Calcularea Procesului Termic și Gazodinamic al Cazanului DE-20-14

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Fizică
Conține 2 fișiere: doc, vsd
Pagini : 30 în total
Cuvinte : 5180
Mărime: 1.10MB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Aurel Gutu
Acest proiect contine Calcularea procesului termic si gazodinamic al cazanului DE-20/14 In fisierul rar se afla si Schema de principiu şi montaj al Centralei Termice in format .vsd

Cuprins

Introducere.2

1.Proiectarea părţii termice.4

1.1.Selectarea cazanelor.4

1.1.1.Determinarea productivităţii Centralei Termice.4

1.1.2. Determinarea numarului de cazane.5

1.2.Dimensionarea turbinei.6

1.3.Elaborarea schemei termomecanice a centralei.7

1.3.1.Schema de principiu a C.T.7

1.3.2.Determinarea diametrelor conductelor.8

1.3.3.Dimensionarea conductelor aburului şi condensatului tehnologic.10

1.3.4.Dimensionarea instalaţiei de reducere a presiunii.11

1.3.5.Dimensionarea instalaţiei de pregătire a apei fierbinte pentru sarcina termică.11

1.3.6.Calculul sistemului de purjare continuă.13

1.3.7.Dimensionarea instalaţiei de tratare chimică a apei.15

1.3.8.Dimensionarea degazorului şi a conductelor apei de alimentare.17

1.4.Compoziţia Centralei Termice. Amplasarea utilajului.20

1.5.Dimensionarea conductelor de gaz natural.21

1.6.Calculele gazodinamice şi dimensionarea ventilatoarelor.23

1.6.1.Dimensionarea ventilatorului de aer.23

1.6.2.Dimensionarea coşului de fum.24

1.6.3.Dimensionarea exgaustorului.26

ANEXE.27

Concluzie.29

Bibliografie.30

Extras din document

INTRODUCERE

În prezent cea mai mare parte a energiei electrice produsă în lume este energia electrică livrată de centralele electrotermice CET. Majoritatea centralelor electrotermice au la bază o instalaţie de forţă cu abur, cunoscută sub numele de instalaţie termoenergetică cu abur. Instalaţia termoenergetică cu abur este alcătuită din următoarele elemente principale: generator de abur, turbină de abur, condensator şi pompă. Ca combustibili principali ale CET se foloseşte: cărbunele, gazul natural, păcura, turba etc. Ca agent de lucru al acestor centrale este apa. Prima turbină cu reacţiune principiul căreia este folosit şi în prezent a fost construită în anul 1884 de către Parson. În republica Moldova există mai multe centrale de acest tip: două din ele se află la Chişinău: CET-1, CET-2 şi una la Bălţi. Randamentul mediu anual al centralelor electrotermice este foarte scăzut, maximum 0,37-0,39.

Dezvoltarea condiţiilor de munca şi de trai a societăţii moderne conduce, datorita tehnicii care progresează uimitor , la creşterea continua şi rapidă a consumului de energie. Această corelaţie a devenit atât de puternică, încât se poate afirma că dezvoltarea tehnologiilor şi în general a ştiinţei depinde în mare măsură de modul în care se va reuşi asigurarea şi acoperirea cererilor de energie .

În condiţiile ţarii noastre, datorită dezvoltării treptate a industriei , agriculturii şi în general a economiei avem nevoie de o termoficare dezvoltată . În Republica Moldova ca resursă energetică primara este considerat combustibilul, atât cel gazos cît şi cel lichid . După câte ştim acest combustibil este importat, deci în aceasta situaţie se impune o gospodărire cit mai adecvată a acestor resurse energetice . O cale mai promiţătoare în direcţia economisirii combustibilului a fost găsita, si anume cea de îmbinare a doua sau mai multe procese energetice. În aşa fel folosirea complexa a combustibilului, duce la creşterea randamentului. Un asemenea proces combinat îl constituie termoficarea, întâlnită la centralele electrice cu tremoficare (CET). La aceste centrale se produce combinat energie electrica şi căldură. În capitală sunt amplasate doua centrale cu termoficare : CET 1 şi CET 2 .

Centrala electrica – este o întreprindere (sau o instalaţie electrica) care produce energie electrica prin transformarea altor forme de energie .

În condiţiile actuale, de menţinere a unui ritm înalt de dezvoltare industrială, caracterizat prin crearea de mari capacităţi de producţie dotate cu tehnică modernă – adevărate platforme industriale, problemele concentraţiei, realizării şi exploatării eficiente a instalaţiilor energetice industriale primesc noi dimensiuni.

Volumul amplu de investiţii care se va realiza, va fi îndreptat spre creşterea fondurilor productive. Unul din aspectele importante referitoare la consumatorii industriali îl constituie creşterea puterilor instalate şi a gradului de complexitate.

Un alt aspect semnificativ constă în cerinţa imperioasă a reducerii consumului de energie electrică asigurării unei producţii de calitate, de a se asigura economisirea tuturor soluţiilor referitoare la instalaţiile electrice industriale. În sfârşit, instalaţiile de distribuţie actuale trebuie să corespundă unui grad de siguranţă mai ridicat.

În acest condiţii se impune prezentarea unilaterălă a problematicii instalaţiilor electrice industriale, optimizarea proiectării acestora prin luarea în considerări a cerinţelor economice.

