Lucrările Hidrotehnice Necesare Amenajării Bazinului Hidrografic Torențial Ursu din Raza Ocolului Silvic Stulpicani

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Geografie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 63 în total
Cuvinte : 12116
Mărime: 1.03MB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ioan Ciornei

Cuprins

CUPRINS

Tema proiectului 3

PARTEA I 4

CARACTERISTICILE BAZINULUI HIDROGRAFIC TORENŢIAL 4

I. Situaţia geografică şi administrativă 5

II. Geologie 5

III. Geomorfologie 5

1. Zona de relief 5

2. Parametrii morfometrici ai bazinului şi ai reţelei hidrografice 6

IV. Climatologie 12

1. Încadrarea climatică a zonei studiate 12

2. Regimul termic 12

3. Regimul pluviometric 13

4. Regimul eolian 13

V. Pedologie 14

1. Tipuri de soluri 14

2. Descrierea principalului tip de sol 14

VI. Folosinţele 15

1. Natura folosinţelor şi a proprietăţilor 15

2. Structura folosinţelor pe bazine torenţiale 15

3. Fondul forestier 16

VII. Degradarea terenului 19

VIII. Hidrologia bazinului 20

1. Debite lichide 20

2. Debite solide 24

PARTEA a II-a, 28

LUCRĂRI HIDROTEHNICE ÎN BAZINUL HIDROGRAFIC TORENŢIAL URSU 28

IX. Necesitatea şi oportunitatea lucrărilor 29

X. Lucrări hidrotehnice propuse 32

1. Lucrări hidrotehnice pe reţeaua hidrografică 32

2. Lucrări hidrotehnice transversale 32

3. Metoda de amplasare a lucrărilor 32

4. Lucrări folosite 33

5. Capacitatea de retenţie 49

6. Lucrări hidrotehnice longitudinale 51

7. Tipul lucrărilor. Amplasare. 51

XI. Măsuri pentru imbunătăţirea aportului hidrologic şi antierozional al folosinţelor 59

8. În fond forestier 59

9. În fond agricol 59

XII. Eşalonarea lucrărilor 61

1. Organizarea de şantier 61

2. Lucrări hidrotehnice transversale 61

3. Lucrări hidrotehnice longitudinale 61

4. Lucrări hidrotehnice pe versanţi 61

5. Lucrări biologice 62

Extras din document

Tema proiectului

Să se întocmească proiectul tehnic pentru lucrările hidrotehnice necesare amenajării bazinului hidrografic torenţial Ursu din raza Ocolului Silvic Stulpicani, UP II, Direcţia Silvică Suceava.

PARTEA I

CARACTERISTICILE BAZINULUI HIDROGRAFIC TORENŢIAL

I. Situaţia geografică şi administrativă

Teritoriul care face obiectul proiectului este situat în bazinul hidrografic al Moldovei şi cuprinde bazinul de recepţie al Pârâului Ursu situat în bazinul Pârâului Suha Bucovineană.

Fondul forestier de stat este administrat de Regia Naţională a Pădurilor, prin Direcţia Silvică Suceava, Ocolul Silvic Stulpicani, UP II, u.a. 57 A, 57 B.

Din punct de vedere administrativ, teritoriul studiat se află pe raza comunei Stulpicani, judeţul Suceava.

II. Geologie

Din punct de vedere geologic teritoriul studiat face parte din zona flişului carpatic, formaţiunea stratelor de Bistra de vârstă baremian apţiană inferioară. Sunt formate din strate subţiri de gresii, intercalate cu marne cenuşii, uşor alterabile.

III. Geomorfologie

1. Zona de relief

Din punct de vedere geografic bazinul studiat, este situat în zona montană, în Carpaţii Orientali, în masivul Stânişoarei care se încadrează în categoria munţilor mijlocii şi joşi. Unitatea geomorfologică predominantă este versantul care ocupă practic întreaga suprafaţă. Configuraţia terenului este cel mai adesea ondulată, foarte rar plană sau frământată, Din punct de vedere altitudinal teritoriul se situează între 657 m şi 754 m.

