Studiu monografic - tehnica și evidența operațiunilor bancare în cadrul BRD-GSG

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 84 în total
Cuvinte : 37702
Mărime: 724.10KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ilut bogdan
UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” IAŞI SPECIALIZAREA FINANŢE - BĂNCI DISCPLINA ECONOMIE BANCARĂ

Cuprins

I. PREZENTAREA SOCIETĂŢII BANCARE. ISTORIC ŞI EVOLUŢIE 3

II.ORGANIZAREA SOCIETĂŢII BANCARE 8

SISTEMUL INFORMAŢIONAL BANCAR 8

III. CONTURILE BANCARE 17

IV. PLASAMENTELE BANCARE ŞI NON-BANCARE 31

V.DECONTAREA INTRA ŞI INTERBANCARĂ. OPERAŢIUNILE CU NUMERAR 44

VI. MARKETINGUL BANCAR BRD-GSG 60

VII. CREDITAREA BANCARĂ.PERSOANE FIZICE ŞI AGENŢI ECONOMICI 66

VIII. RISCURILE ÎN ACTIVITATEA BANCARĂ 79

Bibliografie 85

Extras din document

I. PREZENTAREA SOCIETĂŢII BANCARE. ISTORIC ŞI EVOLUŢIE

- MOMENTUL ISTORIC AL ÎNFIINŢĂRII

Pe data de 1 decembrie 1990 se înfiinţează Banca Română pentru Dezvoltare ca bancă comercială, sub formă de societate pe acţiuni, prin preluarea activului şi pasivului de la Banca de Investiţii, care se desfiinţează.

Înfiinţarea băncii este reglementată de Hotărârea Nr. 1178 din 2 noiembrie 1990 emisă de Guvernul României. Conform acestui act, Banca Română pentru Dezvoltare şi-a început activitatea cu un capital social subscris de stat de 5000 milioane de lei, împărţit în 500.000 de acţiuni nominative în valoare de 10.000 fiecare. Capitalul vărsat la data înfiinţării a fost de 2.600 milioane lei.

Obiectul principal de activitate al băncii, potrivit hotărârii guvernamentale de înfiinţare, era constituit de:

- efectuarea de servicii bancare pentru executarea proiectelor de investiţii economice şi financiare ale statului, potrivit convenţiei încheiate cu Ministerul Finanţelor, care se realizează integral sau parţial din fonduri de la buget şi din împrumuturi în valută de la băncile de dezvoltare şi de la instituţiile financiare internaţionale;

- creditarea activităţii de producţie, investiţii, comerciale şi de prestări de servicii, desfăşurată de regii autonome, societăţi comerciale, societăţi mixte, unităţi cooperatiste, organizaţii obşteşti, asociaţii familiale, de alte persoane juridice, precum şi de persoane fizice.

Sediul central Băncii Române pentru Dezvoltare a fost stabilit în municipiul Bucureşti pe strada Doamnei nr. 4 şi banca îşi desfăşura activitatea prin sucursale, filiale, agenţii şi reprezentanţe, care puteau fi înfiinţate de Adunarea generală a acţionarilor.

În hotărârea guvernamentală era menţionată şi durata de activitate a băncii care era de 99 de ani, de la data publicării în Monitorul Oficial al României a documentelor de înfiinţare.

Administrarea şi conducerea băncii au fost încredinţate Consiliului de administraţie, compus din cel mult 21 de membri, aleşi de către Adunarea Generală. Consiliul de administraţie era compus din preşedinte, vicepreşedinţi, reprezentanţi ai acţionarilor, precum şi specialişti din aparatul băncii şi din alte unităţi.

În perioada cât statul avea să fie acţionar unic, atribuţiile legale ale Adunării generale a acţionarilor trebuiau îndeplinite de Consiliul împuterniciţilor statului până la constituirea adunării generale a acţionarilor.

