Aspecte Socio Demografice - Judetul Braila

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Aspecte Socio Demografice - Judetul Braila.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 155 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Stoian Nicolae

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 10 puncte.

Domenii: Geografie, Merceologie, Stiinta Administratiei, Turism

Cuprins

Argument
Introducere
Istoricul cercetării oraşului Brăila
Capitolul 1: Dezvoltarea comunităţii umane în oraşul Brăila
1.1. Elemente de favorabilitate ale cadrului natural
1.1.1. Poziţia geografică şi limitele
1.1.2. Relieful
1.1.3. Clima
1.1.4. Hidrografia
1.1.5. Solurile
1.1.6. Vegetaţia şi fauna
1.2. Cadrul istorico-geografic, geodemografic şi
economico-geografic
1.2.1. Cadrul istorico-geografic
1.2.2. Cadrul geodemografic
1.2.3. Transformări în domeniul activităţilor
economice
Capitolul 2: Factori ce influenţează comportamentul social
2.1. Şomajul ca factor al sărăciei
2.2. Sărăcia – pragurile sărăciei
2.3. Configurarea sărăciei pentru diferitele categorii de populaţie
2.4. Violenţa în familie – Influenţe asupra copiilor
2.5. Factori climatici nefavorabili
Capitolul 3: Dinamica recentă a proceselor şi
fenomenelor sociale
3.1. Şomajul în contextul restructurării economice
3.2. Impactul scăderii nivelului de trai asupra
fenomenelor sociale
3.2.1. Divorţurile şi căsătoriile
3.2.2. Starea de sănătate a populaţiei
3.2.3. Participarea la procesul educaţional şi de
instruire
3.2.4. Participarea la procesul cultural
3.2.5. Diferenţieri teritoriale după veniturile
populaţiei
3.3. Fenomenul de infracţionalitate
Capitolul 4: Proiect didactic
Concluzii
Bibliografie
Anexe

Extras din document

Argument

„Geografia ţării trebuie să înceapă cu geografia locului natal, ale cărui elemente proaspete, pline de imagini şi de simţire există în sufletul fiecărui copil. Prin cunoaşterea ţinutului natal formezi <<alfabetul geografic>>…”

George Vâlsan, 1927

Acesta este motivul pentru care am ales să studiez arealul municipiului Brăila, acesta fiind locul meu natal, precum şi zona în care locuiesc în prezent.

Dorinţa de a realiza un studiu de geografie socială îşi are originea chiar în domeniul de studiu al acestei ramuri geografice care se individualizează ca ştiinţă a ansamblului de fenomene şi procese ce caracterizează apariţia, dezvoltarea şi diversificarea comunităţilor umane ca parte integrantă a mediului geografic.

În mod simplist, geografia socială este orientată spre cercetarea relaţiilor dintre om şi natură, ceea ce mi-a permis, prin realizarea acestei lucrări, să cunosc atât natura locului, latura umană, cât şi interdependenţa dintre ele, acestea având un accentuat caracter de specificitate pentru oraşul Brăila.

În lucrarea de faţă voi încerca să realizez o sinteză a principalelor fenomene sociale ce se manifestă în oraşul Brăila şi a consecinţelor pe care acestea le au asupra populaţiei.

Introducere

Studiul de geografie socială a unui teritoriu implică analiza cantitativă şi calitativă a componentelor mediilor geografice, a interdependenţei elementelor sale, dar mai ales, a modului cum acestea influenţează activitatea umană şi condiţionarea reciprocă a antropicului cu cadrul natural.

Obiectivul general al acestei lucrări este de a analiza principalele fenomene sociale prezente în municipiul Brăila, felul în care acestea afectează populaţia şi indicarea unor soluţii pentru diminuarea efectelor negative ale acestor procese.

Alegerea spre studiu a zonei oraşului Brăila a necesitat o bună cunoaştere a zonei, a componentelor de bază a acestui mediu geografic, bine individualizat în cadrul Câmpiei Române, nord-estul acesteia, respectiv Câmpia Brăilei sau a Bărăganului nordic, pe care s-a grefat o puternică activitate umană care poate duce la degradarea sa dacă nu se iau măsuri de protecţie în timp.

În elaborarea acestei analize de geografie socială am parcurs cele trei etape de întocmire ale unei lucrări: documentare, cercetare, redactare.

Lucrarea este structurată în funcţie de particularităţile mediului geografic, particularităţi existente în zonă, dar şi în funcţie de activitatea umană, de impactul om-natură, care a generat aspecte inedite ale vieţii umane din această zonă.

În etapa de documentare a fost consultată o vastă bibliografie privind cadrul natural care, împreună cu datele existente în anuarele de statistică, au permis o bună analiză a fenomenelor sociale. Menţionez că toate datele cu caracter statistic, folosite pe parcursul lucrării sunt culese din analele Direcţiei Regionale de Statistică Brăila.

Lucrarea debutează cu o analiză succintă a cadrului natural, insistând mai ales pe aspectele care şi-au pus mai mult amprenta pe activitatea umană din zona municipiului Brăila.

Cel de-al doilea capitol se axează pe studiul principalelor fenomene ce influentează comportamentul social. Astfel, în acest capitol voi analiza felul în care procese precum şomajul, violenţa în familie sau sărăcia influenţează comportamentul uman.

Capitolul 3 cuprinde partea de cercetare. Am folosit multe date cu caracter statistic, precum şi chestionare, pentru a observa dinamica recentă a acestor procese sociale cu aplicabilitate directă asupra municipiului Brăila. Pe parcursul acestui capitol voi analiza principalele cartiere ce alcătuiesc municipiul Brăila din prisma următoarelor aspecte:

- venitul populaţiei;

- nivelul de pregătire al populaţiei;

- rata infracţionalităţii;

- gradul de participare la fenomenele culturale.

In ultimul capitol al lucrării am încercat să scot în evidenţă modul în care această lucrare mă va ajuta să predau mai bine geografia în faţa elevilor. Astfel, pe parcursul acestui capitol am întocmit 2 proiecte didactice cu ajutorul cărora îi voi ajuta pe copii să îşi însuşească mai uşor noţiunile noi.

Fisiere in arhiva (1):

  • Aspecte Socio Demografice - Judetul Braila.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA „TRANSILVANIA” BRAŞOV FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI