Studiu monografic financiar-contabil la Scoala Generală Petru Poni Iași

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 50 în total
Cuvinte : 13414
Mărime: 84.14KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Cuprins

Capitolul IOrganizarea şi funcţionarea instituţiei 3

1.1. Scurt istoric 3

1.2. Obiectul de activitate 4

1.3. Organizarea internă şi relaţiile cu terţii 5

1.4. Structura de personal 9

1.5. Funcţionalitate: răspunderi şi competenţe 10

1.6. Evoluţia şi structura veniturilor şi cheltuielilor 17

Capitolul IIFundamentarea veniturilor şi cheltuielilor 20

2.1. Cadrul juridic 20

2.2. Fundamentarea veniturilor la Şcoala Nr. 38 „Petru Poni” Iaşi 21

2.3. Fundamentarea cheltuielilor la Şcoala Nr. 38 „Petru Poni” Iaşi 23

2.4. Structura bugetului de venituri şi cheltuieli 33

Capitolul IIIConţinutul şi structura bugetului de venituri şi cheltuieli 37

3.1. Finanţarea instituţiei. Surse de finanţare 37

3.2. Finanţarea bugetară a şcolii 39

3.3. Fluxuri financiare generate de finantarea bugetară 42

Capitolul IVOrganizarea şi conducerea evidenţei privind gestiunea financiară a instituţiei 45

4.1. Evidenţa tehnico-operativă 45

4.2. Evidenţa statistică 45

4.3. Evidenţa prin contabilitate 47

Extras din document

Capitolul I

Organizarea şi funcţionarea instituţiei

1.1. Scurt istoric

Şcoala Nr. 38 „Petru Poni” Iaşi a fost înfiinţată în anul 1950, şcoală de stat, care la început a avut în patrimoniu două corpuri de clădiri: una în care se ţineau orele de curs şi o a doua clădire era cea a bibliotecii.

În anul 1973 s-a mai construit un corp de clădire, unde se ţineau orele de atelier, iar în anul 2000 s-a dat în folosinţă terenul de sport.

Din 25 aprilie 1995 Şcoala Nr. 38 „Petru Poni” a fost Centru de Execuţie Bugetară (CEB) conform Deciziei Nr. 94/1995. Ca CEB, şcoala avea în subordine 13 unităţi şcolare, şi anume: Bivolari, Popricani, Proboda, Trifeşti, Victoria, Rediu, Leţcani, Erbiceni, Focuri, Grabniţa, Scânteia, Vlădeni şi Şcoala nr. 17 Iaşi. La acestea s-au adăugat apoi încă două unităţi: Şcoala nr. 41 Iaşi şi Şcoala Mitropolit Dosoftei, actualmente Liceul Economic nr. 3 din Iaşi.

În 2004, Şcoala Petru Poni s-a reorganizat şi din CEB a devenit instituţie publică cu personalitate juridică, iar unităţile din subordine sunt reorganizate, conform Deciziei ISJ Iaşi nr. 428/2004 privind reorganizarea unităţilor şcolare din subordinea fostului CEB.

Şcoala a devenit instituţie publică cu personalitate juridică, conform Legii nr. 354/2004, începând cu 15 ianuarie 2005.

Şcoala „Petru Poni” este una din puţinele instituţii şcolare care are ore şi la Penetenciarul Iaşi, deţinuţii putând urma cursuri gimnaziale şi complementare (profesionale) de calificare în cadrul SAM (Şcoala de Arte şi Meserii), aflată în subordinea Şcolii Nr. 38 „Petru Poni”.

Şcoala are trei trepte de învăţământ, şi anume:

- Învăţământ primar - 5 clase - 128 de elevi;

- Învăţământ gimnazial - 13 clase - 237 elevi;

- SAM (Şcoala de Arte şi Meserii) - 2 clase - 24 de deţinuţi.

1.2. Obiectul de activitate

Obiectul de activitate al Şcolii „Petru Poni” îl constituie învăţământul preuniversitar, în conformitatea cu Legea învăţământului nr. 84 din 24 iulie 1995 (republicată în temeiul art. II din Legea nr. 151/1999 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 36/1997 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995; Ordonanţã de urgenţã nr. 30 din 14 aprilie 2000 pentru modificarea şi completarea art. 166 din Legea învãţãmântului nr. 84/1995 etc.).

