Proiectele din domeniul Geografie - pagina 2 din 101

Geografia americii, africii și antarctica - Deșertul Namib

LOCALIZARE GEOGRAFICĂ Namib, un deșert rece de coastă care se întinde pe 3.057 km de-a lungul coastei atlantice a Africii de la Namibe (fostul Moçâmedes) din Angola spre sud, în Namibia, până la râul Olifants din provincia Western Cape din Africa de Sud. Ajunge pe uscat între 128 - 160 km până la poalele Marelui... citește mai departe

16 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie

Demografia Județului Buzău

Populația județului Buzău a evoluat sub incidența transformărilor economico-sociale petrecute pe multiple planuri: industrializarea socialistă, cooperativizarea agriculturii, procesușl de dezvoltare urbană și de modernizare a satelor, conjugate cu acțiunile de lărgire a orizontului de cultură al oamenilor.... citește mai departe

13 pagini 4 puncte Extras

Olanda

CAPITOLUL I . Repere geografice generale Olanda, o țară surprinzătoare, cu un un peisaj tipic și nenumărate atracții a fost de-a lungul timpului subiectul multor picturi și alte opere de artă. Astfel, turiștii vor fi plăcut surprinși să descopere că cele 12 provincii olandeze oferă păduri întinse și bogate, dealuri... citește mai departe

20 pagini 5 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Evidențierea gradului de pretabilitate al teritoriului la extinderea spațiului funcțional

I. Evaluarea potențialului natural al teritoriului 1. Potențialul morfologic și substratul geologic Comuna Măgura Ilvei este situată în partea de nord-est a județului Bistrița - Năsăud, într-un cadru geografic deosebit de pitoresc, la poalele Munților Rodnei, fiind străbătuta de Valea Ilvei. În partea de vest,... citește mai departe

10 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Evoluția spațială a Municipiului București între 1985-2020

1. Introducere Bucureștiul, în intervalul 1985-2020 a avut loc o evoluție rapida în ceea ce privește creșterea locuitorilor dar și a orașului propriu-zis, cea mai mare “explozie urbana” s-a simțit în special după anul 2000. Atunci, în capitală erau concentrate cele mai importante activități financiare,... citește mai departe

12 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Integrarea turistică a geositului Peștera Scărișoara - Ghețarul de la Scărișoara

1.Introducere Orice produs ce are un scop, o semnifiație, un rezultat în urma unui eveniment sau aparține de pământ, apă sau chiar de aer capătă un nume sau o definiție ce îi prezintă valoarea. Geositul reprezintă o locație care deține o anumită semnificație geologică sau geomorfologică, în funcție de caz. Pe... citește mai departe

21 pagini 5 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Lacurile și Marea Neagră

DATA: 04.12.2013 CLASA: a IV-a A DISCIPLINA: Geografie SUBIECTUL: Lacurile si Marea Neagra TIPUL LECTIEI: mixta (predare-invatare) OBIECTIV FUNDAMENTAL: insusirea unor cunostinte teoretice cu privire la lacuri si mari precum si dezvoltarea deprinderii de recunoastere, diferentiere a lacurilor. OBIECTIVE... citește mai departe

39 pagini 5 puncte Extras Preview

Geomorfometrie

Capitolul 1 - Recenzia unui articol apărut într-o revistă de circulație internațională Deplasările în masă (Mass Movements) Autori: Mihai Micu, Marta Jurchescu, Ionuț Șandric, Mihai Ciprian Mărgărint, Zenaida Chițu, Dana Micu,Roxana Ciurean, Viorel Ilinca, Mirela Vasile Cuvinte cheie: alunecări de teren, daune,... citește mai departe

32 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Lucrări fotogrammetrice de procesare a imaginilor aeriene digitale obținute cu UAV

Introducere Fotogrammetria reprezintă o aplicație a teledetecției sau un ansamblu de aplicații a imaginilor aeriene și satelitare care valorifică geometria acestora în scopul localizării precise a obiectelor din teren, a elementelor de mediu în general, a determinării punctelor ce definesc cu precizie obiectele sau... citește mai departe

35 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Potențialul și activitățile turistice din Depresiunea Tazlău-Cașin

Așezarea geografică Depresiunea Tazlău-Cașin, numită și Depresiunea Onești este o depresiune subcarpatică din vestul Moldovei, România, situată în partea de sud a Subcarpaților Moldovei. Este delimitată la vest de Carpații Orientali. La est este delimitată de anticlinoriul Culmii Pietricica Bacăului în partea de... citește mai departe

31 pagini 4 puncte Extras Bibliografie

Conceptul de turism rural în Belgia

Capitolul I Conform economistului Puiu Nistoreanu, turismul rural este „un concept care cuprinde activitatea turistică organizată și condusă de populația locală și care are la bază o strânsă legătură cu mediul ambiant, natural și uman”. După Daniela Matei acest tip de turism cuprinde activități și servicii oferite... citește mai departe

65 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Managementul riscurilor hidrice

Tema 1: Viitura Tab.1 Viitura de pe r. Teleajen, la s.h. Moara Domnească (28.03.2015 - 29.03.2015) Fig.1 Viitura I de pe r. Teleajen, la s.h. Moara Domnească (28.03.2015 - 29.03.2015) Fig.2 Hidrograful viiturii 1 de pe r. Teleajen, la s.h. Moara Domnească (28.03.2015 - 29.03.2015) Tab.2 Parametrii principali ai... citește mai departe

12 pagini 4 puncte Extras Preview

Fenomene hidrice de risc și managementul lor în Municipiul Brăila

1. Prezentarea generală a municipiului Municipiul Brăila este reședința județului Brăila, situat în sud-estul României, în Câmpia Română, în imediata vecinătate a Dunării. Brăila se află într-o zonă complexă de contact, între unități fizico-geografice variate: Lunca Dunării, Câmpia Brăilei și Câmpia Siretului... citește mai departe

17 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie

Apele minerale

1.Introducere După o îndelungată perioadă de folosire empirică a apelor minerale, începând din secolul trecut știința a încercat și în mare parte a reușit să explice și să dirijeze terapia prin folosirea lor în cura internă și externă, bazându-se în primul rând pe progresele înregistrate în fiziologie, histologie,... citește mai departe

27 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Climatul subtropical mediteranean

1. Aspecte introductive 1.1 Aspecte generale Climatul reprezintă regimul multianual al vremii, sau totalitatea schimbărilor succesive posibile ale proceselor atmosferice ce caracterizează regimul vremii unei regiuni oarecare, în urma intervenției factorilor radiativi și influențele determinate de condițiile fizice... citește mai departe

26 pagini 5 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview