Trezoreria Statului

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 61 în total
Cuvinte : 985
Mărime: 42.17KB (arhivat)
Publicat de: Paul Tudose
Cost: 11 puncte

Cuprins

 1. CAP. I
 2. NECESITATEA SI PREMISELE INFIINTARII TREZORERIEI STATULUI. 2
 3. 1.1. Necesitatea infiintarii Trezoreriei Statului. 2
 4. 1.2. Premisele infiintarii Trezoreriei Statului. 3
 5. 1.3. Importanta organizari Trezoreriei Statului. 6
 6. CAP. II
 7. SISTEMUL DE ORGANIZARE AL TREZORERIEI STATULUI IN PERIOADA ACTUALA. 8
 8. 2.1. Consideratii asupra organizarii trezoreriei publice in tarile cu economie de piata. 8
 9. 2.2. Functiile Trezoreriei Statului. 12
 10. 2.3. Sistemul de organizare a trezoreriei finantelor publice in Romania. 18
 11. 2.4. Organizarea teritoriala a Trezoreriei Statului in cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice Gorj in scopul efectuarii operatiunilor de decontari prin intermediul Sistemului Electronic de Plati. 24
 12. 2.4.1. Organizarea activitatii de trezorerie si contabilitate publica din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice Gorj. 30
 13. 2.4.1.1. Operatiuni de plati efectuate prin virament.30
 14. 2.4.1.2. Operatiuni de incasari efectuate prin virament. 31
 15. 2.4.2. Organizarea activitatii de trezorerie si contabilitate publica din cadrul Administratiei finantelor publice a municipiului si oraselor din cadrul judetului Gorj. 33
 16. 2.4.2.1. Operatiuni de plati efectuate prin virament. 33
 17. 2.4.2.2. Operatiuni de incasari efectuate prin virament. 37
 18. STUDIU DE CAZ. 40
 19. ANEXA NR. 1. 43
 20. ANEXA NR. 2. 45
 21. ANEXA NR. 3. 46
 22. ANEXA NR. 4. 47
 23. ANEXA NR. 5. 48
 24. ANEXA NR. 6. 49
 25. ANEXA NR. 7. 52
 26. CONCLUZII. 54
 27. BIBLIOGRAFIE. 58

Extras din proiect

SISTEMUL DE ORGANIZARE ŞI MECANISMUL DE FUNCŢIONARE A TREZORERIEI STATULUI ÎN CONDIŢIILE INTRODUCERII SISTEMULUI ELECTRONIC DE PLĂŢI

CAPITOLUL I NECESITATEA ŞI PREMISELE ÎNFIINŢĂRII

TREZORERIEI STATULUI

1.1. Necesitatea înfiinţării Trezoreriei Statului

Măsurile întreprinse, după anul 1989, pentru trecerea la economia de piaţă, au determinat, în primul rând, modificări esenţiale în domeniul finanţelor publice, fără de care nu se putea asigura trecerea la noua economie.

La începutul anului 1990, primele masuri cu caracter financiar au fost cu privire la modificarea relaţiilor dintre unităţile economice şi stat, respectiv vărsămintele din profit. Este pentru prima dată când, în România, se stabileşte obligaţia de a vira către stat o parte din profitul realizat, înlocuindu-se sistemul de regularizare totalitar cu bugetul de stat.

În continuare au fost perfecţionate pârghiile financiare de mobilizare la buget a unei parţi din produsul intern brut, astfel încât să se realizeze o centralizare a repartizării resurselor. Sunt de menţionat actele normative care reglementează impozitul pe profit, impozitul pe salarii, precum şi renunţarea la impozitul pe circulaţia mărfurilor şi înlocuirea acestuia cu taxa pe valoare adăugată.

Au fost stabilite noi raporturi intre autoritatea centrală şi locală pe linia sprijinului financiar ce urmează a fi acordat bugetelor locale. Astfel, bugetele locale au fost echilibrate cu sumele defalcate din impozitul pe venit şi din TVA şi s-au introdus subvenţiile cu destinaţie specială şi anume pentru investiţii privind soluţionarea problemelor de interes public precum şi pentru protecţia socială.

In noul cadru politic, economic, juridic edificat, după anul 1989, un rol deosebit de important a revenit mecanismului financiar. Acesta trebuie să asigure stabilitatea economică, echilibrele materiale, financiare si valutare ale ţării, echilibrul general economic. O componentă importantă a mecanismului financiar o reprezintă finanţele publice.

