Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Geografie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 135 în total
Cuvinte : 47537
Mărime: 198.28KB (arhivat)
Publicat de: Emilia P.
Cost: 9 puncte

Cuprins

 1. INTRODUCERE 6
 2. Zona montană: zonă turistică de bază a României 6
 3. CAPITOLUL I. TURISMUL – ACTIVITATE ECONOMICĂ 9
 4. 1.1. Locul şi rolul turismului în economie 9
 5. 1.2. Funcţiile turismului şi ale turismului montan 14
 6. 1.2.1. Funcţia economică şi culturală a turismului 14
 7. 1.2.2. Rolul turismului în dezvoltarea zonelor montane 17
 8. 1.3. Forme de turism. Turismul montan 18
 9. 1.3.1. Locul turismului montan în economia locală şi naţională 20
 10. 1.3.2. Tendinţe în evoluţia turismului pe plan mondial 21
 11. 1.3.2.1. Repere istorice, tendinţe şi mecanisme în formarea fluxurilor turistice 21
 12. 1.3.2.2. Fluxuri turistice spre şi din România 24
 13. 1.3.2.3. Turismul internaţional şi comerţul mondial 27
 14. 1.3.3. Motivaţii şi practici ale turismului montan 29
 15. CAPITOLUL II. OFERTA ŞI CEREREA TURISMULUI MONTAN AL ROMÂNIEI 35
 16. 2.1. Oferta turismului montan al României 35
 17. 2.1.1. Potenţialul turistic al zonei montane 35
 18. 2.1.1.1. Potenţialul turistic natural 37
 19. 2.1.1.2. Potenţialul turistic antropic 46
 20. 2.1.1.3. Resurse turistice – evaluare şi ierarhizare 50
 21. 2.1.1.4. Legea muntelui 51
 22. 2.1.2. Echiparea turistică a zonei montane 54
 23. 2.1.2.1. Echipamente de cazare şi alimentaţie 54
 24. 2.1.2.2. Dotări pentru agrement 55
 25. 2.1.3. Infrastructura generală 59
 26. 2.1.4. Forme de turism specifice zonei montane 59
 27. 2.2. Cererea turistică în zona montană 60
 28. 2.2.1. Dimensiunile, structura şi dinamica cererii turistice în zona montană 61
 29. 2.2.2. Indicatorii circulaţiei turistice 64
 30. CAPITOLUL III. STRATEGII DE DEZVOLTARE A TURISMULUI MONTAN ÎN ROMÂNIA 67
 31. 3.1. Turismul şi dezvoltarea strategică 67
 32. 3.2. Concepţia de dezvoltare a turismului montan la nivel macroeconomic 70
 33. 3.3. Amenajarea turistică a zonelor montane 73
 34. 3.4. Direcţii şi strategii de promovare şi dezvoltare a produsului turistic montan 76
 35. CAPITOLUL IV. DEZVOLTAREA DURABILĂ ŞI ECOTURISMUL ÎN ZONA
 36. MONTANĂ 86
 37. 4.1. Dezvoltarea durabilă a zonelor montane: concepte, principii şi acţiuni 86
 38. 4.1.1. Conceptul de dezvoltare durabilă şi ecoturism 86
 39. 4.1.2. Direcţii şi principii în dezvoltarea durabilă a zonelor montane 89
 40. 4.2. Consideraţii generale referitoare la dezvoltare durabilă şi ecoturism 94
 41. 4.2.1. Perspectivele dezvoltării durabile a turismului românesc 95
 42. 4.2.2. Obiectivele dezvoltării durabile a turismului românesc 98
 43. 4.2.3. Ecoturismul – model de valorificare durabilă a resurselor turistice 99
 44. 4.3. Protecţia mediului. Parcuri naţionale în zona montană 101
 45. 4.3.1. Dezvoltare durabilă şi ecoturism în zonele protejate 102
 46. 4.3.2. Impactul ecologic şi încercările de armonizare a turismului montan cu mediul
 47. natural 104
 48. 4.3.2.1. Dimensiuni ale impactului asupra mediului natural 104
 49. 4.3.2.2. Aspecte privind gestiunea impactului ecologic 106
 50. 4.3.3. Parcul naţional – un mijloc de gestionare a impactului ecologic al turismului 106
 51. 4.4. Spre un turism „verde” în zona montană 107
 52. CAPITOLUL V. STAŢIUNEA TURISTICĂ MONTANĂ – NUCLEUL DERULĂRII
 53. ŞI DEZVOLTĂRII ACTIVITĂŢII DE TURISM 110
 54. 5.1. Concepte, tipologie 110
 55. 5.2. Principii de proiectare şi dezvoltare a staţiunilor montane 112
 56. 5.2.1. Principii ale proiectării unei staţiuni montane 112
 57. 5.2.2. Determinarea capacităţilor de primire a staţiunii şi corelarea dimensiunilor
 58. echipamentelor sale 114
 59. 5.3. Principalele staţiuni din zona montană din România 116
 60. 5.4. Disfuncţionalităţi în activitatea staţiunilor montane 127
 61. CONCLUZII 129
 62. Concluzii teoretice 129
 63. Concluzii empirice 131
 64. Propuneri 133
 65. BIBLIOGRAFIE 135

