Județul Covasna

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Geografie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 173 în total
Cuvinte : 103954
Mărime: 20.71MB (arhivat)
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Anita Gheorghiu

Extras din proiect

Agentia de Protectie a Mediului Sfantu Gheorghe este institutie publica descentralizata a Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, cu sarcini in coordonarea actiunilor si activitatilor de protectie a mediului la nivelul judetului Covasna.

Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor aplica strategia si Programul Guvernului, in vederea promovarii politicilor in domeniile mediului si gospodaririi apelor fiind si autoritate de management pentru infrastructura de mediu.

Atributiile Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor sunt prevazute in HG 408/2004, care precizeaza in anexa 2 unitatile ce functioneaza in subordinea MMGA,astfel:

- Agentia Nationala pentru Protectia Mediului

- 8 agentii regionale de protectie a mediului

- 34 de agentii de protectie a mediului judetene –servicii publice deconcentrate

- Administratia rezervatiei Biosferei “Delta Dunarii”-Tulcea

Agentia de Protectie a Mediului Sfantu Gheorghe face parte din cele 34 agentii judetene si este arondata regiunii 7-CENTRU ,respectiv ARPM Sibiu.

Tipurile de activitati desfasurate sunt in conformitate cu Regulamentul de Organizare si Functionare al APM Sf. Gheorghe ,respectiv:

Atribuţiile şi răspunderile compartimentelor:

Reglementari

a) Aplică dispoziţiile legale în vigoare, referitoare la autorizarea activităţilor economice şi sociale cu impact asupra mediului înconjurător, având în vedere necesitatea ca prin actele de autorizare să se promoveze tehnologiile curate, schimbarea modelelor de producţie şi de consum, în sensul utilizării durabile a resurselor materiale şi energetice şi al reducerii impactului negativ asupra mediului şi sănătăţii umane, în care scop :

-primeşte şi analizează documentaţiile ce însoţesc cererile de emitere a avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor de mediu ;

-elaborează avizele, acordurile şi autorizaţiile care sunt de competenţa agenţiilor pentru protecţia mediului şi le înaintează conducerii agenţiei pentru semnare ;

-realizează şi ţine la zi evidenţa obiectivelor şi activităţilor economice şi sociale cu impact asupra mediului de pe teritoriul judeţului sub aspectul îndeplinirii obligaţiilor legale de autorizare;

-stabileşte programele de conformare împreună şi de comun acord cu solicitantul cu respectarea dispoziţiilor legale şi urmăreşte modul lor de îndeplinire ;

-îndeplineşte procedurile legale cu privire la asumarea obligaţiilor de mediu în procesul de privatizare, al schimbării proprietarilor şi al încetării activităţii obiectivelor cu impact asupra mediului şi sănătăţii umane ;

-îndeplineşte alte atribuţii de directivare, implementare şi autorizare care, potrivit prevederilor legale în vigoare, sunt de competenţa agenţiilor de protecţie a mediului judeţene

-conduce procedura de autorizare şi emite acordul/autorizaţia/avizul de mediu pentru proiecte, activităţi, planuri şi programe care sunt în competenţa lor de reglementare, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

b) Participă la procedura de emitere a acordurilor de mediu pentru proiecte de investiţii noi sau de modificare a celor existente aferente activităţilor economico-sociale cu impact semnificativ asupra mediului .

c) Participă la desfăşurarea etapelor procedurii de emitere a acordului/autorizaţjilor/avizelor de mediu aflate în sfera de competenţă a autorităţilor centrale de mediu şi a Agenţiilor Regionale de Protecţie a Mediului;

d) Păstrează evidenţa actelor de autorizare emise sau la a căror emitere au participat, precum şi a documentaţiilor care au stat la baza emiterii acestora ;

e) Participă în colective de analiză şi control în probleme de autorizare.

Monitorizarea Integrată a Factorilor de Mediu

In domeniul activităţii de monitorizare integrată a factorilor de mediu, Agenţia de Protecţie a Mediului are următoarele atributii principale:

a) Organizează şi operează monitorizarea integrată a factorilor

de mediu in judeţ, în ceea ce priveşte :

-starea de calitate a atmosferei şi a precipitaţiilor;

-starea de calitate a solurilor sub aspectul poluării chimice;

-nivelul de zgomot;

-deşeurile;

- evacuări în apele de suprafaţă şi în apele subterane.

b) Organizează activitatea propriilor laboratoare de analize şi expertize fizico-chimice şi biologice, în conformitate cu metodologiile stabilite şi standardele în vigoare pentru monitorizarea aspectelor prevăzute la punctul 1. Metodologiile şi standardele sunt stabilite şi actualizate de Laboratoarele naţionale de referinţă ;

c) Organizează şi operează baza de date ce deserveşte sistemul de monitorizare integrată la nivel judeţean.

