Alunecările de Teren

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Geografie
Conține 2 fișiere: docx
Pagini : 45 în total
Cuvinte : 8209
Mărime: 3.29MB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

Introducere.4

Capitolul 1. Alunecări de teren.5

1.1 Definiţia alunecărilor de teren.5

1.2 Scurt istoric al studierii alunecărilor de teren.6

1.3 Cauzele alunecărilor de teren.7

1.3.1 Cauze natural.7

1.3.2 Cauze antropice.8

1.4 Stadiul de evoluţie şi morfologia alunecărilor de teren.9

1.5Elementele morfometrice.11

1.6 Relaţia cauză-efect.12

1.7 Evoluţia procesului de alunecare de teren.13

1.8 Viteza alunecării de teren. .15

Capitolul 2. Clasificări şi tipuri de alunecări de teren.16

2.1 După adâncimea suprafeţei de alunecare.17

2.1.1 Tipuri de formaţiuni antrenate în mişcare.17

2.1.2 Clasificare pentru condiţiile din România.18

2.2 După poziţia de alunecare faţă de structura geologică.19

2.3 După viteza de alunecare.20

2.4 După direcţia de evoluţie a alunecării pe versant.20

2.5 După caracterul mişcării.21

2.6 După morfologie(forma corpului de alunecare).21

2.6.1 Tipuri elementare.21

2.6.2 Tipuri de alunecări complexe.23

2.7 După stabilitate.23

2.8 După vârsta mişcării.24

2.9 După stadiul dezvoltării.24

2.10 Concluzii priviind clasificarea alunecărilor de teren.24

Capitolul 3. Tipuri de alunecări de teren în Podişul Transilvaniei.25

3.1 Glimeele.25

3.2 Formele de relief create şi raportul cu dinamica versantului.26

3.2.1 Linia de desprindere.26

3.2.2 Glimeele.26

3.2.3 Microdepresiunile longitudinale.27

3.2.4 Microdepresiunile transversale.27

3.2.5 Glacisul de alunecare.27

Capitolul 4. Pagube produse de alunecările de teren şi metode de apărare.29

4.1 Pagube produse de alunecările de teren.29

4.2 Metode de apărare împotriva alunecărilor de teren.31

Concluzii.34

Bibliografie.35

Extras din document

Introducere

Alunecările de teren sunt fenomene geodinamice de modificare a reliefului, cu caracter în general lent și periodic, prin care se restabilește echilibrul natural al versanților și taluzelor.

Alunecările de teren, privite prin prisma obiectului supus procesului de alunecare, se referă atât la versanți cât și la taluze. Versanții și taluzele, aflându-se sub acțiunea simultană sau succesivă a mai multor cauze care tind să modifice echilibrul de forțe existente în masiv, cedează în cele din urmă, formându-se o alunecare de teren, care creează, pentru o anumită perioadă, o nouă stare de echilibru a versantului sau taluzului respectiv.

Clasificarea acestor alunecări se realizează destul de greu, fapt datorat prezenţei în numar mare al factorilor de determină acest fenomen.

În acest proiect se va prezenta caracteristicile alunecărilor de teren, factorii care infulenţează acest fenomen,clasificarea acestora, dar şi metodele de apărare împotriva acestor fenomene geomorfice.

Cap 1. Alunecări de teren

1.1 Definiţia alunecărilor de teren

Noţiunea de alunecare de teren defineşte atât procesul de ndeplasare,mişcarea porpriu-zisă a rocilor sau a depozitelor de pe versanţi,cât şi forma de relief rezltată.În sens restrâns , strict, al noţiunii , alunecările de teren sunt procese gravitaţionale , în general, rapide (pot fi însă şi letale) de modelare a terenurilor în pantă, la care masele sunt sau materialele care se deplasează sunt separate printr-un plan sau sistem de plane de alunecare de partea stabilită, neantrentă în mişcare.

Alunecările de teren fac parte din categoria proceselor de versant care schimbă geomorfologia majoră a versantului.Aceste modificări sunt:

- De amploare care nu depăşeşte potenşialul de modificare al versantului.Materialele se deplasează pe versant dintr-un loc in altul, schimbându-i morfografia. Noua calitate a sistemului nu contribuie la dezichilibraremajore. În plus, raporturile cu reţeaua de râuri sunt indirecte, nu ajung în albia râurilor decât prin intermediul altor procese. Dereglându-se echilibrul şi ordinea materialelor, ele pot fi însă uşor reluate de eroziunea hidrică de pe versanţi şi transportate în albii.

