Managementul deșeurilor în Sectorul 5 București

Proiect
6/10 (3 voturi)
Domeniu: Geografie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 21 în total
Cuvinte : 5355
Mărime: 542.00KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Petre Gastescu

Cuprins

 1. I. SCURTA CARACTERIZARE A ORASULUI BUCURESTI SI A SECT 5
 2. 1. Localizarea geografica a sectorului 5
 3. 2. Caracterizarea conditiilor fizico-geografice ale Bucurestiului:
 4. a) Relieful
 5. b) Clima
 6. c) Apele, flora si fauna
 7. 3. Populatia
 8. 4. Ecoomia
 9. II. PROBLEMELE DE MANAGEMENT ALE DESEURILOR
 10. 1. Gestiunea deseurilor - aspecte metodologice
 11. 2. Managementul integrat al deseurilor in Sectorul 5
 12. 3. Colectarea selectiva
 13. III. CONCLUZII

Extras din proiect

MANAGEMENTUL DESEURILOR IN SECTORUL 5 BUCURESTI

I. SCURTA CARACTERIZARE A ORASULUI BUCURESTI

SI A SECTORULUI 5

Bucureşti este capitala României şi, în acelaşi timp, cel mai mare oraş, centru industrial şi comercial al ţării. Bucureştiul se află în sud-estul ţării, între Ploieşti la nord şi Giurgiu la sud. Oraşul se află în Câmpia Vlăsiei, care face parte din Câmpia Română. La est se află Bărăganul, în partea de vest Câmpia Găvanu Burdea, iar la sud este delimitat de Câmpia Burnazului.

Prima menţiune a localităţii apare în 1459. În 1859 devine capitala României. De atunci suferă schimbări continue, fiind centrul scenei artistice, culturale şi mass-media. Între cele două războaie mondiale, arhitectura elegantă şi elita bucureşteană i-au adus porecla „Micul Paris”. În prezent, capitala are acelaşi nivel administrativ ca şi un judeţ şi este împărţită în şase sectoare.

Sectorul 5 este , situat în partea de sud-vest a municipiului, cuprins între sectoarele 4 şi 6.

Sectorul 5

Cartiere 13 Septembrie, Cotroceni, Dealul Spirii, Giurgiului, Ferentari, Rahova

Suprafaţă

29 km²

Populaţie (2002)

cca 270.000

Densitate

x loc/km²

Primar Marian Vanghelie

(PSD, din 2004)

Viceprimar Marcel Florentin Bera

Site-ul primăriei sectorului

Sectorul 5 este un sector în Bucureşti, situat în partea de sud-vest a municipiului, cuprins între sectoarele 4 şi 6.

1. Localizarea geografica a sectorului 5:

Situat în partea de sud-vest a Bucureştiului, cu prelungiri în zona judeţului Ilfov, care conduc spre oraşele Giurgiu şi Alexandria, sectorul 5 se învecinează la est cu sectorul IV, la nord cu sectoarele I şi III şi la vest cu sectorul VI, desfăşurându-se pe o suprafaţă de 29 km², cu o populaţie de cca 270.000 de locuitori.

Pornind ca şi celălalte sectoare exact din centrul capitalei, respectiv din Piaţa Universitatii, sectorul V conturează şi el o parte din desenul unei flori cu şase petale, care se deschid spre toate punctele cardinale ale oraşului. Suprafaţa acestui sector, în care predomină relieful plat de câmpie este străbătut în zona sa nordică de o porţiune a râului Dâmboviţa, care avea pe malul ei drept Dealul Mihai Vodă (cunoscut şi sub numele de Dealul Spirei sau Dealul Arsenalului) unde îşi avea sălaşul zona istorică a capitalei dominat de străvechea mânăstire Mihai Vodă, monument emblematic al Bucureştiului. Alt relief pronunţat ce domină partea nordică a sectorului 5 este Dealul Cotrocenilor, odinioară acoperit de întinsele păduri ale Vlăsiei, de livezi şi de culturi bogate de viţă de vie, ce se prelungeau până spre Dealul Patriarhiei, Radu Vodă, Dealul Văcăreştilor şi actuala Şosea a Viilor, alcătuind aşa numita Podgorie a Bucureştiului.

2. Caracterizarea conditiilor fizico-geografice ale Bucurestiului

a) Relieful

Câmpia Bucureştiului, subunitate a Câmpiei Vlăsiei, se extinde în N-E şi E până la Valea Pasărea, în S-E şi S până la Câmpul Câlnăului şi Lunca Argeş-Sabar, în S-V tot până la Lunca Argeş-Sabar, iar în N-V până la Câmpia Titu. S-a format prin retragerea treptată a lacului cuaternar, ca urmare a mişcării de înălţare a Carpaţilor şi Subcarpaţilor şi a intenselor aluvionări. În Pleistocenul superior aluviunile au fost acoperite cu loess şi depozite loessoide, iar la începutul Holocenului depresiunea era complet exondată. În acest timp râurile îşi prelungesc cursurile şi îşi intensifică eroziunea liniară în pătura groasă de loess, fragmentând astfel câmpia. Câmpia Bucureştiului are altitudini cuprinse între 100-115 m, în partea nord-vestică, şi 50-60 m, în cea sud-estică, în lunca Dâmboviţei. Oraşul propriu-zis se desfăşoară între 58 m şi 90 m altitudine. Peste 50% din suprafaţa sa se încadrează în intervalul hipsometric de 80-100 m, iar pantele nu depăşesc valoarea de 2o. Fragmentarea este mai accentuată în jumătatea estică, unde se ajunge la 1-1,5 km/km2. Relieful câmpiei este constituit dintr-o succesiune de câmpuri (interfluvii) şi văi (cu terase şi lunci) care se succed de la nord către sud: Câmpul Băneasa (sau Otopeni), situat la nord de Valea Colentinei, are altitudini de 90-95 m şi densitatea fragmentării mai mare în sectorul sudic, de 0,5-1 km/km2. La contactul cu versantul Văii Colentina, pantele pot depăşi 5o. Valea Colentinei este asimetrică (datorită versantului drept mai abrupt) şi puternic meandrată. La intrarea în Bucureşti are lăţimea de 0,5 km, iar la ieşire, de 1,5 km. În lungul ei apar două terase joase (de 2-3 m şi de 4-6 m) şi

