Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice în România și Portugalia

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 17 în total
Cuvinte : 2809
Mărime: 113.77KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iasi

Cuprins

Capitolul 1. Cadrul conceptual și metodologic 3

1.1. Conceptul de cheltuială publică 3

1.2. Structura cheltuielilor publice conform clasificației bugetare 3

1.3. Indicatorii utilizați pentru aprecierea nivelului, a dinamicii și structurii cheltuielilor publice 4

1.3.1. Indicatori utilizați pentru aprecierea nivelului 4

1.3.2. Indicatori utilizați pentru aprecierea dinamicii 5

1.3.3. Indicatori utilizați pentru aprecierea structurii 6

Capitolul 2. Analiza comparativă a nivelului și dinamicii cheltuielilor publice în România și Portugalia 7

2.1. Nivelul cheltuielilor publice totale în România și Portugalia 7

2.2. Coeficientul de elasticitate al cheltuielilor publice în raport cu PIB în România și Portugalia 8

Capitolul 3. Analiza comparativă a structurii cheltuielilor publice în România și Portugalia 9

3.1.1. Analiza structurii funcționale a cheltuielilor publice în România și Portugalia 9

3.1.2. Greutatea specifică a cheltuielilor publice în România și Portugalia, potrivit structurii funcționale 11

3.2.1. Analiza structurii economice a cheltuielilor publice în România și Portugalia 11

3.2.2. Greutatea specifică a cheltuielilor publice în România și Portugalia, potrivit structurii economice 13

3.3 Ponderea cheltuielilor curente în totalul cheltuielilor publice făcând trimitere la măsurile fiscal bugetare intreprinse de guvernele celor două țari în perioada 2011-2015. 14

4. Concluzii 15

5.Listă tabele și grafice 16

6.Bibliografie 17

Extras din document

1.1. Conceptul de cheltuială publică

Cheltuielile publice exprimă relații economico-sociale în formă bănească, ce se manifestă între stat, pe de o parte și persoane fizice sau juridice, pe de altă parte, cu ocazia repartizării și utilizării resurselor financiare ale statului, în scopul îndeplinirii funcțiilor sale.

Conceptul de cheltuială publică este văzut atât din punct de vedere juridic, cât și din punct de vedere economic.

În sens juridic, conceptul de cheltuială publică exprimă plata înfăptuită pentru funcționarea instituțiilor publice și activităților de natură publică. În consecință, cheltuiala publică se realizează printr-un complex de organe și entități publice ce au competențe pentru avizarea și efectuarea de plăți folosind resursele financiare publice, respectiv în cheltuirea banului public, potrivit normelor legale.

În sens economic, cheltuiala publică are la bază procesele economice de repartiție a produsului intern brut prin alocarea și distribuirea fondului financiar (resursele bănești) pentru activități de interes public, la nivel național sau la nivelul comunităților locale.

Așadar, conceptul de cheltuială publică în sens economic face referire la anumite categorii de procese și relații economice manifestate pe de o parte între autoritățile publice, persoanele fizice, persoanele juridice prin alocarea de resurse, și pe de altă parte prin utilizarea de resurse financiare de către autorități.

În concepția economiștilor clasici, cheltuiala publică reprezintă o consumație care nu mai poate fi recuperată și care are un impact negavit asupra produsului național, asupra avuției naționale prin diminuarea sa și are de asemenea un impact negativ pentru reproducerea de capital. Această viziune face referire la faptul că statul are caracter neproductiv, fiind doar cel care cheltuie resursele națiunii.

Pe de altă parte, în concepția economiștilor moderni, statul nu este cel care consuma resursele națiunii, ci el este cel care distibuie într-o măsura bună produsul creat. Prin urmare, cheltuielile publice nu mai reprezintă doar consum de resurse ci și procese de aloare a resurselor financiare.

1.2. Structura cheltuielilor publice conform clasificației bugetare

Cheltuielile publice sunt clasificate din punct de vedere a structurii economice și din punct de vedere a structurii funcționale.

Structura cheltuielilor publice economice cuprinde două aspecte :

Conținutul proceselor de consum - aici sunt incluse cheltuieli publice ca : cheltuieli curente de funcționare și cheltuielile de capital.

Natura acțiunilor finanțate - cuprinde cheltuieli prin prestarea serviciilor publice și cheltuieli de transfer al resurselor bănești.

Cheltuieli publice bugetare pentru acțiuni social-culturale ( cheltuieli pentru învățământ; cheltuieli pentru sănătate; cheltuieli pentru cultură, recreere și religie; cheltuieli pentru asigurări și asistență socială;)

Cheltuieli pentru servicii publice generale, ocrotire publică și siguranță națională;

Cheltuieli publice pentru apărare națională;

Cheltuieli publice pentru acțiuni economice;

1.3. Indicatorii utilizați pentru aprecierea nivelului, a dinamicii și structurii cheltuielilor publice

1.3.1. Indicatori utilizați pentru aprecierea nivelului

Volumul cheltuielilor publice- reprezintă suma cheltuielilor ce au avut loc in bugetele din cadrul sistemului bugetar.

