Proiectele din domeniul Geografie

Unitatea Administrativ Teritorială Carei - Studiu de Geografia turismului

1.Așezarea geografică a U.A.T. Municipiul Carei Fig.1. Așezarea geografică a Municipiului Carei în județul Satu Mare Sursa: website 1 A.Așezarea geografică din punct de vedere administrativ Municipiul Carei se află situat în județul Satu Mare în partea de nord- vest a României și în partea de sud-vest a... citește mai departe

34 pagini 8 puncte Extras Bibliografie Preview

Tehnici operaționale în turism

Turismul reprezinta un domeniu economic de nivel mondial, fiind in continua dezvoltare. Din antichitate si pana in present, esenta motivatiilor calatoriilor sa diversificat constant creand o stransa legatura intre cererea si oferta serviciilor specifice. 1. Constituirea/înființarea agenției (amplasare, profilul... citește mai departe

16 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Fenomenul de seismicitate pe Terra și pe alte planete

Noțiuni de bază Seismicitatea se referă la distribuția globală a seismelor în spațiu, timp și magnitudine Mai precis, se referă la măsurarea frecvenței cutremurelor într-o regiune - de exemplu, numărul de cutremure cu magnitudine între 5 și 6 la 100 km pătrați. Seismologie = seismos (cutremur) + logos (știință)... citește mai departe

30 pagini 8 puncte Extras Bibliografie

Caracteristici geografice și turistice din Podișul Bârladului

Așezare geografică Ocupă jumătatea sudică a Podișului Moldovei și este drenat aproape în totalitate de sitemul hidrografic al Bârladului, de unde își trage numele, ocupând un areal de 11.450 km2. . Podișul Bârladului este mărginit la N de Câmpia Moldovei, la S de Câmpia Română, la E de Republica Moldova, iar la V... citește mai departe

19 pagini 6 puncte Extras Bibliografie

Potențialul turistic al comunei Urdari, județul Gorj

Urdari este o comună din județul Gorj, situată în partea de sud-vest a județului și este alcătuită din trei sate: Hotăroasa, Urdari și Fântânele. Are o suprafață de 3114 hectare, iar ca formă de așezare omenească, Urdari este o așezare linear-răsfirată, majoritatea caselor fiind de-a lungul drumului județean cu... citește mai departe

51 pagini 6 puncte Extras Preview

Patrimoniul turistic al României - Bunuri arheologice și istorico-documentare

Patrimoniul cultural național este format din totalitatea bunurilor care reprezintă o mărturie și o expresie a valorilor, credințelor, cunoștințelor și tradițiilor naționale, indiferent de regimul de proprietate al acestora. Obiectele ce compun patrimoniul cultural pot fi în proprietate publică sau privată, dar... citește mai departe

77 pagini 8 puncte Extras Bibliografie Preview

Turismul marilor cazinouri și jocuri de noroc

1. Context științific Jocul de noroc sau „Jocul de hazard” reprezintă acele jocuri unde a câștiga sau a pierde depind în cea mai mare măsură de noroc iar într-o mică parte de iscusința jucătorului. Termenul de „hazard” provine din limba arabă care înseamnă „joc cu zaruri”.1 Este un joc unde trebuie să mizezi bani... citește mai departe

44 pagini 8 puncte Extras Bibliografie Preview

Elemente și etape principale ale procesării imaginilor satelitare multispectrale ESA Copernicus Sentinel-2MSI în scopul exploatării în aplicațiile SIG

1. Introducere 1.1 Date utilizate Sentinel-2 este un tip de satelit lansat prin programul Copernicus cu scopul de a observa .i monitoriza suprafe.ele agricole ale Pamântului, clasificarea acoperirii terenului, calitatea apei dar .i managementul situa.iilor de urgen.a. Acesta realizeaza imagini optice la rezolu.ie... citește mai departe

23 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Regiunea balcanică

1.Așezarea geografică Regiunea Balcanică este o zonă geografică din sud-estul Europei, care include în limitele sale peninsula omonimă și toate insulele și arhipelagurile insulare din Marea Adriatică și Egee. Limita sa nordică este considerată în general a fi linia formată din Dunăre-Sava-Kupa, dar mai există și... citește mai departe

18 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie

Munții Atlas - caracterizare morfoclimatică

1. Așezare geografică și implicațiile acesteia în caracteristicile climatice Regiunea Atlas (Berberia) se întinde pe o suprafață de circa 925.000 km2, fiind limitată la vest de Oceanul Atlantic, la nord de Marea Mediterană, iar la est de Golful Sirta Mică (Golful Gabés). Limita sudică (față de Sahara) se trasează... citește mai departe

18 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Auditul și evaluarea impactului asupra mediului

Scopul principal ce s-a avut in vedere atunci cand a fost introdusa aceasta procedura de control a efectelor proiectelor de dezvoltare asupra mediului a urmarit limitarea sau chiar eliminarea perturbarilor ireversibile ale mediului generate de aplicarea acestora. Evaluarea de impact asupra mediului este destinata... citește mai departe

18 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Biodiversitatea regiunilor cu climat mediteranean

Introducere (motivația alegerii temei). Biodiversitatea definește abundența de entități vii de pe Pământ, reprezentata de milioane de plante, animale si microorganisme, genele pe care acestea le conțin precum și complexitatea ecosistemelor pe care le formează în mediul biologic. Joacă totodată, un rol fundamental... citește mai departe

25 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Populația județului Bistrița-Năsăud