Conform Legii nr. 84/1995, învăţământul urmăreşte realizarea idealului educaţional întemeiat pe tradiţiile umaniste, pe valorile democraţiei şi pe aspiraţiile societăţii româneşti şi contribuie la păstrarea identităţii naţionale.

Idealul educaţional al învăţământului românesc constă în dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, în formarea personalităţii autonome şi creative şi are ca finalitate formarea personalităţii umane, prin:

- Însuşirea cunoştinţelor ştiinţifice, a valorilor culturii naţionale şi universale;

- Formarea capacităţilor intelectuale, a disponibilităţilor afective şi a abilităţilor practice prin asimilarea de cunoştinţe umaniste, ştiinţifice, tehnice şi estetice;

- Asimilarea tehnicilor de muncă intelectuală, necesare instruirii şi autoinstruirii pe durata întregii vieţi;

- Educarea în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, al demnităţii şi al toleranţei, al schimbului liber de opinii;

- Cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umană, faţă de valorile moral-civice, a respectului pentru natură şi mediul înconjurător;

- Dezvoltarea armonioasă a individului, prin educaţie fizică, educaţie igienico-sanitară şi practicarea sportului;

- Profesionalizarea tinerei generaţii pentru desfăşurarea unor activităţi utile, producătoare de bunuri materiale şi spirituale.

Învăţământul asigură cultivarea dragostei faţă de ţară, faţă de trecutul istoric şi de tradiţiile poporului român şi se realizează prin strategii şi tehnici moderne de instruire şi educare, susţinute de ştiinţele educaţiei şi practica şcolară, conform obiectivelor fiecărui nivel de învăţământ.

