Studiu Monografic Efectuat pe Exemplul BCR ERSTE - Sucursala Iasi

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 92 în total
Cuvinte : 43689
Mărime: 678.63KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

Capitolul 1 Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie 1

1.1 Momentul istoric al înfiinţării 1

1.2. Principalele etape şi evoluţia Băncii Comerciale Române în cadrul sistemului bancar 1

1.3 Forma şi structura capitalului şi a acţionarului 2

1.4 Principalele funcţii, activităţi şi operaţiuni bancare 3

1.5 Cadrul legislativ general şi specific 7

1.6 Organismele de control şi reglementare 7

Capitolul 2 Organizarea societăţii bancare. Sistemul informaţional bancar 9

2.1 Organizarea Băncii Comerciale Române – ERSTE Bank 9

2.2 Sistemul informaţional al BCR – ERSTE Bank 12

Capitolul 3 Conturile bancare 15

3.1. Proceduri pentru deschiderea conturilor bancare 15

3.2. Operaţiuni curente şi operaţiuni speciale 18

3.3. Operaţiuni prin conturi aferente cecurilor, provizioanelor, cardurilor bancare 19

3.4. Alte operaţiuni de casă 21

3.5 Incidente în funcţionarea conturilor bancare 21

3.6 Închiderea conturilor bancare 22

Capitolul 4 Plasamente bancare şi non-bancare 23

4.1 Plasamentele bancare 23

4.2 Plasamente monetare non – bancare 27

4.3. Plasamente financiare 29

Capitolul 5 Decontarea intra şi interbancară. Operaţiunile cu numerar 33

5.1 Instrumente de plată utilizate de BCR-ERSTE Bank 33

5.2 Compensarea multilaterală a plăţilor interbancare 46

5.3 Operaţiuni bancare cu numerar 48

5.4 Moneda electronică 52

Capitolul 6 Marketingul bancar 59

6.1. Politica de marketing la nivel de produs 59

6.2. Politica de marketing la nivel institutional 62

Capitolul 7 Creditarea bancară. Persoane fizice şi agenţi economici 64

7.1. Decizia de creditare 64

7.2. Reperele procesului de creditare 66

7.3. Principiile de creditare 68

7.4. Reperele legislative 68

7.5. Creditarea persoanelor fizice 69

7.6. Creditarea întreprinderilor şi a agentilor economici (persoanelor juridice) 73

Capitolul 8 Produse şi servicii ale BCR destinate tinerilor/studenţilor 82

8.1 Pachetul Gaudeamus BCR 82

8.2 Cardul BCR Visa Electron EURO<26 89

8.2 BCR Banca pentru Locuinţe 89

Extras din document

Capitolul 1 - Prezentarea Băncii Comerciale Române

1.1. Istoricul Băncii Comerciale Române

Banca Comercială Română îşi inscrie numele pe lista băncilor comerciale nou create şi reorganizate după 1989. Ea este o instituţie specială, ce poate fi considerată o bancă nouă pentru că actul său de naştere poartă data de 1 decembrie 1990, dar în acelaşi timp, prin activitatea pe care o desfăşoară în cadrul Băncii Naţionale din care se desprinde, este deopotrivă o bancă cu tradiţie în domeniul bancar. Începutul a fost foarte dificil. În afara unui act de identitate, unei bănci îi mai sunt necesare un sediu central, o reţea de unităţi, personal suficient, capital, clienţi şi o gamă adecvată şi tentantă de produse şi servicii utile pentru aceşti clienţi.Ministerul Finanţelor a aprobat funcţionarea Băncii Comerciale Române prin Certificatul nr.130996/17.09.1990, prin care se confirmă obiectul său de activitate: operaţiuni specifice unei bănci comerciale. Certificatul este înscris în registrul de stat sub nr.10/17.09.1990.

