Proiectele din domeniul Geografie

Regiunea balcanică

1.Așezarea geografică Regiunea Balcanică este o zonă geografică din sud-estul Europei, care include în limitele sale peninsula omonimă și toate insulele și arhipelagurile insulare din Marea Adriatică și Egee. Limita sa nordică este considerată în general a fi linia formată din Dunăre-Sava-Kupa, dar mai există și... citește mai departe

18 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie

Munții Atlas - caracterizare morfoclimatică

1. Așezare geografică și implicațiile acesteia în caracteristicile climatice Regiunea Atlas (Berberia) se întinde pe o suprafață de circa 925.000 km2, fiind limitată la vest de Oceanul Atlantic, la nord de Marea Mediterană, iar la est de Golful Sirta Mică (Golful Gabés). Limita sudică (față de Sahara) se trasează... citește mai departe

18 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Auditul și evaluarea impactului asupra mediului

Scopul principal ce s-a avut in vedere atunci cand a fost introdusa aceasta procedura de control a efectelor proiectelor de dezvoltare asupra mediului a urmarit limitarea sau chiar eliminarea perturbarilor ireversibile ale mediului generate de aplicarea acestora. Evaluarea de impact asupra mediului este destinata... citește mai departe

18 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Biodiversitatea regiunilor cu climat mediteranean

Introducere (motivația alegerii temei). Biodiversitatea definește abundența de entități vii de pe Pământ, reprezentata de milioane de plante, animale si microorganisme, genele pe care acestea le conțin precum și complexitatea ecosistemelor pe care le formează în mediul biologic. Joacă totodată, un rol fundamental... citește mai departe

25 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Populația județului Bistrița-Năsăud

1. Așezare geografică 1.1Așezare geografică Județul Bistrița-Năsăud este așezat în partea central-nordică a României, pe cursul superior al râului Someșul Mare, la contactul dintre Podișul Transilvaniei și Carpații Orientali, având ca vecini: la nord-vest județul Maramureș; la vest județul Cluj, la est județul... citește mai departe

17 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Analiza populației și a așezărilor județului Bihor

1. Așezare geografică 3 1.1. Așezare geografică 3 1.2. Suprafața .3 2. Caracteristici geografice ...4 1.1. Forme de relief ..4 1.2. Climă 4 1.3.Hidrografia .. 4 1.4.Solurile .4 1.5. Resursele naturale .5 3.Repartitia populației în teritoriu 5 a) Factori determinanți 5 b) Densitatea populației ..6 c)... citește mai departe

33 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Caracteristicile pluviometrice la stația Ocna Mureș

I. AȘEZAREA GEOGRAFICĂ OCNA MUREȘ Orașul Ocna Mureș (258 m altitudine ) este situat în partea centrală a României, în NE județului Alba (~ 58 km distanță de Alba Iulia), pe malul stâng al cursului mijlociu al râului Mureș, între Câmpia Transilvaniei la N și Podițul Târnavelor la S. Figura 1. Poziția geografică... citește mai departe

12 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Aglomeratia urbana Baku

INTRODUCERE Scopul acestei cercetări este de a examina din punct de vedere urbanistic, orașul Baku, capitala țării Azerbaidjan, analizând aspecte ce țin de evoluția în timp al acestuia, de la forma ințială de așezare umană până la stadiul actual. În realizarea studiului, au fost folosite: etapa de documentare... citește mai departe

27 pagini 6 puncte Cuprins Extras

Caracterizarea fizico-geografică și socio-economică a Subcarpaților Vrancei

INTRODUCERE Subcarpa.ii Vrancei alcatuiesc o arie de protec.ie speciala avifaunistica (sit SPA) situata în Muntenia (România), pe teritoriile jude.elor Buzau (34%) .i Vrancea (66%). Complexitatea lor structurala, alinierea aproximativ paralela a dealurilor .i depresiunilor cu mun.ii, mobilitatea apreciabila a... citește mai departe

19 pagini 5 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia - disparități demo-economice

Capitolul I Prezentare generală 1.PREZENTARE GENERALA (Susai Mihai) - Poziția geografică (matematică, fizico - geografică, demografică - in cadrul Ro, față de principlalele căi de comunicație nationale și europene): Regiunea Sud - Muntenia este situată în partea de Sud-Sud-Est a României, învecinându-se la Nord... citește mai departe

31 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Spania - cultură și turism cultural

Așezare geografică și generalități Spania este situată în sud-vestul Europei și ocupă 80% din Peninsula Iberică.Este limitată la nord de Marea Cantabrică, Franța și Andorra, la est de Marea Mediterană, la sud de Marea Mediterană și Oceanul Atlantic și la vest de Oceanul Atlantic și Portugalia. Spania are o... citește mai departe

42 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie

Profilul geografic regional între orașele La Paz(V) si Brasillia(NE)

1. Unitati regionale Unitatile regionale traversate de profil corespund suprafetei Bolivei si Brazilei, motivul fiind directia profilului care se desfasoare de la Vest la Nord Est. Prin urmare unitatile regionale traversate sunt : Muntii Cerro Mururata, Muntii Cumbre Salto del Frayle , Podisul Mato Grosso si... citește mai departe

28 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

România pas cu pas

ARGUMENT Optionalul, România-pas cu pas” se dorește a fi un curs care pornește de la realităile geografice ale României și continuă prin a găsi conexiuni cu celelate sfere care definesc spatiul românesc, istoria, cultura, artele, literatura, știintele. Despre Romania elevii învată formal în cadrul diverselor... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Norvegia

Date generale. Suprafața: 324220 km2 Așezare geografică: între latitudinea nordică 57°57’ -71°10’ respectiv longitudinea estica 43°0’-31°10’. Populație: 4299231 locuitori Densitatea populației: 14 locuitori/km2 Capitala și orașul cel mai mare: Oslo (473344 locuitori) Limba oficială: Bokmal (este limba... citește mai departe

18 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Integrarea turistică a geositului din zona comunei Românești, Iași - Dealul lui Dumnezeu

1.Introducere Noțiuni introductive - Geositurile Geositurile reprezintă totalitatea elementelor legate de interiorul Terrei si de suprafața scoarței terestre , ce prezintă o anumită valoare pentru om si activitătile sale. În categoria geositurilor intra: geositurile propriu-zise (rifturi, corpuri magmatice,... citește mai departe

14 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview