Studiu privind Structura și Evoluția Impozitelor Directe în România în Perioada 2003-2008

Proiect
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 13 fișiere: doc
Pagini : 76 în total
Cuvinte : 12241
Mărime: 777.93KB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mirela Radu
Lucrare prezentat in cadrul Universitatii Romano Americane

Cuprins

INTRODUCERE

CAPITOLUL I ROLUL IMPOZITELOR ÎN ASIGURAREA RESURSELOR FINANCIARE PUBLICE

1.1 Politica fiscal – bugetară

1.2 Conţinutul, rolul, elementele şi clasificarea impozitelor

1.3 Eficienţa impozitelor

CAPITOLUL II IMPOZITELE DIRECTE ÎN CADRUL SISTEMULUI FISCAL DIN ROMÂNIA

2.1 Caracterizarea generală a impozitelor directe

2.2 Impozitul pe profit

2.3 Impozitul pe venit

CAPITOLUL III ANALIZA STRUCTURII ŞI EVOLUŢIEI IMPOZITELOR DIRECTE ÎN ROMÂNIA ÎN PERIOADA 2003 – 2008

3.1 Ponderea impozitelor directe în Venituri Total, Venituri curente şi Venituri fiscale

3.2 Structura impozitelor directe şi evoluţia acestora

3.3 Sistemul fiscal din România (progresiv 1990-2004 versus cota unică 2005-2007)

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

CAPITOLUL I

ROLUL IMPOZITELOR ÎN ASIGURAREA RESURSELOR FINANCIARE PUBLICE

1.1 POLITICA FISCAL - BUGETARĂ

Viziunea Guvernului României în domeniul politicii fiscale este centrată pe asigurarea unui rol stimulativ şi orientativ al impozitelor şi taxelor, în scopul creşterii şi dezvoltării economice, al consolidării fiscale şi al dezvoltării şi întăririi clasei de mijloc.

Viziunea Guvernului României în domeniul bugetar se caracterizează prin eficienţa alocărilor bugetare pe bază de priorităţi, pe transparenţa cheltuielilor publice, pe asigurarea efectului multiplicator al cheltuielii publice asupra economiei reale.

Politica fiscală a Guvernului va funcţiona mai degrabă în serviciul producătorilor de impozite decât în serviciul culegătorilor de impozite şi se va baza pe un parteneriat real între stat si contribuabil.

Eficienţa fiscalităţii se observă atât în modul în care impozitele şi taxele colectate la bugetul de stat se reîntorc sub forma calităţii serviciilor publice cât şi în modul în care ele asigură, în mod sustenabil, menţinerea şi extinderea bazelor de impozitare. Reforma legislaţiei fiscale impune reducerea continuă a scutirilor şi exceptărilor acordate la plata impozitelor şi a taxelor, cu scopul creşterii transparenţei mediului de afaceri, îmbunătăţirii competiţiei şi lărgirii bazei de impozitare.

Principalele caracteristici ale politicii fiscal-bugetare în perioada 2005-2008 sunt subordonate obiectivelor de susţinere a creşterii economice şi de reducere a inflaţiei şi se referă la:

- stabilirea deficitului bugetului general consolidat la un nivel corelat cu obiectivele macroeconomice precum şi diminuarea deficitelor cvasi-fiscale, în vederea susţinerii eforturilor de reducere a inflaţiei în acord cu criteriile nominale de convergenţă;

- susţinerea procesului de convergenţă a economiei româneşti cu economiile europene;

-continuarea armonizării legislaţiei fiscal-bugetare cu normele Uniunii Europene etc.

Politica se va proiecta şi implementa pe baza următoarelor principii de bază:

- principiul neutralitaţii fiscale;

- principiul eficacităţii (performanţei) fiscale;

- principiul egalităţii de tratament fiscal;

- principiul sustenabilităţii normei fiscale etc.

În domeniul impozitării sunt avute în vedere următoarele:

Impozite directe

Guvernul României va aplica o singura rată de impunere, atât pentru impozitul pe venit cât şi pentru impozitul pe profit. Rata de impunere va fi una competitivă in raport cu statele cu care România se află în competiţie în scopul atragerii de investiţii străine directe.

Impozitul pe profit

Impozitul pe profit va fi redus de la 25%, cât este în prezent, la 16%.

O astfel de rată redusă, coroborată de simplificarea reglementărilor în vigoare, va duce la o creştere a bazei impozabile, prin dezvoltarea afacerilor existente, creşterea investiţiilor străine directe, cât şi prin reducerea ponderii în PIB pe care o înregistrează în acest moment economia subterană.

