Amenajarea Bazinului Hidrografic al Râului Lotru

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Geografie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 33 în total
Cuvinte : 6736
Mărime: 2.56MB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

INTRODUCERE 3

2. CADRUL NATURAL 4

2.1 AŞEZAREA GEOGRAFICĂ 4

2.2 GEOLOGIA 4

2.3 RELIEFUL 4

2.4 HIDROGRAFIA 6

2.5 CLIMA 8

2.6 SOLURILE 9

2.7 VEGETAŢIA ŞI FAUNA 9

2.7.1Vegetaţia 9

2.7.2 Fauna 11

3. TIPURI DE LUCRARI HIDROTEHNICE 13

3.1. Baraje 13

3.2 Prize de apă 14

3.3 Canale 14

3.4 Galerii hidrotehnice 15

3.5 Conducte de derivaţie 16

3.6 Camere de echilibru 16

3.7 Cladirea centralei hidroelectrice 17

4. AMENAJAREA BAZINULUI HIDROGRAFIC AL LOTRULUI 18

4.1 AMENAJARI HIDROTEHNICE ÎN BAZINUL LOTRU 18

a. Derivaţia principală 20

b. Reţeaua de captări şi aducţiuni secundare 22

4.2 AMENAJĂRI PENTRU ALIMENTAREA CU APĂ 30

4.3 AMENAJĂRI FOLOSITE ÎN SCOP TURISTIC 30

CONCLUZII 32

BIBLIOGRAFIE 33

Extras din document

Introducere

Apa reprezinţă un element esenţial atât pentru existenţa vieţii cât şi pentru dezvoltarea socială şi economică a umanităţii. Prezenţa apei în teritoriu şi răspândirea ei a determinat în decursul timpului, geografia economică şi socială a lumii, cursurile de apă putând fi comparate cu adevărate artere ale dezvoltării umanităţii. La nivel global este binecunoscut ca accesibilitatea resursei se apă dulce variază mult în funcţie de poziţia geografică, iar condiţiile naturale şi activităţile umane afectează calitatea şi cantitatea acesteia.

În categoria resurselor naturale, apa de bună calitate reprezintă un element de o importanţă majoră pentru societatea umană, ea îndeplinind funcţii vitale şi de neînlocuit în activitatea biologică şi economico-socială, precum şi în asigurarea echilibrului ecologic al Terrei. Astfel acţiunile de protecţie şi control a calităţii apei precum şi folosirea responsabilă a resurselor hidrice se dovedesc a fi de o reală necesitate. În acest sens, adoptarea Directivei Cadru Apă stabileşte ca principale obiective:

- Extinederea sferei de cuprindere a protecţiei apelor la toate tipurile de apă (de suprafaţă, subterane şi tranzitorii);

- Realizarea unei „stări bune” a tuturor apelor, până la un termen limită prestabilit;

- Gospodărirea apelor la nivelul bazinelor hidrografice;

- Utilizarea unei „abordări combinate” care presupune impunerea unor valori limită pentru emisii şi a standardelor de calitate a apei;

În cadrul unui bazin hidrografic, apele constituie atât un ecosistem acvatic complex cât şi sursă primară pentru dezvoltarea economico-socială, putând fi utilizată pentru numeroase folosinţe, de la navigaţie şi alimentare cu apă până la producerea de hidroenergie şi agrement. Pentru a putea atinge un număr cât mai mare de folosinţe pe parcursul râurilor au fost construite baraje, diguri, ecluze şi alte ecluze hidraulice inclusiv acumulări hidroenergetice de volum insemnat amplasate chiar pe cursurile principale ale râurilor.

Aceast scurtă sinteză constituie o prezentare a amenajării bazinului hidrografic al râului Lotru, binecunoscut ca unul din cele mai bine amenjate cursuri de apă interioare ale României, cu domeniile de utilizare a apei din bazin, dar bineînteles cu accentul pus pe activitatea de producere a energiei electrice în hidrocentrale.

2. Cadrul natural

2.1 Aşezarea geografică

Bazinul hidrografic al Lotrului este situate în totalitate în zona montană a Carpaţilor Meridionali, în grupa Parâng, unde pe o suprafaţă de 1024 kmp, râul Lotru, cu o lungime de 76 de km işi adună afluentţii, drenând nordul Masivului Parâng, sudul Munţilor Lotrului, nordul munţilor Căpăţânii şi Munţii Latoriţei în totalitate. Fiind în totalitate o vale montană în regim natural, râul Lotru are un debit mediu multiannual de 20 mc/s.

