Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste

Proiect
8.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 165 în total
Cuvinte : 53848
Mărime: 743.48KB (arhivat)
Cost: 12 puncte

Cuprins

CAPITOLUL I: Prezentarea societăţii bancare BCR- ERSTE.

Istoric şi evoluţie 3

1.1. Scurt Istoric 3

1.2. Forma şi structura capitalului şi a acţionariatului 5

1.3. Principalele funcţii, activităţi şi operaţiuni bancare desfăşurate 5

1.4. Cadrul legislativ specific care reglementează activitatea BCR 9

1.5. Organisme de control şi reglementare care supervizează activitatea BCR 13

CAPITOLUL II: Organizarea societăţii bancare. Sistemul informaţional 15

2.1 Organigrama BCR. Atribuţiile centralei BCR 15

2.2. Sistemul informaţional bancar şi automatizarea operaţiunilor bancare 21

CAPITOLUL III: Conturile bancare 24

3.1. Proceduri de deschidere a conturilor bancare 24

3.2. Operaţiuni curente şi operaţiuni speciale derulate prin conturile bancare 32

3.3. Operaţiuni prin conturi 35

3.4 Alte operaţiuni de decontare prin intermediul monedei de cont 37

Incidente în funcţionarea conturilor bancare 38

3.6. Închiderea conturilor bancare 40

CAPITOLUL IV: Plasamentele bancare şi non-bancare 42

4.1. Plasamentul bancar 42

4.2. Plasamente monetare non-bancare 45

4.3. Plasamente financiare 47

CAPITOLUL V: Decontarea intra şi intrabancară. Operaţiunile cu numerar 54

5.1. Instrumente de plată 54

5.2. Compensarea multilaterală a plăţilor interbancare 64

5.3. Operaţiuni cu numerar 66

5.4. Moneda electronică 69

CAPITOLUL VI: Marketing bancar 95

6.1. Politica de marketing la nivel instituţional 95

6.2. Strategia băncii de dezvoltare şi consolidare a Grupului BCR 96

CAPITOLUL VII: Creditarea bancară: persoane fizice şi agenţi economici 101

7.1. Credite acordate persoanelor fizice 104

7.2. Credite acordate persoanelor juridice 130

CAPITOLUL VIII: Despre Banca Comercială Română 143

8.1. Misiune, viziune, valori 143

8.2. Principii, strategii, politici 143

Bibliografie 187

Extras din document

CAPITOLUL I

Prezentarea societăţii bancare BCR- ERSTE. Istoric şi evoluţie.

1.1. Scurt Istoric

La 4 septembrie 1990 prin Hotărârea Guvernului 1048 se înfiinţează Banca Comercială Română.

Ministerul Finanţelor a aprobat funcţionarea Băncii Comerciale Române prin certificatul nr.130996 / 17.IX.1990, prin care se confirma obiectul său de activitate: operaţiuni specifice unei bănci comerciale. Certificatul este înscris în registrul de stat sub nr. 10 din 17.IX.1990.

La 15 noiembrie 1990, preşedintele BCR anunţă că Banca Comercială Română va începe să funcţioneze cu data de 1 decembrie 1990 şi îşi va desfăşura activitatea prin: administraţia centrală, sucursalele judeţene şi sucursala municipiului Bucureşti, filiale şi agenţii.

BCR- Erste îşi incepe activitatea cu o parte din personalul transferat de la B.N.R. , iar pe baza de protocol , prelua activ şi pasiv de 237 de miliarde lei. Activele bancii erau aproape în totalitate materializate în credite bancare care însumau 269 miliarde lei.

Pe 4 septembrie 1990 , guvernul Românie emite Hotărârea de Guvern nr. 1011 pe 1990 privind funcţinarea bancilor comerciale române ca societaţi pe acţiuni, roeganizarea BNR si infiintarea BCR care preia de la BNR funcţiile de banca comerciala “i conturile unităţilor deschise la sucursale sau filiale ale BNR.

Centrala BCR a fost organizatǎ în 12 direcţii de sine stǎtǎtoare: Direcţia economicǎ şi de secretariat, Direcţia de informaticǎ şi telecomunicaţii interbancare, Direcţia contabilitate, Direcţia operaţii cu strǎinǎtatea şi arbitraj, etc.

În 1991 BCR lansează pe piaţă primele instrumente de economisire în lei şi valuta pentru pesoanele juridice. Activitatea BCR se reorganizeaza .