- PRINCIPALELE ETAPE ŞI EVOLUŢIA BRD ÎN CADRUL SISTEMULUI BANCAR ROMÂNESC

Istoria Băncii Române de Dezvoltare începe în anul 1923 o dată cu înfiinţarea Societăţii Naţionale de Credit Industrial. Aceasta funcţiona ca instituţie publică în care statul deţinea 20% din capitalul social, Banca Naţională a României 30% , iar restul era deţinut de particulari, dintre care un grup de foşti directori ai Marmorosch Bank Co, prima bancă modernă din România. Scopul acestei instituţii era finanţarea primelor etape ale dezvoltării sectorului industrial din România.

Ca urmare a procesului de lichidare a sistemului bancar privat şi înfiinţarea aparatului etatist în România, în anul 1948, după cel de-al doilea război mondial, Societatea Naţională de Credit Industrial a fost naţionalizată conform Legii Naţionalizării din iunie 1948, devenind Banca de Credit pentru investiţii. Era una dintre cele trei instituţii bancare care funcţionau la 1 septembrie 1948 în România, şi anume: Banca Naţională a României, care preluase şi operaţiunile fostelor bănci comerciale şi Casa de Economii şi Consemnaţiuni.

În anul 1957, după reorganizarea sistemului financiar, Banca de Credit pentru Investiţii a obţinut monopolul în România pentru finanţarea pe termen mediu şi lung a tuturor sectoarelor industriale, cu excepţia agriculturii şi industriei alimentare, şi a primit numele de Banca de Investiţii. În toată această perioadă, cea mai mare parte a finanţărilor provenind de la Banca Mondială sunt derulate prin Banca de Investiţii.

Naşterea BRD ca bancă comercială intervine în 1990. Preluarea activelor şi pasivelor Băncii de Investiţii constituie baza activităţii, dar autorizarea generală pentru activităţile bancare atribuită acestei entităţi stimulează constituirea unei importante reţele de agenţii pe întreg teritoriul ţării.

Din punct de vedere al aparteneţei capitalului social, Banca Română de Dezvoltare, a făcut parte dintre băncile cu capital integral de stat apărute în prima fază a reformei sistemului bancar de după 1989. Acestea erau Banca Comercială Română, Banca Română de Comerţ Exterior, Eximbank. În urma unui clasament realizat la nivelul anului 1992 a primelor bănci comerciale române, în funcţie de mărimea capitalului, BRD se situa pe locul 4 cu un capital de 7,5 miliarde lei şi 14 unităţi teritoriale.

Un pas deosebit de important în evoluţia Băncii Române de Dezvoltare îl constituie privatizarea din anul 1998. În luna decembrie a acelui an s-a semnat un contract de vânzare – cumpărare de acţiuni între Societe Generale şi Fondul Proprietăţii de Stat, autoritatea românească care se ocupa de participaţiile statului.

Procesul de privatizare a Băncii Române de Dezvoltare s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile Legii nr.83/1997 referitoare la privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar, cu modificările ulterioare şi a normelor metodologice de aplicare aprobate prin Hotărârea guvernamentală nr. 428/1998, cu modificările ulterioare.

H.G. nr. 428/1998 a prevazut ca privatizarea să se realizeze în două etape: una de vânzare a pachetului de control către un investitor strategic, vânzarea către salariaţi şi conducerea băncii şi către BERD sau CFI şi o a doua de vânzare prin ofertă publică pe piaţa internă şi internaţională de capital a acţiunilor rămase în proprietatea statului.

Prima etapă a privatizarii s-a concretizat în semnarea a trei contracte printre care amintim:

- semnarea contractului de vânzare-cumpărare a pachetului majoritar de acţiuni a BRD între fostul FPS şi banca franceză Societe Generale Paris, la data de 14.12.1998.

- semnarea contractului de vânzare-cumpărare între fostul FPS şi salariaţii şi conducerea BRD, la data de 29.01.1999. Valoarea acestui contract a fost de 40.551 milioane lei.