La 15 noiembrie 1990, preşedintele BCR transmite în ţară o circulară prin care anunţă că Banca Comercială Română va funcţiona începând cu data de 1 decembrie 1990 şi îşi va desfăşura activitatea prin: administraţie centrală, sucursalele judeţene şi sucursala municipiului Bucureşti, filiale şi agenţii.

Interesul clienţilor de toate categoriile pentru colaborarea cu B.C.R., evoluţia acestei clientele contribuie în final la completarea imaginii despre bancă. Unul din elementele calitative, de marcă, adăugat de bancă îl constituie activitatea internaţională. Interdependenţa dintre pieţele interne şi externe a făcut necesară adaptarea sistemului de lucru al băncii la practicile bancare internaţionale.

Banca Comercială Română recunoaşte ca realizare deosebită paşii făcuţi în domeniul informatizării. În 1990, toate lucrările băncii erau executate fără o tehnică de calcul adecvată, iar astăzi banca utilizează cele mai moderne echipamente din domeniul tehnicii de calcul, care permite o mare flexibilitate şi dinamică a operaţiunilor efectuate. Prin aceasta s-a obţinut extinderea funcţionalităţii aplicaţiilor informatice destinate operaţiunilor valutare, banca dispunând în prezent de un sistem modern de realizare în timp real a tranzacţiilor internaţionale care oferă facilităţi de generare, transmitere şi reconciliere a mesajelor SWIFT .

Un aspect fundamental al oricărei economii de piaţă este că diferite firme operează şi concurează pe aceeaşi piaţă pentru aceiaşi consumatori. În cazul băncilor, acest lucru asigură clienţilor posibilitatea alegerii băncii cu care vor face afaceri.

În cele din urmă, supravieţuiesc băncile care servesc cel mai bine necesităţile pieţei şi ale clienţilor. Într-o economie de piaţă şi băncile, ca orice societate comercială, îşi realizează venitul în " arena pieţei”.

1.2 Principalele etape şi evoluţia BCR ERSTE în cadrul sistemului bancar românesc

Perioada de afirmare a BCR Erste pe piaţa internă cât şi pe cea internaţională se realizează în 1994 – 1998 fiind elaborate primele strategii pe termen mediu prin care s-au stabilit direcţii ale dezvoltării viitoare a băncii. La sfârşitul anului 1994 a devenit prima bancă din România care a început procesarea cardurilor VISA. Anul 1999 marchează debutul unei noi etape de evoluţie a B.C.R. participând la o premieră pe piaţa românească, respectiv fuziunea prin absorbţie a BANCOREX în urma acestiu proces rezultând o bancă mai solidă. În aprilie 2004 BCR Erste a devenit prima bancă din România care a introdus o structură de management pe două niveluri, cu un Consiliu de Supraveghere total independent compus numai din membrii neexecutivi cu responsabilităţi în domeniul supravegherii, administrării şi coordonării activităţilor Băncii şi un Comitet executiv ales de acţionari din rândul salariaţilor cu responsabilităţi crescute în domeniul managementului operaţional al Băncii. Pe data de 21 decembrie 2005 este semnat contractul de privatizare al B.C.R. prin care ERSTE BANK urma să preia pachetul majoritar de 61,8825% din acţiuni. ERSTE BANK a stabilit în 2006 un program de investiţii de 100 de milioane EUR în următorii trei ani la B.C.R. Potrivit unui comunicat al băncii austriece, scopul programului de restructurare este acela de a implementa măsuri ce vizează creşterea veniturilor, centralizarea şi optimizarea funcţiilor de back-office şi optimizarea reţelei de sucursale, precum şi creşterea performanţelor personalului.

