Studiu Aplicativ privind Eficientizarea Activității Primăriei Comunei Țibănești

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 19 în total
Cuvinte : 6195
Mărime: 60.25KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

I. Organizarea şi funcţionalitatea unei instituţii publice. Premise şi factori de impact

1. Cadrul general de înfiinţare şi organizare a instituţiei publice 3

2. Individualizarea misiunii şi obiectului de activitate în instituţia publică 3

3. Prezentarea obiectivelor şi activităţilor instituţiei publice 4

4. Prezentarea structurii organizatorice şi indicarea fluxului informaţional (organigramă, interrelaţii între compartimente/departamente/servicii; competenţe, atribuţii, sarcini) 4

5. Evidenţierea relaţiilor interinstituţionale 6

6. Structura personalului (organizare pe compartimente/birouri/servicii, funcţii ocupate) 8

7. Analiza nivelului de pregătire profesională în funcţie de studiile avute (formare profesională iniţială şi perfecţionare profesională) 10

8. Analiza fluxului documentelor în cadrul instituţiei 11

9. Analiza situaţiei financiare (bugetul de venituri şi cheltuieli, mod de finanţare, fundamentarea veniturilor şi cheltuielilor în funcţie de indicatori etc.) 11

II. Îmbunătăţirea cadrului legislativ şi a celui instituţional. Pe exemplul Primăriei Comunei Ţibăneşti.

1. Analiza cadrului reglementativ aplicabil 14

2. Analiza relaţiilor de muncă 14

3. Analiza capacităţii decizionale 15

4. Analiza punctelor forte, a punctelor slabe, oportunităţilor şi amenintărilor în vederea eficientizării activităţii respectivei instituţii publice 16

5. Identificarea posibilelor soluţii în vederea eficientizării activităţii instituţiei publice 18

6. Eficientizarea comunicării dintre instituţia publică şi cetăţean 19

Concluzii 19

Extras din document

I. Organizarea şi funcţionalitatea unei instituţii publice. Premise şi factori de impact

1.1 Cadrul general de înfiinţare şi organizare a instituţiei publice

Primăria Comunei Ţibăneşti este organizată şi funcţionează potrivit prevederilor Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi în conformitate cu hotărârile Consiliului Judeţean Iaşi privind aprobarea organigramei şi numărului de posturi ale aparatului propriu de specialitate.

Primarul, Viceprimarii şi Secretarul comunei Ţibăneşti, împreună cu aparatul propriu de specialitate constituie o structură funcţională cu activitate permanentă, denumită Primăria Comunei Ţibăneşti care aduce la îndeplinire hotărârile Consiliului Local al Comunei Ţibăneşti şi dispoziţiile Primarului, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale.

Primarul este şeful administraţiei publice locale a comunei Ţibăneşti şi al aparatului propriu de specialitate, pe care îl conduce şi controlează, conform prevederilor din Legea 215/2001.

1.2 Individualizarea misiunii şi obiectului de activitate în instituţia publică

Primăria comunei Ţibăneşti este o structură funcţională cu activitate permanentă, care duce la îndeplinire hotărârile Consiliului Local şi dispoziţiile Primarului, soluţionând, în condiţiile legii, probleme curente ale comunităţii locale.

Întreaga activitate a Primăriei Comunei Ţibăneşti se subordonează principiului legalităţii, gestionării responsabile şi eficiente a problemelor publice, în interesul colectivităţii locale.

Misiunea Primăriei Comunei Ţibăneşti este de a soluţiona şi gestiona, în numele şi în interesul colectivităţii locale pe care o reprezintă, treburile publice, în condiţiile legii, de a asigura respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legislaţiei în vigoare.

Primăria are ca principală atribuţie, gestionarea resurselor care aparţin comunei. Pentru aceasta anual se elaborează şi se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli şi se stabilesc impozitele, taxele locale şi taxele speciale;

Administraţiile publice locale au dreptul ca în limitele legii să aibă iniţiativă în toate domeniile cu excepţia celor care sunt date în competenţa altor autorităţi publice

Primăria este instituţia publică care duce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi soluţionează problemele curente ale comunităţilor umane în care funcţionează.

Deşi atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale, expres prevăzute în lege, sunt diferite, au drept scop soluţionarea problemelor colectivităţii locale.