- semnarea contractului de vânzare-cumpărare între fostul FPS şi BERD la data de 24.11.1999, valoarea tranzacţiei fiind de 20,8 milioane USD.

Cea de-a doua etapă a constituit introducerea la bursă a celor 9,78 de procente deţinute de statul român prin ofertă publică pe piaţa internă, din care 2,57% a fost subscris, făcând posibilă ulterior listarea la Bursa de Valori Bucureşti din 15.01.2000.

Succesul care a încununat procesul de privatizare a Băncii Române de Dezvoltare este datorat calităţii parteneriatului şi cuantumul afacerii. Este cunoscut faptul că partenerul acestui contract, Societe Generale, se numără printre primele 10 grupuri bancare din lume. Recunoaşterea pe plan internaţional al reuşitei BRD a fost oferită de publicaţia „Privatization International Magazine” prin acordarea premiului „Privatizarea anului 1998 din Europa Centrală şi de Est”.

În perioada imediat următoare privatizării s-au făcut simţite efectele acestui proces prin înregistrarea unui profit brut de 1088,4 mld. lei, în creştere cu 68,9% faţă de anul precedent. De asemenea, rezultatul net al exerciţiului financiar a înregistrat o creştere deosebită faţă de 1998.

În anul 2001 BRD este listată la Bursa de Valori Bucureşti, în prima categorie, devenind în scurt timp una dintre cele mai tranzacţionate societăţi.