2.2 Geologia

Valea Lotrului se suprapune unei zone alcătuite în principal din roci metamorfice şi secundar roci intrusive şi sedimentare. Întreaga entitate hidrogeomorfologică se suprapune peste mai multe unităţi structurale: Pânza Getică, Autohtonul Danubian, Zona de Solzi, Unităţile Supragetice, Depresiunile Intramontane Loviştei şi Vidra şi Depresiunea Getică.

Prezintă importanţă deasemeni desfăşurarea Faliei Brezoiului care trece pe la poalele Muntelui Cozia şi se continuă spre Gruiul Vulturesei pănă dincolo de Malaia, unde işi pierde din reprezentativitate, şi care are o lungime de circa 80 km şi un pas estimate la aproximativ 1000 m.

2.3 Relieful

Relieful se caracterizează prin varietate, impusă de condiţiile litologice, structurale şi tectonice. Deşi în general relieful pare destul de monoton, acesta apare zvelt şi spectaculos în ariile glaciare şi carstice.

Relieful glaciar este dezvoltat la obârşia râurilor Lotru şi Latoriţa, cât şi la obârşia unor afluenţi mai mici cum sunt: Steaja, Balindru. Fără reţineri, relieful glaciar este cel mai spectaculos din tot bazinul hidrografic. Muchiile înguste (crestele sau custurile aşa cum sunt denumite), vârfurile ascuţite, circurile glaciare, trenele de grohotiş fac din acesta un peisaj minunat, ferit în mare parte de către activitatea umană. Este inlcus aici sectorul situat în amonte de Obârşia Lotrului, unde gheţarii pleistoceni au sculptat numeroase circuri glaciare: Gâlcescu, Iezerul, Zănoaga Mare, Găuri, care în prezent catonează numeroase ochiuri de apă.

Preview document

Amenajarea Bazinului Hidrografic al Râului Lotru - Pagina 1
Amenajarea Bazinului Hidrografic al Râului Lotru - Pagina 2
Amenajarea Bazinului Hidrografic al Râului Lotru - Pagina 3
Amenajarea Bazinului Hidrografic al Râului Lotru - Pagina 4
Amenajarea Bazinului Hidrografic al Râului Lotru - Pagina 5
Amenajarea Bazinului Hidrografic al Râului Lotru - Pagina 6
Amenajarea Bazinului Hidrografic al Râului Lotru - Pagina 7
Amenajarea Bazinului Hidrografic al Râului Lotru - Pagina 8
Amenajarea Bazinului Hidrografic al Râului Lotru - Pagina 9
Amenajarea Bazinului Hidrografic al Râului Lotru - Pagina 10
Amenajarea Bazinului Hidrografic al Râului Lotru - Pagina 11
Amenajarea Bazinului Hidrografic al Râului Lotru - Pagina 12
Amenajarea Bazinului Hidrografic al Râului Lotru - Pagina 13
Amenajarea Bazinului Hidrografic al Râului Lotru - Pagina 14
Amenajarea Bazinului Hidrografic al Râului Lotru - Pagina 15
Amenajarea Bazinului Hidrografic al Râului Lotru - Pagina 16
Amenajarea Bazinului Hidrografic al Râului Lotru - Pagina 17
Amenajarea Bazinului Hidrografic al Râului Lotru - Pagina 18
Amenajarea Bazinului Hidrografic al Râului Lotru - Pagina 19
Amenajarea Bazinului Hidrografic al Râului Lotru - Pagina 20
Amenajarea Bazinului Hidrografic al Râului Lotru - Pagina 21
Amenajarea Bazinului Hidrografic al Râului Lotru - Pagina 22
Amenajarea Bazinului Hidrografic al Râului Lotru - Pagina 23
Amenajarea Bazinului Hidrografic al Râului Lotru - Pagina 24
Amenajarea Bazinului Hidrografic al Râului Lotru - Pagina 25
Amenajarea Bazinului Hidrografic al Râului Lotru - Pagina 26
Amenajarea Bazinului Hidrografic al Râului Lotru - Pagina 27
Amenajarea Bazinului Hidrografic al Râului Lotru - Pagina 28
Amenajarea Bazinului Hidrografic al Râului Lotru - Pagina 29
Amenajarea Bazinului Hidrografic al Râului Lotru - Pagina 30
Amenajarea Bazinului Hidrografic al Râului Lotru - Pagina 31
Amenajarea Bazinului Hidrografic al Râului Lotru - Pagina 32
Amenajarea Bazinului Hidrografic al Râului Lotru - Pagina 33

