Studiu privind structura și evoluția cheltuielilor publice

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 2242
Mărime: 40.84KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Universitatea Romano-Americana Facultatea Relatii Comerciale si Financiar Bancare Interne si Internationale

Cuprins

Capitolul 1. Sistemul cheltuielilor publice 3

Capitolul 2: Structura si evolutia cheltuieilor publice cu servicii si dezvoltare publica, locuinte, mediu si ape in Municipiul Bucuresti in perioada 2009-2011 5

2.1 Analiza cheltuielilor publice cu serviciile si dezvoltarea publica, locuinte mediu si ape in totalul cheltuielilor efectuate de primaria Municipiului Bucuresti 5

2.2 Analiza cheltuielilor pentru locuinte, servicii si dezvoltare publica 7

2.3Analiza cheltuielilor cu protectia mediului 8

Capitolul 3. Concluzii si propuneri 11

Bibliografie 13

Extras din document

Capitolul 1. Sistemul cheltuielilor publice

Cheltuielile publice reprezinta relatii de repartizare a fondurilor financiare catre institutii publice, populatie si agenti economici. Cheltuielile publice exprima relatii economico-sociale in forma baneasca, care se manifesta intre stat, pe de o parte, si personae fizice si juridice, pe de alta parte, cu ocazia repartizarii si utilizarii resurselor financiare ale statului, in scopul indeplinirii functiilor acestuia.

In esenta, cheltuielile publice din bugetele locale se concretizeaza in cumpararea de bunuri şi servicii efectuata de autoritatile locale pentru cetateni, in platile efectuate cetatenilor sub forma transferurilor (pensii, subventii, ajutor de somaj, etc) precum si an plata imprumuturilor contractate de ordonatorii principali de credite.

In literatura si practica financiara si statistica se intalnesc urmatoarele tipuri de clasificari: administrativa, economica, financiara, in functie de rolul lor in procesul productiei sociale, clasificarea folosita de O.N.U si clasificari mixte sau combinate.

In practica bugetară a Romaniei, structura cheltuielilor bugetare, ca parte a celor publice, a cunoscut modificări pronuntate si alerte mai ales după 1990. Reformarea economiei şi a statului a necesitat si o reforma a bugetului in toate componentele procesului bugetar. Se regasesc in aceasta: reforma fiscala, elemente ale reformei administrative si institutionale, aspecte ale reformei legislative etc.

In Romania clasificarea cheltuielilor publice se aliniaza la criteriile folosite de O.N.U, folosindu-se clasificarea functionala si cea economica.

Clasificarea functionala cuprinde:

- servicii publice generale – autoritati publice;

- aparare, ordine publica si siguranta nationala – aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala;

- cheltuieli social-culturale – invatamant, sanatate,cultura, religie, actiuni privind activitatea sportiva si de tineret, asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii;

- servicii si dezvoltare publica, locuinte , mediu si ape – servicii si dezvoltare publica si locuinte, mediu si ape;

- actiuni economice – industrie, agricultura si silvicultura, transporturi si comunicatii;

- alte actiuni – cercetare stiintifica;

- cheltuieli din fonduri la dispozitia Guvernului;

- transferuri – transferuri din bugetul de stat;

- Imprumuturi acordate;

- plati de dobanzi si alte cheltuieli – dobanzi aferente datoriei publice si alte cheltuieli;

- fonduri de rezerva;

- deficit / excedent.

Clasificarea economica grupeaza cheltuielile publice astfel:

a. Cheltuieli curente – de personal, material si servicii, subventii, prime, transferuri, dobanzi, reserve.

b. Cheltuieli de capital

c. Imprumuturi acordate

d. Rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane la credite.

Factorii care influenteaza cresterea cheltuielilor publice:

a. Factori demografici care se refera la cresterea populatiei si al modificarea structurii acesteia pe varste, pe categorii socio-profesionale.

b. Factori economici, care privesc dezvoltarea economiei, modernizarea acesteia pe baza cercetarii stiintifice

c. Factori sociali- cresterea venitului mediu pe locuitor antreneaza preocuparea statului, care trebuie sa aloce resurse pentru armonizarea veniturilor categoriilor sociale

d. Urbanizarea se refera la dezvoltarea centrelor urbane si a unor unitati publice prin cresterea cheltuielilor publice

e. Factori militari – cresterea cheltuielilor publice legate strict de cheltuieli militare

f. Factori de ordin istoric- care actioneaza prin transmiterea de la o perioada la alta a nevoilor sporite de cheltuieli si de suportare a poverii facute in anii anteriori, prin imprumuturi publice

g. Factori politici, care se refera la cresterrea sarcinilor statului contemporan prin trecerea de la statul „jandarm” la statul „providenta”, la transformarea conceptiei politice cu privire la functiile statului, pentru care se recurge la procedura cheltuielilor.

