Studiul privind Evolutia Veniturilor Bugetare in Perioada 2005-2008

Proiect
8.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 75 în total
Cuvinte : 13618
Mărime: 818.74KB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Cuprins

Introducere

Capitolul 1.Resurse financiare publice.pg.4

1.1.Conţinutul resurselor financiare publice şi alocarea acestora.pg.4

1.2. Structura veniturilor .pg.7

1.3.Politica financiară.pg.11

Capitolul 2.Analiza veniturilor fiscale în România.pg.13

2.1.Impozite directe.pg.15

2.1.1.Impozitul pe venit.pg.16

2.1.2.Impozitul pe profit.pg.22

2.1.3.Analiza impozitelor directe în perioada 2005-2008.pg.24

2.2.Impozite indirecte.pg.34

2.2.1.Taxa pe valoare adăugată.pg.35

2.2.2.Accize.pg.38

2.2.3.Analiza impozitelor indirecte în perioada 2005-2008.pg.40

Capitolul 3.Analiza veniturilor nefiscale în România.pg.52

3.1.Venituri din proprietate.pg.52

3.2. Vânzări de bunuri şi servicii.pg.58

Capitolul 4.Impozitul pe profit în România în perioada 2005-2008.pg.64

4.1.Definire şi clasificare.pg.64

4.2.Scutiri de la plata impozitului pe profit.pg.66

4.3.Analiza impozitului pe profit în perioada 2005-2008.pg.67

Capitolul 5.Concluzii.pg.73

Bibliografie.pg.75

Extras din document

Introducere

Datorită evoluţiei financiare atât pe plan naţional cât şi pe plan internaţional precum şi a crizei economice ce se conturează este necesar a se observa mai îndeaproape evolutia financiară a taxelor şi impozitelor pe perioada aderării României în Uniunea Europeană, structura lor şi evoluţia atât ca pondere din total venituri cât şi ca valoare.

Prezenta lucrare analizează structura şi evoluţia veniturilor bugetare în perioada 2005-2008, şi a fost structurată pe patru capitole semnificative.

În primul capitol, structurat pe trei subcapitole în care este prezentată teoria resurselor financiare precum conţinutul şi alocarea acestora, respective politica financiară a resurselor.

Al doilea capitol este structurat în două subcapitole, iar fiecare subcapitol în alte trei subcapitole.În acest capitol este prezentată atât partea teoritică cât şi partea practică a veniturilor fiscale, în perioada 2005-2008.De asemenea, sunt evidenţiate atât impozitele directe (impozitul pe venit, impozitul pe profit), cât şi impozitele indirecte (TVA, respective accize), atât în partea teoretică cât şi în partea practică, şi prezentată importanţa acestor impozite în total venituri şi în venituri fiscale.

În al treilea capitol este prezentată evoluţia veniturilor nefiscale, şi este structura în două subcapitole:venituri din proprietate, respective venituri din bunuri şi servicii.

Importanţa si evoluţia impozitului pe profit în total venituri şi venituri fiscale, este prezentat în al patrulea capitol.

Legile financiare date în această perioadă dar şi dezvoltarea financiară a societăţilor comerciale şi a persoanelor fizice sunt cele două “forţe” pe care le vom analiza în acest proiect.

Capitolul 1

Resurse financiare publice

1.1.Conţinutul resurselor financiare publice şi alocarea acestora

Intr-o economie modernă, de regula, necesarul de resurse depăşeşte posibilităţile de procurare a acestora,de asemenea, în timp ce resursele au un caracter limitat, cererea de resurse înregistrează o tendinţă de creştere continuă.

Resursele,provin din produsul intern brut,la care se adaugă importul,sunt folosite pentru:consum,formarea bruta de capital,şi export.Alături de resursele materiale,umane,valutare şi informaţionale,un rol deosebit îl au resursele financiare.

Resursele financiare reprezintă totalitatea mijloacelor băneşti necesare realizării obiectivelor economico-sociale intr-o anumitã perioada de timp.

În cadrul resurselor financiare ale societaţii se include:

»resursele financiare ale instituţiilor publice;

» resursele financiare ale întreprinderilor publice si private;

» resursele financiare ale organismelor fără scop lucrative;

» resursele financiare ale populaţiei.

Cuantumul resurselor financiare ale societăţii este influenţat de:mărimiea produsului intern brut,proporţia în care acesta se împarte pentru formarea brută de capital şi pentru consum,nivelul preţurilor,volumul şi structura producţiei,posibilitatea de procurare a unor resurse financiare externe(împrumuturi,transferuri cu caracter definitiv).