- De intensitate şi dimensiuni ce translatează praguri care conduc la dezechilibre şi la modificări majore ale morfologiei versantului. În acest caz, alunecările de teren intră în categoria hazardelor naturale, alături de inundaţii cutremure, etc., producând daune activităţilor social-economice.

Noţiunea de alunecare de teren este definită de :

- Procese fizico-mecanice premergătoare alunecării(

- Proces de alunecare propriu-zisă

- Durata acestuia

- Forma de relief

1.2 Scurt istoric al studierii

alunecărilor de teren

Primele observaţii asupra alunecărilor de teren sunt legate de dezastrele produse încă din antichitate.

Descrierea ştiinţifică a procesului,rolul şi locul său în dinamica versanţilor au stat în atenţia teoreticienilor geomorfologi, atenţie specială acordându-li-se în secolul al XX-lea. Date fiind varietatea mare a modului de manifestare a alunecărilor, precum şi varietatea formelor rezultate, unele dintre primele preocupări au fost găsirea unor elemente comune de generalizare a caracteristicilor şi, implicit, a unor criterii de grupare care să permită clasificarea lor. Majoritatea cursurilor sau tratatelor de geomorfologie generală, dar mai ales cele de geomorfologia versanţilor prezintă după o anumită schemă problematica alunecărilor de teren,problematică ce poate fii grupată în două mari secţiuni:

- Cauze

- Forme

Cercetarea cantitativă s-a impus însă datorită necesitaţilor practicii, în special în ţari cu asemenea procese catastrofale. Astfel, în Suedia, construcţiile pentru căi ferate, şosele, canale îngreunate de alunecări de teren şi taluze au dus la înfiinţarea Comisiei Geotehnice Speciale în anul 1914, ale cărei studii au pus bazele menacnicii terenurilor.

Studii remarcabile asupra relaţiilor cu substratul geologic, a efectelor asupra construcţiilor civile, asupra clasificării alunecărilor sunt realizate de către geomorgologi sau inginerii din Italia. Trebuie spus că una dintre primele clasificări morfologice utilizate şi astazi se datoreză lui Almagia prin monografia “Studi geografici Sulle frame in Italia” (1907-1910). Ulterior, aceste studii s-au adâncit, având în principal un scop aplicativ prin cercetări interdisciplinare şi inginereşti.

În România există o bogată literatură asupra alunecărilor cu studii teoretice sau regionale din sfera geografilor şi a inginerilor(V. Sudeanu, 1998). Aproape în toate studiile de geomorfologie regională se realizează o prezentare a alunecărilor după schema menţionată. Dacă în prima jumătate a acestui secol,studiile asupra alunecărilor de teren erau destul de sporadice, ele se diversifică cantitativ, dar şi calitativ începând cu anii 1950. Din prima perioadă menţionăm lucrările elaborate de geologi (Macovei, Botez, 1923; Macarovici, 1942,etc), precum şi remarcabila lucrare a lui Mihăilescu (1939) asupra alunecărilor de teren şi clasificarea acestora.

Cei care studiază în principal forma şi care cartează arealele cu alunecări sunt geografii, dar şi în acest caz nu există o metodologie unanim aceptată şi nici o inventariere a acestora pe întreg teritoriul României.

Preview document

Alunecările de Teren - Pagina 1
Alunecările de Teren - Pagina 2
Alunecările de Teren - Pagina 3
Alunecările de Teren - Pagina 4
Alunecările de Teren - Pagina 5
Alunecările de Teren - Pagina 6
Alunecările de Teren - Pagina 7
Alunecările de Teren - Pagina 8
Alunecările de Teren - Pagina 9
Alunecările de Teren - Pagina 10
Alunecările de Teren - Pagina 11
Alunecările de Teren - Pagina 12
Alunecările de Teren - Pagina 13
Alunecările de Teren - Pagina 14
Alunecările de Teren - Pagina 15
Alunecările de Teren - Pagina 16
Alunecările de Teren - Pagina 17
Alunecările de Teren - Pagina 18
Alunecările de Teren - Pagina 19
Alunecările de Teren - Pagina 20
Alunecările de Teren - Pagina 21
Alunecările de Teren - Pagina 22
Alunecările de Teren - Pagina 23
Alunecările de Teren - Pagina 24
Alunecările de Teren - Pagina 25
Alunecările de Teren - Pagina 26
Alunecările de Teren - Pagina 27
Alunecările de Teren - Pagina 28
Alunecările de Teren - Pagina 29
Alunecările de Teren - Pagina 30
Alunecările de Teren - Pagina 31
Alunecările de Teren - Pagina 32
Alunecările de Teren - Pagina 33
Alunecările de Teren - Pagina 34
Alunecările de Teren - Pagina 35
Alunecările de Teren - Pagina 36
Alunecările de Teren - Pagina 37
Alunecările de Teren - Pagina 38
Alunecările de Teren - Pagina 39
Alunecările de Teren - Pagina 40
Alunecările de Teren - Pagina 41
Alunecările de Teren - Pagina 42
Alunecările de Teren - Pagina 43
Alunecările de Teren - Pagina 44
Alunecările de Teren - Pagina 45

