Judetul Covasna

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Geografie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 173 în total
Cuvinte : 103954
Mărime: 20.71MB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Anita Gheorghiu

Extras din document

Agentia de Protectie a Mediului Sfantu Gheorghe este institutie publica descentralizata a Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, cu sarcini in coordonarea actiunilor si activitatilor de protectie a mediului la nivelul judetului Covasna.

Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor aplica strategia si Programul Guvernului, in vederea promovarii politicilor in domeniile mediului si gospodaririi apelor fiind si autoritate de management pentru infrastructura de mediu.

Atributiile Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor sunt prevazute in HG 408/2004, care precizeaza in anexa 2 unitatile ce functioneaza in subordinea MMGA,astfel:

- Agentia Nationala pentru Protectia Mediului

- 8 agentii regionale de protectie a mediului

- 34 de agentii de protectie a mediului judetene –servicii publice deconcentrate

- Administratia rezervatiei Biosferei “Delta Dunarii”-Tulcea

Agentia de Protectie a Mediului Sfantu Gheorghe face parte din cele 34 agentii judetene si este arondata regiunii 7-CENTRU ,respectiv ARPM Sibiu.

Tipurile de activitati desfasurate sunt in conformitate cu Regulamentul de Organizare si Functionare al APM Sf. Gheorghe ,respectiv:

Atribuţiile şi răspunderile compartimentelor:

Reglementari

a) Aplică dispoziţiile legale în vigoare, referitoare la autorizarea activităţilor economice şi sociale cu impact asupra mediului înconjurător, având în vedere necesitatea ca prin actele de autorizare să se promoveze tehnologiile curate, schimbarea modelelor de producţie şi de consum, în sensul utilizării durabile a resurselor materiale şi energetice şi al reducerii impactului negativ asupra mediului şi sănătăţii umane, în care scop :

-primeşte şi analizează documentaţiile ce însoţesc cererile de emitere a avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor de mediu ;

-elaborează avizele, acordurile şi autorizaţiile care sunt de competenţa agenţiilor pentru protecţia mediului şi le înaintează conducerii agenţiei pentru semnare ;

-realizează şi ţine la zi evidenţa obiectivelor şi activităţilor economice şi sociale cu impact asupra mediului de pe teritoriul judeţului sub aspectul îndeplinirii obligaţiilor legale de autorizare;

-stabileşte programele de conformare împreună şi de comun acord cu solicitantul cu respectarea dispoziţiilor legale şi urmăreşte modul lor de îndeplinire ;

-îndeplineşte procedurile legale cu privire la asumarea obligaţiilor de mediu în procesul de privatizare, al schimbării proprietarilor şi al încetării activităţii obiectivelor cu impact asupra mediului şi sănătăţii umane ;

-îndeplineşte alte atribuţii de directivare, implementare şi autorizare care, potrivit prevederilor legale în vigoare, sunt de competenţa agenţiilor de protecţie a mediului judeţene

-conduce procedura de autorizare şi emite acordul/autorizaţia/avizul de mediu pentru proiecte, activităţi, planuri şi programe care sunt în competenţa lor de reglementare, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

b) Participă la procedura de emitere a acordurilor de mediu pentru proiecte de investiţii noi sau de modificare a celor existente aferente activităţilor economico-sociale cu impact semnificativ asupra mediului .

c) Participă la desfăşurarea etapelor procedurii de emitere a acordului/autorizaţjilor/avizelor de mediu aflate în sfera de competenţă a autorităţilor centrale de mediu şi a Agenţiilor Regionale de Protecţie a Mediului;

d) Păstrează evidenţa actelor de autorizare emise sau la a căror emitere au participat, precum şi a documentaţiilor care au stat la baza emiterii acestora ;

e) Participă în colective de analiză şi control în probleme de autorizare.

Monitorizarea Integrată a Factorilor de Mediu

In domeniul activităţii de monitorizare integrată a factorilor de mediu, Agenţia de Protecţie a Mediului are următoarele atributii principale:

a) Organizează şi operează monitorizarea integrată a factorilor

de mediu in judeţ, în ceea ce priveşte :

-starea de calitate a atmosferei şi a precipitaţiilor;

-starea de calitate a solurilor sub aspectul poluării chimice;

-nivelul de zgomot;

-deşeurile;

- evacuări în apele de suprafaţă şi în apele subterane.

b) Organizează activitatea propriilor laboratoare de analize şi expertize fizico-chimice şi biologice, în conformitate cu metodologiile stabilite şi standardele în vigoare pentru monitorizarea aspectelor prevăzute la punctul 1. Metodologiile şi standardele sunt stabilite şi actualizate de Laboratoarele naţionale de referinţă ;

c) Organizează şi operează baza de date ce deserveşte sistemul de monitorizare integrată la nivel judeţean.

d) Prelucrează şi interpretează datele obţinute din sistemul de monitorizare a stării mediului şi le introduc în baza de date şi în fluxul rapid şi lent pentru transmiterea acestora autorităţilor locale, regionale şi centrale cu atribuţii în domeniul protecţiei

mediului şi al sănătăţii umane. In cazul urgenţelor de mediu alertează imediat autoritatea centrală pentru protecţia mediului şi toate autorităţile centrale, regionale şi locale cu competenţe în gestionarea situaţiei respective şi participă la acţiunile de remediere ;

