Tehnici ale Controlului Fiscal Asupra Impozitelor Directe

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 67 în total
Cuvinte : 22954
Mărime: 96.77KB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Cuprins

Capitolul I. Conceptul de control fiscal.

1.1.Definirea şi formele controlului fiscal;

1.2.Sfera controlului fiscal;

1.3.Programarea controlului fiscal;

1.4.Proceduri de executare a controlului fiscal;

1.4.1 .Reguli de procedură;

1.4.2.Filiera şi procedurile de control fiscal;

1.5.Actele în care se consemnează rezultatele controlului fiscal;

Capitolul II. Rolul şi evoluţia impozitelor directe.

2.I.Caracterizare generală;

2.2. Rolul de pârghie financiară a impozitelor directe;

Capitolul III. Metodologie de control în cadrul verificării, calculării, stabilirii, mărimii şi încasării impozitelor directe;

3.1. Impozitul pe profit;

3.1.1.Obiective urmărite în cadrul controlului impozitelor profit;

3.1.2.Facilităţi fiscale privind impozitul pe profit;

3.2.Impozitul pe salarii;

3.3.Impozitul pe venit,

3.4.Impozitul pe dividende;

Capitolul V. Studiu de caz privind determinarea impozitului pe venitul din salarii la Complezul Energetic Rovinari.

Capitolul .V. Concluzii.

Bibliografie.

Extras din document

CAPITOLUL .I.

CONCEPTUL DE CONTROL FISCAL

1.1. Definirea şi formele controlului fiscal

Controlul fiscal cuprinde ansamblul activităţilor care au ca scop verificarea realităţii, legalităţii şi sincerităţii declaraţiilor, verificarea corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii, conform legii, a obligaţiilor fiscale de către contribuabili, precum şi activitatea de constatare a evaziunii fiscale.

Sunt supuşi controlului fiscal, contribuabili persoane fizice şi juridice, române străine, precum şi asociaţii fără personalitate juridică, cărora le revin, potrivit reglementărilor legale în vigoare, obligaţii fiscale.

Obligaţiile fiscale cuprind:

a) ob!igaţia de declarare a bunurilor, a veniturilor impozabile sau după caz, a impozitelor datorate, taxe, contribuţiile la fondurile speciale.

b) obligaţia de a calcula şi de a înregistra în evidenţa contabilă şi de plată la termenele legale, a impozitelor şi taxelor, contribuţiile la fondurile speciale .

c) obligaţia de a calcula şi de a înregistra în evidenţele contabile şi de plată, la termenele legale, a impozitelor care se realizează prin stopaj la sursă.

d) orice alte obligaţii care revin contribuabililor, persoane fizice sau juridice, în aplicarea şi executarea legilor fiscale.

Controlul fiscal se realizează de către Ministerul Finanţelor Publice şi unităţile sale teritoriale, prin aparatul fiscal şi organele de control financiar abilitate de lege, denumite în continuare organe de control fiscal.

Organizarea, competenţa teritorială şi atribuţiile aparatului de control fiscal se aprobă de către Ministerul Finanţelor Publice.

Controlul fiscal poate fi:

A) Din punct de vedere al scopului pentru care se efectuează :

a) informativ, care are:

• caracter educativ-profesional

• ca scop informarea agenţilor economici noi înregistraţi asupra drepturilor şi obligaţilor fiscale ce le revin;

b) de rutină, care are ca scop:

• menţinerea legăturii cu contribuabilii

• urmărirea modului de respectare, de către contribuabili a obligaţiilor de înregistrare ca plătitori de impozite şi taxe, precum şi a celor fiscale;

B) Din punct de vedere al sferei de cuprindere :

a) general, atunci când cuprinde toate impozitele şi taxele datorate de contribuabil.

Se colectează toate aspectele, de către contribuabil, a legilor şi reglementărilor fiscale pe o perioadă mai îndelungată de timp, de regulă de la ultimul control fiscal, până la zi . Controlul general este specific economiilor cu sistem fiscal integral.

b) parţial, când se controlează anumite impozite şi taxe.

C) Din punct de vedere al operaţiunilor supuse controlului fiscal , aceasta

poate fi;

a) complet, când se controlează toate operaţiunile , documentele şi evidenţele care stau la baza calculării şi urmăririi unui impozit;

Controlul fiscal complet:

• începe printr-un test de credibilitate privind sistemul de evidenţă contabilă -se realizează prin inspectarea;

• conturilor contabile care contribuie la determinarea obligaţiilor fiscale, documentelor referitoare la achiziţii şi vânzări, conformităţii între documente justificative şi înregistrările din evidenţele contabile;

b) selectiv, când se controlează numai anumite operaţiuni, documente sau perioade cu privire la calculul şi evidenţele unui impozit.

Controlul selectiv depinde de următori factori:

• volumul de activitate , sarcinile inspectorului fiscal;

• situaţia fiscală a inteprinderii, antecedente fiscale ale inteprinderii;

• seriozitatea contribuabilului;

În cazul în care controlul selectiv relevă nereguli de fond cercetarea fiscală continuă, trecându-se la un control complet, pentru a cunoaşte realitatea şi a stabili dimensiunea reală a obligaţiilor contribuabilului.