Se vor considera drept cheltuieli deductibile fiscal cheltuielile destinate cercetării-dezvoltării, cheltuielile destinate investiţiilor în capitalul uman, precum şi pentru investiţiile in infrastructura medicală.

Impozitul pe venit

Începând cu anul 2005 se va introduce o cotă unică de 16% la impozitul pe venitul persoanelor fizice.

Deducerile de bază şi deducerile suplimentare pentru persoanele aflate în întreţinere vor fi menţinute pentru ca persoanele care obţin venituri mici să nu înregistreze scăderi ale venitului real disponibil, în raport cu actualul sistem de impunere.

De asemenea, vor fi acordate, în limitele stabilite de lege, deductibilităţi pentru contribuţii la fondurile private de pensii, contribuţii la asigurările private de sănătate, cheltuieli pentru cumpărarea de computere şi cheltuieli pentru reabilitarea termică a locuinţei.

Aplicarea cotei unice pe venit va conduce la reducerea semnificativă a costurilor de administrare fiscală.

1.2 CONŢINUTUL, ROLUL, ELEMENTELE ŞI CLASIFICAREA IMPOZITELOR

CONŢINUTUL ŞI ROLUL IMPOZITELOR

Definirea impozitului nu variază prea mult de la un autor la altul. Astfel, Gaston Jeze susţine că "impozitul este o prestaţie pecuniară, pretinsă pe cale de autoritate, cu titlu definitiv si fară contraprestaţie, în vederea acoperirii cheltuielilor publice".

Într-o lucrare mai recentă, Lucien Mehl si Pierre Beltrame definesc "impozitul ca o prestaţie pecuniară, pretinsă de autoritatea publică de la persoane fizice si morale, după capacitaţile lor contributive şi fără contraprestaţie determinată, în principal pentru acoperirea cheltuielilor publice, şi, în mod accesoriu, cu scopuri intervenţioniste ale puterii publice".

Webster`s Encyclopedic Unabridget Dictionary of the English Language defineşte impozitul ca fiind "o suma de bani cerută de guvern pentru întretinerea sa sau pentru anumite facilităţi sau servicii percepută asupra venitului, proprietaţii, vânzării, etc."

Din definiţiile de mai sus se desprind trei elemente principale legate de impozit:

- elementul de autoritate - oricare ar fi forma impozitului el este întotdeauna perceput ca un act de autoritate, o obligaţie prin constrângere. Caracterul general şi obligatoriu al impozitului este prezentat şi în Constituţia României;

- elementul de transfer - se bazeaza pe faptul că impozitul este o prelevare de avuţie efectuată asupra patrimoniului contribuabilului, iar veniturile din impozite se depersonalizeaza şi sunt alocate acoperirii unor cheltuieli ale căror avantaje nu-i vizeaza direct pe plătitorii impozitelor.

