindu-şi cît mai mult înţelesurile.

În secolele XVI – XVII, importante contribuţii teoretice, pentru explicarea naturii şi a rolului capitalului în progresul societăţii, au fost aduse de mercantilişti. Ei au fost primii gînditori care au cercetat din punct de vedere teoretic modul de producţie capitalist.

Conţinutul modern al capitalului a fost introdus de economistul francez A.J.Turgot în sec. XVIII. Turgot a definit capitalul nu doar ca o sumă de bani sau bunuri, ci ca pe o valoare care participă la producerea unor noi valori şi a profitului. Ulterior, toţi economiştii s-au raportat la acest concept.

Preview document

Structura Optima a Capitalului - Factori Determinanti si Dinamica - Pagina 1
Structura Optima a Capitalului - Factori Determinanti si Dinamica - Pagina 2
Structura Optima a Capitalului - Factori Determinanti si Dinamica - Pagina 3
Structura Optima a Capitalului - Factori Determinanti si Dinamica - Pagina 4
Structura Optima a Capitalului - Factori Determinanti si Dinamica - Pagina 5
Structura Optima a Capitalului - Factori Determinanti si Dinamica - Pagina 6
Structura Optima a Capitalului - Factori Determinanti si Dinamica - Pagina 7
Structura Optima a Capitalului - Factori Determinanti si Dinamica - Pagina 8
Structura Optima a Capitalului - Factori Determinanti si Dinamica - Pagina 9
Structura Optima a Capitalului - Factori Determinanti si Dinamica - Pagina 10
Structura Optima a Capitalului - Factori Determinanti si Dinamica - Pagina 11
Structura Optima a Capitalului - Factori Determinanti si Dinamica - Pagina 12
Structura Optima a Capitalului - Factori Determinanti si Dinamica - Pagina 13
Structura Optima a Capitalului - Factori Determinanti si Dinamica - Pagina 14
Structura Optima a Capitalului - Factori Determinanti si Dinamica - Pagina 15
Structura Optima a Capitalului - Factori Determinanti si Dinamica - Pagina 16
Structura Optima a Capitalului - Factori Determinanti si Dinamica - Pagina 17
Structura Optima a Capitalului - Factori Determinanti si Dinamica - Pagina 18
Structura Optima a Capitalului - Factori Determinanti si Dinamica - Pagina 19
Structura Optima a Capitalului - Factori Determinanti si Dinamica - Pagina 20
Structura Optima a Capitalului - Factori Determinanti si Dinamica - Pagina 21
Structura Optima a Capitalului - Factori Determinanti si Dinamica - Pagina 22
Structura Optima a Capitalului - Factori Determinanti si Dinamica - Pagina 23
Structura Optima a Capitalului - Factori Determinanti si Dinamica - Pagina 24
Structura Optima a Capitalului - Factori Determinanti si Dinamica - Pagina 25
Structura Optima a Capitalului - Factori Determinanti si Dinamica - Pagina 26
Structura Optima a Capitalului - Factori Determinanti si Dinamica - Pagina 27
Structura Optima a Capitalului - Factori Determinanti si Dinamica - Pagina 28
Structura Optima a Capitalului - Factori Determinanti si Dinamica - Pagina 29
Structura Optima a Capitalului - Factori Determinanti si Dinamica - Pagina 30
Structura Optima a Capitalului - Factori Determinanti si Dinamica - Pagina 31
Structura Optima a Capitalului - Factori Determinanti si Dinamica - Pagina 32
Structura Optima a Capitalului - Factori Determinanti si Dinamica - Pagina 33
Structura Optima a Capitalului - Factori Determinanti si Dinamica - Pagina 34
Structura Optima a Capitalului - Factori Determinanti si Dinamica - Pagina 35
Structura Optima a Capitalului - Factori Determinanti si Dinamica - Pagina 36
Structura Optima a Capitalului - Factori Determinanti si Dinamica - Pagina 37
Structura Optima a Capitalului - Factori Determinanti si Dinamica - Pagina 38
Structura Optima a Capitalului - Factori Determinanti si Dinamica - Pagina 39
Structura Optima a Capitalului - Factori Determinanti si Dinamica - Pagina 40
Structura Optima a Capitalului - Factori Determinanti si Dinamica - Pagina 41
Structura Optima a Capitalului - Factori Determinanti si Dinamica - Pagina 42
Structura Optima a Capitalului - Factori Determinanti si Dinamica - Pagina 43
Structura Optima a Capitalului - Factori Determinanti si Dinamica - Pagina 44
Structura Optima a Capitalului - Factori Determinanti si Dinamica - Pagina 45
Structura Optima a Capitalului - Factori Determinanti si Dinamica - Pagina 46

Conținut arhivă zip

  • Structura Optima a Capitalului - Factori Determinanti si Dinamica.doc

Alții au mai descărcat și

Modele de Analiza a Structurii Financiare la Nivelul Firmei

INTRODUCERE Analiza diagnostic reprezintă mijlocul prin care o firmă poate să-şi identifice propriile-i puteri şi slăbiciuni, în raport cu...

Analysis of Efficient Use at The Enterprise

investment decision made by modern managerial teams and predetermines their rationality and topicality in the long run. Without solid knowledge of...

Moneda in Romania

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Costul și Structura Capitalului

1. Conceptul de cost al capitalului Costul capitalului propriu şi al capitalului de împrumut. Utilizarea diferitelor surse de finanţare de către...

Te-ar putea interesa și

Eficienta si Evaluarea Investitiilor pentru Modernizarea Capacitatii de Productie in Cadrul SC Petrom SA Bucuresti

Introducere În practica economică investiţia este privită ca o cheltuială făcută de persoane fizice sau juridice cu scopul de a obţine bunuri si...

Studiul productivității muncii și căile creșterii ei la SC Cicos SRL Dorohoi

INTRODUCERE În toate ţările lumii agricultura a constituit dintotdeauna o componentă esenţială a producţiei materiale. Progresul tuturor ţărilor a...

Riscuri Bancare

CAP I. REFORMA SISTEMULUI BANCAR ÎN ROMÂNIA DUPA ANUL 1990 1.1 Evolutia sistemului bancar Românesc Sistemul bancar românesc nu este de data...

Analiza Costurilor de Producție

INTRODUCERE Unitatile economice, in activitatea pe care o desfasoara, atrag si utilizeaza factorii de productie – munca, natura si capitalul....

Relatiile dintre Costurile Medii si Marginale pe Termen Scurt si Lung la Intreprindere - Cai de Minimizare a Costului

Introducere Costul de producţie constă din totalitatea cheltuielilor efectuate sau care urmează să fie efectuate, toate în expresie bănească, de...

Necesitatea Diminuării Costului de Producție

Necesitatea diminuarii costului de productie Economia, ca stiinta si activitate practica, precum si comportamentul economic, ca expresie a...

Eficienta Investitiilor

CURS 1 DELIMITĂRI CONCEPTUALE PRIVIND INVESTIŢIILE 1.1. Definirea şi tipologia investiţiilor Investiţiile reprezintă plasamente de capital...

Eficienta Investitiilor

INVESTITIILE SI ROLUL LOR ÎN ECONOMIA DE PIATA 1.1. Definirea investitiilor 1.2. Continutul notiunii de investitii 1.3. Clasificarea...

Ai nevoie de altceva?