D) Din punct de vederea al cunoaşterii unor operaţiuni ce nasc obligaţii fiscale, controlul fiscal poate fi:

a) documentar, când se examinează forma şi conţinutul evidenţelor, pentru stabilirea realităţii operaţilor pe baza documentelor prezentate de contribuabil.

Scopul principal al controlului documentelor este compararea evidenţelor contabile şi a documentelor primare cu datele din declaraţiile şi deconturile depuse de contribuabil, începerea stabilirii corectitudinii sumelor plătite, precum şi a respectării termenelor de plată.

Controlul documentar poate fi:

1. Controlul de formă, care:

• are ca obiect modul de completare a declaraţiei depuse de contribuabil;

• identifică erorile din declaraţia depusă de contribuabil, erori de calcul, de completare, de aplicare a cotelor de impozitare, care conduc la stabilirea incorectă a obligaţiei de plată;

• corectează erorile prin înscrierea sumelor corecte, având în vedere; aplicarea corectă a cotelor de impozitare, înscrierea corectă a sumelor, care reprezintă impozitul sau taxa datorată, rezultată din înmulţirea cotei legate de impozitare cu baza impozabilă sau taxabilă, înscrierea corectă a sumelor în rubricile formularului şi anularea celor înscrise eronat în alte rubrici, corectarea calculelor aritmetic eronate.

Preview document

Tehnici ale Controlului Fiscal Asupra Impozitelor Directe - Pagina 1
Tehnici ale Controlului Fiscal Asupra Impozitelor Directe - Pagina 2
Tehnici ale Controlului Fiscal Asupra Impozitelor Directe - Pagina 3
Tehnici ale Controlului Fiscal Asupra Impozitelor Directe - Pagina 4
Tehnici ale Controlului Fiscal Asupra Impozitelor Directe - Pagina 5
Tehnici ale Controlului Fiscal Asupra Impozitelor Directe - Pagina 6
Tehnici ale Controlului Fiscal Asupra Impozitelor Directe - Pagina 7
Tehnici ale Controlului Fiscal Asupra Impozitelor Directe - Pagina 8
Tehnici ale Controlului Fiscal Asupra Impozitelor Directe - Pagina 9
Tehnici ale Controlului Fiscal Asupra Impozitelor Directe - Pagina 10
Tehnici ale Controlului Fiscal Asupra Impozitelor Directe - Pagina 11
Tehnici ale Controlului Fiscal Asupra Impozitelor Directe - Pagina 12
Tehnici ale Controlului Fiscal Asupra Impozitelor Directe - Pagina 13
Tehnici ale Controlului Fiscal Asupra Impozitelor Directe - Pagina 14
Tehnici ale Controlului Fiscal Asupra Impozitelor Directe - Pagina 15
Tehnici ale Controlului Fiscal Asupra Impozitelor Directe - Pagina 16
Tehnici ale Controlului Fiscal Asupra Impozitelor Directe - Pagina 17
Tehnici ale Controlului Fiscal Asupra Impozitelor Directe - Pagina 18
Tehnici ale Controlului Fiscal Asupra Impozitelor Directe - Pagina 19
Tehnici ale Controlului Fiscal Asupra Impozitelor Directe - Pagina 20
Tehnici ale Controlului Fiscal Asupra Impozitelor Directe - Pagina 21
Tehnici ale Controlului Fiscal Asupra Impozitelor Directe - Pagina 22
Tehnici ale Controlului Fiscal Asupra Impozitelor Directe - Pagina 23
Tehnici ale Controlului Fiscal Asupra Impozitelor Directe - Pagina 24
Tehnici ale Controlului Fiscal Asupra Impozitelor Directe - Pagina 25
Tehnici ale Controlului Fiscal Asupra Impozitelor Directe - Pagina 26
Tehnici ale Controlului Fiscal Asupra Impozitelor Directe - Pagina 27
Tehnici ale Controlului Fiscal Asupra Impozitelor Directe - Pagina 28
Tehnici ale Controlului Fiscal Asupra Impozitelor Directe - Pagina 29
Tehnici ale Controlului Fiscal Asupra Impozitelor Directe - Pagina 30
Tehnici ale Controlului Fiscal Asupra Impozitelor Directe - Pagina 31
Tehnici ale Controlului Fiscal Asupra Impozitelor Directe - Pagina 32
Tehnici ale Controlului Fiscal Asupra Impozitelor Directe - Pagina 33
Tehnici ale Controlului Fiscal Asupra Impozitelor Directe - Pagina 34
Tehnici ale Controlului Fiscal Asupra Impozitelor Directe - Pagina 35
Tehnici ale Controlului Fiscal Asupra Impozitelor Directe - Pagina 36
Tehnici ale Controlului Fiscal Asupra Impozitelor Directe - Pagina 37
Tehnici ale Controlului Fiscal Asupra Impozitelor Directe - Pagina 38
Tehnici ale Controlului Fiscal Asupra Impozitelor Directe - Pagina 39
Tehnici ale Controlului Fiscal Asupra Impozitelor Directe - Pagina 40
Tehnici ale Controlului Fiscal Asupra Impozitelor Directe - Pagina 41
Tehnici ale Controlului Fiscal Asupra Impozitelor Directe - Pagina 42
Tehnici ale Controlului Fiscal Asupra Impozitelor Directe - Pagina 43
Tehnici ale Controlului Fiscal Asupra Impozitelor Directe - Pagina 44
Tehnici ale Controlului Fiscal Asupra Impozitelor Directe - Pagina 45
Tehnici ale Controlului Fiscal Asupra Impozitelor Directe - Pagina 46
Tehnici ale Controlului Fiscal Asupra Impozitelor Directe - Pagina 47
Tehnici ale Controlului Fiscal Asupra Impozitelor Directe - Pagina 48
Tehnici ale Controlului Fiscal Asupra Impozitelor Directe - Pagina 49
Tehnici ale Controlului Fiscal Asupra Impozitelor Directe - Pagina 50
Tehnici ale Controlului Fiscal Asupra Impozitelor Directe - Pagina 51
Tehnici ale Controlului Fiscal Asupra Impozitelor Directe - Pagina 52
Tehnici ale Controlului Fiscal Asupra Impozitelor Directe - Pagina 53
Tehnici ale Controlului Fiscal Asupra Impozitelor Directe - Pagina 54
Tehnici ale Controlului Fiscal Asupra Impozitelor Directe - Pagina 55
Tehnici ale Controlului Fiscal Asupra Impozitelor Directe - Pagina 56
Tehnici ale Controlului Fiscal Asupra Impozitelor Directe - Pagina 57
Tehnici ale Controlului Fiscal Asupra Impozitelor Directe - Pagina 58
Tehnici ale Controlului Fiscal Asupra Impozitelor Directe - Pagina 59
Tehnici ale Controlului Fiscal Asupra Impozitelor Directe - Pagina 60
Tehnici ale Controlului Fiscal Asupra Impozitelor Directe - Pagina 61
Tehnici ale Controlului Fiscal Asupra Impozitelor Directe - Pagina 62
Tehnici ale Controlului Fiscal Asupra Impozitelor Directe - Pagina 63
Tehnici ale Controlului Fiscal Asupra Impozitelor Directe - Pagina 64
Tehnici ale Controlului Fiscal Asupra Impozitelor Directe - Pagina 65
Tehnici ale Controlului Fiscal Asupra Impozitelor Directe - Pagina 66
Tehnici ale Controlului Fiscal Asupra Impozitelor Directe - Pagina 67