Preview document

Judetul Covasna - Pagina 1
Judetul Covasna - Pagina 2
Judetul Covasna - Pagina 3
Judetul Covasna - Pagina 4
Judetul Covasna - Pagina 5
Judetul Covasna - Pagina 6
Judetul Covasna - Pagina 7
Judetul Covasna - Pagina 8
Judetul Covasna - Pagina 9
Judetul Covasna - Pagina 10
Judetul Covasna - Pagina 11
Judetul Covasna - Pagina 12
Judetul Covasna - Pagina 13
Judetul Covasna - Pagina 14
Judetul Covasna - Pagina 15
Judetul Covasna - Pagina 16
Judetul Covasna - Pagina 17
Judetul Covasna - Pagina 18
Judetul Covasna - Pagina 19
Judetul Covasna - Pagina 20
Judetul Covasna - Pagina 21
Judetul Covasna - Pagina 22
Judetul Covasna - Pagina 23
Judetul Covasna - Pagina 24
Judetul Covasna - Pagina 25
Judetul Covasna - Pagina 26
Judetul Covasna - Pagina 27
Judetul Covasna - Pagina 28
Judetul Covasna - Pagina 29
Judetul Covasna - Pagina 30
Judetul Covasna - Pagina 31
Judetul Covasna - Pagina 32
Judetul Covasna - Pagina 33
Judetul Covasna - Pagina 34
Judetul Covasna - Pagina 35
Judetul Covasna - Pagina 36
Judetul Covasna - Pagina 37
Judetul Covasna - Pagina 38
Judetul Covasna - Pagina 39
Judetul Covasna - Pagina 40
Judetul Covasna - Pagina 41
Judetul Covasna - Pagina 42
Judetul Covasna - Pagina 43
Judetul Covasna - Pagina 44
Judetul Covasna - Pagina 45
Judetul Covasna - Pagina 46
Judetul Covasna - Pagina 47
Judetul Covasna - Pagina 48
Judetul Covasna - Pagina 49
Judetul Covasna - Pagina 50
Judetul Covasna - Pagina 51
Judetul Covasna - Pagina 52
Judetul Covasna - Pagina 53
Judetul Covasna - Pagina 54
Judetul Covasna - Pagina 55
Judetul Covasna - Pagina 56
Judetul Covasna - Pagina 57
Judetul Covasna - Pagina 58
Judetul Covasna - Pagina 59
Judetul Covasna - Pagina 60
Judetul Covasna - Pagina 61
Judetul Covasna - Pagina 62
Judetul Covasna - Pagina 63
Judetul Covasna - Pagina 64
Judetul Covasna - Pagina 65
Judetul Covasna - Pagina 66
Judetul Covasna - Pagina 67
Judetul Covasna - Pagina 68
Judetul Covasna - Pagina 69
Judetul Covasna - Pagina 70
Judetul Covasna - Pagina 71
Judetul Covasna - Pagina 72
Judetul Covasna - Pagina 73
Judetul Covasna - Pagina 74
Judetul Covasna - Pagina 75
Judetul Covasna - Pagina 76
Judetul Covasna - Pagina 77
Judetul Covasna - Pagina 78
Judetul Covasna - Pagina 79
Judetul Covasna - Pagina 80
Judetul Covasna - Pagina 81
Judetul Covasna - Pagina 82
Judetul Covasna - Pagina 83
Judetul Covasna - Pagina 84
Judetul Covasna - Pagina 85
Judetul Covasna - Pagina 86
Judetul Covasna - Pagina 87
Judetul Covasna - Pagina 88
Judetul Covasna - Pagina 89
Judetul Covasna - Pagina 90
Judetul Covasna - Pagina 91
Judetul Covasna - Pagina 92
Judetul Covasna - Pagina 93
Judetul Covasna - Pagina 94
Judetul Covasna - Pagina 95
Judetul Covasna - Pagina 96
Judetul Covasna - Pagina 97
Judetul Covasna - Pagina 98
Judetul Covasna - Pagina 99
Judetul Covasna - Pagina 100
Judetul Covasna - Pagina 101
Judetul Covasna - Pagina 102
Judetul Covasna - Pagina 103
Judetul Covasna - Pagina 104
Judetul Covasna - Pagina 105
Judetul Covasna - Pagina 106
Judetul Covasna - Pagina 107
Judetul Covasna - Pagina 108
Judetul Covasna - Pagina 109
Judetul Covasna - Pagina 110
Judetul Covasna - Pagina 111
Judetul Covasna - Pagina 112
Judetul Covasna - Pagina 113
Judetul Covasna - Pagina 114
Judetul Covasna - Pagina 115
Judetul Covasna - Pagina 116
Judetul Covasna - Pagina 117
Judetul Covasna - Pagina 118
Judetul Covasna - Pagina 119
Judetul Covasna - Pagina 120
Judetul Covasna - Pagina 121
Judetul Covasna - Pagina 122
Judetul Covasna - Pagina 123
Judetul Covasna - Pagina 124
Judetul Covasna - Pagina 125
Judetul Covasna - Pagina 126
Judetul Covasna - Pagina 127
Judetul Covasna - Pagina 128
Judetul Covasna - Pagina 129
Judetul Covasna - Pagina 130
Judetul Covasna - Pagina 131
Judetul Covasna - Pagina 132
Judetul Covasna - Pagina 133
Judetul Covasna - Pagina 134
Judetul Covasna - Pagina 135
Judetul Covasna - Pagina 136
Judetul Covasna - Pagina 137
Judetul Covasna - Pagina 138
Judetul Covasna - Pagina 139
Judetul Covasna - Pagina 140
Judetul Covasna - Pagina 141
Judetul Covasna - Pagina 142
Judetul Covasna - Pagina 143
Judetul Covasna - Pagina 144
Judetul Covasna - Pagina 145
Judetul Covasna - Pagina 146
Judetul Covasna - Pagina 147
Judetul Covasna - Pagina 148
Judetul Covasna - Pagina 149
Judetul Covasna - Pagina 150
Judetul Covasna - Pagina 151
Judetul Covasna - Pagina 152
Judetul Covasna - Pagina 153
Judetul Covasna - Pagina 154
Judetul Covasna - Pagina 155
Judetul Covasna - Pagina 156
Judetul Covasna - Pagina 157
Judetul Covasna - Pagina 158
Judetul Covasna - Pagina 159
Judetul Covasna - Pagina 160
Judetul Covasna - Pagina 161
Judetul Covasna - Pagina 162
Judetul Covasna - Pagina 163
Judetul Covasna - Pagina 164
Judetul Covasna - Pagina 165
Judetul Covasna - Pagina 166
Judetul Covasna - Pagina 167
Judetul Covasna - Pagina 168
Judetul Covasna - Pagina 169
Judetul Covasna - Pagina 170
Judetul Covasna - Pagina 171
Judetul Covasna - Pagina 172
Judetul Covasna - Pagina 173

