Analiza Sistemului de Asezari din Judetul Neamt

Imagine preview
(9/10 din 3 voturi)

Acest proiect trateaza Analiza Sistemului de Asezari din Judetul Neamt.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 21 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Turcanasu George

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Geografie

Cuprins

1. Analiza intrajudeţeanǎ a judeţului Neamţ 3
1.1. Judeţul Neamţ-prezentare generalǎ 3
2.1. Organizarea administrativ-teritorialǎ 4
3.1. Sistemul de aşezǎri 5
3.1.1 Reţeaua de localitǎţi a judeţului Neamţ – o analiză de ansamblu 5
3.2.1 Dezvoltarea reţelei de localitǎţi a judeţului Neamţ 6
4.1. Repere demografice 7
4.1.1. Structura populaţiei pe grupe mari de vârstă 7
4.2.1. Natalitatea 8
4.3.1. Mortalitatea 8
4.4.1. Migraţia 9
4.5.1. Gradul de urbanizare 10
5.1. Resursele umane şi piaţa forţei de muncă 11
5.1.1. Rata populaţiei active 12
5.2.1. Rata şomajului 12
6.1. Structura economicǎ în profil sectorial 13
6.1.1 Industria 14
6.2.1 Agricultura 15
6.3.1 Silvicultura 17
2. Raporturi interjudeţene şi internaţionale a judeţului Neamţ 17
1.2 Analiza comparativǎ cu celelalte judeţe din cadrul Regiunii de Dezvoltare Nord-Est 17
2.2. Colaborare la nivel internaţional 19
3.2. Infrastructura de transport – legǎtura cu celelalte judeţe ale ţǎrii 19
Bibliografie: 21

Extras din document

1. Analiza intrajudeţeanǎ a judeţului Neamţ

1.1. Judeţul Neamţ-prezentare generalǎ

Judeţul Neamţ este situat în partea central - estică a României, la limita dintre Carpaţii Orientali şi Podişul Moldovei, de-a lungul văilor râurilor Bistriţa si Siret, fǎcând parte din Regiunea de Dezvoltare Nord – Est.

Vecinii săi sunt: la Nord - judeţul Suceava, la Est - judeţele Iaşi şi Vaslui, la Sud - judeţul Bacău iar la Vest - judeţul Harghita. Judeţul Neamţ are o suprafaţă de 589.614 km2, aproximativ 2,5% din suprafaţa României şi se încadrează, din punct de vedere geografic, între 460 40' şi 470 20' latitudine nordică şi 250 43' şi 270 15' longitudine estică.

Harta nr. 1 - realizatǎ în programul Arc GIS 9.2

Suprafaţa judeţului Neamţ după modul de folosinţă (total 589614 ha)

Suprafaţă %

Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră 260.613 44,2

Terenuri de folosinţă agricolă 284.030 48,2

Suprafaţa cursurilor de apă şi a lacurilor 10.423 1,8

Drumuri 7889 1,3

Construcţii 11.465 1,9

Terenuri neproductive 15.194 2,6

2.1. Organizarea administrativ-teritorialǎ

Conform Legii nr. 5 din 6 septembrie 1950, zona Neamţ a aparţinut de raionul Bacău. Odată cu Legea 55/1968 se revine la organizarea administrativ-teritorială tradiţională românească (judeţ, municipii, oraşe, comune, sate) şi se înfiinţează astfel judeţul Neamţ aşa cum este el astăzi.

Din punct de vedere administrativ, judeţul Neamţ include:

- 5 oraşe: Piatra Neamţ – municipiu, reşedinţǎ de judeţ (~ 135.000 locuitori);

Roman – municipiu (~80.000 locuitori);

Târgu Neamţ (~20.000 locuitori);

Bicaz (~9.000 locuitori);

Roznov (~9.000 locuitori).

Roznov este cel mai recent oraş al judeţului, aceastǎ localitatea fiind declaratǎ oraş în octombrie 2003.

- 78 de comune cu 344 sate, printre care: Sǎbǎoani (~11.000 locuitori);

Bǎlţǎteşti, Girov, Horia (~7.000 locuitori);

Poiana Teiului (~5.000 locuitori);

Hangu (~4.000 locuitori).

Prin promulgarea Legii 407 din 17.10.2003 s-a înfiinţat comuna Ghindăoani, prin reorganizarea comunei Bălţăteşti, prin Legea 408 din 17.10.2003 comuna Roznov a fost declarat oraş iar prin Legea nr. 84 din 5.04.2004 comuna Brusturi-Drăgăneşti i s-a atribuit denumirea Brusturi şi s-au înfiinţat 3 noi comune.

Oraşul de reşedinţă Piatra-Neamţ, atestat istoric din anul 1392 sub numele de “Piatra lui Crăciun”, situat în apropierea masivului Ceahlău, nu este numai o răscruce de drumuri turistice, ci şi un important obiectiv industrial şi turistic, deţinând monumente istorice şi de arhitectură.

Organizarea administrativă a teritoriului, la 31 decembrie

Suprafaţa totală (km2): 5896

Judeţul Neamţ Numărul oraşelor şi municipiilor din care:

municipii Numărul comunelor Numărul

satelor

2000 4 2 70 347

2001 4 2 70 347

2002 4 2 70 347

2003 5 2 72 344

2004 5 2 76 344

2005 5 2 78 344

2006 5 2 78 344

2007 5 2 78 344

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Sistemului de Asezari din Judetul Neamt.doc

Alte informatii

Universitatea "Al.I.Cuza" - Iasi Fac. de Geografie si Geologie