Expoziţia generală este S-SV după direcţia principală de scurgere dar cu variate expoziţii de detaliu.

2. Parametrii morfometrici ai bazinului şi ai reţelei hidrografice

În cuprinsul acestui subcapitol vom determina și analiza parametrii morfometrici ai bazinului și ai rețelei hidrografice ale pârâului Ursu din U.P. II, O.S. Stulpicani.

Preview document

Lucrările Hidrotehnice Necesare Amenajării Bazinului Hidrografic Torențial Ursu din Raza Ocolului Silvic Stulpicani - Pagina 1
Lucrările Hidrotehnice Necesare Amenajării Bazinului Hidrografic Torențial Ursu din Raza Ocolului Silvic Stulpicani - Pagina 2
Lucrările Hidrotehnice Necesare Amenajării Bazinului Hidrografic Torențial Ursu din Raza Ocolului Silvic Stulpicani - Pagina 3
Lucrările Hidrotehnice Necesare Amenajării Bazinului Hidrografic Torențial Ursu din Raza Ocolului Silvic Stulpicani - Pagina 4
Lucrările Hidrotehnice Necesare Amenajării Bazinului Hidrografic Torențial Ursu din Raza Ocolului Silvic Stulpicani - Pagina 5
Lucrările Hidrotehnice Necesare Amenajării Bazinului Hidrografic Torențial Ursu din Raza Ocolului Silvic Stulpicani - Pagina 6
Lucrările Hidrotehnice Necesare Amenajării Bazinului Hidrografic Torențial Ursu din Raza Ocolului Silvic Stulpicani - Pagina 7
Lucrările Hidrotehnice Necesare Amenajării Bazinului Hidrografic Torențial Ursu din Raza Ocolului Silvic Stulpicani - Pagina 8
Lucrările Hidrotehnice Necesare Amenajării Bazinului Hidrografic Torențial Ursu din Raza Ocolului Silvic Stulpicani - Pagina 9
Lucrările Hidrotehnice Necesare Amenajării Bazinului Hidrografic Torențial Ursu din Raza Ocolului Silvic Stulpicani - Pagina 10
Lucrările Hidrotehnice Necesare Amenajării Bazinului Hidrografic Torențial Ursu din Raza Ocolului Silvic Stulpicani - Pagina 11
Lucrările Hidrotehnice Necesare Amenajării Bazinului Hidrografic Torențial Ursu din Raza Ocolului Silvic Stulpicani - Pagina 12
Lucrările Hidrotehnice Necesare Amenajării Bazinului Hidrografic Torențial Ursu din Raza Ocolului Silvic Stulpicani - Pagina 13
Lucrările Hidrotehnice Necesare Amenajării Bazinului Hidrografic Torențial Ursu din Raza Ocolului Silvic Stulpicani - Pagina 14
Lucrările Hidrotehnice Necesare Amenajării Bazinului Hidrografic Torențial Ursu din Raza Ocolului Silvic Stulpicani - Pagina 15
Lucrările Hidrotehnice Necesare Amenajării Bazinului Hidrografic Torențial Ursu din Raza Ocolului Silvic Stulpicani - Pagina 16
Lucrările Hidrotehnice Necesare Amenajării Bazinului Hidrografic Torențial Ursu din Raza Ocolului Silvic Stulpicani - Pagina 17
Lucrările Hidrotehnice Necesare Amenajării Bazinului Hidrografic Torențial Ursu din Raza Ocolului Silvic Stulpicani - Pagina 18
Lucrările Hidrotehnice Necesare Amenajării Bazinului Hidrografic Torențial Ursu din Raza Ocolului Silvic Stulpicani - Pagina 19
Lucrările Hidrotehnice Necesare Amenajării Bazinului Hidrografic Torențial Ursu din Raza Ocolului Silvic Stulpicani - Pagina 20
Lucrările Hidrotehnice Necesare Amenajării Bazinului Hidrografic Torențial Ursu din Raza Ocolului Silvic Stulpicani - Pagina 21
