Managementul Conservativ al Habitatului 8310 din Situl Natura 2000 Semenic – Cheile Carasului

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Managementul Conservativ al Habitatului 8310 din Situl Natura 2000 Semenic – Cheile Carasului.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 13 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Geografie

Extras din document

Proiectului: Managementul conservativ al habitatului 8310 din Situl Natura 2000 Semenic – Cheile Caraşului

Beneficiar: Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Timişoara

Perioada derularii proiectului: 01.01.2009- 31.12.2011

Valoare finantare proiect: 546 159 €

Grupuri tinta pentru comunicarea de mediu: Primarii, şcoli, turişti, autorităţi locale şi părţi interesate.

Relevantă proiectului pentru grupurile ţintă sau regiunea în care este aplicat:

Implementarea acestui proiect este necesară pentru stoparea degradării habitatului 8310 şi a adăposturilor speciilor de lilieci pentru repaus diurn, hibernare şi maternitate, dar şi pentru stopară poluării apei subterane care tranzitează un număr mare de peşteri.

Proiectul va avea o contribuţie semnificativă asupra conservării speciilor/ habitatlor ţintă la nivel UE. Totodată acesta va asigura un bun exemplu referitor la gestionaea biodiversităţii în siturile Natura 2000 situate pe carst, din Europa, situl studiat reprezentând unul din principalele habitate cu o mare diversitate comparative cu alte zone ale Europei centrale şi de est.

Capitolul II: Identificarea principiilor de comunicare de mediu în conformitate cu normativele europene pentru proiectul ales şi comentarea acestora în mod obiectiv

Transparenţa proiectului vizat reiese din publicarea în detaliu a activităţilor desfăşurate pe toată perioada de desfăşurare a proiectului. Măsurile de conservare propuse pentru a implementate au avut succes şi eficientă benefică, dând astfel credibilitate ridicată proiectului. În cadrul campaniilor de informare şi conştientizare a publicului, obiectivele şi acţiunile proiectului sunt comunicate într-un limbaj corect şi pe înţelesul tuturor părţilor interesate, evitându-se astfel posibilele neînţelegeri. Pe perioada desfăşurării proiectului sunt elucidate toate cererile şi îngrijorările părţilor interesate, într-un timp real (în cadrul conferinţelor).

Capitolul III: Descrierea instrumentelor de comunicare scrisă, verbală sau a altor instrumente de comunicare. Comentarea conţinutului şi relevanţei acestor instrumente.

Campania de conştientizare cu privire la implementarea proiectului „Managementul conservativ al habitatului 8310 din Situl Natura 2000 Semenic – Cheile Caraşului” este una complexă, amplă incluzând o serie de activităţi de promovare a beneficiilor generate de realizarea proiectului în zona respectivă în rândul populaţiei, prevenirea diferitelor conflicte dintre om şi natura, precum şi promovarea în şcoli a importanţei conservării speciilor şi habitatelor cuprinse în reţeaua Natura 2000.

Deoarece cei mai receptivi sunt copiii, pe parcursul desfăşurării campaniei de costientizare, o serie de activităţi au vizat şcolile din arealul de studiu.

Au fost realizate tot felul de deplasări pe teren, în scopul susţinerii activităţilor didacatice şi astfel elevii au fost informaţi cu privire la pericolele la care sunt expuse populaţiile de lilieci şi la importanţa protejării acestora şi a habitatelor lor de creştere.

Aceste acţiuni în scopul conştientizării copiilor au un rol important deoarece informaţia receptată este mult mai bine diseminata în rândul rudelor, prietenilor şi , astfel informaţiile referitoare la importanţa conservării şi realizarea noul proiect sunt răspândite într-un mediu mult mai extins.

Instrumente de comunicare scrisă

-În luna iulie 2009 au fost amplasate în sit, în locuri cu vizibilitate foarte mare, 5 panouri de publicitare a proiectului cu dimensiunile de 2/3m. Locaţiile acestora sunt: Reşita (cartierul Cuptoare). Caraşova (la intrare în localitate), intrarea în localitatea Iabalcea, central oraşului Anina şi intrarea în localitatea Garliste (Goruia);

-Raport pentru public (13 pagini, color);

-Atlasul habitatului 8310 din Situl Natura 2000 Semenic-Cheile Carasului (1000 bucăţi);

-Ghid de bune practici pentru administratorii de terenuri situate pe carst (1500 bucăţi);

-Pliant „ Omul şi peştera” (3000 bucăţi, color). Oferă sfaturi pentru turişti, oferă informaţii despre anumite peşteri din situl Natura 2000 Semenic- Cheile Carasului;

-Pliant „Liliecii” (3000 bucăţi, color). Oferă informaţii despre speciile de lilieci din situl studiat, dar şi câteva reguli de conduită în peşterile cu colonii de lilieci;

-Posterul Proiectului (2 bucăţi, prezentate la congresele speologice din România)

-Panouri informative privind colectarea selectivă a deşeurilor.

Fisiere in arhiva (1):

  • Managementul Conservativ al Habitatului 8310 din Situl Natura 2000 Semenic - Cheile Carasului.docx

Alte informatii

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI FACULTATEA DE GEOGRAFIE EVALUAREA INTEGRATĂ A STĂRII MEDIULUI