Toate proiectele din domeniul Geografie

 • Managementul riscurilor hidrice

  Tema 1: Viitura Tab.1 Viitura de pe r. Teleajen, la s.h. Moara Domnească (28.03.2015 - 29.03.2015) Fig.1 Viitura I de pe r. Teleajen, la s.h. Moara Domnească (28.03.2015 - 29.03.2015) Fig.2 Hidrograful viiturii 1 de pe r. Teleajen, la s.h. Moara Domnească (28.03.2015 - 29.03.2015) Tab.2 Parametrii principali ai viiturii de pe r. Teleajen, la s.h. Moara Domnească (28.03.2015 - 29.03.2015) La stația hidrometrică Moara Domnească, de pe râul Teleajen, în intervalul 28.03.2015 - 29.03.2015,...

 • Fenomene hidrice de risc si managementul lor in Municipiul Braila

  1. Prezentarea generală a municipiului Municipiul Brăila este reședința județului Brăila, situat în sud-estul României, în Câmpia Română, în imediata vecinătate a Dunării. Brăila se află într-o zonă complexă de contact, între unități fizico-geografice variate: Lunca Dunării, Câmpia Brăilei și Câmpia Siretului Inferior. 1.2. Caracteristici fizico-geografice 1.2.1. Relieful Municipiul Brăila se află așezat în Lunca Dunării, pe o terasă care este încadrată spre nord, vest și sud de luncile...

 • Apele minerale

  1.Introducere După o îndelungată perioadă de folosire empirică a apelor minerale, începând din secolul trecut știința a încercat și în mare parte a reușit să explice și să dirijeze terapia prin folosirea lor în cura internă și externă, bazându-se în primul rând pe progresele înregistrate în fiziologie, histologie, biochimie, etc., adică în principal pe studierea și cunoașterea corpului omenesc. Mult mai lente au fost progresele realizate în cunoașterea apelor minerale, în înțelegerea și...

 • Climatul subtropical mediteranean

  1. Aspecte introductive 1.1 Aspecte generale Climatul reprezintă regimul multianual al vremii, sau totalitatea schimbărilor succesive posibile ale proceselor atmosferice ce caracterizează regimul vremii unei regiuni oarecare, în urma intervenției factorilor radiativi și influențele determinate de condițiile fizice și geografice, fiind din ce în ce mai afectat de activitatea umană. Noțiunea provine din limba elină, clima, însemnând înclinare, încă din vremea antichității fiind cunoscut...

 • Sistemul solar

  INTRODUCERE Fără îndoială, într-un univers în care vorbim despre sisteme stelare și solare, planete și exoplanete, cel mai vechi și cel mai cunoscut sistem este cel solar. Sistemul Solar a fost, este și va fi un subiect care a creat controverse în rândul tuturor generațiilor, care a creat întrebări fără răspuns și o gamă foarte largă de teorii asupra acestuia. Cunoașterea detaliată asupra structurii Sistemului Solar permite înțelegerea originii și evoluției acestui sistem. Această problemă...

 • Universul si sistemul solar

  Introducere Fără îndoială, într-un univers în care vorbim despre sisteme stelare și solare, planete și exoplanete, cel mai vechi și cel mai cunoscut sistem este cel solar. Sistemul Solar a fost, este și va fi un subiect care a creat controverse în rândul tuturor generațiilor, care a creat întrebări fără răspuns și o gamă foarte largă de teorii asupra acestuia. Cunoașterea detaliată asupra structurii Sistemului Solar permite înțelegerea originii și evoluției acestui sistem. Această problemă...

 • Poluarea radioactiva - Studiu de caz Fukushima

  Introducere Poluarea radioactivă este o poluare fizică a mediului, ale cărui componente, aerul, apa, solul si subsolul, sunt contaminate simultan. De asemenea, biosfera, parțial sau în întregime, poate fi afectată sau distrusă prin intermediul elementelor ecosistemelor - abiotice și biotice - care au fost supuse în exces radiațiilor alfa, beta și gama. Poluarea radioactivă este cea mai insidioasă formă de agresiune asupra mediului, ”aproape perfectă”, deoarece ea este invizibilă,...

