Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR

Proiect
10/10 (3 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 214 în total
Cuvinte : 76220
Mărime: 420.90KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. Drd. Dan Chirlesan
Iasi, FEAA

Cuprins

CAPITOLUL 1. PREZENTAREA B.C.R. IAŞI4

1.1 MOMENTUL ISTORIC ŞI EVOLUŢIA BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE4

1.2 PRINCIPALELE ETAPE ŞI EVOLUŢIA SA ÎN CADRUL SISTEMULUI BANCAR ROMÂNESC5

1.3 FORMA ŞI STRUCTURA CAPITALULUI ŞI A ACŢIONARIATULUI9

1.4 PRINCIPALELE FUNCŢII, ACTIVITĂŢI ŞI OPERAŢIUNI BANCARE ÎN CADRUL B.C.R.11

1.5 CADRUL LEGISLATIV GENERAL ŞI SPECIFIC14

CAPITOLUL 2. ORGANIZAREA SOCIETĂŢII BANCARE. SISTEMUL INFORMAŢIONAL BANCAR17

2.1 PREZENTAREA CENTRALEI ŞI A REŢELEI TERITORIALE A B.C.R. IAŞI17

2.1.1 Centrala băncii B.C.R.17

2.1.2 Reţeaua teritorială a B.C.R.22

2.2 ROLUL ŞI ATRIBUŢIILE SUCURSALEI JUDEŢENE B.C.R. IAŞI22

2.2.1 Obiectul de activitate al sucursalei judeţene B.C.R. Iaşi22

2.2.2 Conducerea şi administrarea Sucursalei Judeţene B.C.R.Iaşi23

2.2.3 Atribuţiile specifice compartimentelor din cadrul B.C.R. Iaşi29

2.3 SISTEMULUI INFORMAŢIONAL BANCAR ŞI AUTOMATIZAREA OPERAŢIUNILOR BANCARE37

2.4 DOCUMENTE ŞI PROGRAME INFORMATICE UTILIZATE38

2.5 CIRCUITUL DOCUMENTELOR CORESPUNZĂTOARE ANUMITOR PROGRAME INFORMATICE45

CAPITOLUL 3. CONTURILE BANCARE48

3.1 PROCEDURI PENTRU DESCHIDEREA CONTURILOR BANCARE48

3.1.1 Conturi curente49

3.1.2 Conturi de depozite la termen în lei şi în valută51

3.2 DESCHIDEREA, FUNCŢIONAREA ŞI ÎNCHIDEREA CONTURILOR LA PERSOANE JURIDICE52

3.2.1 Conturile curente în lei şi în valută53

3.2.2 Deschiderea şi funcţionarea depozitelor la termen şi a depozitelor colaterale56

3.3 OPERAŢIUNI REALIZATE DE BCR57

3.3.1 Instrumente utilizate în derularea operaţiunilor de încasări şi plăţi - operaţiuni curente57

3.3.2 Documentele aferente operaţiunilor în conturile persoanelor fizice60

3.3.3 Documentele aferente operaţiunilor în conturile persoanelor juridice61

3.4 CONŢINUTUL DOCUMENTELOR62

3.5 CIRCUITUL DOCUMENTELOR62

3.6 OPERAŢIUNI SPECIALE64

CAPITOLUL 4. PLASAMENTE BANCARE ŞI NON-BANCARE69

CAPITOLUL 5. DECONTAREA INTRA ŞI INTERBANCARĂ. OPERAŢIUNILE CU NUMERAR80

5.1 INSTRUMENTE DE PLATĂ UTILIZATE80

5.1.1 Cecul80

5.1.2 Ordinul de plată91

5.1.3 Cambia95

5.1.4 Biletul la ordin97

5.1.5 Acreditivul documentar98

5.1.6 Sisteme de plată electronice99

5.2 COMPENSAREA MULTILATERALĂ A PLĂŢILOR INTERBANCARE FĂRĂ NUMERAR104

5.3.OPERAŢIUNILE CU NUMERAR109

5.3.1 Dispoziţii generale privind operaţiunile de casă a BCR Iaşi109

5.3.2 Modul de păstrare a numerarului şi a altor valori111

5.3.3 Organizarea şi funcţionarea caselor de circulaţie112

Extras din document

Grupul Banca Comercială Română SA este format din societatea mamă, Banca Comercială Româna (“Banca”) şi filialele acesteia: Anglo-Romanian Bank (Marea Britanie), Frankfurt Bucharest Bank (Germania), Banque Franco-Roumanie (Franţa) şi Banca Comercială Română Chişinău (Republica Moldova), Financiara SA (România), Bucharest Financial Plaza SRL (România), BCR Securities SA (România), BCR Leasing SA (România).