d) Prelucrează şi interpretează datele obţinute din sistemul de monitorizare a stării mediului şi le introduc în baza de date şi în fluxul rapid şi lent pentru transmiterea acestora autorităţilor locale, regionale şi centrale cu atribuţii în domeniul protecţiei

mediului şi al sănătăţii umane. In cazul urgenţelor de mediu alertează imediat autoritatea centrală pentru protecţia mediului şi toate autorităţile centrale, regionale şi locale cu competenţe în gestionarea situaţiei respective şi participă la acţiunile de remediere ;

Preview document

Județul Covasna - Pagina 1
Județul Covasna - Pagina 2
Județul Covasna - Pagina 3
Județul Covasna - Pagina 4
Județul Covasna - Pagina 5
Județul Covasna - Pagina 6
Județul Covasna - Pagina 7
Județul Covasna - Pagina 8
Județul Covasna - Pagina 9
Județul Covasna - Pagina 10
Județul Covasna - Pagina 11
Județul Covasna - Pagina 12
Județul Covasna - Pagina 13
Județul Covasna - Pagina 14
Județul Covasna - Pagina 15
Județul Covasna - Pagina 16
Județul Covasna - Pagina 17
Județul Covasna - Pagina 18
Județul Covasna - Pagina 19
Județul Covasna - Pagina 20
Județul Covasna - Pagina 21
Județul Covasna - Pagina 22
Județul Covasna - Pagina 23
Județul Covasna - Pagina 24
Județul Covasna - Pagina 25
Județul Covasna - Pagina 26
Județul Covasna - Pagina 27
Județul Covasna - Pagina 28
Județul Covasna - Pagina 29
Județul Covasna - Pagina 30
Județul Covasna - Pagina 31
Județul Covasna - Pagina 32
Județul Covasna - Pagina 33
Județul Covasna - Pagina 34
Județul Covasna - Pagina 35
Județul Covasna - Pagina 36
Județul Covasna - Pagina 37
Județul Covasna - Pagina 38
Județul Covasna - Pagina 39
Județul Covasna - Pagina 40
Județul Covasna - Pagina 41
Județul Covasna - Pagina 42
Județul Covasna - Pagina 43
Județul Covasna - Pagina 44
Județul Covasna - Pagina 45
Județul Covasna - Pagina 46
Județul Covasna - Pagina 47
Județul Covasna - Pagina 48
Județul Covasna - Pagina 49
Județul Covasna - Pagina 50
Județul Covasna - Pagina 51
Județul Covasna - Pagina 52
Județul Covasna - Pagina 53
Județul Covasna - Pagina 54
Județul Covasna - Pagina 55
Județul Covasna - Pagina 56
Județul Covasna - Pagina 57
Județul Covasna - Pagina 58
Județul Covasna - Pagina 59
Județul Covasna - Pagina 60
Județul Covasna - Pagina 61
Județul Covasna - Pagina 62
Județul Covasna - Pagina 63
Județul Covasna - Pagina 64
Județul Covasna - Pagina 65
Județul Covasna - Pagina 66
Județul Covasna - Pagina 67
Județul Covasna - Pagina 68
Județul Covasna - Pagina 69
Județul Covasna - Pagina 70
Județul Covasna - Pagina 71
Județul Covasna - Pagina 72
Județul Covasna - Pagina 73
Județul Covasna - Pagina 74
Județul Covasna - Pagina 75
Județul Covasna - Pagina 76
Județul Covasna - Pagina 77
Județul Covasna - Pagina 78
Județul Covasna - Pagina 79
Județul Covasna - Pagina 80
Județul Covasna - Pagina 81
Județul Covasna - Pagina 82
Județul Covasna - Pagina 83
Județul Covasna - Pagina 84
Județul Covasna - Pagina 85
Județul Covasna - Pagina 86
Județul Covasna - Pagina 87
Județul Covasna - Pagina 88
Județul Covasna - Pagina 89
Județul Covasna - Pagina 90
Județul Covasna - Pagina 91
Județul Covasna - Pagina 92
Județul Covasna - Pagina 93
Județul Covasna - Pagina 94
Județul Covasna - Pagina 95
Județul Covasna - Pagina 96
Județul Covasna - Pagina 97
Județul Covasna - Pagina 98
Județul Covasna - Pagina 99
Județul Covasna - Pagina 100
Județul Covasna - Pagina 101
Județul Covasna - Pagina 102
Județul Covasna - Pagina 103
Județul Covasna - Pagina 104
Județul Covasna - Pagina 105
Județul Covasna - Pagina 106
Județul Covasna - Pagina 107
Județul Covasna - Pagina 108
Județul Covasna - Pagina 109
Județul Covasna - Pagina 110
Județul Covasna - Pagina 111
Județul Covasna - Pagina 112
Județul Covasna - Pagina 113
Județul Covasna - Pagina 114
Județul Covasna - Pagina 115
Județul Covasna - Pagina 116
Județul Covasna - Pagina 117
Județul Covasna - Pagina 118
Județul Covasna - Pagina 119
Județul Covasna - Pagina 120
Județul Covasna - Pagina 121
Județul Covasna - Pagina 122
Județul Covasna - Pagina 123
Județul Covasna - Pagina 124
Județul Covasna - Pagina 125
Județul Covasna - Pagina 126
Județul Covasna - Pagina 127
Județul Covasna - Pagina 128
Județul Covasna - Pagina 129
Județul Covasna - Pagina 130
Județul Covasna - Pagina 131
Județul Covasna - Pagina 132
Județul Covasna - Pagina 133
Județul Covasna - Pagina 134
Județul Covasna - Pagina 135
Județul Covasna - Pagina 136
Județul Covasna - Pagina 137
Județul Covasna - Pagina 138
Județul Covasna - Pagina 139
Județul Covasna - Pagina 140
Județul Covasna - Pagina 141
Județul Covasna - Pagina 142
Județul Covasna - Pagina 143
Județul Covasna - Pagina 144
Județul Covasna - Pagina 145
Județul Covasna - Pagina 146
Județul Covasna - Pagina 147
Județul Covasna - Pagina 148
Județul Covasna - Pagina 149
Județul Covasna - Pagina 150
Județul Covasna - Pagina 151
Județul Covasna - Pagina 152
Județul Covasna - Pagina 153
Județul Covasna - Pagina 154
Județul Covasna - Pagina 155
Județul Covasna - Pagina 156
Județul Covasna - Pagina 157
Județul Covasna - Pagina 158
Județul Covasna - Pagina 159
Județul Covasna - Pagina 160
Județul Covasna - Pagina 161
Județul Covasna - Pagina 162
Județul Covasna - Pagina 163
Județul Covasna - Pagina 164
Județul Covasna - Pagina 165
Județul Covasna - Pagina 166
Județul Covasna - Pagina 167
Județul Covasna - Pagina 168
Județul Covasna - Pagina 169
Județul Covasna - Pagina 170
Județul Covasna - Pagina 171
Județul Covasna - Pagina 172
Județul Covasna - Pagina 173

