Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura si dinamica cheltuielilor publice (bugetare) in Romania si Grecia

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura si dinamica cheltuielilor publice (bugetare) in Romania si Grecia.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 17 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Finante

Cuprins

Capitolul 1. Cadrul conceptual și metodologic 3
1.1. Conceptul de cheltuială publică 3
1.2. Structura cheltuielilor publice conform clasificației bugetare 3
1.3. Indicatorii utilizați pentru aprecierea nivelului, a dinamicii și structurii cheltuielilor publice 4
1.3.1. Indicatori utilizați pentru aprecierea nivelului 4
1.3.2. Indicatori utilizați pentru aprecierea dinamicii 4
1.3.3. Indicatori utilizați pentru aprecierea structurii 6
Capitolul 2. Analiza comparativă a nivelului și dinamicii cheltuielilor publice în România și Grecia 7
2.1. Nivelul cheltuielilor publice totale în România și Grecia 7
2.2. Coeficientul de elasticitate al cheltuielilor publice în raport cu PIB în România și Grecia 7
Capitolul 3. Analiza comparativă a structurii cheltuielilor publice în România și Grecia 9
3.1. Analiza structurii economice a cheltuielilor publice în România și Grecia 9
3.2. Analiza structurii funcționale a cheltuielilor publice în România și Grecia 12
Capitolul 4. Concluzii 16
Bibliografie 17

Extras din document

Capitolul 1. Cadrul conceptual și metodologic

1.1. Conceptul de cheltuială publică

Cheltuielile publice exprimă relații economico-sociale în formă bănească, ce se manifestă între stat, pe de o parte și persoane fizice sau juridice, pe de altă parte, cu ocazia repartizării și utilizării resurselor financiare ale statului, în scopul îndeplinirii funcțiilor sale.

Cheltuielile publice reprezintă forma de manifestare a funcției de repartiție a finanțelor publice în faza redistributivă. Prin aceasta, are loc o realocare a fondurilor bănești pe diverse destinații, în funcție de necesitățile sociale (nevoile colective) și în funcție de politica financiară promovată de stat.

Noțiunea de cheltuială publică este utilizată în mai multe accepțiuni dintre care cele mai uzuale sunt cea economică și cea juridică.

În sens economic, cheltuiala publică desemnează relații și procese economice de repartiție a PIB, concretizate în alocarea și utilizarea resurselor financiare pentru acțiuni considerate de interes public, fie la nivel național sau local.

În sens juridic cheltuiala publică semnifică o plată a unei sume de bani din fonduri publice, legată de crearea și funcționarea entităților publice și, în general, de înfăptuirea activităților cu caracter public, inclusiv a celor derulate prin întreprinderile cu capital de stat .

Cuantumul cheltuielilor publice diferă de la o țară la alta și de la o perioadă la alta, structura cheltuielilor publice fiind mult influențată de structura de clasă a societății.

1.2. Structura cheltuielilor publice conform clasificației bugetare

Principalele categorii de cheltuieli publice conform clasificației bugetare sunt:

• Cheltuieli publice bugetare pentru acțiuni social-culturale:

- cheltuieli pentru învățământ;

- cheltuieli pentru sănătate;

- cheltuieli pentru cultură, recreere și religie;

- cheltuieli pentru asigurări și asistență socială;

• Cheltuieli pentru servicii publice generale, ocrotire publică și siguranță națională;

• Cheltuieli publice pentru apărare națională;

• Cheltuieli publice pentru acțiuni economice;

Fisiere in arhiva (1):

  • Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura si dinamica cheltuielilor publice (bugetare) in Romania si Grecia.docx

Bibliografie

Iulian Văcărel, Finanțe publice, Editura didactică și pedagogică, București, 2007
Tatiana Moșteanu, Emilia Câmpeanu, Lucian Țâțu, Finanțe publice, Editura Universitară, București, 2005
Gheorghe Filip, Finanțe publice, Editura Junimea, Iași, 2010
Gh. D. Bistriceanu, Gh. H. Popescu, Bugetul de stat al României, Ed. Universitară București, 2007
Paul Bran, Relații financiare și monetare internaționale, București, Editura Economică, 1995
http://ec.europa.eu/eurostat

Alte informatii

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR SPECIALIZAREA: ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