Lucrările Hidrotehnice Necesare Amenajării Bazinului Hidrografic Torențial Ursu din Raza Ocolului Silvic Stulpicani - Pagina 22
Lucrările Hidrotehnice Necesare Amenajării Bazinului Hidrografic Torențial Ursu din Raza Ocolului Silvic Stulpicani - Pagina 23
Lucrările Hidrotehnice Necesare Amenajării Bazinului Hidrografic Torențial Ursu din Raza Ocolului Silvic Stulpicani - Pagina 24
Lucrările Hidrotehnice Necesare Amenajării Bazinului Hidrografic Torențial Ursu din Raza Ocolului Silvic Stulpicani - Pagina 25
Lucrările Hidrotehnice Necesare Amenajării Bazinului Hidrografic Torențial Ursu din Raza Ocolului Silvic Stulpicani - Pagina 26
Lucrările Hidrotehnice Necesare Amenajării Bazinului Hidrografic Torențial Ursu din Raza Ocolului Silvic Stulpicani - Pagina 27
Lucrările Hidrotehnice Necesare Amenajării Bazinului Hidrografic Torențial Ursu din Raza Ocolului Silvic Stulpicani - Pagina 28
Lucrările Hidrotehnice Necesare Amenajării Bazinului Hidrografic Torențial Ursu din Raza Ocolului Silvic Stulpicani - Pagina 29
Lucrările Hidrotehnice Necesare Amenajării Bazinului Hidrografic Torențial Ursu din Raza Ocolului Silvic Stulpicani - Pagina 30
Lucrările Hidrotehnice Necesare Amenajării Bazinului Hidrografic Torențial Ursu din Raza Ocolului Silvic Stulpicani - Pagina 31
Lucrările Hidrotehnice Necesare Amenajării Bazinului Hidrografic Torențial Ursu din Raza Ocolului Silvic Stulpicani - Pagina 32
Lucrările Hidrotehnice Necesare Amenajării Bazinului Hidrografic Torențial Ursu din Raza Ocolului Silvic Stulpicani - Pagina 33
Lucrările Hidrotehnice Necesare Amenajării Bazinului Hidrografic Torențial Ursu din Raza Ocolului Silvic Stulpicani - Pagina 34
Lucrările Hidrotehnice Necesare Amenajării Bazinului Hidrografic Torențial Ursu din Raza Ocolului Silvic Stulpicani - Pagina 35
Lucrările Hidrotehnice Necesare Amenajării Bazinului Hidrografic Torențial Ursu din Raza Ocolului Silvic Stulpicani - Pagina 36
Lucrările Hidrotehnice Necesare Amenajării Bazinului Hidrografic Torențial Ursu din Raza Ocolului Silvic Stulpicani - Pagina 37
Lucrările Hidrotehnice Necesare Amenajării Bazinului Hidrografic Torențial Ursu din Raza Ocolului Silvic Stulpicani - Pagina 38
Lucrările Hidrotehnice Necesare Amenajării Bazinului Hidrografic Torențial Ursu din Raza Ocolului Silvic Stulpicani - Pagina 39
Lucrările Hidrotehnice Necesare Amenajării Bazinului Hidrografic Torențial Ursu din Raza Ocolului Silvic Stulpicani - Pagina 40
Lucrările Hidrotehnice Necesare Amenajării Bazinului Hidrografic Torențial Ursu din Raza Ocolului Silvic Stulpicani - Pagina 41
Lucrările Hidrotehnice Necesare Amenajării Bazinului Hidrografic Torențial Ursu din Raza Ocolului Silvic Stulpicani - Pagina 42
Lucrările Hidrotehnice Necesare Amenajării Bazinului Hidrografic Torențial Ursu din Raza Ocolului Silvic Stulpicani - Pagina 43
Lucrările Hidrotehnice Necesare Amenajării Bazinului Hidrografic Torențial Ursu din Raza Ocolului Silvic Stulpicani - Pagina 44
Lucrările Hidrotehnice Necesare Amenajării Bazinului Hidrografic Torențial Ursu din Raza Ocolului Silvic Stulpicani - Pagina 45