Începând cu mijlocul anului 2008 BCR Erste funcţionează ca o sucursală bancară subordonată nou înfiinţatul Holding Erste Group Bank AG.- separarea actrivităţilor din Austria al Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG. de Holding Erste Group Bank AG. a determinat o noua structură a companiei care se situează pe două niveluri;această compartimentarea era necesară datorită extinderii Erste Bank în regiunile Europei Centrale şi de Est. Toate funcţiile de management ale Grupului B.C.R. vor fi centralizate în cadrul Holdingului, potrivit deciziei Consiliului de Administraţie al Erste Bank, Holding-ul Erste Group Bank AG. Holding-ul fiind responsabil pentru relaţiile cu clienţii pe plan local în sectoarele retail şi corporate, alături de celelalte sucursale ale băncii austriece, respectiv Ceska Sporitelna, Slovenska Sporitelna, Erste Bank Ungaria, Erste Bank Croatia, Erste Bank Serbia, Erste Bank Austria şi Bank Prestige din Ucraina.

1.3 Forma şi structura capitalului şi a acţionariatului

Pe 16 iunie 2005 Guvernul României publică în presa internă şi internaţională anunţul de privatizare privind vânzarea pachetului majoritar de acţiuni la BCR. Pachetul de acţiuni este format din acţiuni AVAS plus de 25% deţinut împreună de BERD şi IFC.

Din 11 investitori care au depus scrisori de intenţie, toate cele 10 bănci au fost acceptate. Pe 20 decembrie 2005, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) anunţă noul acţionar majoritar al BCR, ERSTE BANK AG., care va prelua controlul asupra Băncii prin achiziţinarea pachetului majoritar de 61,8825 % din acţiuni la un preţ de 7,65 EUR/ acţiune, adică un preţ total al tranzacţiei de 3 751 554 805 EUR.

Capitalul social al B.C.R la data de 30 iunie 2008 era în valoare de 792 468 750 RON.

În prezent, structura acţionariatului se prezintă astfel:

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG 69,1719%

SIF Moldova 6%

SIF Banat - Crisana 6%

SIF Transilvania 6%

SIF Muntenia 6%

SIF Oltenia 6,1175%

MEI-Roemenie En Bulgarije Fonds N.V 0,0217%

Middle Europe Opportunity Fund II N.V 0,0183%

SC Actinvest SA 0,0020%

SC Certinvest SA 0,0001%

SC Carina Import Export SRL 0,0006%

SC Milord Impex SRL 0,0002%

SC Yoyo Impex SRL 0,0003%

SC Cozamin SRL 0,0013%

Persoane fizice 0,6660%

Sursa: www.bcr.ro

În funcţie de sursele de provenienţă a capitalului social, ponderile sunt împarţite după cum urmează: capital român în proporţie de 38,1175% şi capital străin de 61,8825%.

1.4 Principalele funcţii, activităţi şi operaţiuni bancare

În cadrul Grupului B.C.R.-ERSTE, ofertei tradiţionale de bancă comercială i s-au asociat servicii şi produse de: asigurări, fonduri de pensie, leasing, brokeraj pe piaţa de capital şi administrarea de active.

Aceste noi servicii conexe se desfăşoară în următoarele specializări ale Băncii Comerciale Române: BCR Asigurări, BCR Asigurări de Viaţă, BCR Administrare Fond de Pensii, BCR Leasing, BCR Securities şi BCR Asset Management.

Grupul BCR desfăşoară o activitate completă, punând la dispoziţia clienţilor săi pachete de produse şi servicii ce pot fi procurate de la o singură unitate BCR, astfel avem din gama largă oferită de bancă: credite, garanţii, depozite şi conturi curente, decontări, instrumente de plată, carduri, asigurări, leasing, etc.

BCR pune la dispoziţia clienţilor săi următoarele servicii şi activităţi:

A. Piaţa de capital

a) BCR Asigurări - şi-a început activitatea în anul 2001, funcţionând în conformitate cu prevederile Legii nr.32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor. Riscurile subscrise de BCR Asigurări S.A. sunt protejate prin reasigurare la societăţi de reasigurare renumite pe plan internaţional. Serviciile oferite acoperă o gamă variată de cerinţe ale clienţilor în domeniul asigurărilor pentru: asigurarea de avarii şi furt a autovehiculelor, asigurarea clădirilor şi a bunurilor, asigurarea medicală pentru călătoriile în străinătate, asigurarea privată de sănătate – VIP, asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto – RCA.