Preview document

Studiu privind Structura și Evoluția Impozitelor Directe în România în Perioada 2003-2008 - Pagina 1
Studiu privind Structura și Evoluția Impozitelor Directe în România în Perioada 2003-2008 - Pagina 2
Studiu privind Structura și Evoluția Impozitelor Directe în România în Perioada 2003-2008 - Pagina 3
Studiu privind Structura și Evoluția Impozitelor Directe în România în Perioada 2003-2008 - Pagina 4
Studiu privind Structura și Evoluția Impozitelor Directe în România în Perioada 2003-2008 - Pagina 5
Studiu privind Structura și Evoluția Impozitelor Directe în România în Perioada 2003-2008 - Pagina 6
Studiu privind Structura și Evoluția Impozitelor Directe în România în Perioada 2003-2008 - Pagina 7
Studiu privind Structura și Evoluția Impozitelor Directe în România în Perioada 2003-2008 - Pagina 8
Studiu privind Structura și Evoluția Impozitelor Directe în România în Perioada 2003-2008 - Pagina 9
Studiu privind Structura și Evoluția Impozitelor Directe în România în Perioada 2003-2008 - Pagina 10
Studiu privind Structura și Evoluția Impozitelor Directe în România în Perioada 2003-2008 - Pagina 11
Studiu privind Structura și Evoluția Impozitelor Directe în România în Perioada 2003-2008 - Pagina 12
Studiu privind Structura și Evoluția Impozitelor Directe în România în Perioada 2003-2008 - Pagina 13
Studiu privind Structura și Evoluția Impozitelor Directe în România în Perioada 2003-2008 - Pagina 14
Studiu privind Structura și Evoluția Impozitelor Directe în România în Perioada 2003-2008 - Pagina 15
Studiu privind Structura și Evoluția Impozitelor Directe în România în Perioada 2003-2008 - Pagina 16
Studiu privind Structura și Evoluția Impozitelor Directe în România în Perioada 2003-2008 - Pagina 17
Studiu privind Structura și Evoluția Impozitelor Directe în România în Perioada 2003-2008 - Pagina 18
Studiu privind Structura și Evoluția Impozitelor Directe în România în Perioada 2003-2008 - Pagina 19
Studiu privind Structura și Evoluția Impozitelor Directe în România în Perioada 2003-2008 - Pagina 20
Studiu privind Structura și Evoluția Impozitelor Directe în România în Perioada 2003-2008 - Pagina 21
Studiu privind Structura și Evoluția Impozitelor Directe în România în Perioada 2003-2008 - Pagina 22
Studiu privind Structura și Evoluția Impozitelor Directe în România în Perioada 2003-2008 - Pagina 23
Studiu privind Structura și Evoluția Impozitelor Directe în România în Perioada 2003-2008 - Pagina 24
Studiu privind Structura și Evoluția Impozitelor Directe în România în Perioada 2003-2008 - Pagina 25
Studiu privind Structura și Evoluția Impozitelor Directe în România în Perioada 2003-2008 - Pagina 26
Studiu privind Structura și Evoluția Impozitelor Directe în România în Perioada 2003-2008 - Pagina 27
Studiu privind Structura și Evoluția Impozitelor Directe în România în Perioada 2003-2008 - Pagina 28
Studiu privind Structura și Evoluția Impozitelor Directe în România în Perioada 2003-2008 - Pagina 29
Studiu privind Structura și Evoluția Impozitelor Directe în România în Perioada 2003-2008 - Pagina 30
Studiu privind Structura și Evoluția Impozitelor Directe în România în Perioada 2003-2008 - Pagina 31
Studiu privind Structura și Evoluția Impozitelor Directe în România în Perioada 2003-2008 - Pagina 32
Studiu privind Structura și Evoluția Impozitelor Directe în România în Perioada 2003-2008 - Pagina 33
Studiu privind Structura și Evoluția Impozitelor Directe în România în Perioada 2003-2008 - Pagina 34
Studiu privind Structura și Evoluția Impozitelor Directe în România în Perioada 2003-2008 - Pagina 35
Studiu privind Structura și Evoluția Impozitelor Directe în România în Perioada 2003-2008 - Pagina 36
Studiu privind Structura și Evoluția Impozitelor Directe în România în Perioada 2003-2008 - Pagina 37
Studiu privind Structura și Evoluția Impozitelor Directe în România în Perioada 2003-2008 - Pagina 38
Studiu privind Structura și Evoluția Impozitelor Directe în România în Perioada 2003-2008 - Pagina 39
Studiu privind Structura și Evoluția Impozitelor Directe în România în Perioada 2003-2008 - Pagina 40
Studiu privind Structura și Evoluția Impozitelor Directe în România în Perioada 2003-2008 - Pagina 41
Studiu privind Structura și Evoluția Impozitelor Directe în România în Perioada 2003-2008 - Pagina 42
Studiu privind Structura și Evoluția Impozitelor Directe în România în Perioada 2003-2008 - Pagina 43
Studiu privind Structura și Evoluția Impozitelor Directe în România în Perioada 2003-2008 - Pagina 44
Studiu privind Structura și Evoluția Impozitelor Directe în România în Perioada 2003-2008 - Pagina 45
Studiu privind Structura și Evoluția Impozitelor Directe în România în Perioada 2003-2008 - Pagina 46
Studiu privind Structura și Evoluția Impozitelor Directe în România în Perioada 2003-2008 - Pagina 47
Studiu privind Structura și Evoluția Impozitelor Directe în România în Perioada 2003-2008 - Pagina 48
Studiu privind Structura și Evoluția Impozitelor Directe în România în Perioada 2003-2008 - Pagina 49
Studiu privind Structura și Evoluția Impozitelor Directe în România în Perioada 2003-2008 - Pagina 50
Studiu privind Structura și Evoluția Impozitelor Directe în România în Perioada 2003-2008 - Pagina 51
Studiu privind Structura și Evoluția Impozitelor Directe în România în Perioada 2003-2008 - Pagina 52
Studiu privind Structura și Evoluția Impozitelor Directe în România în Perioada 2003-2008 - Pagina 53
Studiu privind Structura și Evoluția Impozitelor Directe în România în Perioada 2003-2008 - Pagina 54
Studiu privind Structura și Evoluția Impozitelor Directe în România în Perioada 2003-2008 - Pagina 55
Studiu privind Structura și Evoluția Impozitelor Directe în România în Perioada 2003-2008 - Pagina 56
Studiu privind Structura și Evoluția Impozitelor Directe în România în Perioada 2003-2008 - Pagina 57
Studiu privind Structura și Evoluția Impozitelor Directe în România în Perioada 2003-2008 - Pagina 58
Studiu privind Structura și Evoluția Impozitelor Directe în România în Perioada 2003-2008 - Pagina 59
Studiu privind Structura și Evoluția Impozitelor Directe în România în Perioada 2003-2008 - Pagina 60
Studiu privind Structura și Evoluția Impozitelor Directe în România în Perioada 2003-2008 - Pagina 61
Studiu privind Structura și Evoluția Impozitelor Directe în România în Perioada 2003-2008 - Pagina 62
Studiu privind Structura și Evoluția Impozitelor Directe în România în Perioada 2003-2008 - Pagina 63
Studiu privind Structura și Evoluția Impozitelor Directe în România în Perioada 2003-2008 - Pagina 64
Studiu privind Structura și Evoluția Impozitelor Directe în România în Perioada 2003-2008 - Pagina 65
Studiu privind Structura și Evoluția Impozitelor Directe în România în Perioada 2003-2008 - Pagina 66
Studiu privind Structura și Evoluția Impozitelor Directe în România în Perioada 2003-2008 - Pagina 67
Studiu privind Structura și Evoluția Impozitelor Directe în România în Perioada 2003-2008 - Pagina 68
Studiu privind Structura și Evoluția Impozitelor Directe în România în Perioada 2003-2008 - Pagina 69
Studiu privind Structura și Evoluția Impozitelor Directe în România în Perioada 2003-2008 - Pagina 70
Studiu privind Structura și Evoluția Impozitelor Directe în România în Perioada 2003-2008 - Pagina 71
Studiu privind Structura și Evoluția Impozitelor Directe în România în Perioada 2003-2008 - Pagina 72
Studiu privind Structura și Evoluția Impozitelor Directe în România în Perioada 2003-2008 - Pagina 73
Studiu privind Structura și Evoluția Impozitelor Directe în România în Perioada 2003-2008 - Pagina 74
Studiu privind Structura și Evoluția Impozitelor Directe în România în Perioada 2003-2008 - Pagina 75

Conținut arhivă zip

 • ABREVIERI.doc
 • Bibliografie.doc
 • Cap`1.doc
 • Cap`2.doc
 • Cap`3.doc
 • Concluzii.doc
 • Coperta`Lucrarii`De`Licenta.doc
 • Cuprins.doc
 • Introducere.doc
 • Prima`Pagina.doc
 • Slideuri`Plastic.doc
 • Speach.doc
 • Tabel.doc

Alții au mai descărcat și

Impozitul pe veniturile persoanelor fizice în România și statele UE

INTRODUCERE Timp de decenii sistemul de impozite al României a funcţionat şi s-a dezvoltat ca o componentă a modelului administrativ de conducere,...

Impozitele și Rolul Acestora în Formarea Resurselor Financiare Publice în România

1.1. SCURT ISTORIC PRIVIND EVOLUŢIA ŞI APARIŢIA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR Impozitele, sunt cea mai importantă resursă financiară a statului şi cea...

Studiul privind evoluția veniturilor bugetare în perioada 2005-2008

Introducere Datorită evoluţiei financiare atât pe plan naţional cât şi pe plan internaţional precum şi a crizei economice ce se conturează este...

Impozitele Directe

IMPOZITELE DIRECTE Ne-am ales aceasta tema deoarece noi consideram ca impozitele sunt cea mai importanta resursa financiara a statului si cea mai...

Garda Financiară și Atribuțiile sale de Control

INTRODUCERE ’’Sa nu faci multe legi, si chiar de le faci vezi sa fie bune si mai cu seama ai grija sa fie ascultate si aduse la îndeplinire,...

Taxele Vamale

CAP. 1 ASPECTE TEORETICE PRIVIND TAXELE VAMALE 1.1 Caracterizarea generală a impozitelor indirecte In practica financiară se intâlneşte o...

Impozitele Directe în România

Capitolul 1.IMPOZITELE: Notiuni generale Impozitele reprezinta o forma de prelevare a unei parti din veniturile si/sau averea persoanelor fizice...

Impozitul pe Salariu

Motivatia temei Impozitarea capitalului uman contribuie la constituirea unor importante surse de venit la bugetul general consolidat. In primii...

Ai nevoie de altceva?