Toate proiectele din domeniul Geografie

 • Specii unicate si amenintate cu disparitia din Regnul Australasiatis

  Araucaria bidwillii Araucaria lui Bidwill reprezintă un arbore conifer, endemic pentru Australia, îndeosebi pentru sectoarele de est ale continentului. Băștinașii numesc acești arbori (bunia-bunia). Este un arbore dioic, la care exemplarele femenine pot atinge 40-50 m înălțime și circa 125 cm în lățime. Araucariile trăiesc până la 2000 de ani, de aceea abia la vîrsta de circa 300 de ani pădurile pot fi exploatate pentru lemn. Arborii tineri au o coroană piramidală, iar crengile laterale sunt...

 • Climatul polar si subpolar - prezetare complexa

  CAPITOLUL I 1.ASPECTE INTRODUCTIVE 1.1. Aspecte generale Definiție Spre deosebire de vreme care se referă la fenomenele meteorologice dintr-o perioadă de timp mai scurtă (ore sau până la câteva săptămâni). Clima se referă la o periodă de timp mult mai lungă câteva decenii, în mod obișnuit valorile medii pe o perioadă de 30 de ani. Punctul de referință a climei fiind vremea, măsurătorile făcându-se la stațiile meteorologice, sonde ,sau sateliți meteorologici. Climatologia fiind știința...

 • Proiect didactic - limite si vecinii

  - Propunător: - Unitatea de învățământ: - Clasa: a IV-a - Disciplina de învățământ: GEOGRAFIE - Unitatea de învățare: ROMÂNIA-GEOGRAFIE GENERALĂROMÂNIA - Subiectul/Tema lecției: LIMITE ȘI VECINII - Tipul lecției: COMUNICARE-ÎNSUȘIRE DE CUNOȘTINȚE - Scopul lecției: să identifrice și să localizeze pe hartă vecinii țării natale. - Competențe specifice vizate: 2.2 Aplicarea unor elemente și cunoștințe dobândite la alte discipline (științe ale naturii, istorie, științe sociale) în...

 • Evolutia in timp a conceptiilor geografice in antichitate

  Anticii au căutat să răspundă la cele trei întrebări fundamentale ale geografiei: unde, cum si de ce? Pentru aceasta multi s-au transformat în “geografi” neoficiali, dezvoltându-se astfel descrierea geografică. Aceasta avea în vedere în primul rând prezentarea tinuturilor (cu resursele lor) si populatiilor cu care ei veneau în contact pe diferite căi (mai frecvente fiind cele ale comertului sau ale războaielor). Se poate spune ca “primul geograf a fost acea persoană care a trecut un râu...

 • Cai si mijloace de evaluarea a ecopotentialitatii si ecodinamicii invelisului biotic a municipiului Dorohoi, judetul Botosani

  Introducere Orașul Dorohoi este al doilea oraș ca mărime și ca importanță economică și are o populatie de 18 423 de locuitori (la 1 iulie 1971); în trecut era un târg comercial cu câteva mori și prese de ulei, iar în prezent aici se găsesc cinci unități de producție industrială. Lucrarea de față reprezintă o amplă evaluare a ecopotențialității și ecodinamicii învelișului biotic a municipiului Dorohoi, Pentru evaluarea pontențialului climatic, s-au realizat grafice, cu date ale...

 • Dezvoltarea energiei eoliene in Dobrogea

  1. Considerații generale privind energia eoliană Una dintre provocările majore pentru Uniunea Europeană se referă la modul în care se va putea asigura securitatea energetică cu energie competitivă și „curată”, ținând cont de limitarea schimbărilor climatice, escaladarea cererii globale de energie și de viitorul nesigur al accesului la resursele energetice. Uniunea Europeană a elaborat o politică energetică ambițioasă, care acoperă toate sursele de energie, de la combustibili fosili (țiței,...

 • Analiza geografica si economica a statului Ucraina

  Capitolul 1 Repere georagice generale Ucraina este o țară situată în Europa Orientală. Are frontieră cu Rusia - în nord-est, Belarus - în nord, Polonia, Slovacia și Ungaria - în vest, România și Republica Moldova - la sud-vest, Marea Neagră și Marea Azov - la sud. Capitala Ucrainei este orașul Kiev.( Imaginea nr.1) Populația este formată din 42.6 milioane de locuitori. Ansamblul regional din care face parte Ucraina este GUAM- Organization of Democracy and Economic Development. GUAM,...

