Analiza susceptibilității la alunecare prin metode statistice

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Geografie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 26 în total
Cuvinte : 2719
Mărime: 3.86MB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Cuprins

Introducere

Obiectivul studiului

Metodologia

Prezentarea fizico-geografică a arealului de studiu

Etapele realizării proiectului

1. Digitizarea curbelor de nivel şi alunecărilor de teren

2. Crearea sistemului de georeferenţiere pe baza curbelor de nivel

3. Crearea DEM-ului

4. Crearea hărţii pantelor

5. Crearea hărţii expoziţiei versanţilor

6. Analiza statistica a hartii prin intermediul alunecarilor de teren

7. Intersectarea hartii pantelor cu cea a alunecarilor de teren

8. Utilizarea scripturilor (pentru calculul oricarei harti parametru

Concluzii

Bibliografie

Extras din document

Introducere

Prezentul studiu este realizat de o echipă formată din două persoane: Vladu Elena şi , fiecare având o contribuţie însemnată la finalizarea proiectului.

Am luat decizia comună de a lucra pe toată harta şi nu pe porţiuni din aceasta. Astfel, digitizarea curbelor de nivel s-a făcut în acelaşi timp cu vectorizarea alunecărilor de teren, urmând ca aceste teme create să fie transferate intr-o bază de date comună.

Obiectivul studiului este de a stabili, prin tehnicile GIS, capacitatea unui sistem de a suferii anumite modificări ca urmare a factorilor externi sau interni. Concret, scopul este de a reprezenta zonele sensibile, predispuse la alunecări de teren, din arealul localităţii Breaza.

Metodologia

Zona de studiu a fost supusă unei analize GIS ce va fi surprinsă punct cu punct în capitolul următor. Printre metodele utilizate se numără: metoda observaţiei, metoda cartografică, metoda sintezei, metoda comparativă.

Materialul cartografic care a stat la baza cercetării a fost harta topografică 1:25 000, foaia Breaza, dar şi unele hărţi tematice.

Astfel, prin intermediul programului Ilwis 3.4 se crează un tabel cu date corelate care ajută la calcularea densităţii alunecărilor pe intervale de pantă.

Prin combinarea a două sau mai multe harţi cu valori ale ponderii este creată harta susceptibilităţii la alunecări a arealului.

Harta susceptibilităţii la alunecare este creată prin simpla adunare a ponderilor rezultate.

Prezentarea fizico-geografică a arealului de studiu

Zona de studiu este situată în Subcarpaţii Prahovei, între localităţile Comarnic (nord) şi Câmpina (sud), fiind străbătută de sectorul mijlociu al râul Prahova pe o direcţie nord vest – sud est.

În relief se deosebesc două aliniamente de dealuri subcarpatice, de o parte şi de alta a Prahovei, care nu sunt decât prelungiri ale unităţii muntoase din nord. Oraşul Breaza se află pe terasa de 50 de m faţă de albia râului, alcătuită din depozite miocene de gresii, printre care se intercalează pachete de gipsuri, conglomerate, argile bentonitice, marne compacte calcaroase.

Altitudinile variză între 440 m în lunca Prahovei şi 720 m pe Dealul Frumos (extremitatea estică a arealului).

Arealul oraşului Breaza se caracterizează printr-o intensificare a proceselor actuale de tipul alunecărilor de teren, datorate defrişărilor masive, odată cu extinderea habitatului uman.

Preview document

Analiza susceptibilității la alunecare prin metode statistice - Pagina 1
Analiza susceptibilității la alunecare prin metode statistice - Pagina 2
Analiza susceptibilității la alunecare prin metode statistice - Pagina 3
Analiza susceptibilității la alunecare prin metode statistice - Pagina 4
Analiza susceptibilității la alunecare prin metode statistice - Pagina 5
Analiza susceptibilității la alunecare prin metode statistice - Pagina 6
Analiza susceptibilității la alunecare prin metode statistice - Pagina 7
Analiza susceptibilității la alunecare prin metode statistice - Pagina 8
Analiza susceptibilității la alunecare prin metode statistice - Pagina 9
Analiza susceptibilității la alunecare prin metode statistice - Pagina 10
Analiza susceptibilității la alunecare prin metode statistice - Pagina 11
Analiza susceptibilității la alunecare prin metode statistice - Pagina 12
Analiza susceptibilității la alunecare prin metode statistice - Pagina 13
Analiza susceptibilității la alunecare prin metode statistice - Pagina 14
Analiza susceptibilității la alunecare prin metode statistice - Pagina 15
Analiza susceptibilității la alunecare prin metode statistice - Pagina 16
Analiza susceptibilității la alunecare prin metode statistice - Pagina 17
Analiza susceptibilității la alunecare prin metode statistice - Pagina 18
Analiza susceptibilității la alunecare prin metode statistice - Pagina 19
Analiza susceptibilității la alunecare prin metode statistice - Pagina 20
Analiza susceptibilității la alunecare prin metode statistice - Pagina 21
Analiza susceptibilității la alunecare prin metode statistice - Pagina 22
Analiza susceptibilității la alunecare prin metode statistice - Pagina 23
Analiza susceptibilității la alunecare prin metode statistice - Pagina 24
Analiza susceptibilității la alunecare prin metode statistice - Pagina 25
Analiza susceptibilității la alunecare prin metode statistice - Pagina 26

Conținut arhivă zip

  • Analiza Susceptibilitatii la Alunecare prin Metode Statistice.docx

Alții au mai descărcat și

Munții Ghitu - Pretabilitatea terenului pentru amenajarea domeniului schiabil

Utilizarea softurilor GIS prezintă avantaje numeroase şi aduce multiple posibilităţi în comparaţie cu tehnicile cartografice manuale. Metodele de...

Determinarea Gradului de Favorabilitate pentru Amenajarea unor Pârtii de Schi în Munții Suhard

Munţii Suhard sunt situaţi în Grupa Nordică a Carpaţilor Orientali, mai exact în Carpaţii Maramureşului şi ai Bucovinei. Altitudinea maximă din...

Judetul Timis

1.Localizarea geografica si caracterizarea judetului 1.1. Scurt istoric Istoria judetului se pierde in timp, fiind mentionate inca din...

Japonia

Japonia este o tarã prin excelentã insularã, situatã în nord-vestul oceanului pacific. Japonia este fãrã indoialã statul care a înregistrat cea mai...

Rolul Carpatilor

Unitati montane. Carpatii românesti Carpatii românesti fac parte din marele lant muntos alpino-carpato-himalayan, aparut în urma orogenezelor...

Sisteme Informaționale Geografice

1. INTRODUCERE 1.1. Noţiuni introductive despre GIS (Geographical Information Systems) Înainte de a vorbi de un GIS (Sisteme Informatice...

Analiza riscurilor geomorfologice în arealul comunei Cândești (judetul Dâmbovița) utilizând tehnici GIS

1. Introducere Zona de studiu este situată în nord-vestul judeţului Dâmboviţa, delimitată la nord de comuna Cândeşti Vale, nord-est de comuna...

Te-ar putea interesa și

Aplicații GIS în Prognoza Pierderilor de Sol prin Eroziune

1. Introducere 1.1. Scurt istoric Intre anii 1960-1970 au aparut noi tendinte în modul de evaluare, clasificare si planificare a resurselor...

Ai nevoie de altceva?