Conținut arhivă zip

  • Judetul Covasna.doc

Alții au mai descărcat și

Etnografia Judetelor Covasna și Harghita

Covasna Tradiţii Cultura populară a locuitorilor români si maghiari de pe cuprinsul judeţului Covasna se caracterizează prin trăsături...

Amenajarea Turistică a Stațiunii Balneoclimaterice Covasna și Împrejurimi

Prezentul studiu are la baza oportunitatea dezvoltarii si diversificarii ofertei turistice pentru statiunea balneoturistica Covasna. “Statiunea...

Județul Covasna - obiective turistice

Oraşul Covasna este situat în curbura Carpaţilor Orientali, la poalele munţilor Breţcu în depresiunea Târgu Secuiesc. Statiunea balneoclimaterica...

Japonia

Japonia este o tarã prin excelentã insularã, situatã în nord-vestul oceanului pacific. Japonia este fãrã indoialã statul care a înregistrat cea mai...

Județul Timiș

1.Localizarea geografica si caracterizarea judetului 1.1. Scurt istoric Istoria judetului se pierde in timp, fiind mentionate inca din...

Rolul Carpaților

Unitati montane. Carpatii românesti Carpatii românesti fac parte din marele lant muntos alpino-carpato-himalayan, aparut în urma orogenezelor...

Te-ar putea interesa și

Demografie Brăila

PREZENTAREA GEOGRAFICA A JUDETULUI BUZAU Judetul Buzau este situat in partea de sud-est a Romaniei si se învecineaza cu judetele: Brasov, Brãila,...

Analiza din punct de vedere al resurselor turistice - Județul Covasna

JUDETUL COVASNA Scurt istoric Teritoriul judetului Covasna a fost locuit încă din cele mai vechi timpuri, începând încă din paleolitic, după cum...

Previziunea Cererii de Servicii Turistice la Hotelul Hefaistos din Stațiunea Covăsita

INTRODUCERE Turismul, ca activitate economică, ce face parte din sectorul terţiar, inclus relativ recent (a fost considerat ca o simpla petrecere...

Valorificarea Potențialului Turistic al Județului Covasna

1 Localizarea şi caracterizarea zonei Judetul Covasna este situat în partea centrală a României, în zona interioară a arcului carpatic, pe cursul...

Apele Minerale - Izvor de Sănătate

I. Memoriu justificativ Apele minerale constituie principala bogăţie în patrimoniul naţional românesc al factorilor naturali terapeutici, existând...

Program de valorificare a potențialului turistic al Județului Covasna

1. LOCALIZAREA SI CARACTERIZAREA JUDETULUI 1.1 SCURTA PREZENTARE Judetul Covasna este situat la rascrucea drumurilor care face legatura intre est...

Caiet de practică - Judecătoria Suceava

III. DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE Putrea judecatorească se exercită de înalta curte de Casaţie şi Justiţie şi de celelalte instanţe...

Hrănirea unei populații de rana arvalis în funcție de sexe și activitate circadiană - zona Reci, Județul Covasna

1. Introducere Rana arvalis este considerată una dintre cele mai rare specii din herpetofauna României (Fuhn, 1960; Poliş, 1977), aflându-se la...

Ai nevoie de altceva?