Conținut arhivă zip

  • Tehnici ale Controlului Fiscal Asupra Impozitelor Directe.doc

Alții au mai descărcat și

Organizarea și Exercitarea Controlului Fiscal din România

INTRODUCERE Fiscalitatea trebuie privită ca fiind, într-adevăr, un atribut al statului suveran, dar ea trebuie să ia în considerare şi voinţa şi...

Controlul Fiscal asupra Impozitelor Indirecte

Cap 1. Caracterizarea generala a impozitelor indirecte 1.1. Notiuni, elemente tehnice si functiile impozitelor indirecte Din punct de vedere...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Moneda in Romania

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Accizele în România și Armonizarea Lor cu Cele Practicate în Cadrul Uniunii Europene

Introducere În condiţiile complexe ale mecanismelor pieţei concurenţiale şi în legătură directă cu încercările statelor moderne de a utiliza...

Fiscalitatea Agenților Economici

Lucrarea de diploma este bazata pe un plan judicios, cu mute probleme analizate, care confera lucrarii un caracter interdisciplinar. Problema...

Desfășurarea Procesului Bugetar la Primăria Comunei Răchiți

1. Organizare şi funcţionalitate la Primaria comunei Răchiți 1.1. Scurt istoric Comuna Răchiţi a luat fiinţă în anul 1864 odată cu primele comune...

Sistemul de Impozitare si Evolutia Lui

INTRODUCERE Tema lucrării mele de licenţă se intitulează:”Contabilitatea impozitelor directe si indirecte in tara noastra”. Am ales această temă...

Controlul Financiar de Stat și Combaterea Evaziunii Fiscale

INTRODUCERE Evaziunea fiscală este unul din fenomenele economico-sociale complexe de maximă importanţă cu care statele se confruntă şi ale cărui...

Fiscalitatea Agenților Economici

CAPITOLUL 1. SISTEMUL FISCAL SI COMPONENTELE SALE 1.1 CONCEPTUL DE SISTEM FISCAL; COMPONENTELE SI PRINCIPIILE ACESTUIA Trecerea României la o...

Fiscalitatea Agenților Economici

INTRODUCERE Societatea româneasca traverseaza o perioada de profunde transformari, generate de tranzitia de la un sistem centralizat la un sistem...

Informatizarea Activității Trezoreriei Statului

CAPITOLUL I: TREZORERIA STATULUI IN ROMANIA Masurile întreprinse, dupa anul 1989, pentru trecerea la economia de piata, au determinat in primul...

Ai nevoie de altceva?