Grupul prestează o gamă largă de servicii adresate persoanelor fizice şi juridice din România şi străinătate, precum şi alte servicii financiare ca: servicii de brokeraj, managementul activelor şi leasing. Grupul avea aproximativ 11.163 angajaţi la 31 decembrie 2001 (30 decembrie 2000: 10.550). Grupul îşi desfăşoară activitatea prin intermediul Sediului Central din Bucureşti şi a 2800 de sucursale şi agenţii localizate în România şi în străinătate.

Banca Comercială Română SA (“BANCA”) este înmatriculată în România din 1990 ca societate pe acţiuni şi este autorizată de Banca Naţională a României să desfăşoare activităţi bancare.

Sediul social al Societaţii este:

Banca Comercială Română SA

Bulevardul Regina Elisabeta nr. 5

Bucureşti, Sector 3

ROMÂNIA

Grupul serveşte o gamă largă de clienţi care include societăţi, instituţii publice şi persoane fizice. Deasemenea, Grupul desfăşoară şi tranzacţii în nume propriu.

Fondată la 1 decembrie 1990, în cadrul procesului de restructurare pe 2 niveluri a sistemului bancar românesc, Banca Comercială Română a început să funcţioneze prin preluarea portofoliului de credite pentru industrie, gestionat anterior de BNR, continuând astfel o tradiţie de peste 50 de ani de activitate comercială.

La momentul respectiv, pe piaţa serviciilor financiare pentru persoane juridice acţionau deja trei mari bănci, cu capital de stat, specializate în finanţarea comerţului exterior, agriculturii şi industriei alimentare, investiţiilor. Serviciile financiare pentru populaţie, care se reduceau la fructificarea economiilor acesteia şi acordarea unor credite de consum, reprezentau apanajul Casei de Economii şi Consemnaţiuni.

Încă din primii ani de funţionare, Banca Comercială Română şi-a propus să se dezvolte ca o bancă universală, capabilă să satisfacă cerinţele unor segmente cât

mai largi de clienţi. În condiţiile concurenţei băncilor de stat cu tradiţie, dar şi a celor cu capital privat autohton şi străin apărute ulterior, Banca Comercială Română s-a impus treptat pe piaţa internă, prin seriozitate, eficienţă şi oferta diversificată de produse şi servicii bancare.

Managementul băncii a urmărit în mod consecvent obţinerea de profit şi creşterea acestuia pe baze consistente, extinderea portofoliului de afaceri prin angajarea prudentă a resurselor, capitalizarea adecvată în raport cu obiectivele proprii de investiţie şi specificul mediului economic de operare.

La împlinirea unui deceniu de existenţă, Banca Comercială Română se prezintă ca lider de piaţă, cu o cotă de circa 30%, atât pentru creditele neguvernamentale, cât şi pentru depozitele atrase în sistem. După mărimea capitalului de rang 1, ocupă locul 537 pe plan mondial şi 193 în Europa. Banca are peste 2.2 milioane clienţi, societăţi comerciale şi persoane fizice, şi colaborează cu aproximativ 800 de bănci corespondente aflate în principalele centre financiare ale lumii.

