Toate proiectele din domeniul Fizica

 • Actionari electrice cu motoare alimentate de la invertoare

  Metode de control Acționările electrice cu MAS s-au impus în aplicații de două feluri [10] : - aplicații în care se dorește utilizarea optimă și eficientă a energiei electrice, ceea ce se poate obține prin înlocuirea acționărilor cu viteză constantă din procesele mari consumatoare de energie cu acționări reglabile ale vitezei, folosind mașini de c.a. alimentate cu tensiune și frecvență variabilă; - aplicații unde există tendința de integrare a elementului de execuție în sistemul de...

 • Dynamics of a nonhomogeneous rolling ball and its impulsive control

  1 Kinematics of the rolling ball Description of the model: kinematics Consider a ball of unit radius rolling on a at surface (plate, ground). A con guration is an element (x;A) 2 R2 ș SO(3) (position and orientation). If the canonical basis fe1; e2; e3g is attached to the ball at its original position, then these vectors get rotated to fAe1; Ae2;Ae3g Recall the usual isomorphism^: R3 ! so(3) given by v 7! 2 64 0 ????v3 v2 v3 0 ????v1 ????v2 v1 0 3 75 The spatial angular...

 • Efecte de camp in cristale lichide

  În primul rând, dorim să menționam faptul că ne-am ales această temă deoarece cristalele lichide sunt tot mai folosite în industria tehnologică, au multe aplicații practice și ne-am dorit să aflăm cât mai multe despre acestea. În general, a fost unanim acceptat faptul că la temperaturi nu prea mari materia există numai în trei stări de agregare: solidă, lichidă și gazoasă. Această nu e întru totul corect, deoarece anumite substanțe organice nu prezintă o singură tranziție de fază, de la...

 • Raport practica - Fizica

  Tratarea matematică a spectrelor infraroșii ale moleculelor poliatomice este considerabil complicată de creșterea numărului de grade de libertate ale moleculelor în funcție de numărul de atomi componenți. Din numărul tot mai mare de compuși organici, numai la foarte puțini (cei mai simpli) s-a putut efectua o analiză completă a spectrelor corespunzătoare. Spectrele de rotație pură ale moleculelor poliatomice aparțin practic domeniului microundelor. Determinările curente în infraroșu se...

 • Vederea umana

  1.FUNCTIILE IMAGINILOR funcţia documentară - prezintă concret imaginea unor termeni şi noţiuni insuficient definite pentru privitorul lor ;  funcţia socială -influenţează privitorul în adoptarea unei atitudini faţă de subiectele prezentate;  funcţia educativă- creează deprinderi creative şi dezvoltă aptitudini (ordine şi rigoare , răbdare , simt de anticipare ). 2. FORMAREA IMAGINII Un subiect luminat, reflectă raze luminoase dar proiectând direct aceste raze pe un ecran observam ...

 • Calculul unei instalatii de transport pneumatic al fluidelor bifazice gaz - solid

  Transportul pneumatic al granulelor și materialului pulverulent este larg utilizat în industrie datorită multiplelor avantaje tehnico-economice pe care le prezintă în raport cu sistemele clasice mecanizate. Ca domenii de aplicare ametodei se citează: a) transportul containerizat al materialelor pulverulente (ciment, sodă calcinată, negru de fum etc) b) transportul materialelor granulate (cereale, lemn tocat, materiale de construcții etc) c) transportul în macroamestec (poșta pneumatică,...

 • Determinarea constantei de legare a ansa de bsa prin spectroscopie de fluorescenta

  Introducere. 1. Spectroscopie de fluorescent. In spectroscopia de fluorescenta au loc doua preocese. Primul, este reprezentat de absorbtia unui foton, ce duce electronii intr-o stare excitata, si al doilea, este intoarcerea electronului excitat in starea fundamental printr-o tranzitie radiativa. Deoarece o parte din energia initiala a luminii absorbite se pierde datorita tranzitiilor dintre nivelele energetice de vibratie, energia luminii emise are o lungime de unda mai mare. Figura 1...

 • Energetica clasica si nucleara

  REACTORUL DE GENERAȚIE A IV-A FOURTH GENERATION NUCLEAR REACTOR 1. Rezumat: Interesul tot mai mare pentru energetica nucleară, vizibil pretutindeni în lume, a impus în ultima vreme crearea de sisteme de reactori nucleari care să întrunească exigențele complexe ale optimizării din diverse puncte de vedere, cu avantaje economice directe. Aceasta se poate realiza prin folosirea în cercetarea și apoi proiectarea reactorilor nucleari a unor modele matematice de optimizare ale cercetării...

