Poluare și Risc în Bazinul Superior al Soimusului Mic

Proiect
10/10 (1 vot)
Domeniu: Geografie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 103 în total
Cuvinte : 17074
Mărime: 1.83MB (arhivat)
Cost: 13 puncte

Cuprins

1.INTRODUCERE 5

2.CARACTERIZARE GENERALĂ A BAZINULUI SUPERIOR” SOMEŞUL MIC” 6

2.1.POZIŢIONARE GEOGRAFICĂ 6

2.2. LOCALIZARE ŞI ÎNCADRARE HOLARHICĂ. 6

2.3.ELEMENTELE DIMENSIONALE ALE BAZINULUI 7

2.4.GENEZĂ, EVOLUŢIE, PARTICULARITĂŢI FIZICO-GEOMORFOLOGICE. 8

2.4.1.Geneză, Evoluţie. 8

2.4.2.Geologie şi Relief 9

2.5.CLIMA 15

2.5.1.Trăsături generale. 15

2.5.2.Circulaţia maselor de aer. 15

2.5.3.Componente Climatice 15

2.6.HIDROGAFIA BAZINULUI 20

2.6.1Raurile 20

2.6.2.Lacurile 22

2.6.3.Mlaştinile 24

2.6.4.Apele Subterane. 24

2.7.COMPONENTE BIOPEDOLOGICE 26

2.7.1.Vegetaţia 26

2.7.2.Fauna. 28

2.7.3.Solurile 32

2.8.COMPONENTA ANTROPICĂ 33

2.8.1.Populaţia şi aşezările. 33

2.8.2.Infrastructura. 34

2.8.3.Căile de comunicaţie. 34

3. IMPACTUL A.H.E. ASUPRA COMPONENTELOR DE MEDIU 35

3.1. MODIFICAREA HIDROGRAFIEI SI APARITIA LACURILOR DE ACUMULARE 35

3.2. IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI FIZIC NATURAL 37

3.2.1. Impactul asupra Geologiei şi geomorfologiei 37

3.2.2.Impactul asupra solului 38

3.2.3. Impactul asupra climei 39

3.2.4.Impactul asupra retelei hidrografice 40

3.2.5. Impactul asupra ecositemelor acvatice 42

3.2.6. Impactul asupra ecosistemelor terestre 44

3.2.7. Impactul asupra cadrului socio – economic 46

3.2.8. Impactul asupra peisajului 48

3.2.9. Turismul şi activităţile de agrement 48

3.3.0.Pescuitul sportiv şi piscicultura 48

3.3.1. Impactul negativ al inundaţiilor şi viiturilor 49

4. POLUAREA FACTOR GENERATOR AL IMPACTULUI NEGATIV ÎN MEDIU 50

5.1.CALITATEA APELOR IN BAZINUL SUPERIOR SOMESUL MIC 50

5.2. POLUARE SI IMPACT ANTROPIC 53

5.2.1.Activităţi generatoare de impacte negative 53

5.2.2. Poluarea cu Rumegus in Bazinul Superior al Somesului Mic 56

5.2.3.Obiective Principale Privind Stoparea Poluarii 60

6. EVALUAREA RISCURILOR INDUSE IN MEDIU DE A.H.E. 63

7. PROTECŢIA MEDIULUI DE VIAŢĂ LOCAL PRIN DECLARAREA DE ARII PROTEJATE. 67

8. MANAGEMENTUL PROTECŢIEI RESURSELOR DE APĂ 68

9. PLAN DE PREVENIRE AL POLUARII TARNITA-GILAU 69

10. CONCLUZII 72

BIBLIOGRAFIE 74

ANEXA I 77

ANEXA II 78

ANEXA III 79

ANEXA III 80

ANEXA IV 81

ANEXA V 82

ANEXA VI 83

ANEXA VII 84

ANEXA VIII 85

ANEXA IX 86

ANEXA X 87

ANEXA XI 88

ANEXA XII 89

ANEXA XIII 90

ANEXA XIV 91

ANEXA XV 92

ANEXA XVI 93

ANEXA XVII 94

ANEXA XVIII 95

ANEXA XIX 96

ANEXA XX 97

ANEXA XXI 99

ANEXA XXII 100

ANEXA XXIII 101

ANEXA XX 104

Extras din document

1.INTRODUCERE

Apa reprezintă resursa esenţială de susţinere a vieţii, un indicator al calităţii sau mai bine spus al existenţei vieţii.

Cursul superior al Someşului Mic, cel mai important colector din partea estică a munţilor Apuseni, are o importanţă deosebită pentru arealul pe care îl acoperă, permiţând încă din cele mai vechi timpuri dezvoltarea unor aşezări umane. Azi, acesta este sursa vitală de alimentare cu apă potabilă a celui mai mare oraş din Transilvania. Totodată, amintim şi importanţa sa din punct de vedere hidroenergetic, turistic, piscicol, agricol, etc. De aceea, evaluarea calităţii mediului, a potentialelor riscuri si impacte din acest bazin au o importanţă majoră în special în direcţia protecţiei resurselor şi a diminuării riscurilor existente precum şi înlăturarea sau cel puţin ameliorarea efectelor negative ale intervenţiei antropice generatoare de risc.