Această soluţionare a problemelor colectivităţii locale se realizează prin: elaborarea şi aprobarea bugetelor locale la termenele stabilite; stabilirea, încasarea şi urmărirea impozitelor şi taxelor locale; stabilirea şi urmărirea modului de prestare a serviciilor publice locale; administrarea bunurilor din proprietate publică sau privată a municipiului Iaşi; angajarea de împrumuturi pe termen scurt, mediu şi lung; administrarea resurselor financiare; elaborarea, aprobarea, modificarea şi urmărirea realizării programelor de dezvoltare; asigurarea respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale; cooperarea pe plan intern şi internaţional.

1.3 Prezentarea obiectivelor şi activităţilor instituţiei publice

Primăria Comunei Ţibăneşti are ca obiectiv principal servirea colectivităţii realizând acest lucru prin gestionarea resurselor ce aparţin oraşului. Pentru aceasta se elaborează şi aprobă anual, bugetele de venituri şi cheltuieli şi se stabilesc impozitele şi taxele locale şi taxele speciale.

Ca obiective menţionăm: eficientizarea activităţilor instituţiei; o mai buna gestionare a resurselor financiare; finalizarea programelor şi proiectelor iniţiate de Primăria Ţibăneşti; perfecţionarea sistemului de relaţionare cu cetăţenii; iniţierea de noi proiecte şi acţiuni pe plan social, de programe de mediu; intensificarea acţiunilor ce ţin de imaginea localităţii.

1.4 Prezentarea structurii organizatorice şi indicarea fluxului informational (organigrama, interrelatii intre compartimente/departamente/servicii; competente, atributii, sarcini)

Aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local al comunei Ţibăneşti este organizat pe compartimente. În sensul prezentului regulament, prin compartimente se înţelege birouri, servicii, direcţii, conform organigramei şi statului de funcţii aprobat.

Structura organizatorică şi numărul de posturi se stabilesc prin hotărâri ale Consiliului Local, cu respectarea prevederilor legale.

Conducerea direcţiilor, serviciilor, birourilor şi legătura acestora cu autorităţile în subordinea cărora lucrează, se realizează prin directorii executivi, respectiv şefii de servicii şi birouri.

Directorii, şefii de servici şi birouri reprezintă instituţia în raporturile cu terţii, numai pe baza împuternicirilor de reprezentare acordate de primar, sau stabilite prin fişa postului.

Preview document

Studiu Aplicativ privind Eficientizarea Activității Primăriei Comunei Țibănești - Pagina 1
Studiu Aplicativ privind Eficientizarea Activității Primăriei Comunei Țibănești - Pagina 2
Studiu Aplicativ privind Eficientizarea Activității Primăriei Comunei Țibănești - Pagina 3
Studiu Aplicativ privind Eficientizarea Activității Primăriei Comunei Țibănești - Pagina 4
Studiu Aplicativ privind Eficientizarea Activității Primăriei Comunei Țibănești - Pagina 5
Studiu Aplicativ privind Eficientizarea Activității Primăriei Comunei Țibănești - Pagina 6
Studiu Aplicativ privind Eficientizarea Activității Primăriei Comunei Țibănești - Pagina 7
Studiu Aplicativ privind Eficientizarea Activității Primăriei Comunei Țibănești - Pagina 8
Studiu Aplicativ privind Eficientizarea Activității Primăriei Comunei Țibănești - Pagina 9
Studiu Aplicativ privind Eficientizarea Activității Primăriei Comunei Țibănești - Pagina 10
Studiu Aplicativ privind Eficientizarea Activității Primăriei Comunei Țibănești - Pagina 11
Studiu Aplicativ privind Eficientizarea Activității Primăriei Comunei Țibănești - Pagina 12
Studiu Aplicativ privind Eficientizarea Activității Primăriei Comunei Țibănești - Pagina 13
Studiu Aplicativ privind Eficientizarea Activității Primăriei Comunei Țibănești - Pagina 14
Studiu Aplicativ privind Eficientizarea Activității Primăriei Comunei Țibănești - Pagina 15
Studiu Aplicativ privind Eficientizarea Activității Primăriei Comunei Țibănești - Pagina 16
Studiu Aplicativ privind Eficientizarea Activității Primăriei Comunei Țibănești - Pagina 17
Studiu Aplicativ privind Eficientizarea Activității Primăriei Comunei Țibănești - Pagina 18
Studiu Aplicativ privind Eficientizarea Activității Primăriei Comunei Țibănești - Pagina 19

Conținut arhivă zip

  • Studiu Aplicativ privind Eficientizarea Activitatii Primariei Comunei Tibanesti.docx

Alții au mai descărcat și

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Moneda in Romania

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Ai nevoie de altceva?