Munții Atlas - caracterizare morfoclimatică

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Geografie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 18 în total
Cuvinte : 4248
Mărime: 1.02MB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

1. Așezare geografică și implicațiile acesteia în caracteristicile climatice . 2

2. Caracteristici climatice și importanța în modelarea reliefului .. 5

2.1. Temperaturile și procesele geomorfologice determinate .. 6

2.2. Precipitațiile și procesele geomorfologice determinate 8

2.3. Vânturile și procesele geomorfologice determinate ... 12

3. Caracteristicile biopedogeografice și importanța în modelarea reliefului .. 12

4. Procese geomorfologice și forme de relief rezultate .. 15

4.1. Procese mecanice (procese de versant, procese specifice văilor) ... 15

Bibliografie ... 17

Extras din document

1. Așezare geografică și implicațiile acesteia în caracteristicile climatice

Regiunea Atlas (Berberia) se întinde pe o suprafață de circa 925.000 km2, fiind limitată la vest de Oceanul Atlantic, la nord de Marea Mediterană, iar la est de Golful Sirta Mică (Golful Gabés). Limita sudică (față de Sahara) se trasează la marginea sudică a Munților Atlas, de la Oceanul Atlantic în lungul uedului Dra'a, la poalele Atlasului Saharian și apoi prin regiunea chotturilor Melrhir și Djerid (Tunisia), până la Golful Gabés.

Figura 1 - Localizarea Munților Atlas în cadrul continentului african (sursa: Tîrlă, 2020)

Structura geologică și caracterele fizico-geografice o apropie mai mult de Europa decât de Africa. Sistemul orografic al Atlasului se diferențiază net de masa tabulară africană din sud, corespunzătoare unității scutului african. Dar, sub raport climatic și al întregului peisaj determinat de aceasta, Regiunea Atlas poate fi considerată o zonă de tranziție, uneori mai abruptă, alteori gradată, în funcție de relief, de la zona tipic mediteraneeană din partea de nord, la deșert. Structurile alpine (caracteristice Europei de Sud) sunt strâns îmbinate cu cele de tip african: blocuri cristaline reprezentând vechi structuri hercinice sau precambriene au fost integrate masei depozitelor sedimentare mai recente, supuse ulterior cutărilor și mișcărilor verticale. Unele, datorită durității lor (fragmentele înălțate) conferă masivelor muntoase altitudinile cele mai mari (peste 3500-4000 m), iar altele constituie platouri înclinate cuprinse între șirurile de munți formați prin cutare (centuri orogenetice) (Tîrlă, 2020).

Lanțurile muntoase au o direcție VSV-ENE și însumează o lungime de peste 2000 km. Sunt dispuse pe două șiruri principale paralele, unul nordic și altul sudic:

1) Catenele nordice se desfășoară în lungul litoralului mediteraneean, începând din dreptul Strâmtorii Gibraltar cu Munții Rif, continuând cu Atlasul Tellian până la Capul Blanc;

2) Catenele sudice formează un sistem mai complicat, datorită amalgamului muntos din vest, care se înalță în partea sudică a Marocului, format din trei șiruri paralele: Atlasul Mijlociu, Atlasul Înalt și Antiatlasul, continuând apoi către est cu Atlasul Saharian.

Bibliografie

- Gîrbacea, V. (1964). Africa. Geografie Fizică. Editura Didactică și Pedagogică, București

- Gutiérrez, M. (2005). Chapter 1 Climatic geomorphology. Developments in Earth Surface Processes, 8(C), 3- 32. https://doi.org/10.1016/S0928-2025(05)80051-3

- Marin, M., Marin, I. (2009). Medii și regiuni geografice. Editura Universitară, București

- Tîrlă, M.L. (2020). Geografia Continentelor. America, Africa Și Antarctica. Note de curs. București

- Enciclopedia Britannica: https://www.britannica.com/place/Atlas-Mountains

- Meteoblue: https://www.meteoblue.com/ro/vreme/historyclimate/climatemodelled/mecheria_algeria_2489865

Preview document

Munții Atlas - caracterizare morfoclimatică - Pagina 1
Munții Atlas - caracterizare morfoclimatică - Pagina 2
Munții Atlas - caracterizare morfoclimatică - Pagina 3
Munții Atlas - caracterizare morfoclimatică - Pagina 4
Munții Atlas - caracterizare morfoclimatică - Pagina 5
Munții Atlas - caracterizare morfoclimatică - Pagina 6
Munții Atlas - caracterizare morfoclimatică - Pagina 7
Munții Atlas - caracterizare morfoclimatică - Pagina 8
Munții Atlas - caracterizare morfoclimatică - Pagina 9
Munții Atlas - caracterizare morfoclimatică - Pagina 10
Munții Atlas - caracterizare morfoclimatică - Pagina 11
Munții Atlas - caracterizare morfoclimatică - Pagina 12
Munții Atlas - caracterizare morfoclimatică - Pagina 13
Munții Atlas - caracterizare morfoclimatică - Pagina 14
Munții Atlas - caracterizare morfoclimatică - Pagina 15
Munții Atlas - caracterizare morfoclimatică - Pagina 16
Munții Atlas - caracterizare morfoclimatică - Pagina 17
Munții Atlas - caracterizare morfoclimatică - Pagina 18

Conținut arhivă zip

  • Muntii Atlas - caracterizare morfoclimatica.pdf

Ai nevoie de altceva?