Căi și mijloace de evaluarea a ecopotențialității și ecodinamicii învelișului biotic a Municipiului Dorohoi, județul Botoșani

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Geografie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 23 în total
Cuvinte : 4651
Mărime: 5.79MB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Facultatea de Geografie
Universitatea din Bucuresti, Bucuresti

Cuprins

1. Localizare arealului. Limite

1.1 Localizarea arealului analizat în cadrul Regiunilor biogeografice ale României

1.2 Localizarea arealului analizat în cadrul Regiunilor biogeografice europene (EEA)

1.3 Localizarea orizontului local în unitățile și subunitățile de relief ale României

2. Particularități ale potențialului ecologic (modul în care s-a evaluat ecopotențialitatea orizontului local analizat)

2.1 Potențialul litologic și hidrogeologic

2.2 Potențialul morfologic

2.3 Potențialul climatic (se anexeaza indicii si graficele realizate: Diagrama în scară dublă Gaussen, Diagrama bilanțului hidric lunar, Histofenograma, Indicii ecometrici climatici)

2.4 Potențialul hidrologic (rețeaua hidrografică principală)

2.5 Potențialul edafic

3. Particularități ale exploatării biologice

3.1 Caracteristicile domeniului biogeografic (zona sau etajul de vegetatie)

3.2 Caracteristici ale grupărilor vegetale

3.3 Plante și comunități de plante indicatoare de mediu

3.4 Modelul arhitectural al formațiilor vegetale

3.5 Durata medie a sezonului de vegetație și a fenofazelor acestuia (se anexează histofenograma)

3.6 Caracteristici ale spațiilor verzi urbane (acolo unde este cazul)

3.7 Dinamica formațiilor vegetale (urmărită prin prisma impactului activităților umane asupra învelișului vegetal natural; tendințe evolutive)

3.8 Distribuția lumii animale în cadrul domeniului biogeografic. animale de interes cinegetic, animale dăunătoare

4.Considerații privind protecția și conservarea vegetației și lumii animale în orizontul local și proximitățile acestuia

4.1 Specii floristice și faunistice endemice, rare, amenințate cu dispariția

4.2 Arii protejate, arbori ocrotiți

4.3 Sugestii privind protecția și conservarea ecofondului si genofondului

Concluzii

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

Introducere

Orașul Dorohoi este al doilea oraș ca mărime și ca importanță economică și are o populatie de 18 423 de locuitori (la 1 iulie 1971); în trecut era un târg comercial cu câteva mori și prese de ulei, iar în prezent aici se găsesc cinci unități de producție industrială.

Lucrarea de față reprezintă o amplă evaluare a ecopotențialității și ecodinamicii învelișului biotic a municipiului Dorohoi,

Pentru evaluarea pontențialului climatic, s-au realizat grafice, cu date ale temperaturilor, precipitațiilor, evapotranspirației reale sau efective, si ale celei potențiale. Am preluat informații din diferitele materiale atașate în bibliografie, dintre care cea mai complexă lucrare, a fost Enciclopedia Geografica a Romaniei.

1. Localizarea arealului. Limite.

Orașul Dorohoi este localizat în nord-estul țării, la o distanță de 493 km de București. În cadrul județului Botoșani, se regăsește în nord-vestul acestuia, iar din punct de vedere geografic, Dorohoiul este așezat în vecinătatea zonei de contact dintre Podișul Sucevei (regiunea de dealuri înalte Bour-Ibănești din partea stângă a Siretului) și Câmpia Moldovei, în Depresiunea Dorohoi, pe cursul superior al râului Jijia, iar în aval de confluența acestuia cu pârâul Buhai.

fig.1 Localizarea arealului

1.1 Localizarea arealului analizat în cadrul Regiunilor biogeografice ale României

Regiunea sarmatică sau moldo-podolică, ocupă Câmpia Moldovei și estul Podișului Sucevei. Provincia are faună de silvostepă specifică Ucrainei de sud-vest.

În România, în cadrul etajului nemoral, sunt conturate destul de clar următoarele subetaje: subetajul pădurilor amestecate de rășinoase și fag, subetajul făgetelor, subetajul gorunetelor. Subetajele făgetelor și gorunetelor au trăsături mai uniforme, sunt mai bine individualizate din punct de vedere al vegetației.

Etajul nemoral, este caracterizat prin pădurile de foioase mezofile de tip central-europene și cuprinde teritoriile muntoase situate la altitudini mai joase decât etajele anterioare și o mare parte a dealurilor și podișurilor. Acest etaj cuprinde cea mai însemnată parte din suprafața țării (circa 41%) și este răspândit în centrul și nordul țării.

Bibliografie

- Tufescu, V., 1933, Captări actuale între afluenții Prutului și ai Siretului în județul Dorohoi, B.S.R.R.G., LI.

- Posea G.,2005, Geomorfologia Romaniei, ed. Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti.