De la data înfiinţării şi până la atingerea acestor performanţe, evoluţia băncii nu a fost liniară, în fiecare an caracterizându-se prin anumite particularităţi, care corespund de fapt etapelor parcuse într-un proces continuu de acumulări şi maturizare.

1.2 Principalele etape şi evoluţia sa în cadrul sistemului bancar românesc

Abordată retrospectiv, istoria celor 13 ani de funcţionare a Băncii Comerciale Române poate fi împărţită în câteva perioade semnificative:

oîntre anii 1991-1993 s-a derulat perioada de definire şi consolidare a structurilor operaţionale ale băncii, concomitent cu ajustarea activităţilor tradiţionale la noile condiţii de funcţionare. În acest interval, reţeaua de unităţi teritoriale se dublează ca mărime, iar personalul creşte numeric. Baza de clienţi se extinde, fiind reprezentată aproape integral de agenţii economici, majoritatea firme industriale cu capital de stat. Plasamentele băncii în această perioadă s-au concentrat în zona creditării economiei reale, pentru activitatea de producţie şi investiţii, îndeosebi în industria energetică, de construcţii de maşini, metalurgie, chimie şi petrochimie.

În perioada de început, Banca Comercială Română şi-a asigurat resursele necesare activităţii sale în principal pe seama depozitelor atrase de la agenţii economici şi a împrumuturilor de refinanţare de la BNR. În acelaşi timp însă, s-au manifestat şi primele preocupări privind creşterea bazei de capital a băncii, obiectiv care, de altfel, va reprezenta şi ulterior o constantă a politicii manageriale.

Preview document

Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 1
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 2
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 3
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 4
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 5
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 6
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 7
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 8
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 9
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 10
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 11
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 12
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 13
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 14
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 15
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 16
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 17
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 18
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 19
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 20
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 21
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 22
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 23
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 24
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 25
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 26
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 27
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 28
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 29
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 30
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 31
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 32
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 33
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 34
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 35
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 36
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 37
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 38
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 39
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 40
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 41
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 42
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 43
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 44
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 45
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 46
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 47
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 48
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 49
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 50
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 51
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 52
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 53
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 54
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 55
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 56
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 57
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 58
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 59
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 60
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 61
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 62
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 63
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 64
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 65
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 66
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 67
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 68
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 69
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 70
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 71
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 72
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 73
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 74
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 75
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 76
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 77
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 78
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 79
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 80
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 81
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 82
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 83
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 84
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 85
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 86
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 87
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 88
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 89
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 90
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 91
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 92
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 93
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 94
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 95
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 96
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 97
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 98
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 99
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 100
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 101
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 102
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 103
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 104
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 105
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 106
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 107
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 108
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 109
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 110
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 111
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 112
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 113
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 114
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 115
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 116
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 117
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 118
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 119
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 120
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 121
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 122
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 123
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 124
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 125
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 126
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 127
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 128
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 129
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 130
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 131
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 132
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 133
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 134
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 135
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 136
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 137
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 138
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 139
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 140
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 141
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 142
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 143
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 144
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 145
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 146
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 147
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 148
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 149
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 150
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 151
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 152
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 153
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 154
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 155
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 156
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 157
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 158
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 159
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 160
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 161
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 162
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 163
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 164
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 165
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 166
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 167
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 168
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 169
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 170
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 171
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 172
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 173
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 174
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 175
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 176
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 177
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 178
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 179
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 180
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 181
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 182
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 183
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 184
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 185
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 186
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 187
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 188
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 189
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 190
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 191
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 192
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 193
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 194
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 195
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 196
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 197
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 198
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 199
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 200
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 201
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 202
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 203
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 204
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 205
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 206
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 207
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 208
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 209
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 210
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 211
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 212
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 213
Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR - Pagina 214

Conținut arhivă zip

  • Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR.doc

Alții au mai descărcat și

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Moneda in Romania

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Ai nevoie de altceva?