În anul 1992 structura organizatorica a BCR se modifică prin înfiinţarea a încă doua noi directii Direcţia de strategie şi învatamant si Directia contabilitatii externe.

În anul 1993 BCR realizeaza prima sa strategie pentru perioada 1993-1997. În acest an BCR începe sa acorde credite persoanelor juridice.Devine menbru principal al VISA pe Romania.

În 1994 BCR devine primul acceptator de carduri din Romania si membru principal al EUROPAY pe România. În acest an BCR înfiinţează Direcţia creditǎrii sectorului de stat şi Direcţia de administrare a creditelor.

În anul 1995 incepe să emită carduri de debit. În acest an realizându-se şi prima tranzactie printr-un ATM din Romania . Intra in TOP 1000 realizat de revista The Banker acupand pozitia 978. Infiinteaza Directia de marketing.

În anul 1996 BCR se reoganizează prin gruparea celor 18 direcţii în patru departamante: Credite, International, Financiar, Organizare si administratie. BCR este acceptată de HERMES ca banca sau imprumutator pentru limita de 30 mil DEM în cazul tranzacţiilor de până la un an şi pentru limita de 20 mil. DEM in cazul tranzactiilor de peste un an. Se înfiintează centrul de Pregatire.

În 1997 BCR infiinteaza Directia Piete de Capital. 1997 reprezinta primul an in care BCR un a apelat la imprumuturi de la BNR sau de la alte banci comerciale . Se lansaeza pe piata o emisiune de eurooblogatiuni in valoare de 75 mil USD. Cu o maturitate de 3 ani.

În anul 1998 este lansat serviciul de încasǎri/plǎţi în valutǎ MoneyGram. În acest an BCR se afiliază la Facors Chain International penru derularea operaţiilor de factoring extern , şi se infiinţează BCR Chisinău .

În 1999 se finalizează procesul de fuziune prin absorţie cu BANCOREX- Banca de Comerţ Exterior. După finalizarea procesului, a rezultat o bancă mai solidă, lider pe piaţa internă şi cu o bună reprezentare în străinătate prin subsidiarele sale.

În anul 2000 BCR lanseazǎ primul credit de trezorerie pe piaţa financiar-bancarǎ pentru persoane fizice.

În anul 2001 BCR lanseaza certificatul de depozit cu discount. Implementeaza sistemul de tranzacţionare on-line la nivelul unităţilor teritoriale. În acest an înfiinteaza SC BCR Asigurari SA.

În anul 2002 este autorizată de BNR ca dealer primar pe piaţa titlurilor de stat. Lansează pe piaţa primul credit ipotecar de pe piaţa bancară. Devine lider factoring export în sistem 2 factori în România.

În 2003 lansează primele operaţiuni cu instrumente financiare derivate pentru personae fizice. În acest an este certificate cu ISO 9001: 2000.

În anul 2004 înfiinţează Unitatea de audit intern, Unitatea de Conformitate, Unitatea de protecţie şi securitate. BERD si IFC devin acţionari BCR. În acest BCR începe să implementeze Sistemul Oracle HRMS. Tot în acest se finalizeazǎ operaţia de fuziune dintre subsidiarele externe ale BCR Anglo Romanian Bank Ltd, Frankfurt Bucharest Bank AG, Banque Franco Roumaine SA. În acest an introduce o structură de management pe două niveluri.

În anul 2005 BCR devine membru deplin Factors Chain International. Lanseazǎ cardul co-brand BCR VISA. Pe 21 decembrie se semneazǎ contractul de vânzare-cumpǎrare de acţiuni între Erste Bank şi AVAS/BERD/IFC. Tot in acest an se inaugureaza Universitatea BCR fiind prima universitate coorporativa din Romania. Pe data de 21 decembrie s-a semnat contractul de privatizare al bancii, prin care Erste Bank urama să preia pachetul majoritar de 61,8825%.

În 2006 BCR este aleasa cea mai buma banca din Romania de catre revista GLOBAL FINANCE. Lanseaza primul card din protofoliul bancii adresat adolescentilor BCR VISA Electron JUNIOR. Bcr a deschis peste 100 de noi agentii . În acest an Erste Bank a stability un program de investiţii de 100 de milioane de euro în următorii trei ani la Banca Comercială Română.