Preview document

Studiu privind structura și evoluția cheltuielilor publice - Pagina 1
Studiu privind structura și evoluția cheltuielilor publice - Pagina 2
Studiu privind structura și evoluția cheltuielilor publice - Pagina 3
Studiu privind structura și evoluția cheltuielilor publice - Pagina 4
Studiu privind structura și evoluția cheltuielilor publice - Pagina 5
Studiu privind structura și evoluția cheltuielilor publice - Pagina 6
Studiu privind structura și evoluția cheltuielilor publice - Pagina 7
Studiu privind structura și evoluția cheltuielilor publice - Pagina 8
Studiu privind structura și evoluția cheltuielilor publice - Pagina 9
Studiu privind structura și evoluția cheltuielilor publice - Pagina 10
Studiu privind structura și evoluția cheltuielilor publice - Pagina 11
Studiu privind structura și evoluția cheltuielilor publice - Pagina 12
Studiu privind structura și evoluția cheltuielilor publice - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Studiu Privind Structura si Evolutia Cheltuielilor Publice.docx

Alții au mai descărcat și

Analiza Cheltuielilor Publice în România

1. Cheltuielile publice – concept si trasaturi Conceptul de cheltuieli publice este indisolubil legat de conceptul de sector public, care poate fi...

Analiza Cheltuielilor de Mediu în România

INTRODUCERE Mult timp, calitatea mediului înconjurǎtor a fost perceputǎ ca o grijǎ nefondatǎ dar acum, aceasta constituie una din cele mai...

Studiu de Caz Privind Cheltuielile Publice în România

Introducere Prin cheltuielile publice statul acordă necesităţile publice de bunuri şi servicii considerate prioritare în fiecare perioadă....

Sistemul Fondurilor Publice și Impactul Lor - Studiu de Caz - România

CAPITOLUL 1 CARACTERIZARE GENERALA A SISTEMULUI DE FONDURI SPECIALE 1.1 Definitie Sistemul de fonduri speciale reprezinta un ansamblu de resurse...

Rolul Finanțelor Publice în Economie și Societate

CAPITOLUL 1 – NOȚIUNI INTRODUCTIVE 1.1. Conceptul de finanțe publice În vorbirea curentă, ca și in literatura de specialitate, se folosesc mai...

Conceptul de Datorie Publică

I Conceptul de datorie publică Prin datorie publică înţelegem un împrumut datorat de un centru guvernamental. În accepţiune mai largă noţiunea de...

Studiu de caz comparativ privind dimensiunile și structura cheltuielilor publice (bugetare) în România și în Suedia

I. Cadrul conceptual și metodologic I.I. Conceptul de cheltuială publică Noțiunea de cheltuilă publică s-a evidențiat pe fundalul apariției și...

Cheltuielile publice pentru transporturi, drumuri și locuințe

În tarile dezvoltate volumul cheltuielilor publice cu destinatie economica variaza de la o perioada la alta sub influenta unor factori interni sau...

Te-ar putea interesa și

Finanțele Publice

Finanţele publice au apărut pe o anumită treaptă de dezvoltare a societăţii, fiind strâns legate de istoria statului şi dreptului. De-a lungul...

Circulația mărfurilor în alimentația publică

INTRODUCERE Principala politică de contabilitate reprezintă procedee privind opţiuni determinate de anumite interese, cu respectarea unor anumite...

Studiu privind Structura și Evoluția Impozitelor Directe în România în Perioada 2003-2008

CAPITOLUL I ROLUL IMPOZITELOR ÎN ASIGURAREA RESURSELOR FINANCIARE PUBLICE 1.1 POLITICA FISCAL - BUGETARĂ Viziunea Guvernului României în...

Legea Wagner

Introducere Înlăturarea unor disfuncționalități ale pieței, armonizarea vieții sociale în interiorul granițelor unui stat, ca și armonizarea...

Sistemul Bugetar în Elveția

INTRODUCERE Lucrarea de faţă intitulată „Sistemul bugetar în Elveţia”, are ca scop prezentarea situaţiei bugetare în Elveţia, precum şi realizarea...

Studiu privind creditarea unei societăți comerciale

CAPITOLUL I 1.1 EVOLUTIA SISTEMULUI DE CREDIT IN ROMANIA Evolutia sistemului de credit in spatiul romanesc s-a infaptuit in contextul specific al...

Taxa pe valoare adăugată - SC Engelmi SRL

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALA A S.C. “ENGELMI” S.R.L. 1.1. ISTORICUL FIRMEI SC ENGELMI SRL Galati cu sediul in Galati , str Traian , nr. 97,...

Sistemul Financiar al României

INTRODUCERE Sistemul financiar care are în calitate de obiect relatiile financiare, instrumentele si tehnicile de plata reprezinta un domeniu de...

Ai nevoie de altceva?