Județul Vâlcea

Proiect
8/10 (1 vot)
Ă
Domeniu: Geografie
Conține 1 fișier: pptx
Pagini : 22 în total
Mărime: 1.58MB (arhivat)
Cost: 4 puncte

Extras din document

Prezentarea generală a județului Vâlcea

Județul Vâlcea se află în partea central-sudică a României, în bazinul mijlociu al râului Olt, la sud de Carpații Meriodali. Suprafața totală a județului însumează 5765 kmp, adică 2,43 % din teritoriul țării. Din această suprafață, aproape jumătate este acoperită cu păduri, predominant de stejar și fag în zona colinară, și de conifere în zona muntoasă.

Atestarea documentară a județului

Vâlcea datează din 8 ianuarie 1392, fiind

cuprinsă în Condica Mănăstirii Cozia, loc

unde se conservă hrisovul dat de domnul Țării

Românești, Mircea cel Bătrân, care dăruia

mănăstirii toate drepturile asupra

„albinăritului din județul Vâlcea”.

Structura administrativă

Organizarea administrativ-teritorială a județului este alcătuită din 89 de unități administrativ-teritoriale - două municipii (Râmnicu-Vâlcea și Drăgășani), 8 orașe (Băile Olănești, Băile Govora, Călimănești, Brezoi, Horezu, Băbeni, Bălcești, Ocnele-Mari), 76 de comune și 568 de sate.

Reședința județului este municipiul Râmnicu-Vâlcea. Populația județului este de 371.714 locuitori dintre care 48% în mediul urban, iar 99% sunt de origine creștin-ortodoxă.

Cultură și artă

Muzeul de Istorie Județean Vâlcea, care adăpostește peste 50 000 de obiecte, reflectă evoluția istorică neîntreruptă a acestor meleaguri. Orchestra Filarmonicii de Stat, un teatru profesional și o galerie de artă aparținând filialei locale a Uniunii Artiștilor Plastici, precum și centrele culturale municipale și rurale, completează tabloul cultural al județului Vâlcea. Existența celor peste 26 de mănăstiri de patrimoniu național, a altor numeroase lăcașuri de cult religios pe lângă care s-a dezvoltat o puternică tradiție de creare a obiectelor de cult poate fi un punct de atracție și meditație pentru numeroși vizitatori. De altfel, bisericile ridicate în județul Vâlcea, de ctitori de seamă ai neamului românesc, poartă pecetea iubirii de frumos și de bunul Dumnezeu; se fac remarcate prin armonia proporțiilor, stilul unic arhitectural brâncovenesc, bogăția și frumusețea picturii, numeroase și bogate colecții de obiecte de artă religioasă .

Turism

Relieful cu un pitoresc fără seamăn și bogăția apelor tămăduitoare, de care beneficiază județul Vâlcea, au favorizat dezvoltarea turismului în primul rând, balnear în stațiunile Călimănești-Căciulata, Băile Govora, Băile Olănești și Ocnele Mari.

În decursul timpului a fost creată o puternică bază materială turistică care constă din peste 11.000 locuri de cazare, baze de tratament balnear și o extinsă rețea de localuri de alimentație publică. A fost creată în zona montană, într-un cadru natural de excepție, stațiunile de odihnă Vidra și Voineasa, cu reale posibilități de dezvoltare a sporturilor de iarnă, a turismului de agrement sau de aventură. Aflate la peste 1200 m altitudine, oferă și în prezent o plăcută reconfortare și practicarea unor sporturi de vară și iarnă.

Traseele truristice vâlcene îi călăuzesc pe doritori spre cele mai felurite puncte de interes; muzee, case memoriale, târguri țărănești, zone folclorice, zone montane, peșteri, chei sălbatice, rezervații de floră și de faună. De-a lungul lor există numeroase posibilități de popas în hoteluri, vile, campinguri, cabane, moteluri.

Cunoscute și apreciate pentru efectele

benefice asupra sănătății sunt stațiunile

balneoclimaterice din zona colinară a județului

Vâlcea. Stațiunea Băile Govora posedă factori

naturali de cură balneară: ape cloruro-sodice,

iodurate, bromurate,sulfuroase, nămoluri

minerale și sapropelice, tratamentele

facâdu-se tot timpul anului pentru afecțiuni ale aparatului locomotor, respirator, afecțiuni neurolologice periferice și centrale.

Stațiunea Băile Olănești - o stațiune permanentă cu ape slab sulfuroase, hipotone, calcice, magnezice alină suferințe ale tubului digestiv și ale glandelor anexe, ale rinichiilor și căilor urinare, ale bolilor metabolice, alergice și respiratorii.

Apele minerale de la Călimănești-Căciulata sunt utilizate în tratamentul unor afecțiuni ale tubului digestiv, al celor hepato-biliare, rinichiilor și căilor urinare, în bolile de nutriție și metabolice, afecțiuni ale aparatului locomotor, neurologice periferice, profesionale.

Bibliografie

www.cjvalcea.ro,

www.infoturist.ro/judete/valcea.html, www.valcea.djc.ro,

www.bjai.ro/node/2, www.infoturist.ro/judete/valcea.htmL

Strategia culturală a județului Vâlcea 2008-2013

Strategia de dezvoltare a turismului în județul Vâlcea 2007 - 2013

Ion Soare (coordonator) „Enciclopedia județului Vâlcea, Vol. I - Prezentare generală”, Editura Fortuna, Râmnicu Vâlcea, 2010 Ion Soare (coordonator) „Enciclopedia județului Vâlcea, Vol. II - Localitățile urbane”, Editura Fortuna, Râmnicu Vâlcea, 2012â

Conținut arhivă zip

  • Judetul Valcea.pptx

Ai nevoie de altceva?