Începând cu data de 29 martie 2007 obligaţiunile BCR sunt tranzacţionate la Bursa de Valori Bucureşti. BCR este prima banca din România care obţine Certificatul pentru Managementul Securităţii Informaţiei.

1.2. Forma şi structura capitalului şi a acţionariatului

Structura acţionariatului este formată din: Erste Bank der oerterreichischen Sparkassen AG, SIF Moldova, SIF Banat- Crişana, SIF Transilvania, SIF Muntenia, SIF Oltenia, MEI-Roemenie En Bulgarije Fonds N.V., Middle Europe Opportunity Fund II N.V., HTI Valori Mobiliare S.A, SC Actinvest S.A, SC Certinvest S.A, persoane fizice. Aceştea deţin acţiuni în următoare le proproţii:

Erste Bank der oerterreichischen Sparkassen AG 69,15%

SIF Moldova 6%

SIF Banat- Crişana 6%

SIF Transilvania 6%

SIF Muntenia 6%

SIF Oltenia 6,12%

MEI-Roemenie En Bulgarije Fonds N.V. 0,02%

Middle Europe Opportunity Fund II N.V. 0,01%

HTI Valori Mobiliare S.A 0,01%

SC Actinvest S.A 0,0020%

SC Certinvest S.A 0,0001%

Persoane fizice 0,68%

Preview document

Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 1
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 2
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 3
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 4
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 5
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 6
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 7
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 8
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 9
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 10
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 11
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 12
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 13
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 14
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 15
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 16
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 17
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 18
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 19
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 20
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 21
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 22
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 23
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 24
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 25
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 26
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 27
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 28
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 29
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 30
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 31
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 32
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 33
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 34
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 35
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 36
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 37
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 38
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 39
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 40
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 41
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 42
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 43
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 44
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 45
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 46
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 47
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 48
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 49
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 50
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 51
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 52
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 53
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 54
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 55
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 56
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 57
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 58
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 59
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 60
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 61
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 62
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 63
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 64
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 65
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 66
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 67
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 68
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 69
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 70
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 71
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 72
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 73
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 74
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 75
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 76
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 77
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 78
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 79
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 80
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 81
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 82
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 83
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 84
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 85
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 86
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 87
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 88
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 89
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 90
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 91
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 92
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 93
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 94
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 95
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 96
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 97
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 98
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 99
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 100
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 101
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 102
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 103
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 104
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 105
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 106
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 107
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 108
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 109
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 110
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 111
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 112
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 113
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 114
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 115
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 116
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 117
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 118
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 119
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 120
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 121
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 122
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 123
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 124
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 125
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 126
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 127
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 128
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 129
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 130
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 131
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 132
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 133
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 134
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 135
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 136
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 137
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 138
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 139
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 140
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 141
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 142
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 143
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 144
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 145
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 146
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 147
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 148
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 149
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 150
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 151
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 152
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 153
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 154
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 155
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 156
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 157
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 158
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 159
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 160
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 161
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 162
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 163
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 164
Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste - Pagina 165

Conținut arhivă zip

  • Tehnica si Evidenta Operatiunilor Bancare la Banca Comerciala Romana - Erste.doc

Alții au mai descărcat și

Particularitatile Creditelor de Consum BCR

Capitolul 1 Funcţiile şi rolul creditului bancar în economia de piaţă 2.1. Conţinutul, geneza, rolul şi funcţiile creditului Creditul este o...

Monografie Banca Comerciala Romana

Capitolul I 1.1.Prezentarea societãtii. Istoric si evolutie Banca Comercialã Românã, o prezentã activã pe piata financiarã româneascã, s-a...

Evoluția Investițiilor Străine în România

În continuare voi face o succintă prezentare a investiţiilor străine directe în România după anul 1990 unde, ca urmare a trecerii la construcţia...

Comunicare Financiar Bancara

CAPITOLUL I. MILENIILE COMUNICĂRII FINANCIAR-BANCARE 1.1 Comunicarea. Afirmarea unei noi puteri În contextul în care marile crizele financiare...

Moneda in Romania

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Dosar de practică la BCR

Introducere Criteriile în baza cărora am ales sa efectuez stagiul de practica la Banca Comerciala Romana au tinut de faptul ca este una dintre...

Proiect BCR

Despre BCR Banca Comercială Română S.A. este organizată potrivit legii ca societate pe acţiuni şi funcţionează în conformitate cu prezentul Act...

Ai nevoie de altceva?