Extras din proiect

INTRODUCERE

ZONA MONTANĂ: ZONĂ TURISTICĂ DE BAZĂ A ROMÂNIEI

Pentru cei ce doresc să se rupă din cotidian, pentru cei ce iubesc puritatea naturii şi ineditul, pentru turiştii de ocazie sau cei avizaţi, pentru cei cu rucsacul în spate sau cei motorizaţi, pentru toţi iubitorii de frumos, „marea familie a munţilor” din România, sunt o mare tentaţie.

Indiferent de motivaţie – la odihnă sau tratament, la muncă sau distracţie – nu poţi rămâne absent, indiferent de câte tentaţii există în jurul tău, fără ca magnetul din tine să nu te atragă spre frumosul munte. Tu, care toată viaţa, până la întâlnirea cu aceştia, ai fost un „absent”, vei ajunge să le mângâi creştetul şi mai mult de cât atât, vei deveni un împătimit al lor, un slujbaş pentru tot restul vieţii.

Muntele, indiferent de numele de botez, că el se numeşte Cozia sau Lotru, Făgăraş sau Bucegi, Şureanu, Ţarcului sau Cernei, este acela pe care te vei urca, îi vei respecta regulile şi-l vei venera. Muntele uneşte oamenii, îi face mai buni, mai comunicativi, ca de altfel turismul, turismul în general: „Turismul şi îndeosebi drumeţia, sunt cei mai puternici factori de apropiere sufletească între oameni, între popoare. Prin turism unim lumea!”

Muntele, cel pe care-l consideri prieten, poate să-ţi devină propriul tău duşman, doar, numai dacă nu-i respecţi regulile. El este cel care impune regula jocului, pentru că muntele este în casa lui şi nu el este musafirul. El, este generos şi plin de ospitalitate când te afli în împărăţia lui, el te încântă cu ciripitul păsărilor şi susurul izvoarelor, cu umbra popasului şi razele aurii ale soarelui, cu roua dimineţii şi roşul asfinţit prevestitor de o nouă frumoasă zi, cu botezul ploii de vară şi cu adăpostul cetinii, cu parfumul florilor şi adierea vântului, cu dangătul de clopot al turmelor de mioare şi lătratul dulăilor de la stână, cu luna care apare după un vârf de brad şi freamătul tainic al pădurii, el este cel care te face să tânjeşti şi să suferi de dor, este cel care la întâlnirea din creastă îţi impune respect, făcându-te să înroşeşti de emoţie, declanşându-ţi şiroiri reci de plăcere şi îmbujorându-ţi obrajii.

El este cel care te îmbie la fiecare sfârşit de săptămână, sau în fiecare vacanţă, împreună cu familia sau cu cei dragi, să-ţi abandonezi toate gândurile şi problemele, să uiţi de toţi şi de toate ce ţi s-au întâmplat, să-ţi pui rucsacul şi să porneşti la drum undeva, unde, muntele te aşteaptă cu privirea lui senină, scăldată în soare, sau cu capul în nori – depinde de „starea” de moment în care se află, dar întotdeauna îmbătat de aerul său pur şi ozonat, încărcat de miresmele îmbietoare ale florilor şi pădurilor. Indiferent de structura sa geologică sau configuraţia geografică, de albul zăpezii sau vegetaţia care-l îmbracă cu mantia ei multicoloră, de treptele de altitudine (alpină sau subalpină) sau cele mai de jos acoperite cu verdele pădurii de răşinoase sau foioase, toate sunt străbătute de drumeţi cu rucsacul în spate, indiferent de timp sau anotimp.