1. PROIECTAREA PĂRŢII TERMICE

Sarcina proiectului:

Să se proiecteze o Centrală Termică pe baza cazanelor de tip DE – 20/14 cu sarcina tehnologică Dtmax =11.3 kg/s, Dtmin =4.8 kg/s, abur saturat cu presiunea Pt =0,5 MPa şi sarcina termică Qmax=19.3 MW, Qmin=7.2 MW. Cota condensatului returnat - ac=78 %, temperatura lui fiind t = 70 oC. Pentru substituirea pierderilor de apă şi a condensatului nereturnat la Centrală se va folosi apa brută cu caracteristicile: salinitatea totală St=230 mg/kg şi duritatea totală dt=4.6 mg/kg.

Pentru reducerea presiunii aburului să se prevadă instalarea în paralel cu instalaţia de reducere a unei turbine cu contrapresiune.

Preview document

Calcularea Procesului Termic și Gazodinamic al Cazanului DE-20-14 - Pagina 1
Calcularea Procesului Termic și Gazodinamic al Cazanului DE-20-14 - Pagina 2
Calcularea Procesului Termic și Gazodinamic al Cazanului DE-20-14 - Pagina 3
Calcularea Procesului Termic și Gazodinamic al Cazanului DE-20-14 - Pagina 4
Calcularea Procesului Termic și Gazodinamic al Cazanului DE-20-14 - Pagina 5
Calcularea Procesului Termic și Gazodinamic al Cazanului DE-20-14 - Pagina 6
Calcularea Procesului Termic și Gazodinamic al Cazanului DE-20-14 - Pagina 7
Calcularea Procesului Termic și Gazodinamic al Cazanului DE-20-14 - Pagina 8
Calcularea Procesului Termic și Gazodinamic al Cazanului DE-20-14 - Pagina 9
Calcularea Procesului Termic și Gazodinamic al Cazanului DE-20-14 - Pagina 10
Calcularea Procesului Termic și Gazodinamic al Cazanului DE-20-14 - Pagina 11
Calcularea Procesului Termic și Gazodinamic al Cazanului DE-20-14 - Pagina 12
Calcularea Procesului Termic și Gazodinamic al Cazanului DE-20-14 - Pagina 13
Calcularea Procesului Termic și Gazodinamic al Cazanului DE-20-14 - Pagina 14
Calcularea Procesului Termic și Gazodinamic al Cazanului DE-20-14 - Pagina 15
Calcularea Procesului Termic și Gazodinamic al Cazanului DE-20-14 - Pagina 16
Calcularea Procesului Termic și Gazodinamic al Cazanului DE-20-14 - Pagina 17
Calcularea Procesului Termic și Gazodinamic al Cazanului DE-20-14 - Pagina 18
Calcularea Procesului Termic și Gazodinamic al Cazanului DE-20-14 - Pagina 19
Calcularea Procesului Termic și Gazodinamic al Cazanului DE-20-14 - Pagina 20
Calcularea Procesului Termic și Gazodinamic al Cazanului DE-20-14 - Pagina 21
Calcularea Procesului Termic și Gazodinamic al Cazanului DE-20-14 - Pagina 22
Calcularea Procesului Termic și Gazodinamic al Cazanului DE-20-14 - Pagina 23
Calcularea Procesului Termic și Gazodinamic al Cazanului DE-20-14 - Pagina 24
Calcularea Procesului Termic și Gazodinamic al Cazanului DE-20-14 - Pagina 25
Calcularea Procesului Termic și Gazodinamic al Cazanului DE-20-14 - Pagina 26
Calcularea Procesului Termic și Gazodinamic al Cazanului DE-20-14 - Pagina 27
Calcularea Procesului Termic și Gazodinamic al Cazanului DE-20-14 - Pagina 28
Calcularea Procesului Termic și Gazodinamic al Cazanului DE-20-14 - Pagina 29
Calcularea Procesului Termic și Gazodinamic al Cazanului DE-20-14 - Pagina 30

Conținut arhivă zip

  • Calcularea Procesului Termic si Gazodinamic al Cazanului DE-20-14.doc
  • Calcularea Procesului Termic si Gazodinamic al Cazanului DE-20-14.vsd

Alții au mai descărcat și

Schimbătoare de Căldură cu Plăci

Capitolul 1 Noţiuni generale.Definiţie.Clasificare Schimbătoarele de căldură sunt utilaje ce servesc transmiterii căldurii fără schimbarea stării...

Sistem Combinat de Incalzire Pentru o Locuinta

Cazan pentru biomasă lemnoasă Cazanele pentru biomasă lemnoasă sunt cazane care produc energie termică din arderea combustibilului solid (lemn,...

Termografie și Defectoscopie în Industrie

Introducere Termografia în infrarosu este o tehnica de vizualizare a distributiei temperaturilor la suprafata corpurilor (invizibila cu ochiul...

Energia Electrica

Introducere: Energia electrica reprezinta capacitatea de actiune a unui sistem fizico-chimic. Energia electrica prezinta o serie de avantaje in...

Determinarea Temperaturii Corpurilor pe Baza Legii lui Planck

1. Scopul lucrarii 1.1. Utilizarea formulei lui Planck la determinarea temperaturii unui corp cu ajutorul pirometrului optic cu disparitie de...

Incalzirea

OPERATII SI PROCESE TERMICE IN INDUSTRIA ALIMENTARA - Incalzirea - Racirea - Condensarea - Pasteurizarea - Sterilizarea - Evaporarea -...

Efectul Seebek

1. Scopul lucrarii Etalonarea unui termocuplu, determinarea coeficientului Seebeck. 2. Teoria lucrarii Efectele termoelectrice, care apar în...

Legile Experimentale ale Radiatiei Termice le Vom Prezenta in Mod Cronologic

Kirchoff 1859 In cazul rediatii termice raportul dintre puterea spectrala de emisie E si puterea spectrala de absortie a A , depinde numai de...

Ai nevoie de altceva?