Lucrările Hidrotehnice Necesare Amenajării Bazinului Hidrografic Torențial Ursu din Raza Ocolului Silvic Stulpicani - Pagina 46
Lucrările Hidrotehnice Necesare Amenajării Bazinului Hidrografic Torențial Ursu din Raza Ocolului Silvic Stulpicani - Pagina 47
Lucrările Hidrotehnice Necesare Amenajării Bazinului Hidrografic Torențial Ursu din Raza Ocolului Silvic Stulpicani - Pagina 48
Lucrările Hidrotehnice Necesare Amenajării Bazinului Hidrografic Torențial Ursu din Raza Ocolului Silvic Stulpicani - Pagina 49
Lucrările Hidrotehnice Necesare Amenajării Bazinului Hidrografic Torențial Ursu din Raza Ocolului Silvic Stulpicani - Pagina 50
Lucrările Hidrotehnice Necesare Amenajării Bazinului Hidrografic Torențial Ursu din Raza Ocolului Silvic Stulpicani - Pagina 51
Lucrările Hidrotehnice Necesare Amenajării Bazinului Hidrografic Torențial Ursu din Raza Ocolului Silvic Stulpicani - Pagina 52
Lucrările Hidrotehnice Necesare Amenajării Bazinului Hidrografic Torențial Ursu din Raza Ocolului Silvic Stulpicani - Pagina 53
Lucrările Hidrotehnice Necesare Amenajării Bazinului Hidrografic Torențial Ursu din Raza Ocolului Silvic Stulpicani - Pagina 54
Lucrările Hidrotehnice Necesare Amenajării Bazinului Hidrografic Torențial Ursu din Raza Ocolului Silvic Stulpicani - Pagina 55
Lucrările Hidrotehnice Necesare Amenajării Bazinului Hidrografic Torențial Ursu din Raza Ocolului Silvic Stulpicani - Pagina 56
Lucrările Hidrotehnice Necesare Amenajării Bazinului Hidrografic Torențial Ursu din Raza Ocolului Silvic Stulpicani - Pagina 57
Lucrările Hidrotehnice Necesare Amenajării Bazinului Hidrografic Torențial Ursu din Raza Ocolului Silvic Stulpicani - Pagina 58
Lucrările Hidrotehnice Necesare Amenajării Bazinului Hidrografic Torențial Ursu din Raza Ocolului Silvic Stulpicani - Pagina 59
Lucrările Hidrotehnice Necesare Amenajării Bazinului Hidrografic Torențial Ursu din Raza Ocolului Silvic Stulpicani - Pagina 60
Lucrările Hidrotehnice Necesare Amenajării Bazinului Hidrografic Torențial Ursu din Raza Ocolului Silvic Stulpicani - Pagina 61
Lucrările Hidrotehnice Necesare Amenajării Bazinului Hidrografic Torențial Ursu din Raza Ocolului Silvic Stulpicani - Pagina 62
Lucrările Hidrotehnice Necesare Amenajării Bazinului Hidrografic Torențial Ursu din Raza Ocolului Silvic Stulpicani - Pagina 63

Conținut arhivă zip

  • Lucrarile Hidrotehnice Necesare Amenajarii Bazinului Hidrografic Torential Ursu din Raza Ocolului Silvic Stulpicani.docx

Alții au mai descărcat și

Judetul Timis

1.Localizarea geografica si caracterizarea judetului 1.1. Scurt istoric Istoria judetului se pierde in timp, fiind mentionate inca din...

Japonia

Japonia este o tarã prin excelentã insularã, situatã în nord-vestul oceanului pacific. Japonia este fãrã indoialã statul care a înregistrat cea mai...

Rolul Carpatilor

Unitati montane. Carpatii românesti Carpatii românesti fac parte din marele lant muntos alpino-carpato-himalayan, aparut în urma orogenezelor...

Ai nevoie de altceva?