Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice (bugetare) în România și Grecia

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 17 în total
Cuvinte : 1749
Mărime: 58.20KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR SPECIALIZAREA: ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

Cuprins

Capitolul 1. Cadrul conceptual și metodologic 3

1.1. Conceptul de cheltuială publică 3

1.2. Structura cheltuielilor publice conform clasificației bugetare 3

1.3. Indicatorii utilizați pentru aprecierea nivelului, a dinamicii și structurii cheltuielilor publice 4

1.3.1. Indicatori utilizați pentru aprecierea nivelului 4

1.3.2. Indicatori utilizați pentru aprecierea dinamicii 4

1.3.3. Indicatori utilizați pentru aprecierea structurii 6

Capitolul 2. Analiza comparativă a nivelului și dinamicii cheltuielilor publice în România și Grecia 7

2.1. Nivelul cheltuielilor publice totale în România și Grecia 7

2.2. Coeficientul de elasticitate al cheltuielilor publice în raport cu PIB în România și Grecia 7

Capitolul 3. Analiza comparativă a structurii cheltuielilor publice în România și Grecia 9

3.1. Analiza structurii economice a cheltuielilor publice în România și Grecia 9

3.2. Analiza structurii funcționale a cheltuielilor publice în România și Grecia 12

Capitolul 4. Concluzii 16

Bibliografie 17

Extras din document

Capitolul 1. Cadrul conceptual și metodologic

1.1. Conceptul de cheltuială publică

Cheltuielile publice exprimă relații economico-sociale în formă bănească, ce se manifestă între stat, pe de o parte și persoane fizice sau juridice, pe de altă parte, cu ocazia repartizării și utilizării resurselor financiare ale statului, în scopul îndeplinirii funcțiilor sale.

Cheltuielile publice reprezintă forma de manifestare a funcției de repartiție a finanțelor publice în faza redistributivă. Prin aceasta, are loc o realocare a fondurilor bănești pe diverse destinații, în funcție de necesitățile sociale (nevoile colective) și în funcție de politica financiară promovată de stat.

Noțiunea de cheltuială publică este utilizată în mai multe accepțiuni dintre care cele mai uzuale sunt cea economică și cea juridică.

În sens economic, cheltuiala publică desemnează relații și procese economice de repartiție a PIB, concretizate în alocarea și utilizarea resurselor financiare pentru acțiuni considerate de interes public, fie la nivel național sau local.

În sens juridic cheltuiala publică semnifică o plată a unei sume de bani din fonduri publice, legată de crearea și funcționarea entităților publice și, în general, de înfăptuirea activităților cu caracter public, inclusiv a celor derulate prin întreprinderile cu capital de stat .

Cuantumul cheltuielilor publice diferă de la o țară la alta și de la o perioadă la alta, structura cheltuielilor publice fiind mult influențată de structura de clasă a societății.

1.2. Structura cheltuielilor publice conform clasificației bugetare

Principalele categorii de cheltuieli publice conform clasificației bugetare sunt:

• Cheltuieli publice bugetare pentru acțiuni social-culturale:

- cheltuieli pentru învățământ;

- cheltuieli pentru sănătate;

- cheltuieli pentru cultură, recreere și religie;

- cheltuieli pentru asigurări și asistență socială;

• Cheltuieli pentru servicii publice generale, ocrotire publică și siguranță națională;

• Cheltuieli publice pentru apărare națională;

• Cheltuieli publice pentru acțiuni economice;

Bibliografie

Iulian Văcărel, Finanțe publice, Editura didactică și pedagogică, București, 2007

Tatiana Moșteanu, Emilia Câmpeanu, Lucian Țâțu, Finanțe publice, Editura Universitară, București, 2005

Gheorghe Filip, Finanțe publice, Editura Junimea, Iași, 2010

Gh. D. Bistriceanu, Gh. H. Popescu, Bugetul de stat al României, Ed. Universitară București, 2007

Paul Bran, Relații financiare și monetare internaționale, București, Editura Economică, 1995

http://ec.europa.eu/eurostat

Preview document

Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice (bugetare) în România și Grecia - Pagina 1
Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice (bugetare) în România și Grecia - Pagina 2
Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice (bugetare) în România și Grecia - Pagina 3
Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice (bugetare) în România și Grecia - Pagina 4
Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice (bugetare) în România și Grecia - Pagina 5
Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice (bugetare) în România și Grecia - Pagina 6
Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice (bugetare) în România și Grecia - Pagina 7
Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice (bugetare) în România și Grecia - Pagina 8
Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice (bugetare) în România și Grecia - Pagina 9
Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice (bugetare) în România și Grecia - Pagina 10
Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice (bugetare) în România și Grecia - Pagina 11
Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice (bugetare) în România și Grecia - Pagina 12
Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice (bugetare) în România și Grecia - Pagina 13
Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice (bugetare) în România și Grecia - Pagina 14
Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice (bugetare) în România și Grecia - Pagina 15
Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice (bugetare) în România și Grecia - Pagina 16
Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice (bugetare) în România și Grecia - Pagina 17

Conținut arhivă zip

  • Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura si dinamica cheltuielilor publice (bugetare) in Romania si Grecia.docx

Alții au mai descărcat și

Sistemul de Plăți

Cap 1 Aspecte generale privind sistemele de plăți Evoluția monedei a determinat apariția și perfecționarea sistemului de plăți ca un cadru...

Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice (bugetare) în România și Polonia

Capitolul 1. Cadrul conceptual și metodologic 1.1. Conceptul de cheltuială publică si structura cheltuielilor publice conform clasificației...

Sistemul Monetar European

Cap 1. Etape premergătoare ale introducerii SME II Începuturile procesului de integrare are ca elemente de referință ”Planul Schuman” care a fost...

Analiza cantitativă și calitativă asupra evoluției sistemului de resurse financiare publice în România

Capitolul 1. Analiza evoluţiei sistemului de resurse financiare publice din bugetul de stat Bugetul de stat se constituie din două componente :...

Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice în România și Malta

Capitolul I : Cadrul conceptual si metodologic I.1 Conceptul de cheltuiala publica si structura cheltuielilor publice conform clasificației...

Finanțele instituțiilor publice

1.Fundamentarea veniturilor instituţiilor publice Fundamentarea veniturilor bugetare se realizează în funcţie de prevederile legale ce trasează...

Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice în România și Cipru

Capitolul 1: Cadrul conceptual și metodologic al cheltuielilor publice 1.1 Conceptul de cheltuieli publice ,,Cheltuielile publice exprimă...

Cheltuieli Publice

I. MOTIVATIA ALEGERII TEMEI Motivul pentru care am ales ca tema de referat “Abordari moderne are rolului cheltuielilor publice” este ca pentru...

Te-ar putea interesa și

Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura, dinamica cheltuielilor publice (bugetare) în România și Grecia

1. Cadrul conceptual și metodologic provind cheltuielile publice Evoluția societății umane a impus o delimitare a nevoilor de consum de bunuri și...

Studiu de caz comparativ privind veniturile publice în România și Grecia

CAPITOLUL1 Cadrul conceptual si metodologic 1.1Conceptul de cheltuiala publica. Structura cheltuielilor publice conform clasificatiei bugetare...

Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice(bugetare) în România și Grecia

Capitolul 1: Cadrul conceptual și metodologia Prezentarea succintă a conceptului de cheltuială și structura cheltuielilor potrivit clasificației...

Ai nevoie de altceva?