- Calinescu R., 1969, Biogeografia Romaniei, ed. Stiintifica, Bucuresti.

- Enciclopedia Geografica a Romaniei, ed stiintifica si enciclopedica, Bucuresti, 1982.

- *** Judetele Patriei, Botosani, Monografie, ed. Sport-Turism, Bucuresti, 1980.

- Posea G., 2006, Geografia Fizica a Romaniei, partea a II-a, ed. Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti.

- Costache N., 1996, Regionarea Biogeografica a Roamaniei, ed. Universitatii din Bucuresti.

- https://www.primariadorohoi.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=43&Itemid=670

- Tufescu V., 1977, Judetul Botosani, ed. Academiei Republicii Socialiste Romania, Bucuresti.

- http://turism-dorohoi.ro/?s=parcuri

- Parvu C., Godeanu S., Stroe L., 1985, Calauza in lumea plantelor si animalelor, ed. Ceres, Bucuresti.

Preview document

Căi și mijloace de evaluarea a ecopotențialității și ecodinamicii învelișului biotic a Municipiului Dorohoi, județul Botoșani - Pagina 1
Căi și mijloace de evaluarea a ecopotențialității și ecodinamicii învelișului biotic a Municipiului Dorohoi, județul Botoșani - Pagina 2
Căi și mijloace de evaluarea a ecopotențialității și ecodinamicii învelișului biotic a Municipiului Dorohoi, județul Botoșani - Pagina 3
Căi și mijloace de evaluarea a ecopotențialității și ecodinamicii învelișului biotic a Municipiului Dorohoi, județul Botoșani - Pagina 4
Căi și mijloace de evaluarea a ecopotențialității și ecodinamicii învelișului biotic a Municipiului Dorohoi, județul Botoșani - Pagina 5
Căi și mijloace de evaluarea a ecopotențialității și ecodinamicii învelișului biotic a Municipiului Dorohoi, județul Botoșani - Pagina 6
Căi și mijloace de evaluarea a ecopotențialității și ecodinamicii învelișului biotic a Municipiului Dorohoi, județul Botoșani - Pagina 7
Căi și mijloace de evaluarea a ecopotențialității și ecodinamicii învelișului biotic a Municipiului Dorohoi, județul Botoșani - Pagina 8
Căi și mijloace de evaluarea a ecopotențialității și ecodinamicii învelișului biotic a Municipiului Dorohoi, județul Botoșani - Pagina 9
Căi și mijloace de evaluarea a ecopotențialității și ecodinamicii învelișului biotic a Municipiului Dorohoi, județul Botoșani - Pagina 10
Căi și mijloace de evaluarea a ecopotențialității și ecodinamicii învelișului biotic a Municipiului Dorohoi, județul Botoșani - Pagina 11
Căi și mijloace de evaluarea a ecopotențialității și ecodinamicii învelișului biotic a Municipiului Dorohoi, județul Botoșani - Pagina 12
Căi și mijloace de evaluarea a ecopotențialității și ecodinamicii învelișului biotic a Municipiului Dorohoi, județul Botoșani - Pagina 13
Căi și mijloace de evaluarea a ecopotențialității și ecodinamicii învelișului biotic a Municipiului Dorohoi, județul Botoșani - Pagina 14
Căi și mijloace de evaluarea a ecopotențialității și ecodinamicii învelișului biotic a Municipiului Dorohoi, județul Botoșani - Pagina 15
Căi și mijloace de evaluarea a ecopotențialității și ecodinamicii învelișului biotic a Municipiului Dorohoi, județul Botoșani - Pagina 16
Căi și mijloace de evaluarea a ecopotențialității și ecodinamicii învelișului biotic a Municipiului Dorohoi, județul Botoșani - Pagina 17
Căi și mijloace de evaluarea a ecopotențialității și ecodinamicii învelișului biotic a Municipiului Dorohoi, județul Botoșani - Pagina 18
Căi și mijloace de evaluarea a ecopotențialității și ecodinamicii învelișului biotic a Municipiului Dorohoi, județul Botoșani - Pagina 19
Căi și mijloace de evaluarea a ecopotențialității și ecodinamicii învelișului biotic a Municipiului Dorohoi, județul Botoșani - Pagina 20
Căi și mijloace de evaluarea a ecopotențialității și ecodinamicii învelișului biotic a Municipiului Dorohoi, județul Botoșani - Pagina 21
Căi și mijloace de evaluarea a ecopotențialității și ecodinamicii învelișului biotic a Municipiului Dorohoi, județul Botoșani - Pagina 22
Căi și mijloace de evaluarea a ecopotențialității și ecodinamicii învelișului biotic a Municipiului Dorohoi, județul Botoșani - Pagina 23

Conținut arhivă zip

  • Cai si mijloace de evaluarea a ecopotentialitatii si ecodinamicii invelisului biotic a municipiului Dorohoi, judetul Botosani.docx

Ai nevoie de altceva?