Între resursele financiare ale societăţii şi resursele financiare publice există un raport ca de la întreg la parte, deoarece resursele financiare ale societăţii au o sfera de cuprindere mult mai largă.

Alături de resursele financiare publice, resursele financiare ale societăţii include şi resursele financiare private. Resursele financiare publice sunt constituite din:bugetul de stat,bugetele locale,bugetele fondurile speciale, Aşadar resursele financiare publice împreuna cu resursele financiare private constituie resursele financiare ale societaţii.

Datorită caracterului limitat al resurselor financiare, o problemă foarte importantă a societăţii o constituie alocarea resurselor necesare producerii tuturor categoriilor de bunuri (publice, mixte şi private).

Producţia de bunuri publice şi raportul dintre acestea şi bunurile private sunt bugetul trezoreriei statului şi bugetele altor instituţii publice cu caracter autonom,în condiţiile asigurării echilibrului financiar.Resursele financiare reflectate in bugetele menţionate anterior,cumulate la nivel naţional alcătuiesc resursele financiare publice totale.

Statul,prin intermediul guvernului in condiţiile pieţei imperfecte ce caracterezează economia modernă poate intervene fie in mod direct in calitate de producător sau consummator,fie în mod indirect ca partener al vieţii publice care reglementează şi intervine pentru a se asigura de buna funcţionare a pieţei.

În teoria finanţelor publice,se apreciază,că alocarea resurselor este optimă atunci când cerinţele consumatorilor sunt satisfăcute la un nivel maxim,prin intermediul sectorului privat şi a celui public.

Prin intermediul impozitelor şi taxelor plătite de toţi contribuabilii,persoane fizice şi juridice,este finanţată din resursele bugetare producţia de bunuri şi servicii.Prin plata de către contrubuabilii a impozitelor şi taxelor,scade capacitatea acestora de a-şi procura acestor bunuri şi servicii de pe piaţă,pentru folosirea lor exclusivă.La un moment dat,cetăţenii unei ţări pot manifesta,în funcţie de distribuţia averii şi veniturilor,anumite preferinţe faţă de procurarea bunurilor publice si a celor private,ăiar comportamentul acestora este pus in evidenţă de curbele de indiferenţă.O curbă de indiferenţă include,la un moment dat,punctele în care preferinţele faţă de sectorul public şi cel privat sunt egale,respectiv indiferente.

Curbele de indiferenta descriu toate combinatiile unor coşuri de bunuri si servicii produse atât de sectorul public. O curbă de indiferenţă reuneşte punctele în care produsele celor două sectoare sunt substituibile pentru beneficiari,iat toate punctele de pe curba de indiferenţă indică,pentru o persoană,acelaşi nivel al satisfacţiei sau utilitaţi.

Curbele de indiferenţă au inclinaţie descrescătoare conform graficului.(fig.1).