 • Perceptia riscului urban la inundatii in sectorul 4

  1.Introducere La nivel mondial, inundațiile sunt cele mai întâlnite hazarduri naturale. Inundațiile urbane au un impact semnificativ pe plan economic, social și de mediu. Efectele sunt greu de gestionat pe fondul unor măsuri structurale insuficiente (Khan et al. 2011; Barros 2017). Riscul la inundații crește odată cu extinderea ariilor antropizate, ca urmare a presiunii asupra schimbării modului de utilizare a terenurilor (Dihn at al. 2012; Da Silva et al. 2017). Zonele urbane, ca centre...

 • Caracterizarea geografica a asezarilor umane din Bulgaria

  Rezumat Am ales Bulgaria pentru tema mea , deoarece în ciuda presiunii creșterii populației urbane, multe orașe bulgare își păstrează farmecul antic și sunt bogate în monumente culturale; amplasate în zone îndepărtate, acestea oferă un ritm de viață mai lent decât se poate găși în orașe. au o populație omogenă , iar foarte multe orașe din Bulgaria au prins rădăcini în Eviul Mediu , unele chiar din antichitate. Chiar dacă au avut ani buni de sărăcie , au reușit să se dezvolte extrem de bine....

 • Mediul mediteranean - relatia dintre relief si clima

  INTRODUCERE Mediul Mediteranean se extinde între 30 si 45° latitudine și cuprinde teritoriile din jurul Mării Mediterane, din Peninsula California și din Australia de SV. Acest mediu beneficiază de o climă subtropicală, caracterizată prin veri calde și secetoase (20 - 25°C) și ierni blânde și ploioase(tm- 5 - 10°C, ppm - 500 - 1000 mm). Vegetația mediului Mediteranean este formată din arbori veșnic verzi: stejarul de plută, măslinul sălbatic, laur, lavandă, pinul, magnolia, etc. Fiecare...

 • Oceanul Pacific

  CAPITOLUL 1: ASPECTE INTRODUCTIVE Așezare Oceanul Pacific (Mare Pacificum = mare liniștită), este cel mai mare ocean de pe Glob, având o formă aproape circulară. Este cel mai mare dintre cele 5 oceane ale lumii, se extinde din regiunea Antarctică din sud până în zona arctică din nord, cu o suprafață totală de 165,25 milioane km², ocupând aproximativ o treime din suprafața globului. Fig.1 ”Suprafața totală a globului pământesc” https://www.britannica.com/place/Pacific-Ocean/ Limite Limita...

 • Aurora polara

  1. INTRODUCERE Aurora polară este cel mai frumos miracol al naturii, ea este cunoscută sub două denumiri: în emisfera nordică poartă numele de ”Aurora Boreală” sau ”Lumnile nordice”, pe când în emisfera sudică ea se numește ”Aurora Australă” sau ”Luminile sudice”. [3] Științific, ea se definește ca un fenomen optic ce constă într-o strălucire intensă observată pe cerul nocturn în regiunile din proximitatea zonelor polare ca rezultat al impactului particulelor de vânt solar în câmpul...

 • Evolutia spatiala privind dinamica Municipiului Oradea

  Introducere De-a lungul istoriei, încă de la apariția sa, Municipiul Oradea a avut o dezvoltare ascendentă, atât din punct de vedere economic, cât și cultural. Orașul a îndeplinit funcții complexe de-a lungul timpului, fapt ce a dus la dezvoltarea teritorială a orașului, dar și demografică. Principalii factori care au determinat această evoluție continuă a Oradiei au fost în primul rând așezarea pe cele două maluri ale râului Crișul Repede, fapt ce i-a conferit o poziție strategică,...

 • Tehnica de lucru si Metodologia

  Etapa 1 Această etapă constă în colectarea seturilor de date necesare, în speță date vectoriale și date raster. Datele vectoriale sunt reprezentate de stratele tematice de tip linie (curbe de nivel, rețea hidrografică, procese geomorfologice) și poligon (procese geomorfologice, utilizarea terenului, geologie, soluri), ce redau suprafața elementelor terenului. Datele vectoriale principale pe care a trebuit să le caut, conform planului de practică trimis de domnul profesor, au fost limitele...

 • Municipiul Slobozia - Raul Ialomita

  1. Aspecte privind monitorizarea și managementul apelor Administrația Națională "Apele Române" are următoarele atribuții principale: - gospodărirea durabilă a resurselor de apă, aplicarea strategiei și a politicii naționale și urmărirea respectării reglementărilor în domeniu, precum și a programului național de implementare a prevederilor legislației armonizate cu directivele Uniunii Europene; - administrarea și exploatarea infrastructurii Sistemului național de gospodărire a...

Pagina 1 din 112