Conținut arhivă zip

  • Amenajarea Bazinului Hidrografic al Raului Lotru.docx

Alții au mai descărcat și

Bazinul hidrografic al Cricovului Dulce - studiu fizico-geografic cu privire specială asupra hidrografiei

INTRODUCERE Tema acestui studiu geografic asupra bazinului Cricovului Dulce a fost aleasă deoarece locuiesc in oraşul Moreni , cea mai importanta...

Relația climă-hidroenergie pe Valea Lotrului

PARTEA a I-a CAPITOLUL 1 FACTORII GENETICI AI CLIMEI 1.1. FACTORII RADIOACTIVI 1.1.1. RADIAŢIA SOLARĂ DIRECTĂ Radiaţia solară directă...

Bazinul Hidrografic Crișul Repede

Introducere Scopul acestei lucrări este de trece în revistă a elementelor caracteristice bazinul hidrografic Crişul Repede şi modalităţile de...

Amenajarea hidrografică a bazinului Râului Olt

Relieful Caracterul fragmentat al reliefului in bazinul hidrografic Olt, se manifesta prin prezenta a numeroase forme de relief , incepand cu...

Lucrări de amenajare hidrotehnică executate în cadrul Bazinului Hidrografic Nicolina

Prin amenajarea hidrotehnică a bazinelor hidrografice trebuie înţeles ansamblul de măsuri şi lucrări organizatorice, agricole şi tehnice care...

Amenajarea bazinului hidrografic Bistrița - Lacul Izvoru Muntelui

Amenajarea bazinului hidrografic Bistriţa-lacul Izvoru Muntelui Aşezare: Lacul Izvoru Muntelui-cel mai mare lac de pe râurile interioare ale...

Parcul Național Cozia

1. Asezare,suprafata In partea central-sudica a Carpatilor Meridionali se gaseste desprins un taram muntos, unde natura, prin activitatea ei...

Munții Lotrului - potențial ecologic

I. ASEZAREA GEOGRAFICA SI LIMITELE MUNTILOR LOTRU Masiv muntos in partea centrala a Carpatilor Meridionali, situat intre aliniamentul vailor Sebes...

Te-ar putea interesa și

Valorificarea Satului Turistic Vâlcean pe Principii Durabile

INTRODUCERE Ca industrie a serviciilor, turismul face parte din sectorul terţiar, fiind legat de producţia ramurilor din sectorul primar şi...

Influența poluării asupra producătorilor primari din apele curgătoare

Apa constituie izvorul primar al vieţii pe pãmânt. Toate formele de viaţã cunoscute depind de apã., aceasta participând la toate procesele...

Proiectarea unui Sistem de Conducere a unui Ansamblu Serial de Hidrocentrale

Prefață În secolul al XXI-lea, economia mondială a atins noi recorduri în ceea ce privește consumul de energie. Cererea pentru energie electrică...

Agroturismul, forma de relansare a satului vâlcean

INTRODUCERE Turismul reprezintă un factor de seamă în procesul dezvoltării economice. Pornind de la aceste considerente, precum și de la faptul că...

Descriere Baraj Vidra

1. Amenajarea hidroenergetica si bazinul hidrografic Lotru A. Descriere geografica B. Descriere hidrografica C. Încadrarea în Sistemul Energetic...

Relația climă-hidroenergie pe Valea Lotrului

PARTEA a I-a CAPITOLUL 1 FACTORII GENETICI AI CLIMEI 1.1. FACTORII RADIOACTIVI 1.1.1. RADIAŢIA SOLARĂ DIRECTĂ Radiaţia solară directă...

Efectele asupra Mediului Produse de Ruperea unui Baraj sau a Unui Lac de Acumulare

ARGUMENT Apa are o importanta covarsitoare pentru existenta vietii; de aceea scopul acestei lucrari este de a sublinia necesitatea acesteia in...

Amenajarea hidrografică a bazinului Râului Olt

Relieful Caracterul fragmentat al reliefului in bazinul hidrografic Olt, se manifesta prin prezenta a numeroase forme de relief , incepand cu...

Ai nevoie de altceva?