 • Turismul rural in Thailanda

  Introducere Turismul rural este un tip de turism durabil care exploatează resursele în regiunile rurale, are un impact negativ redus și generează beneficii tot mai mari pentru zonele rurale în ceea ce privește productivitatea ,ocuparea forței de muncă, conservarea mediului și a culturii rurale, implicarea localnicilor în viața comunității. Turismul rural nu este bazat doar pe vacanțe la țară ,ci cuprinde și turismul în natură, turismul de sport și sănătate , turismul cultural și patrimoniu,...

 • Politici si dezvoltarea intercomunalitatilor din Judetele Arges, Dambovita si Prahova

  Introducere Județul Argeș este situat în partea central-sudică a țării, suprafața județului este de 682631 hectare. În partea nordică, limita județului urmărește crestele înalte ale munților Făgăraș, traversează munții Piatra Craiului și culoarul Rucăr - Bran ce desparte județul Argeș de județele Sibiu și Brașov. La est limita cu județul Dâmbovița este mult mai lungă, traversând munții Leaota, Subcarpații Getici, piemontul Cândești și câmpia Găvanu Burdea. Limita sudică dinspre județul...

 • Politici si dezvoltarea intercomunalitatilor din Judetele Alba, Arad si Hunedoara

  1. Raportul de îmbătrânire În secolul XXI-lea una din cele mai mari probleme ale omenirii va fi cea a îmbătrânirii demografice a populației, care va determina importante schimbări asupra dezvoltării socio-economice a diferitelor regiuni ale Terrei. Atât în țările dezvoltate economic, cât și în majoritatea țărilor în curs de dezvoltare, ponderea persoanelor vârstnice în structura populației crește într-un ritm rapid, impunând necesitatea elaborării unor politici specifice în acest domeniu....

 • Strategia de dezvoltare a orasului Bocsa 2014-2020

  1. Argumentarea oportunității/necesității strategiei Strategia reprezintă un set de acțiuni care urmăresc atingerea unor anumite scopuri/obiective întrun context concret. În acest sens, strategia vine să răspundă unor nevoi de dezvoltare în dependență de starea generală care afectează comunitatea. Scopul Strategiei UE 2020,lansată în 2010, este de a rezolva punctele slabe din structura economiei Europei, și de a reduce diferențele dintre diferitele regiuni. Regiunea Vest a României își...

 • Fluidizarea traficului in statiunea Baile Felix

  1. Introducere Stațiunea balneoclimaterică Băile Felix, este una dintre cele mai importante stațiuni din România, dat fiind numărul ridicat facilități ce le poate oferi. Astfel, datorită acetor facilităti oferite de stațiune, atrage numeroși turiști în special vara. Proiectul nostru prevede implementarea de structuri rutiere și auxiliare noi si la standard modern. Stațiunea Băile Felix, are o problemă majoră, reprezentat prin suprasolicitarea căilor de acces în special pe timpul verii....

 • Statiunea Baile Tusnad - particularitati balneoclimaterice

  Capitolul 1. Introducere Confortul uman este strâns legat de starea vremii și condițiile climatice locale deoarece continua lor variație spațială și temporală impun permanenta adaptare a tuturor sistemelor fiziologice de integrare și control ale organismului uman. Starea de confort sau disconfort bioclimatic pe care organismul uman o resimte în anumite condiții de temperatură, umiditate și dinamică a aerului depind nemijlocit de procesele de schimb caloric ale organismului uman. Astfel, în...

 • Austria

  Pozitionare geografica Austria se afla in Europa centrala. Ca vecini are la nord Cehia si Germania La sud Slovenia si Italia La est Ungaria si Slovacia si la vest Liechtenstien si Elvetia Informatii despre Austria Austria este o tara populată de circa 8,47 milioane de locuitori Teritoriul Austriei acoperă 83.879 km² și are o climă temperată și alpină.. Densitate Austriei este de 104 locuitori pe km patrat. Religia care predomina in Austria este religia catolica Capiatala...

 • Biodiversitatea stpelor din emisfera nordica (boreala)

  Capitoul I Introducere Stepele reprezintă o zonă de vegetație în care flora este reprezentată de plante ierboase și condițiile climatice sunt semiaride. Stepele ocupă cele mai întinse regiuni climatice de pe glob, în care domină vaste formațiuni ierboase, reprezentate de numeroase specii de graminee xerofite. Ele sunt răspândite, în general, în climatul temperat-continental, unde predomină verile secetoase urmate de ierni friguroase. Stepele au cea mai mare răspândire în Europa, Asia și...

Pagina 1 din 108