Traseele turistice (drumuri de munte, poteci) în funcţie de gradul lor de dificultate, marcate sau nemarcate, conduc pe cei ce merg, adesea cu rucsacul în spate sau călări pe cai adevăraţi, pe montanbikuri şi din ce în ce, tot mai mulţi, motorizaţi, spre mirifica lume a muntelui. Fără a se ţine seama de vârstă, de sex, de locul de provenienţă, români sau străini, toţi sunt mânaţi de acelaşi ţel – dragostea pentru munte şi ispita de a cunoaşte noi locuri. Dorul de a porni la drum spre acele locuri care-ţi sunt cunoscute sau spre altele care urmează să le cunoşti, este nemărginit. El este cel care te îndreaptă spre frumoasele meleaguri româneşti, fiecare cu specificul său, care încântă deopotrivă şi pe primul venit şi pe cel ce l-a parcurs toată viaţa.

Sunt destui şi din cei care nu-l respectă, printre aceştia, nu toţi, se strecoară şi acei călăreţi moderni ce au sub „şa” mulţii cai putere, care la bordul unor bolizi pe patru roţi, sfidând de cele mai multe ori drumurile muntelui, pătrund în cele mai intime şi tainice locuri ale muntelui, provocându-i altă suferinţă. Aceştia sunt cei ce îi lasă lungi dâre de praf şi viroage adânci, stricându-i liniştea şi parfumul florilor, alungându-i vieţuitoarele şi mânjindu-i faţa, sunt cei ce îi rănesc pajiştile şi-i murdăresc verdeaţa, ei sunt cei ce îl sfidează şi îl deranjează. Pentru aceştia nu există „o civilizaţie a muntelui”!

Toţi deopotrivă, cei ce pătrund în mirifica lume a muntelui, cei ce-l iubim sau ne facem că-l iubim, ne place sau nu ne place, vrem sau nu vrem, el, muntele, trebuie respectat!

Turismul montan deţine un loc aparte în varietatea formelor de turism; muntele a reprezentat din totdeauna o destinaţie preferată pentru refacere, odihnă, aventură sau alte nevoi socio-culturale. În acelaşi timp, zona montană a atras atenţia investitorilor şi organizatorilor de turism, datorită oportunităţilor oferite pentru dezvoltarea unei activităţi turistice eficiente.

În cazul României, zona montană este mai puţin spectaculoasă din punct de vedere al altitudinilor şi mai puţin competitivă pe plan internaţional, dar prin varietatea atracţiilor oferă condiţii pentru practicarea unei game diverse de forme de turism: odihnă, drumeţie şi alpinism, sporturi de iarnă, speologie, cură balneară. Muntele, deşi prin valenţele sale răspunde preferinţelor unor segmente largi de consumatori, reprezentând o destinaţie de vacanţă tot cursul anului, este mai puţin pusă în valoare, prin dotările de care dispune, comparativ cu celelalte zone.

Turismul montan se înscrie astăzi în tendinţele manifestate de turismul românesc în general: transformări structurale generate de trecerea la economia de piaţă, scăderea circulaţiei turistice, a calităţii echipamentelor şi serviciilor, dificultăţi generate de întârzierea privatizării, de fiscalitatea împovărătoare, care nu favorizează dezvoltarea turismului, de imaginea negativă a României propagată peste hotare etc.

