Analiza datelor statistice din Vaslui

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Analiza datelor statistice din Vaslui.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 18 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Geografie

Cuprins

1. Ipoteza 3
2. prezentarea indicatorilor statistici 3
3. Demonstrarea ipotezei 3
4. Concluzii 12
5. Bibliografie 13
6. Anexe 14

Extras din document

1. IPOTEZA

Suprafața totală dintr-un județ poate influența numărul salariaților sau salariaților din sectorul primar (ocupați cu activități ale agriculturii). Lucrarea de față a luat spre analiză pentru a confirma sau invalida ipoteza județul Vaslui cu date din anul 2002 și 2003, de la Recensământul Populației și Locuințelor (20020 și de la Recensământul Agricol (20030.

Demersul statistic are un rol deosebit de important în validarea/invalidării ipoteze, deoarece se pot trasa concluzii și dezvolta studii aprofundate plecând de la această ipoteză.

2. PREZENTAREA INDICATORILOR STATISTICI

Indicatorii care constituie suportul analizei statistice sunt:

 Numărul de salariați în sectorul primar (2002 - pentru fiecare unitate administrative de bază din județul Vaslui)

 Suprafața totală (2003 - 2002 - pentru fiecare unitate administrative de bază din județul Vaslui)

3. DEMONSTRAREA IPOTEZEI

Ipoteza va fi demonstrată prin determinarea parametrilor de nivel specifici pentru fiecare din cele două şiruri de valori individuale, şi anume mărimile medii fundamentale - mediana şi media.

Prima variabilă – „suprafața totală din județul Vaslui” (Fig.nr. 1) are mediana, care este valoarea centrală a unei serii statistice, egală cu UMe = (n+1)/2 = (75+1)/2 = 36. Întrucât distribuţia are un număr impar de elementeă mediana are o valoare unică indicată de unitatea mediană, şi anume Me = 6204 (Perieni), ceea ce înseamnă că jumătate din localităţile din judeţul Vaslui au o suprafață agricolă mai mare de 6204 ha, iar cealaltă jumătate are o suprafață mai mică de 6204 locuitori.

Deşi calcularea mediei aritmetice se utilizează doar pentru caracterele cantitative continui, am realizat acest calcul pentru a putea afla, ulterior, valoarea altor parametri de distribuţie statistică necesari caracterizării fiecărei variabile în parte, dar şi pentru corelarea acestora. Din această cauză, mult mai sugestivă în sugerarea tendinţei centrale a distribuţiei este mediana. Pentru suprafața agricolă, media este egală cu 6609,05 ha. Întrucât > Me, distribuția populației este asimetrică la stângă (pozitivă), ceea ce presupune o concentrare a valorilor mici şi dispersia valorilor mari.

Fig.nr. 1 Suprafața totală și salariații din agricultură din județul Vaslui

Cea de-a doua variabilă – „anagajați în agricultură în județul Vaslui” (Fig.nr. 1) are mediana egală cu UMe = (n+1)/2 = (75+1)/2 = 36, Me = 13 (Laza), ceea ce înseamnă că jumătate din localităţile din judeţul Vaslui au mai mult de 13 salariați în agricultură, în timp ce cealaltă jumătate de localități au mai puțin de 13 salariați în acest domeniu.

Calcularea mediei aritmetice este: - =31.06 salariați, ceea ce se decuce că media nu prezintă o relevanţă foarte mare (mediana fiind mai sugestivă în ceea ce priveşte tendinţa centrală a şirului), întrucât factorii care acţionează aleatoriu sau direct asupra acestei variabile nu sunt constanţi.

Următoarea etapă este de a a calcula parametrii de dispersie, întrucât valorile centrale nu oferă informaţii asupra tendinţei valorilor distribuţiilor caracterelor analizate de a se dispersa/concentra în jurul acestora. Măsurarea dispersiei statistice se realizează cu ajutorul parametrilor de dispersie absolută şi relativă. Pentru calcularea acestora se iau în considerare valorile extreme, mediana şi media. Cei din prima categorie indică cu cât se îndepărtează, în general, valorile unei distribuţii faţă de valoarea de referinţă.

Un prim parametru este amplitudinea ce se obţine prin diferenţa dintre valoarea maximă şi cea minimă a şirului.

ω = Xmax-Xmin → 14857 – 1456 = 14401ha

→ 549 – 0 = 549 sal prim

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza datelor statistice din Vaslui.docx

Bibliografie

Grasland, C., Groza, O., Elemente de statistică geografică, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, 2003
PPTuri Analiză de date și statistică 2015

Alte informatii

UNIVERSITATEA “AL.I.CUZA” IAŞI FACULTATEA DE GEOGRAFIE ŞI GEOLOGIE SPECIALIZAREA TURISM ŞI DEZVOLTARE REGIONALA