Preview document

Studiu monografic - tehnica și evidența operațiunilor bancare în cadrul BRD-GSG - Pagina 1
Studiu monografic - tehnica și evidența operațiunilor bancare în cadrul BRD-GSG - Pagina 2
Studiu monografic - tehnica și evidența operațiunilor bancare în cadrul BRD-GSG - Pagina 3
Studiu monografic - tehnica și evidența operațiunilor bancare în cadrul BRD-GSG - Pagina 4
Studiu monografic - tehnica și evidența operațiunilor bancare în cadrul BRD-GSG - Pagina 5
Studiu monografic - tehnica și evidența operațiunilor bancare în cadrul BRD-GSG - Pagina 6
Studiu monografic - tehnica și evidența operațiunilor bancare în cadrul BRD-GSG - Pagina 7
Studiu monografic - tehnica și evidența operațiunilor bancare în cadrul BRD-GSG - Pagina 8
Studiu monografic - tehnica și evidența operațiunilor bancare în cadrul BRD-GSG - Pagina 9
Studiu monografic - tehnica și evidența operațiunilor bancare în cadrul BRD-GSG - Pagina 10
Studiu monografic - tehnica și evidența operațiunilor bancare în cadrul BRD-GSG - Pagina 11
Studiu monografic - tehnica și evidența operațiunilor bancare în cadrul BRD-GSG - Pagina 12
Studiu monografic - tehnica și evidența operațiunilor bancare în cadrul BRD-GSG - Pagina 13
Studiu monografic - tehnica și evidența operațiunilor bancare în cadrul BRD-GSG - Pagina 14
Studiu monografic - tehnica și evidența operațiunilor bancare în cadrul BRD-GSG - Pagina 15
Studiu monografic - tehnica și evidența operațiunilor bancare în cadrul BRD-GSG - Pagina 16
Studiu monografic - tehnica și evidența operațiunilor bancare în cadrul BRD-GSG - Pagina 17
Studiu monografic - tehnica și evidența operațiunilor bancare în cadrul BRD-GSG - Pagina 18
Studiu monografic - tehnica și evidența operațiunilor bancare în cadrul BRD-GSG - Pagina 19
Studiu monografic - tehnica și evidența operațiunilor bancare în cadrul BRD-GSG - Pagina 20
Studiu monografic - tehnica și evidența operațiunilor bancare în cadrul BRD-GSG - Pagina 21
Studiu monografic - tehnica și evidența operațiunilor bancare în cadrul BRD-GSG - Pagina 22
Studiu monografic - tehnica și evidența operațiunilor bancare în cadrul BRD-GSG - Pagina 23
Studiu monografic - tehnica și evidența operațiunilor bancare în cadrul BRD-GSG - Pagina 24
Studiu monografic - tehnica și evidența operațiunilor bancare în cadrul BRD-GSG - Pagina 25
Studiu monografic - tehnica și evidența operațiunilor bancare în cadrul BRD-GSG - Pagina 26
Studiu monografic - tehnica și evidența operațiunilor bancare în cadrul BRD-GSG - Pagina 27
Studiu monografic - tehnica și evidența operațiunilor bancare în cadrul BRD-GSG - Pagina 28
Studiu monografic - tehnica și evidența operațiunilor bancare în cadrul BRD-GSG - Pagina 29
Studiu monografic - tehnica și evidența operațiunilor bancare în cadrul BRD-GSG - Pagina 30
Studiu monografic - tehnica și evidența operațiunilor bancare în cadrul BRD-GSG - Pagina 31
Studiu monografic - tehnica și evidența operațiunilor bancare în cadrul BRD-GSG - Pagina 32
Studiu monografic - tehnica și evidența operațiunilor bancare în cadrul BRD-GSG - Pagina 33
Studiu monografic - tehnica și evidența operațiunilor bancare în cadrul BRD-GSG - Pagina 34
Studiu monografic - tehnica și evidența operațiunilor bancare în cadrul BRD-GSG - Pagina 35
Studiu monografic - tehnica și evidența operațiunilor bancare în cadrul BRD-GSG - Pagina 36
Studiu monografic - tehnica și evidența operațiunilor bancare în cadrul BRD-GSG - Pagina 37
Studiu monografic - tehnica și evidența operațiunilor bancare în cadrul BRD-GSG - Pagina 38
Studiu monografic - tehnica și evidența operațiunilor bancare în cadrul BRD-GSG - Pagina 39
Studiu monografic - tehnica și evidența operațiunilor bancare în cadrul BRD-GSG - Pagina 40
Studiu monografic - tehnica și evidența operațiunilor bancare în cadrul BRD-GSG - Pagina 41
Studiu monografic - tehnica și evidența operațiunilor bancare în cadrul BRD-GSG - Pagina 42
Studiu monografic - tehnica și evidența operațiunilor bancare în cadrul BRD-GSG - Pagina 43
Studiu monografic - tehnica și evidența operațiunilor bancare în cadrul BRD-GSG - Pagina 44
Studiu monografic - tehnica și evidența operațiunilor bancare în cadrul BRD-GSG - Pagina 45
Studiu monografic - tehnica și evidența operațiunilor bancare în cadrul BRD-GSG - Pagina 46