CPT=∑CPi

(CPi reprezintă cheltuielile publice aferente gruparii i.)

Volumul cheltuielilor publice poate fi exprimat atât nominal ( reprezintă totalitatea CP exprimate în preturile curente ale anului în curs) cât și real ( reprezintă totalitatea CP exprimate în preturile unei perioade de bază)

CPT nominal - 〖CTP〗^n=

CPT real - CPTR=〖PT〗^n/l_p

Ponderea cheltuielilor publice în PIB- reprezintă totalul de cheltuieli dintr-un an, alocat pentru satisfacerea nevoilor colectivității. Aceasta pondere este exprimată mereu în valoare nominală.

P_(C/PIB)=C/PIB×100

Cheltuielile publice medii pe locuitor- reprezintă suma alocată pe cap de locuitor în urma redistribuirii fondurilor financiare pe destinații. Aceasta se poate exprima în moneda națională sau în monede care sunt compatibile la nivel internațional( euro,USD).

〖CTP〗_loc=〖CTP〗^n/N

Bibliografie

- Iulian Văcărel, Finanțe publice, Editura didactică și pedagogică, București, 2007

- Tatiana Moșteanu, Emilia Câmpeanu, Lucian Țâțu, Finanțe publice, Editura Universitară, București, 2005

- Gheorghe Filip, Finanțe publice, Editura Junimea, Iași, 2010

- Gh. D. Bistriceanu, Gh. H. Popescu, Bugetul de stat al României, Ed. Universitară București, 2007

- Paul Bran, Relații financiare și monetare internaționale, București, Editura Economică, 1995

- Portugalia - Îndrumar de afaceri 2016, https://lisabona.mae.ro/node/903#null

- Florin Georgescu, Creșterea economică, dezvoltarea României și reducerea sărăciei.

Preview document

Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice în România și Portugalia - Pagina 1
Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice în România și Portugalia - Pagina 2
Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice în România și Portugalia - Pagina 3
Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice în România și Portugalia - Pagina 4
Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice în România și Portugalia - Pagina 5
Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice în România și Portugalia - Pagina 6
Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice în România și Portugalia - Pagina 7
Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice în România și Portugalia - Pagina 8
Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice în România și Portugalia - Pagina 9
Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice în România și Portugalia - Pagina 10
Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice în România și Portugalia - Pagina 11
Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice în România și Portugalia - Pagina 12
Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice în România și Portugalia - Pagina 13
Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice în România și Portugalia - Pagina 14
Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice în România și Portugalia - Pagina 15
Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice în România și Portugalia - Pagina 16
Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice în România și Portugalia - Pagina 17

Conținut arhivă zip

  • Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura si dinamica cheltuielilor publice in Romania si Portugalia.docx

Alții au mai descărcat și

Cheltuielile Publice pentru Sanatate

Capitolul I – Date generale privind cheltuielile publice ,,Resursele financiare, la nivel naţional, cuprind ansamblul resurselor financiare ale...

Analiza Bugetului de Stat - Portugalia

1. Analiza cheltuielilor bugetare A. Date absolute Government expenditure by function (COFOG) sector General government unit Millions of euro...

Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice (bugetare) în România și Polonia

Capitolul 1. Cadrul conceptual și metodologic 1.1. Conceptul de cheltuială publică si structura cheltuielilor publice conform clasificației...

Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice în România și Suedia

1. Cadrul conceptual și metodologic 1.1. Prezentarea succintă a conceptului de cheltuială publică și a structurii cheltuielilor publice conform...

Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura, dinamica cheltuielilor publice (bugetare) în România și Grecia

1. Cadrul conceptual și metodologic provind cheltuielile publice Evoluția societății umane a impus o delimitare a nevoilor de consum de bunuri și...

Econometrie

Modelul simplu de regresie 1. Cheltuielile publice concretizeaza cea de-a doua faza a functiei de repartitie a finantelor public.Prin cheltuielile...

Sistemul cheltuielilor publice

1. Conținutul economic al politicilor publice. Savantul român I. Văcărel consideră cheltuielile publice "relații economico-sociale în formă...

Studiu de Caz Comparativ Privind Dimensiunile si Structura Cheltuielilor Publice Bugetare in Romania si Germania in Perioada 2000-2004

Capitolul 1 : Cadrul conceptual al analizei cheltuielilor publice Structura cheltuielilor publice si indicatori Cheltuielile publice reprezinta...

Ai nevoie de altceva?