După anul 1989 a fost adoptată de urgentă Legea nr. 10/1991 a finanţelor publice, lege care a constituit o adevărată cartă financiară a României (modificată în anii 1996 si 2002). Cea mai mare parte este consacrată principiilor de elaborare, aprobare si execuţie a bugetului public naţional. Pentru prima data, legea conferă o adevărată autonomie bugetelor ce compun bugetul general. În acelaşi context, au fost perfecţionate relaţiile cu bugetul de stat în ceea ce priveşte asigurarea echilibrării bugetelor locale

Avându-se în vedere perioada de tranziţie şi faptul că unele sectoare din sfera administraţiei centrale de stat nu dispun de surse bugetare suficiente, prin legea finanţelor publice s-a statuat înfiinţarea unor fonduri cu destinaţie specială care, începând din anul 2000, s-a trecut la desfiinţarea lor prin includere în bugetul de stat, în scopul asigurării unui control mai riguros asupra modului în care se cheltuiesc banii publici.

În domeniul execuţiei financiare au fost aplicate măsuri cu caracter de reformă prin care să se asigure condiţii optime pentru administrarea resurselor financiare ale statului.

Până în anul 1989 execuţia de casă a bugetului de stat era efectuată de către Banca Naţională a României, Ministerului Finanţelor Publice îi revenea numai rolul de conducere a execuţiei bugetare şi de încheiere a contului general anual de execuţie bugetară.

Datorită schimbărilor intervenite în organizarea si funcţionarea sistemului bancar în România statul şi-a revizuit, in funcţie de interesele pe care le urmăreşte, modul de organizare si funcţionare a execuţiei bugetare. Astfel, s-a trecut de la execuţia de casă prin Banca Naţională la execuţia de casă prin sistemul trezoreriei statului integrat în activitatea Ministerului Finanţelor Publice. Prin acest sistem au fost create condiţiile necesare ca organele abilitate ale statului să supravegheze în mai bune condiţii constituirea resurselor financiare publice şi utilizarea acestora în scopul pentru care au fost alocate.

1.2. Premisele înfiinţării Trezoreriei Statului

Premisele care au creat cadrul favorabil înfiinţării trezoreriei, în România, au fost :

1. reorganizarea băncilor şi consecinţele acesteia asupra finanţelor publice;

2. schimbarea concepţiilor privind administrarea şi utilizarea resurselor financiare publice;

3. cerinţele şi posibilităţile reale de asigurare a echilibrului finanţelor publice, prin intervenţii pornite în fazele de urmărire a execuţiei bugetare;

4. autonomia bugetului asigurărilor sociale de stat, în contextul prevederilor Legii finanţelor publice;

5. întărirea autonomiei finanţelor locale, la nivelul bugetelor acestora din subdiviziunile administraţiei teritoriale, în cadrul judeţelor, potrivit Legii administraţiilor publice locale;

6. înfiinţarea şi funcţionarea fondurilor speciale, prin autonomizarea bugetelor acestora;

7. creşterea şi diversificarea sistemului veniturilor proprii.

Până în anul 1990, execuţia de casă a bugetului de stat se efectua prin Banca Naţională a României, care avea stabilite, prin lege, următoarele atribuţii :

1 încasarea veniturilor bugetare şi evidenţierea acestora pe capitole, subcapitole, plătitori, efectuarea plăţilor de casă, pe capitole de cheltuieli, pe ministere şi instituţii subordonate;

2 exercitarea controlului asupra eliberării fondurilor de la bugetul de stat în numerar şi în cont către instituţiile publice pentru acoperirea cheltuielilor aprobate, în limita creditelor bugetare deschise pe destinaţii de Ministerul Finanţelor Publice;

3 păstrarea conturilor de disponibilităţi ale bugetelor locale, ale instituţiilor publice, ale agenţilor economici ce au conturi deschise la trezorerie;

4 transmiterea informaţiilor către Ministerul Finanţelor Publice.

Preview document

Trezoreria Statului - Pagina 1
Trezoreria Statului - Pagina 2
Trezoreria Statului - Pagina 3
Trezoreria Statului - Pagina 4
Trezoreria Statului - Pagina 5
Trezoreria Statului - Pagina 6
Trezoreria Statului - Pagina 7
Trezoreria Statului - Pagina 8
Trezoreria Statului - Pagina 9
Trezoreria Statului - Pagina 10
Trezoreria Statului - Pagina 11
Trezoreria Statului - Pagina 12
Trezoreria Statului - Pagina 13
Trezoreria Statului - Pagina 14
Trezoreria Statului - Pagina 15
Trezoreria Statului - Pagina 16
Trezoreria Statului - Pagina 17
Trezoreria Statului - Pagina 18
Trezoreria Statului - Pagina 19
Trezoreria Statului - Pagina 20
Trezoreria Statului - Pagina 21
Trezoreria Statului - Pagina 22
Trezoreria Statului - Pagina 23
Trezoreria Statului - Pagina 24
Trezoreria Statului - Pagina 25
Trezoreria Statului - Pagina 26
Trezoreria Statului - Pagina 27
Trezoreria Statului - Pagina 28
Trezoreria Statului - Pagina 29
Trezoreria Statului - Pagina 30
Trezoreria Statului - Pagina 31
Trezoreria Statului - Pagina 32
Trezoreria Statului - Pagina 33
Trezoreria Statului - Pagina 34
Trezoreria Statului - Pagina 35
Trezoreria Statului - Pagina 36
Trezoreria Statului - Pagina 37
Trezoreria Statului - Pagina 38
Trezoreria Statului - Pagina 39
Trezoreria Statului - Pagina 40
Trezoreria Statului - Pagina 41
Trezoreria Statului - Pagina 42
Trezoreria Statului - Pagina 43
Trezoreria Statului - Pagina 44
Trezoreria Statului - Pagina 45
Trezoreria Statului - Pagina 46
Trezoreria Statului - Pagina 47
Trezoreria Statului - Pagina 48
Trezoreria Statului - Pagina 49
Trezoreria Statului - Pagina 50
Trezoreria Statului - Pagina 51
Trezoreria Statului - Pagina 52
Trezoreria Statului - Pagina 53
Trezoreria Statului - Pagina 54
Trezoreria Statului - Pagina 55
Trezoreria Statului - Pagina 56
Trezoreria Statului - Pagina 57

Conținut arhivă zip

 • Trezoreria Statului.doc

Alții au mai descărcat și

Buget și trezorerie publică - Marea Britanie

Introducere Regatul Unit este numit, in mod obisnuit, in romaneste, Marea Britanie. Cea mai mare parte a sa este situata langa coasta continentala...

Organizarea și funcționarea trezoreriei statului român

INTRODUCERE Conceptul de trezorerie apare ca rezultat al unei lungi evolutii istorice, care a condus mai întai , la identificarea notiunii de...

Trezoreria Finanțelor Publice

Finantele publice sunt reprezentate în România printr-un sistem complex de relatii economice prin care se asigura formarea si reparizarea...

Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani

INTRODUCERE Începând cu anul 1990, în România s-a declanşat un amplu proces de tranziţie spre o economie concurenţială de piaţă , liberalizată,...

Trezoreria statului

INTRODUCERE În procesul procurării şi repartizării resurselor financiare necesare statului pentru a-şi îndeplini funcţiile şi sarcinile sale, se...

Implicarea trezoreriei statului în asigurarea stabilității financiare

Cap I Înfințarea Trezoreriei Statului 1.1 Necesitatea și premisele înfințării Trezoreriei Statului 1.1.1. Trezoreria publică – concept si...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Execuția bugetară la Trezoreria Municipiului Suceava

INTRODUCERE Economia românească parcurge, începând cu anul 1990, o etapă de transformări profunde, atât la nivel structural cât şi la nivel...

Încheierea Execuției Bugetare în Cadrul Trezoreriei Statului

INTRODUCERE Lucrarea de faţă îşi propune să analizeze modalitatea de efectuare a operaţiunilor privind încheierea execuţiei sistemului bugetar...

Organizarea și funcționarea trezoreriei statului român

INTRODUCERE Conceptul de trezorerie apare ca rezultat al unei lungi evolutii istorice, care a condus mai întai , la identificarea notiunii de...

Rolul activității trezoreriei statului

Introducere Finanţele publice ale României reprezintă un sistem complex de relaţii economice, prin intermediul cărora se asigură formarea şi...

Corelarea Operațiunilor de Încasări și Plăți ale Trezoreriei Statului și Implicațiile Acesteia

CAPITOLUL 1 SISTEMUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A TREZORERIEI STATULUI 1.1. ÎNFIINŢAREA TREZORERIEI STATULUI Conceptul de trezorerie publică...

Informatizarea Activității Trezoreriei Statului

CAPITOLUL I: TREZORERIA STATULUI IN ROMANIA Masurile întreprinse, dupa anul 1989, pentru trecerea la economia de piata, au determinat in primul...

Trezoreria Statului și Datoria Publică

Capitolul I. Organizarea şi funcţionarea Trezoreriei publice 1.1 Concept şi fundamentări teoretice privind Trezoreria publică Trezoreria publică,...

Funcția de Bancă a Statului Atribuită Trezoreriei

CAPITOLUL 1. Organizarea și rolul Trezoreriei statului Tranziţia la economia de piaţă reprezintă un proces complex şi de durată care presupune...

Ai nevoie de altceva?