Studiu monografic - tehnica și evidența operațiunilor bancare în cadrul BRD-GSG - Pagina 47
Studiu monografic - tehnica și evidența operațiunilor bancare în cadrul BRD-GSG - Pagina 48
Studiu monografic - tehnica și evidența operațiunilor bancare în cadrul BRD-GSG - Pagina 49
Studiu monografic - tehnica și evidența operațiunilor bancare în cadrul BRD-GSG - Pagina 50
Studiu monografic - tehnica și evidența operațiunilor bancare în cadrul BRD-GSG - Pagina 51
Studiu monografic - tehnica și evidența operațiunilor bancare în cadrul BRD-GSG - Pagina 52
Studiu monografic - tehnica și evidența operațiunilor bancare în cadrul BRD-GSG - Pagina 53
Studiu monografic - tehnica și evidența operațiunilor bancare în cadrul BRD-GSG - Pagina 54
Studiu monografic - tehnica și evidența operațiunilor bancare în cadrul BRD-GSG - Pagina 55
Studiu monografic - tehnica și evidența operațiunilor bancare în cadrul BRD-GSG - Pagina 56
Studiu monografic - tehnica și evidența operațiunilor bancare în cadrul BRD-GSG - Pagina 57
Studiu monografic - tehnica și evidența operațiunilor bancare în cadrul BRD-GSG - Pagina 58
Studiu monografic - tehnica și evidența operațiunilor bancare în cadrul BRD-GSG - Pagina 59
Studiu monografic - tehnica și evidența operațiunilor bancare în cadrul BRD-GSG - Pagina 60
Studiu monografic - tehnica și evidența operațiunilor bancare în cadrul BRD-GSG - Pagina 61
Studiu monografic - tehnica și evidența operațiunilor bancare în cadrul BRD-GSG - Pagina 62
Studiu monografic - tehnica și evidența operațiunilor bancare în cadrul BRD-GSG - Pagina 63
Studiu monografic - tehnica și evidența operațiunilor bancare în cadrul BRD-GSG - Pagina 64
Studiu monografic - tehnica și evidența operațiunilor bancare în cadrul BRD-GSG - Pagina 65
Studiu monografic - tehnica și evidența operațiunilor bancare în cadrul BRD-GSG - Pagina 66
Studiu monografic - tehnica și evidența operațiunilor bancare în cadrul BRD-GSG - Pagina 67
Studiu monografic - tehnica și evidența operațiunilor bancare în cadrul BRD-GSG - Pagina 68
Studiu monografic - tehnica și evidența operațiunilor bancare în cadrul BRD-GSG - Pagina 69
Studiu monografic - tehnica și evidența operațiunilor bancare în cadrul BRD-GSG - Pagina 70
Studiu monografic - tehnica și evidența operațiunilor bancare în cadrul BRD-GSG - Pagina 71
Studiu monografic - tehnica și evidența operațiunilor bancare în cadrul BRD-GSG - Pagina 72
Studiu monografic - tehnica și evidența operațiunilor bancare în cadrul BRD-GSG - Pagina 73
Studiu monografic - tehnica și evidența operațiunilor bancare în cadrul BRD-GSG - Pagina 74
Studiu monografic - tehnica și evidența operațiunilor bancare în cadrul BRD-GSG - Pagina 75
Studiu monografic - tehnica și evidența operațiunilor bancare în cadrul BRD-GSG - Pagina 76
Studiu monografic - tehnica și evidența operațiunilor bancare în cadrul BRD-GSG - Pagina 77
Studiu monografic - tehnica și evidența operațiunilor bancare în cadrul BRD-GSG - Pagina 78
Studiu monografic - tehnica și evidența operațiunilor bancare în cadrul BRD-GSG - Pagina 79
Studiu monografic - tehnica și evidența operațiunilor bancare în cadrul BRD-GSG - Pagina 80
Studiu monografic - tehnica și evidența operațiunilor bancare în cadrul BRD-GSG - Pagina 81
Studiu monografic - tehnica și evidența operațiunilor bancare în cadrul BRD-GSG - Pagina 82
Studiu monografic - tehnica și evidența operațiunilor bancare în cadrul BRD-GSG - Pagina 83
Studiu monografic - tehnica și evidența operațiunilor bancare în cadrul BRD-GSG - Pagina 84

Conținut arhivă zip

  • Studiu Monografic - Tehnica si Evidenta Operatiunilor Bancare in Cadrul BRD-GSG.doc

Alții au mai descărcat și

BCR - Studiu de Caz

Un spaţiu primitor, o semnalisticã vizibilã, culori şi forme plãcute, un mobilier ergonomic – acestea sunt caracteristicile agenţiei BRD Campus...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Studiu monografic - tehnica și evidența operațiunilor bancare în cadrul BRD-GSG

I. PREZENTAREA SOCIETĂŢII BANCARE. ISTORIC ŞI EVOLUŢIE - MOMENTUL ISTORIC AL ÎNFIINŢĂRII Pe data de 1 decembrie 1990 se înfiinţează Banca Română...

Organizarea și activitatea unei bănci comerciale pe exemplul BRD

Cap. 1. Organizarea unei bănci comerciale Originile sistemului bancar Sistemul bancar îşi are originile în trecutul îndepărtat, existând dovezi...

Ai nevoie de altceva?