Conținut arhivă zip

  • Judetul Covasna.doc

Alții au mai descărcat și

Etnografia Judetelor Covasna și Harghita

Covasna Tradiţii Cultura populară a locuitorilor români si maghiari de pe cuprinsul judeţului Covasna se caracterizează prin trăsături...

Judetul Covasna – Obiective Turistice

Oraşul Covasna este situat în curbura Carpaţilor Orientali, la poalele munţilor Breţcu în depresiunea Târgu Secuiesc. Statiunea balneoclimaterica...

Japonia

Japonia este o tarã prin excelentã insularã, situatã în nord-vestul oceanului pacific. Japonia este fãrã indoialã statul care a înregistrat cea mai...

Judetul Timis

1.Localizarea geografica si caracterizarea judetului 1.1. Scurt istoric Istoria judetului se pierde in timp, fiind mentionate inca din...

Rolul Carpatilor

Unitati montane. Carpatii românesti Carpatii românesti fac parte din marele lant muntos alpino-carpato-himalayan, aparut în urma orogenezelor...

Te-ar putea interesa și

Demografie Braila

PREZENTAREA GEOGRAFICA A JUDETULUI BUZAU Judetul Buzau este situat in partea de sud-est a Romaniei si se învecineaza cu judetele: Brasov, Brãila,...

Analiza din punct de vedere al resurselor turistice - Județul Covasna

JUDETUL COVASNA Scurt istoric Teritoriul judetului Covasna a fost locuit încă din cele mai vechi timpuri, începând încă din paleolitic, după cum...

Previziunea Cererii de Servicii Turistice la Hotelul Hefaistos din Stațiunea Covăsita

INTRODUCERE Turismul, ca activitate economică, ce face parte din sectorul terţiar, inclus relativ recent (a fost considerat ca o simpla petrecere...

Valorificarea Potențialului Turistic al Județului Covasna

1 Localizarea şi caracterizarea zonei Judetul Covasna este situat în partea centrală a României, în zona interioară a arcului carpatic, pe cursul...

Apele Minerale - Izvor de Sănătate

I. Memoriu justificativ Apele minerale constituie principala bogăţie în patrimoniul naţional românesc al factorilor naturali terapeutici, existând...

Program de valorificare a potențialului turistic al Județului Covasna

1. LOCALIZAREA SI CARACTERIZAREA JUDETULUI 1.1 SCURTA PREZENTARE Judetul Covasna este situat la rascrucea drumurilor care face legatura intre est...

Caiet de practică - Judecătoria Suceava

III. DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE Putrea judecatorească se exercită de înalta curte de Casaţie şi Justiţie şi de celelalte instanţe...

Hrănirea unei populații de rana arvalis în funcție de sexe și activitate circadiană - zona Reci, Județul Covasna

1. Introducere Rana arvalis este considerată una dintre cele mai rare specii din herpetofauna României (Fuhn, 1960; Poliş, 1977), aflându-se la...

Ai nevoie de altceva?