Preview document

Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 1
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 2
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 3
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 4
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 5
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 6
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 7
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 8
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 9
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 10
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 11
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 12
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 13
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 14
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 15
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 16
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 17
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 18
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 19
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 20
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 21
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 22
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 23
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 24
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 25
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 26
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 27
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 28
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 29
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 30
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 31
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 32
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 33
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 34
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 35
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 36
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 37
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 38
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 39
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 40
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 41
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 42
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 43
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 44
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 45
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 46
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 47
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 48
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 49
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 50
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 51
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 52
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 53
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 54
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 55
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 56
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 57
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 58
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 59
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 60
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 61
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 62
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 63
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 64
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 65
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 66
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 67
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 68
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 69
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 70
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 71
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 72
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 73
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 74
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 75
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 76
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 77
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 78
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 79
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 80
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 81
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 82
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 83
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 84
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 85
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 86
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 87
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 88
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 89
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 90
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 91
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 92
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 93
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 94
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 95
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 96
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 97
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 98
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 99
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 100
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 101
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 102
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 103
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 104
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 105
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 106
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 107
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 108
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 109
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 110
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 111
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 112
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 113
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 114
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 115
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 116
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 117
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 118
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 119
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 120
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 121
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 122
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 123
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 124
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 125
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 126
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 127
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 128
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 129
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 130
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 131
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 132
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 133
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 134
Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România - Pagina 135

Conținut arhivă zip

 • Caracteristici si Perspective de Dezvoltare Turistica in Zona Montana in Romania.doc

Alții au mai descărcat și

Turismul gastronomic în Transilvania

Introducere Lucrarea intitulată ,,Valorificarea potențialului turistic din Transilvania prin turism gastronomic’’ reprezintă o analiză asupra unei...

Agrement de tip outdoor în zona Cetății Ciceului

Abstract Sports tourism is a concept emerged in the twentieth century and has been acknowledged by professionals, researchers and sociologists...

Strategii de dezvoltare a turismului montan românesc

1. Introducere Romania se afla in pragul relansarii; dupa o experienta a economiei centralizate si o alta a cautarii caii care apropie...

Japonia

Japonia este o tarã prin excelentã insularã, situatã în nord-vestul oceanului pacific. Japonia este fãrã indoialã statul care a înregistrat cea mai...

Județul Timiș

1.Localizarea geografica si caracterizarea judetului 1.1. Scurt istoric Istoria judetului se pierde in timp, fiind mentionate inca din...

Rolul Carpaților

Unitati montane. Carpatii românesti Carpatii românesti fac parte din marele lant muntos alpino-carpato-himalayan, aparut în urma orogenezelor...

Evaluarea potențialului turistic al unui teritoriu

„Studiul suprafeţei terestre”, „Descrierea pământului”; Cuvântul, inventat de Eratostene, provine din greaca veche "η γη" (hê gê) „Pâmăntul” şi...

Strategii și politici promoționale în turism

4. Strategii şi politici promoţionale turism Literatura internațională de specialitate tratează pe larg aspectele teoretice privind terminologia...

Te-ar putea interesa și

Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic

INTRODUCERE În scopul evidenţierii principalelor caracteristici fizico-geografice ale zonei studiate,în lucrarea pentru susţinerea gradului...

Turism Rural

INTRODUCERE Ca sa poata fi cuprinsa intr-o definitie, sfera turismului il are in centrul sau pe “ Homo viator”, adica omul care calatoreste in...

Gorj - Agroturism

1. STUDIU PRIVIND POZITIA SI ACCESIBILITATEA 1.1. Asezare si pozitie in teritoriu Orasul Novaci se afla in partea de nord-est a judetului Gorj,...

Analiza SWOT a potențialului turistic montan din România, perspective de promovare și dezvoltare

Introducere Turismul reprezintă cel mai dinamic sector al economiei, devenind, în prezent, o activitate la fel de importantă ca și cele din...

Amenajarea sistemului de restaurație

INTRODUCERE Peisajul natural, din judeţul Suceava oferă posibilităţi excelente pentru practicarea turismului rural, aspect ce permite recreerea în...

Dezvoltare durabilă a turismului în Maramureș

Introducere Dezvoltarea turismului durabil este o preocupare ce devine tot mai importantă pe măsura evoluției turismului și este dezbătută la...

Locul comunităților etnice în dezvoltarea regională

INTRODUCERE Societatea românească actuală se regăsește într-un proces de transformare în care toate instrumentele de sferă financiară, socială,...

Strategii de Dezvoltare a Turismului Rural Românesc

“Activitate din timpul liber care constă în a voiaja sau a locui departe de locul de reşedinţă pentru odihnă ,distracţie,îmbogăţirea experienţei si...

Ai nevoie de altceva?