 • Fenomene de transfer - amestecarea

  INTRODUCERE Operația prin care se realizează împrăștierea bucăților sau particulelor materialelor unele printre altele se numește amestecare, iar materialul rezultat amestec. Amestecarea poate fi o operație principală când are ca prim scop obținerea unui amestec ( amestecarea diferitelor calități de făinuri pentru a obține o făină cu anumite calități cerute în procesul de fabricație a pâinii ). În alte cazuri operația de amestecare se realizează simultan cu o altă operație ( dizolvarea )...

 • Dimensionarea unui aparat de schimb de caldura in care se condenseaza propan

  INTRODUCERE SCHIMBÃTOARE DE CÃLDURÃ Schimbãtorul de cãldurã este un sistem tehnic constituit din elemente rigide în care are loc transferul de cãldurã de la un fluid cu o temperaturã mai ridicatã(agent termic primar), cãtre un fluid cu o temperaturã mai coborâtã(agent termic secundar), în procese de încãlzire, rãcire, condensare, vaporizare sau procese termice complexe. În procesul de schimb de cãldurã iau parte doi agenţi: un agent cald care cedeazã cãldurã, şi un agent rece care primeşte...

 • Tranzistorul bipolar

  Tranzistorul bipolar GENERALITĂȚI PRIVIND TRANZISTOARELE BIPOLARE 1 SRUCTURA ȘI SIMBOLURILE TRANZISTOARELOR BIPOLARE Tranzistorul bipolar- este un dispozitiv electronic realizat din materiale semiconductor, format din trei regiuni (EMITOR, BAZA, COLECTOR) separate prin doua joncțiuni pn. În funcție de tipul regiunilor, tranzistoarele bipolare se împart în două categorii: NPN si PNP. Fig. 1. Structura și simbolul tranzistorului bipolar Tranzistorul bipolar de tip NPN este format din două...

 • Tehnologii Curate

  1. Introducere Pentru a avea energie electrica de la soare, aveti nevoie de un panoul solar ce are o celula solara sau mai multe celule. Celula solara absoarbe o parte din particulele de lumina ce cad pe aceasta, numite si fotoni. Fiecare foton contine o cantitate mica de energie. Atunci cand un foton este absorbit, acesta elibereaza un electron din materialul celului solare. Deoarece fiecare parte a celulei solare este conectata la un cablu, un curent va trece prin acesta. Celula va produce...

 • Designul Produselor Mecatronice

  1. Introducere Pentru a avea energie electrica de la soare, aveti nevoie de un panoul solar ce are o celula solara sau mai multe celule. Celula solara absoarbe o parte din particulele de lumina ce cad pe aceasta, numite si fotoni. Fiecare foton contine o cantitate mica de energie. Atunci cand un foton este absorbit, acesta elibereaza un electron din materialul celului solare. Deoarece fiecare parte a celulei solare este conectata la un cablu, un curent va trece prin acesta. Celula va produce...

 • Metode si Procedee de Fabricarea Intrerupatoarelor Electrice

  Introducere Energia electrică este în prezent un indicator cu privire la calitatea vieţii locuitorilor Planetei, care intervine cotidian în activităţile noastre Instalaţiile electrice comporta obişnuit o sursă de energie S,(centrale electrice-sistem energetic naţional), linii electrice de transport L (aeriene, subterane, de joasă tensiune sau de înalta tensiune) şi consumatorii, C, (casnici sau industriali). Întrerupătoarele fac parte din categoria de aparate elecatrice. În această...

 • Semnalizarea pe Canal Asociat

  Semnalizarea pe canal asociat Schimbul semnalelor intre centrale se face pe suportul fizic al circuitului utilizat şi pentru convorbire. Dar dacă o convorbire are loc numai în cazul apelului satisfăcut, semnalizarea se desfăşoară pentru orice categorie de apel, satisfăcut sau nu, iar circuitul se afectează apelului înainte de a se cunoaşte modalitatea sa de finalizare. Prima fază a semnalizării se referă la punerea de acord a celor doua centrale asupra identităţii circuitului relativ la...

Pagina 1 din 13