Reprezentativă pentru BCR ASIGURĂRI este şi recunoaşterea din partea pieţei a rezultatelor societăţii, mai ales prin câştigarea următoarelor premii şi trofee:

1. Premiul pentru “Dinamism – 2002”, pentru creşterea spectaculoasă înregistrată în anul 2002, pentru dezvoltarea unei reţele de distribuţie la nivelul întregii ţări şi pentru preocuparea constantă în a oferi produse şi servicii la standarde ridicate de calitate. Premiul pentru dinamism se acordă acelei companii care, prin dinamica evoluţiei sale, şi-a demonstrat potenţialul de dezvoltare şi valoarea.

Preview document

Studiu Monografic Efectuat pe Exemplul BCR ERSTE - Sucursala Iasi - Pagina 1
Studiu Monografic Efectuat pe Exemplul BCR ERSTE - Sucursala Iasi - Pagina 2
Studiu Monografic Efectuat pe Exemplul BCR ERSTE - Sucursala Iasi - Pagina 3
Studiu Monografic Efectuat pe Exemplul BCR ERSTE - Sucursala Iasi - Pagina 4
Studiu Monografic Efectuat pe Exemplul BCR ERSTE - Sucursala Iasi - Pagina 5
Studiu Monografic Efectuat pe Exemplul BCR ERSTE - Sucursala Iasi - Pagina 6
Studiu Monografic Efectuat pe Exemplul BCR ERSTE - Sucursala Iasi - Pagina 7
Studiu Monografic Efectuat pe Exemplul BCR ERSTE - Sucursala Iasi - Pagina 8
Studiu Monografic Efectuat pe Exemplul BCR ERSTE - Sucursala Iasi - Pagina 9
Studiu Monografic Efectuat pe Exemplul BCR ERSTE - Sucursala Iasi - Pagina 10
Studiu Monografic Efectuat pe Exemplul BCR ERSTE - Sucursala Iasi - Pagina 11
Studiu Monografic Efectuat pe Exemplul BCR ERSTE - Sucursala Iasi - Pagina 12
Studiu Monografic Efectuat pe Exemplul BCR ERSTE - Sucursala Iasi - Pagina 13
Studiu Monografic Efectuat pe Exemplul BCR ERSTE - Sucursala Iasi - Pagina 14
Studiu Monografic Efectuat pe Exemplul BCR ERSTE - Sucursala Iasi - Pagina 15
Studiu Monografic Efectuat pe Exemplul BCR ERSTE - Sucursala Iasi - Pagina 16
Studiu Monografic Efectuat pe Exemplul BCR ERSTE - Sucursala Iasi - Pagina 17
Studiu Monografic Efectuat pe Exemplul BCR ERSTE - Sucursala Iasi - Pagina 18
Studiu Monografic Efectuat pe Exemplul BCR ERSTE - Sucursala Iasi - Pagina 19
Studiu Monografic Efectuat pe Exemplul BCR ERSTE - Sucursala Iasi - Pagina 20
Studiu Monografic Efectuat pe Exemplul BCR ERSTE - Sucursala Iasi - Pagina 21
Studiu Monografic Efectuat pe Exemplul BCR ERSTE - Sucursala Iasi - Pagina 22
Studiu Monografic Efectuat pe Exemplul BCR ERSTE - Sucursala Iasi - Pagina 23
Studiu Monografic Efectuat pe Exemplul BCR ERSTE - Sucursala Iasi - Pagina 24
Studiu Monografic Efectuat pe Exemplul BCR ERSTE - Sucursala Iasi - Pagina 25
Studiu Monografic Efectuat pe Exemplul BCR ERSTE - Sucursala Iasi - Pagina 26
Studiu Monografic Efectuat pe Exemplul BCR ERSTE - Sucursala Iasi - Pagina 27
Studiu Monografic Efectuat pe Exemplul BCR ERSTE - Sucursala Iasi - Pagina 28