Preview document

Studiu monografic financiar-contabil la Scoala Generală Petru Poni Iași - Pagina 1
Studiu monografic financiar-contabil la Scoala Generală Petru Poni Iași - Pagina 2
Studiu monografic financiar-contabil la Scoala Generală Petru Poni Iași - Pagina 3
Studiu monografic financiar-contabil la Scoala Generală Petru Poni Iași - Pagina 4
Studiu monografic financiar-contabil la Scoala Generală Petru Poni Iași - Pagina 5
Studiu monografic financiar-contabil la Scoala Generală Petru Poni Iași - Pagina 6
Studiu monografic financiar-contabil la Scoala Generală Petru Poni Iași - Pagina 7
Studiu monografic financiar-contabil la Scoala Generală Petru Poni Iași - Pagina 8
Studiu monografic financiar-contabil la Scoala Generală Petru Poni Iași - Pagina 9
Studiu monografic financiar-contabil la Scoala Generală Petru Poni Iași - Pagina 10
Studiu monografic financiar-contabil la Scoala Generală Petru Poni Iași - Pagina 11
Studiu monografic financiar-contabil la Scoala Generală Petru Poni Iași - Pagina 12
Studiu monografic financiar-contabil la Scoala Generală Petru Poni Iași - Pagina 13
Studiu monografic financiar-contabil la Scoala Generală Petru Poni Iași - Pagina 14
Studiu monografic financiar-contabil la Scoala Generală Petru Poni Iași - Pagina 15
Studiu monografic financiar-contabil la Scoala Generală Petru Poni Iași - Pagina 16
Studiu monografic financiar-contabil la Scoala Generală Petru Poni Iași - Pagina 17
Studiu monografic financiar-contabil la Scoala Generală Petru Poni Iași - Pagina 18
Studiu monografic financiar-contabil la Scoala Generală Petru Poni Iași - Pagina 19
Studiu monografic financiar-contabil la Scoala Generală Petru Poni Iași - Pagina 20
Studiu monografic financiar-contabil la Scoala Generală Petru Poni Iași - Pagina 21
Studiu monografic financiar-contabil la Scoala Generală Petru Poni Iași - Pagina 22
Studiu monografic financiar-contabil la Scoala Generală Petru Poni Iași - Pagina 23
Studiu monografic financiar-contabil la Scoala Generală Petru Poni Iași - Pagina 24
Studiu monografic financiar-contabil la Scoala Generală Petru Poni Iași - Pagina 25
Studiu monografic financiar-contabil la Scoala Generală Petru Poni Iași - Pagina 26
Studiu monografic financiar-contabil la Scoala Generală Petru Poni Iași - Pagina 27
Studiu monografic financiar-contabil la Scoala Generală Petru Poni Iași - Pagina 28
Studiu monografic financiar-contabil la Scoala Generală Petru Poni Iași - Pagina 29
Studiu monografic financiar-contabil la Scoala Generală Petru Poni Iași - Pagina 30
Studiu monografic financiar-contabil la Scoala Generală Petru Poni Iași - Pagina 31
Studiu monografic financiar-contabil la Scoala Generală Petru Poni Iași - Pagina 32
Studiu monografic financiar-contabil la Scoala Generală Petru Poni Iași - Pagina 33
Studiu monografic financiar-contabil la Scoala Generală Petru Poni Iași - Pagina 34
Studiu monografic financiar-contabil la Scoala Generală Petru Poni Iași - Pagina 35
Studiu monografic financiar-contabil la Scoala Generală Petru Poni Iași - Pagina 36
Studiu monografic financiar-contabil la Scoala Generală Petru Poni Iași - Pagina 37
Studiu monografic financiar-contabil la Scoala Generală Petru Poni Iași - Pagina 38
Studiu monografic financiar-contabil la Scoala Generală Petru Poni Iași - Pagina 39
Studiu monografic financiar-contabil la Scoala Generală Petru Poni Iași - Pagina 40
Studiu monografic financiar-contabil la Scoala Generală Petru Poni Iași - Pagina 41
Studiu monografic financiar-contabil la Scoala Generală Petru Poni Iași - Pagina 42
Studiu monografic financiar-contabil la Scoala Generală Petru Poni Iași - Pagina 43
Studiu monografic financiar-contabil la Scoala Generală Petru Poni Iași - Pagina 44
Studiu monografic financiar-contabil la Scoala Generală Petru Poni Iași - Pagina 45
Studiu monografic financiar-contabil la Scoala Generală Petru Poni Iași - Pagina 46
Studiu monografic financiar-contabil la Scoala Generală Petru Poni Iași - Pagina 47
Studiu monografic financiar-contabil la Scoala Generală Petru Poni Iași - Pagina 48
Studiu monografic financiar-contabil la Scoala Generală Petru Poni Iași - Pagina 49
Studiu monografic financiar-contabil la Scoala Generală Petru Poni Iași - Pagina 50

Conținut arhivă zip

  • Studiu Monografic Financiar-Contabil la Scoala Generala Petru Poni Iasi.doc

Alții au mai descărcat și

Organizarea și conducerea gestiunii financiare la școala Iorgu Iordan, Tecuci

CAP. I ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA SCOLII “IORGU IORDAN” I.1. Scurt istoric Scoala cu clasele I-VIII “Iorgu Iordan” Tecuci a fost înfiintata...

Gestiunea financiară a instituțiilor publice - Colegiul Națioanal Stefan cel Mare Piatra Neamț

Cap 1. Organizarea şi funcţionarea Colegiului Naţional “Ştefan cel Mare” din Târgu Neamţ 1.1 Scurt istoric În localitatea Târgu Neamţ, situată în...

Monografie Liceu Garabet Ibraileanu, Iași

Capitolul 1. Organizare și funcţionarea liceului teoretic ”Garabet Ibrăileanu”, Iași 1.1. Scurt istoric Liceul Teoretic „G. Ibrăileanu”...

Monografie Spitalul Clinic pentru Copii Sfânta Maria Iași

CAP. 1 ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA INSTITUŢIEI PUBLICE: SPITATUL CLINIC DE COPII SF. MARIA, IAŞI 1.1. Scurt istoric Spitalul clinic pentru copii...

Studiu monografic liceu - gestiunea financiară a instituțiilor publice

Cap.1 Organizarea si functionarea institutiei 1.1. Scurt istoric Seminarul Teologic Liceal "Sf. Ioan Iacob" Dorohoi a fost reanfintat incepand...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Ai nevoie de altceva?