Preview document

Managementul deșeurilor în Sectorul 5 București - Pagina 1
Managementul deșeurilor în Sectorul 5 București - Pagina 2
Managementul deșeurilor în Sectorul 5 București - Pagina 3
Managementul deșeurilor în Sectorul 5 București - Pagina 4
Managementul deșeurilor în Sectorul 5 București - Pagina 5
Managementul deșeurilor în Sectorul 5 București - Pagina 6
Managementul deșeurilor în Sectorul 5 București - Pagina 7
Managementul deșeurilor în Sectorul 5 București - Pagina 8
Managementul deșeurilor în Sectorul 5 București - Pagina 9
Managementul deșeurilor în Sectorul 5 București - Pagina 10
Managementul deșeurilor în Sectorul 5 București - Pagina 11
Managementul deșeurilor în Sectorul 5 București - Pagina 12
Managementul deșeurilor în Sectorul 5 București - Pagina 13
Managementul deșeurilor în Sectorul 5 București - Pagina 14
Managementul deșeurilor în Sectorul 5 București - Pagina 15
Managementul deșeurilor în Sectorul 5 București - Pagina 16
Managementul deșeurilor în Sectorul 5 București - Pagina 17
Managementul deșeurilor în Sectorul 5 București - Pagina 18
Managementul deșeurilor în Sectorul 5 București - Pagina 19
Managementul deșeurilor în Sectorul 5 București - Pagina 20
Managementul deșeurilor în Sectorul 5 București - Pagina 21

Conținut arhivă zip

 • Managementul Deseurilor in Sectorul 5 Bucuresti.doc

Alții au mai descărcat și

Amenajarea Turistică a Stațiunii Balneoclimaterice Covasna și Împrejurimi

Prezentul studiu are la baza oportunitatea dezvoltarii si diversificarii ofertei turistice pentru statiunea balneoturistica Covasna. “Statiunea...

Japonia

Japonia este o tarã prin excelentã insularã, situatã în nord-vestul oceanului pacific. Japonia este fãrã indoialã statul care a înregistrat cea mai...

Județul Timiș

1.Localizarea geografica si caracterizarea judetului 1.1. Scurt istoric Istoria judetului se pierde in timp, fiind mentionate inca din...

Rolul Carpaților

Unitati montane. Carpatii românesti Carpatii românesti fac parte din marele lant muntos alpino-carpato-himalayan, aparut în urma orogenezelor...

Te-ar putea interesa și

Proiect de practică în Primăria Sectorului 3

PREZENTAREA INSTITUTIEI PUBLICE Prezentarea institutiei,profil,obiect de activitate Baza legala de infiintare Legislatia pe baza careia se...

Dezvoltare Economică și Ecologie

INTRODUCERE De-a lungul întregii sale existente omul a încercat sã-si satisfacã nevoile cât mai bine. Acest proces a presupus un ansamblu de...

Pozitia Judetului Giurgiu în Cadrul Regiunii 3 Sud-Muntenia

Capitolul I – Caracteristici generale Giurgiu aparţine Regiunii Sud-Muntenia, dezvoltată sub semnul sectorului auto, a industriei petroliere şi,...

Prezentare generală a firmei SC Urban SA

I. Introducere Domeniul salubrităţii, privit în implicaţiile mai largi pe care le are asupra protecţiei mediului şi a creşterii calităţii vieţii,...

Evaluarea ciclului de viață al sticlei în cazul societății Stirom București

CAPITOLUL 1 CONSIDERENTE GENERALE PRIVIND INDUSTRIA STICLEI 1.1. Originile istorice Materialele din sticla pot apare in mod natural, de exemplu...

Gestiunea deșeurilor în profil teritorial - studiu de caz - sectorul 3

INTRODUCERE De multe ori ne intrebam unde o sa ajunga planeta noastra, daca va continua acest drum liniar catre autodistrugere. Multi sunt cei...

Poziția județului Cluj-Napoca în cadrul regiunii de nord-vest

PREZENTAREA GENERALA A JUDETULUI CLUJ. ASPECTE GENERALE Regiunea Nord-Vest are o suprafata de 34.159 km² reprezentand 14,3% din suprafata totala a...

Managementul deșeurilor

Deseurile urbane generate in municipiul Bucuresti pot fi clasificate dupa urmatoarele criterii: - provenienta; - compozitie; - caracteristici...

Ai nevoie de altceva?