Conținut arhivă zip

  • Alunecarile de Teren.docx
  • Anexe.docx

Alții au mai descărcat și

Geomorfologie - Alunecari de Teren

Alunecarile sunt cele mai raspandite fenomene de deplasare in masa pe versanti, produc mari pagube materiale si pierderi de vieti omenesti si...

Dezastre naturale. alunecările de teren

Argument Am ales această temă pentru a cunoaşte riscurile unor alunecări de teren, cauzele producerii lor şi modul de combatere. Unii oameni nu au...

Studiul unei alunecări de teren

Alunecarile de teren sunt cele mai raspandite fenomene de deplasare in masa pe versanti, produc mari pagube materiale si pierderi de vieti omenesti...

Geologia Planetei Marte

Introducere Marte a captat atenția oamenilor încă din antichitate. Mayașii sunt primii care au încercat să descrie orbita lui Marte, folosing un...

Alunecările de teren în județul Gorj - Cauze, consecințe, prevenire

Alunecările de teren - reprezintă alunecarea unor straturi de pământ aflate la suprafața solului peste cele de dedesubt sau desprinderea unor...

Factorii care Influenteaza Alunecarile de Teren

INTRODUCERE Unul dintre fenomenele naturale de risc major, cu implicatii majore asupra comunitatilor umane, il reprezinta alunecarile de teren....

Vanturile si Masele de Aer

Diferenţele de temperatură şi presiune duc la mişcarea aerului şi la formarea vânturilor, care bat din zonele cu presiune ridicată către zonele cu...

Judetul Timis

1.Localizarea geografica si caracterizarea judetului 1.1. Scurt istoric Istoria judetului se pierde in timp, fiind mentionate inca din...

Te-ar putea interesa și

Evoluția teritorială a orașului Ungheni

INTRODUCERE Argumentarea temei Lărgirea domeniilor de activitate, în urma dezvoltării ştiinţei, tehnicii şi tehnologiei, în general trecerea...

Influența cutremurelor din Județul Vrancea asupra vulnerabilității terenului la alunecările de teren

Prezenta lucrare este structurată pe trei capitole și tratează cauzele ṣi efectele alunecãrilor de teren produse de cutremurul din 1977 în Judeţul...

Asigurarea locuinței

I. Introducere Este asigurarea obligatorie a locuinţei o necesitate în România? Mai mult, este în interesul tuturor românilor sau este elaborată...

Geomorfologie - Alunecari de Teren

Alunecarile sunt cele mai raspandite fenomene de deplasare in masa pe versanti, produc mari pagube materiale si pierderi de vieti omenesti si...

Analiza susceptibilității la alunecare prin metode statistice

Introducere Prezentul studiu este realizat de o echipă formată din două persoane: Vladu Elena şi , fiecare având o contribuţie însemnată la...

Catastrofe naturale

1.Alunecarile de teren Figura 1. Alunecare de teren pe malul Lacului Gura Apelor, din Muntii Retezat (Sursa: www.ziarulhunedoreanului.ro)....

Evaluarea susceptibilității la alunecările de teren prin analiza bivaribilă

Introducere În literatura de specialitate termenii de susceptibilitate şi hazard la alunecări de teren sunt adesea utilizaţi ca sinonime, cu...

Dezastre naturale. alunecările de teren

Argument Am ales această temă pentru a cunoaşte riscurile unor alunecări de teren, cauzele producerii lor şi modul de combatere. Unii oameni nu au...

Ai nevoie de altceva?