Preview document

Studiul privind Evolutia Veniturilor Bugetare in Perioada 2005-2008 - Pagina 1
Studiul privind Evolutia Veniturilor Bugetare in Perioada 2005-2008 - Pagina 2
Studiul privind Evolutia Veniturilor Bugetare in Perioada 2005-2008 - Pagina 3
Studiul privind Evolutia Veniturilor Bugetare in Perioada 2005-2008 - Pagina 4
Studiul privind Evolutia Veniturilor Bugetare in Perioada 2005-2008 - Pagina 5
Studiul privind Evolutia Veniturilor Bugetare in Perioada 2005-2008 - Pagina 6
Studiul privind Evolutia Veniturilor Bugetare in Perioada 2005-2008 - Pagina 7
Studiul privind Evolutia Veniturilor Bugetare in Perioada 2005-2008 - Pagina 8
Studiul privind Evolutia Veniturilor Bugetare in Perioada 2005-2008 - Pagina 9
Studiul privind Evolutia Veniturilor Bugetare in Perioada 2005-2008 - Pagina 10
Studiul privind Evolutia Veniturilor Bugetare in Perioada 2005-2008 - Pagina 11
Studiul privind Evolutia Veniturilor Bugetare in Perioada 2005-2008 - Pagina 12
Studiul privind Evolutia Veniturilor Bugetare in Perioada 2005-2008 - Pagina 13
Studiul privind Evolutia Veniturilor Bugetare in Perioada 2005-2008 - Pagina 14
Studiul privind Evolutia Veniturilor Bugetare in Perioada 2005-2008 - Pagina 15
Studiul privind Evolutia Veniturilor Bugetare in Perioada 2005-2008 - Pagina 16
Studiul privind Evolutia Veniturilor Bugetare in Perioada 2005-2008 - Pagina 17
Studiul privind Evolutia Veniturilor Bugetare in Perioada 2005-2008 - Pagina 18
Studiul privind Evolutia Veniturilor Bugetare in Perioada 2005-2008 - Pagina 19
Studiul privind Evolutia Veniturilor Bugetare in Perioada 2005-2008 - Pagina 20
Studiul privind Evolutia Veniturilor Bugetare in Perioada 2005-2008 - Pagina 21
Studiul privind Evolutia Veniturilor Bugetare in Perioada 2005-2008 - Pagina 22
Studiul privind Evolutia Veniturilor Bugetare in Perioada 2005-2008 - Pagina 23
Studiul privind Evolutia Veniturilor Bugetare in Perioada 2005-2008 - Pagina 24
Studiul privind Evolutia Veniturilor Bugetare in Perioada 2005-2008 - Pagina 25
Studiul privind Evolutia Veniturilor Bugetare in Perioada 2005-2008 - Pagina 26
Studiul privind Evolutia Veniturilor Bugetare in Perioada 2005-2008 - Pagina 27
Studiul privind Evolutia Veniturilor Bugetare in Perioada 2005-2008 - Pagina 28
Studiul privind Evolutia Veniturilor Bugetare in Perioada 2005-2008 - Pagina 29
Studiul privind Evolutia Veniturilor Bugetare in Perioada 2005-2008 - Pagina 30
Studiul privind Evolutia Veniturilor Bugetare in Perioada 2005-2008 - Pagina 31
Studiul privind Evolutia Veniturilor Bugetare in Perioada 2005-2008 - Pagina 32
Studiul privind Evolutia Veniturilor Bugetare in Perioada 2005-2008 - Pagina 33
Studiul privind Evolutia Veniturilor Bugetare in Perioada 2005-2008 - Pagina 34
Studiul privind Evolutia Veniturilor Bugetare in Perioada 2005-2008 - Pagina 35
Studiul privind Evolutia Veniturilor Bugetare in Perioada 2005-2008 - Pagina 36
Studiul privind Evolutia Veniturilor Bugetare in Perioada 2005-2008 - Pagina 37
Studiul privind Evolutia Veniturilor Bugetare in Perioada 2005-2008 - Pagina 38
Studiul privind Evolutia Veniturilor Bugetare in Perioada 2005-2008 - Pagina 39
Studiul privind Evolutia Veniturilor Bugetare in Perioada 2005-2008 - Pagina 40
Studiul privind Evolutia Veniturilor Bugetare in Perioada 2005-2008 - Pagina 41
Studiul privind Evolutia Veniturilor Bugetare in Perioada 2005-2008 - Pagina 42
Studiul privind Evolutia Veniturilor Bugetare in Perioada 2005-2008 - Pagina 43
Studiul privind Evolutia Veniturilor Bugetare in Perioada 2005-2008 - Pagina 44
Studiul privind Evolutia Veniturilor Bugetare in Perioada 2005-2008 - Pagina 45
Studiul privind Evolutia Veniturilor Bugetare in Perioada 2005-2008 - Pagina 46
Studiul privind Evolutia Veniturilor Bugetare in Perioada 2005-2008 - Pagina 47
Studiul privind Evolutia Veniturilor Bugetare in Perioada 2005-2008 - Pagina 48
Studiul privind Evolutia Veniturilor Bugetare in Perioada 2005-2008 - Pagina 49
Studiul privind Evolutia Veniturilor Bugetare in Perioada 2005-2008 - Pagina 50
Studiul privind Evolutia Veniturilor Bugetare in Perioada 2005-2008 - Pagina 51
Studiul privind Evolutia Veniturilor Bugetare in Perioada 2005-2008 - Pagina 52
Studiul privind Evolutia Veniturilor Bugetare in Perioada 2005-2008 - Pagina 53
Studiul privind Evolutia Veniturilor Bugetare in Perioada 2005-2008 - Pagina 54
Studiul privind Evolutia Veniturilor Bugetare in Perioada 2005-2008 - Pagina 55
Studiul privind Evolutia Veniturilor Bugetare in Perioada 2005-2008 - Pagina 56
Studiul privind Evolutia Veniturilor Bugetare in Perioada 2005-2008 - Pagina 57
Studiul privind Evolutia Veniturilor Bugetare in Perioada 2005-2008 - Pagina 58
Studiul privind Evolutia Veniturilor Bugetare in Perioada 2005-2008 - Pagina 59
Studiul privind Evolutia Veniturilor Bugetare in Perioada 2005-2008 - Pagina 60
Studiul privind Evolutia Veniturilor Bugetare in Perioada 2005-2008 - Pagina 61
Studiul privind Evolutia Veniturilor Bugetare in Perioada 2005-2008 - Pagina 62
Studiul privind Evolutia Veniturilor Bugetare in Perioada 2005-2008 - Pagina 63
Studiul privind Evolutia Veniturilor Bugetare in Perioada 2005-2008 - Pagina 64
Studiul privind Evolutia Veniturilor Bugetare in Perioada 2005-2008 - Pagina 65
Studiul privind Evolutia Veniturilor Bugetare in Perioada 2005-2008 - Pagina 66
Studiul privind Evolutia Veniturilor Bugetare in Perioada 2005-2008 - Pagina 67
Studiul privind Evolutia Veniturilor Bugetare in Perioada 2005-2008 - Pagina 68
Studiul privind Evolutia Veniturilor Bugetare in Perioada 2005-2008 - Pagina 69
Studiul privind Evolutia Veniturilor Bugetare in Perioada 2005-2008 - Pagina 70
Studiul privind Evolutia Veniturilor Bugetare in Perioada 2005-2008 - Pagina 71
Studiul privind Evolutia Veniturilor Bugetare in Perioada 2005-2008 - Pagina 72
Studiul privind Evolutia Veniturilor Bugetare in Perioada 2005-2008 - Pagina 73
Studiul privind Evolutia Veniturilor Bugetare in Perioada 2005-2008 - Pagina 74
Studiul privind Evolutia Veniturilor Bugetare in Perioada 2005-2008 - Pagina 75

Conținut arhivă zip

  • Studiul privind Evolutia Veniturilor Bugetare in Perioada 2005-2008.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu privind Structura și Evoluția Impozitelor Directe în România în Perioada 2003-2008

CAPITOLUL I ROLUL IMPOZITELOR ÎN ASIGURAREA RESURSELOR FINANCIARE PUBLICE 1.1 POLITICA FISCAL - BUGETARĂ Viziunea Guvernului României în...

Veniturile aferente bugetului de stat - evoluții structurale

INTRODUCERE Bugetul a apărut şi s-a dezvoltat de-a lungul ultimelor decenii, ca principal instrument de proiecţie a veniturilor şi cheltuielilor...

Garda Financiară și Atribuțiile sale de Control

INTRODUCERE ’’Sa nu faci multe legi, si chiar de le faci vezi sa fie bune si mai cu seama ai grija sa fie ascultate si aduse la îndeplinire,...

Analiza nivelului, structurii și dinamicii veniturilor fiscale ale bugetului de stat al României în perioada 2004-2008

1.Reforma şi politica fiscală a României în contextul aderării la UE 2.Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană, semnat la 25 aprilie...

Analiza bugetului României pe perioada 2000-2008

Cu un PIB estimat de 404,7 miliarde de lei şi de 18.791 lei pe cap de locuitor în 2007, România este o ţară cu un venit mediu-superior. Produsul...

Veniturile bugetului de stat

1. Caracterizare generala a veniturilor statului Structura si cuantumul veniturilor bugetului de stat al Romaniei sunt determinate de mai multi...

Veniturile Bugetului de Stat al României

Consideraţii generale asupra veniturilor bugetare Sistemul veniturilor bugetare cuprinde totalitatea veniturilor care alimentează bugetul...

Moneda in Romania

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Studiu privind Impozitele Directe la SC Danalex Com'97 SRL

CAPITOLUL 1 IMPOZITELE DIRECTE – PREZENTARE GENERALĂ 1.1Conţinutul şi rolul impozitelor Impozitele reprezintă o formă de prelevare a unei părţi...

Analiza bugetului Franței

Introducere: Franța Franța, oficial Republica Franceză este o țară situată în Europa de Vest care cuprinde și diverse insule și teritorii situate...

Scopul Studiului de Fezabilitate

Introducere 1.1. Scopul şi obiectivele studiului 1.1.1 Scopul studiului Scopul studiului de fezabilitate este obţinerea unui produs bancar pe...

Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Primăria Comunei Miroslava

Capitolul 1: Organizarea şi funcţionarea Primăriei com. Miroslava 1.1. Scurt istoric Comuna Miroslava este atestată încă din anul 1579 fiind...

Ai nevoie de altceva?