Studiu Monografic Efectuat pe Exemplul BCR ERSTE - Sucursala Iasi - Pagina 29
Studiu Monografic Efectuat pe Exemplul BCR ERSTE - Sucursala Iasi - Pagina 30
Studiu Monografic Efectuat pe Exemplul BCR ERSTE - Sucursala Iasi - Pagina 31
Studiu Monografic Efectuat pe Exemplul BCR ERSTE - Sucursala Iasi - Pagina 32
Studiu Monografic Efectuat pe Exemplul BCR ERSTE - Sucursala Iasi - Pagina 33
Studiu Monografic Efectuat pe Exemplul BCR ERSTE - Sucursala Iasi - Pagina 34
Studiu Monografic Efectuat pe Exemplul BCR ERSTE - Sucursala Iasi - Pagina 35
Studiu Monografic Efectuat pe Exemplul BCR ERSTE - Sucursala Iasi - Pagina 36
Studiu Monografic Efectuat pe Exemplul BCR ERSTE - Sucursala Iasi - Pagina 37
Studiu Monografic Efectuat pe Exemplul BCR ERSTE - Sucursala Iasi - Pagina 38
Studiu Monografic Efectuat pe Exemplul BCR ERSTE - Sucursala Iasi - Pagina 39
Studiu Monografic Efectuat pe Exemplul BCR ERSTE - Sucursala Iasi - Pagina 40
Studiu Monografic Efectuat pe Exemplul BCR ERSTE - Sucursala Iasi - Pagina 41
Studiu Monografic Efectuat pe Exemplul BCR ERSTE - Sucursala Iasi - Pagina 42
Studiu Monografic Efectuat pe Exemplul BCR ERSTE - Sucursala Iasi - Pagina 43
Studiu Monografic Efectuat pe Exemplul BCR ERSTE - Sucursala Iasi - Pagina 44
Studiu Monografic Efectuat pe Exemplul BCR ERSTE - Sucursala Iasi - Pagina 45
Studiu Monografic Efectuat pe Exemplul BCR ERSTE - Sucursala Iasi - Pagina 46
Studiu Monografic Efectuat pe Exemplul BCR ERSTE - Sucursala Iasi - Pagina 47
Studiu Monografic Efectuat pe Exemplul BCR ERSTE - Sucursala Iasi - Pagina 48
Studiu Monografic Efectuat pe Exemplul BCR ERSTE - Sucursala Iasi - Pagina 49
Studiu Monografic Efectuat pe Exemplul BCR ERSTE - Sucursala Iasi - Pagina 50
Studiu Monografic Efectuat pe Exemplul BCR ERSTE - Sucursala Iasi - Pagina 51
Studiu Monografic Efectuat pe Exemplul BCR ERSTE - Sucursala Iasi - Pagina 52
Studiu Monografic Efectuat pe Exemplul BCR ERSTE - Sucursala Iasi - Pagina 53
Studiu Monografic Efectuat pe Exemplul BCR ERSTE - Sucursala Iasi - Pagina 54
Studiu Monografic Efectuat pe Exemplul BCR ERSTE - Sucursala Iasi - Pagina 55
Studiu Monografic Efectuat pe Exemplul BCR ERSTE - Sucursala Iasi - Pagina 56
Studiu Monografic Efectuat pe Exemplul BCR ERSTE - Sucursala Iasi - Pagina 57
Studiu Monografic Efectuat pe Exemplul BCR ERSTE - Sucursala Iasi - Pagina 58
Studiu Monografic Efectuat pe Exemplul BCR ERSTE - Sucursala Iasi - Pagina 59
Studiu Monografic Efectuat pe Exemplul BCR ERSTE - Sucursala Iasi - Pagina 60
Studiu Monografic Efectuat pe Exemplul BCR ERSTE - Sucursala Iasi - Pagina 61
Studiu Monografic Efectuat pe Exemplul BCR ERSTE - Sucursala Iasi - Pagina 62