1. Așezare geografică 1.1Așezare geografică Județul Bistrița-Năsăud este așezat în partea central-nordică a României, pe cursul superior al râului Someșul Mare, la contactul dintre Podișul Transilvaniei și Carpații Orientali, având ca vecini: la nord-vest județul Maramureș; la vest județul Cluj, la est județul... citește mai departe

17 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Analiza populației și a așezărilor județului Bihor

1. Așezare geografică 3 1.1. Așezare geografică 3 1.2. Suprafața .3 2. Caracteristici geografice ...4 1.1. Forme de relief ..4 1.2. Climă 4 1.3.Hidrografia .. 4 1.4.Solurile .4 1.5. Resursele naturale .5 3.Repartitia populației în teritoriu 5 a) Factori determinanți 5 b) Densitatea populației ..6 c)... citește mai departe

33 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Caracteristicile pluviometrice la stația Ocna Mureș

I. AȘEZAREA GEOGRAFICĂ OCNA MUREȘ Orașul Ocna Mureș (258 m altitudine ) este situat în partea centrală a României, în NE județului Alba (~ 58 km distanță de Alba Iulia), pe malul stâng al cursului mijlociu al râului Mureș, între Câmpia Transilvaniei la N și Podițul Târnavelor la S. Figura 1. Poziția geografică... citește mai departe

12 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Aglomeratia urbana Baku

INTRODUCERE Scopul acestei cercetări este de a examina din punct de vedere urbanistic, orașul Baku, capitala țării Azerbaidjan, analizând aspecte ce țin de evoluția în timp al acestuia, de la forma ințială de așezare umană până la stadiul actual. În realizarea studiului, au fost folosite: etapa de documentare... citește mai departe

27 pagini 6 puncte Cuprins Extras

Caracterizarea fizico-geografică și socio-economică a Subcarpaților Vrancei

INTRODUCERE Subcarpa.ii Vrancei alcatuiesc o arie de protec.ie speciala avifaunistica (sit SPA) situata în Muntenia (România), pe teritoriile jude.elor Buzau (34%) .i Vrancea (66%). Complexitatea lor structurala, alinierea aproximativ paralela a dealurilor .i depresiunilor cu mun.ii, mobilitatea apreciabila a... citește mai departe

19 pagini 5 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia - disparități demo-economice

Capitolul I Prezentare generală 1.PREZENTARE GENERALA (Susai Mihai) - Poziția geografică (matematică, fizico - geografică, demografică - in cadrul Ro, față de principlalele căi de comunicație nationale și europene): Regiunea Sud - Muntenia este situată în partea de Sud-Sud-Est a României, învecinându-se la Nord... citește mai departe

31 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Spania - cultură și turism cultural

Așezare geografică și generalități Spania este situată în sud-vestul Europei și ocupă 80% din Peninsula Iberică.Este limitată la nord de Marea Cantabrică, Franța și Andorra, la est de Marea Mediterană, la sud de Marea Mediterană și Oceanul Atlantic și la vest de Oceanul Atlantic și Portugalia. Spania are o... citește mai departe

42 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie

Profilul geografic regional între orașele La Paz(V) si Brasillia(NE)

1. Unitati regionale Unitatile regionale traversate de profil corespund suprafetei Bolivei si Brazilei, motivul fiind directia profilului care se desfasoare de la Vest la Nord Est. Prin urmare unitatile regionale traversate sunt : Muntii Cerro Mururata, Muntii Cumbre Salto del Frayle , Podisul Mato Grosso si... citește mai departe

28 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

România pas cu pas

ARGUMENT Optionalul, România-pas cu pas” se dorește a fi un curs care pornește de la realităile geografice ale României și continuă prin a găsi conexiuni cu celelate sfere care definesc spatiul românesc, istoria, cultura, artele, literatura, știintele. Despre Romania elevii învată formal în cadrul diverselor... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Norvegia

Date generale. Suprafața: 324220 km2 Așezare geografică: între latitudinea nordică 57°57’ -71°10’ respectiv longitudinea estica 43°0’-31°10’. Populație: 4299231 locuitori Densitatea populației: 14 locuitori/km2 Capitala și orașul cel mai mare: Oslo (473344 locuitori) Limba oficială: Bokmal (este limba... citește mai departe

18 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Integrarea turistică a geositului din zona comunei Românești, Iași - Dealul lui Dumnezeu

1.Introducere Noțiuni introductive - Geositurile Geositurile reprezintă totalitatea elementelor legate de interiorul Terrei si de suprafața scoarței terestre , ce prezintă o anumită valoare pentru om si activitătile sale. În categoria geositurilor intra: geositurile propriu-zise (rifturi, corpuri magmatice,... citește mai departe

14 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Resursele de apă dulce și suprafețele irigate

1. Ca si energia, apa reprezinta o componenta esentiala a aproape tuturor indeletnicirilor umane. Aprovizionarea cu apa este vitala pentru hranirea populatiei crescande a globului, pentru producerea bunurilor materiale care determina ridicarea nivelului de trai si pentru mentinerea integritatii sistemelor naturale... citește mai departe

9 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Poluarea sonoră în Cluj-Napoca

Zgomotul creat de traficul rutier din marile orașe, duruitul picamerelor de pe șantierele în construcții, vecinii gălăgioși, precum și alți factori provoacă zilnic nervi, oboseală și stres. Acest vacarm urban este motivul pentru care multe persoane suferă constant de dureri de cap, stări de anxietate,... citește mai departe

17 pagini 6 puncte Extras Bibliografie