Studiu Monografic Efectuat pe Exemplul BCR ERSTE - Sucursala Iasi - Pagina 63
Studiu Monografic Efectuat pe Exemplul BCR ERSTE - Sucursala Iasi - Pagina 64
Studiu Monografic Efectuat pe Exemplul BCR ERSTE - Sucursala Iasi - Pagina 65
Studiu Monografic Efectuat pe Exemplul BCR ERSTE - Sucursala Iasi - Pagina 66
Studiu Monografic Efectuat pe Exemplul BCR ERSTE - Sucursala Iasi - Pagina 67
Studiu Monografic Efectuat pe Exemplul BCR ERSTE - Sucursala Iasi - Pagina 68
Studiu Monografic Efectuat pe Exemplul BCR ERSTE - Sucursala Iasi - Pagina 69
Studiu Monografic Efectuat pe Exemplul BCR ERSTE - Sucursala Iasi - Pagina 70
Studiu Monografic Efectuat pe Exemplul BCR ERSTE - Sucursala Iasi - Pagina 71
Studiu Monografic Efectuat pe Exemplul BCR ERSTE - Sucursala Iasi - Pagina 72
Studiu Monografic Efectuat pe Exemplul BCR ERSTE - Sucursala Iasi - Pagina 73
Studiu Monografic Efectuat pe Exemplul BCR ERSTE - Sucursala Iasi - Pagina 74
Studiu Monografic Efectuat pe Exemplul BCR ERSTE - Sucursala Iasi - Pagina 75
Studiu Monografic Efectuat pe Exemplul BCR ERSTE - Sucursala Iasi - Pagina 76
Studiu Monografic Efectuat pe Exemplul BCR ERSTE - Sucursala Iasi - Pagina 77
Studiu Monografic Efectuat pe Exemplul BCR ERSTE - Sucursala Iasi - Pagina 78
Studiu Monografic Efectuat pe Exemplul BCR ERSTE - Sucursala Iasi - Pagina 79
Studiu Monografic Efectuat pe Exemplul BCR ERSTE - Sucursala Iasi - Pagina 80
Studiu Monografic Efectuat pe Exemplul BCR ERSTE - Sucursala Iasi - Pagina 81
Studiu Monografic Efectuat pe Exemplul BCR ERSTE - Sucursala Iasi - Pagina 82
Studiu Monografic Efectuat pe Exemplul BCR ERSTE - Sucursala Iasi - Pagina 83
Studiu Monografic Efectuat pe Exemplul BCR ERSTE - Sucursala Iasi - Pagina 84
Studiu Monografic Efectuat pe Exemplul BCR ERSTE - Sucursala Iasi - Pagina 85
Studiu Monografic Efectuat pe Exemplul BCR ERSTE - Sucursala Iasi - Pagina 86
Studiu Monografic Efectuat pe Exemplul BCR ERSTE - Sucursala Iasi - Pagina 87
Studiu Monografic Efectuat pe Exemplul BCR ERSTE - Sucursala Iasi - Pagina 88
Studiu Monografic Efectuat pe Exemplul BCR ERSTE - Sucursala Iasi - Pagina 89
Studiu Monografic Efectuat pe Exemplul BCR ERSTE - Sucursala Iasi - Pagina 90
Studiu Monografic Efectuat pe Exemplul BCR ERSTE - Sucursala Iasi - Pagina 91
Studiu Monografic Efectuat pe Exemplul BCR ERSTE - Sucursala Iasi - Pagina 92

Conținut arhivă zip

  • Capitolele.doc
  • Coperta.doc
  • Cuprins.doc

Alții au mai descărcat și

Monografie BCR

1. Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie 1.1 Momentul istoric al înființării BCR Banca Comercială Română a apărut pe piața bancară...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Moneda in Romania

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Ai nevoie de altceva?