Pentru evidenţierea stării calităţii apei din cadrul bazinului superior al Someşului Mic a fost necesară şi o analiză a principalelor surse de poluare existente, punctiforme sau difuze, precum şi elaborarea unor planuri şi strategii manageriale de protecţie a surselor de apă.

Analiza unui component izolat al mediului nu poate fi efectuată decât cu luarea în considerare a interacţiunilor acestuia cu celelalte componente environmentale. Modul de abordare în cunoaşterea environmentală presupune pe lângă cunoaşterea obiectului studiat o multitudine de acţiuni fizice şi intelectuale menite să descifreze realitatea. Lucrarea de faţă îşi propune să scoată în evidenţă ansamblul particularităţilor şi a factorilor de mediu din cadrul bazinului superior al Someşului Mic, ansamblu care influenţează direct şi/sau indirect caracteristicile cantitative şi calitative ale acestui mediu hidric. De asemenea, vom sublinia şi principalele activitati poluatoare si generatoare de risca , precum si principalii parametrii fizico-chimici, biologici şi bacteriologici ale acesteia, precum si solutii si scenarii posibile in vederea minimalizarii riscurilor si impactelor generatoare de efecte negative in mediu.

2.CARACTERIZARE GENERALĂ A BAZINULUI SUPERIOR” SOMEŞUL MIC”

2.1.POZIŢIONARE GEOGRAFICĂ

Bazinul superior al “Someşului Mic” este situat la intersecţia paralelelor de “4628 şi 4709 latitudine nordică, cu meridianele de 2246 şi 2412 longitudine estică, în partea de Nord-Vest a României în amonte de lacul de acumulare de la Gilău.

2.2. LOCALIZARE ŞI ÎNCADRARE HOLARHICĂ.

Bazinul hidrografic superior al “Someşului Mic“ se încadrează în regiunea de Nord-Est, centru , Sud-est a munţilor Apuseni.

Principalul curs de apă al acestui bazin hidrografic, este “Someşul Mic” numit şi Someşul Cald până la confluenţa cu Someşul Rece, în lacul de acumulare de la Gilău de unde va purta numele de micpănă în localitatea Dej, de unde dupa confluenta cu Somesul Mare vor purta denumirea de Somes.

Situând Someşul Mic în holarhia sistemelor geografice, se poate observa că acesta face parte din bazinul Someş-Crasna(), aparţinând sistemului hidrografic naţional şi simultan bazinului dunărean.(figura 1.2.).

Bazinul hidrografic superior al Someşului Mic se încadrează şi el, în această holarhie ca subsistem, deci parte integrantă a sistemelor hidrografice menţionate anterior.

Preview document

Poluare și Risc în Bazinul Superior al Soimusului Mic - Pagina 1
Poluare și Risc în Bazinul Superior al Soimusului Mic - Pagina 2
Poluare și Risc în Bazinul Superior al Soimusului Mic - Pagina 3
Poluare și Risc în Bazinul Superior al Soimusului Mic - Pagina 4
Poluare și Risc în Bazinul Superior al Soimusului Mic - Pagina 5
Poluare și Risc în Bazinul Superior al Soimusului Mic - Pagina 6
Poluare și Risc în Bazinul Superior al Soimusului Mic - Pagina 7
Poluare și Risc în Bazinul Superior al Soimusului Mic - Pagina 8
Poluare și Risc în Bazinul Superior al Soimusului Mic - Pagina 9
Poluare și Risc în Bazinul Superior al Soimusului Mic - Pagina 10
Poluare și Risc în Bazinul Superior al Soimusului Mic - Pagina 11
Poluare și Risc în Bazinul Superior al Soimusului Mic - Pagina 12
Poluare și Risc în Bazinul Superior al Soimusului Mic - Pagina 13
Poluare și Risc în Bazinul Superior al Soimusului Mic - Pagina 14
Poluare și Risc în Bazinul Superior al Soimusului Mic - Pagina 15
Poluare și Risc în Bazinul Superior al Soimusului Mic - Pagina 16
Poluare și Risc în Bazinul Superior al Soimusului Mic - Pagina 17
Poluare și Risc în Bazinul Superior al Soimusului Mic - Pagina 18
Poluare și Risc în Bazinul Superior al Soimusului Mic - Pagina 19
Poluare și Risc în Bazinul Superior al Soimusului Mic - Pagina 20
Poluare și Risc în Bazinul Superior al Soimusului Mic - Pagina 21
Poluare și Risc în Bazinul Superior al Soimusului Mic - Pagina 22
Poluare și Risc în Bazinul Superior al Soimusului Mic - Pagina 23
Poluare și Risc în Bazinul Superior al Soimusului Mic - Pagina 24
Poluare și Risc în Bazinul Superior al Soimusului Mic - Pagina 25
Poluare și Risc în Bazinul Superior al Soimusului Mic - Pagina 26
Poluare și Risc în Bazinul Superior al Soimusului Mic - Pagina 27
Poluare și Risc în Bazinul Superior al Soimusului Mic - Pagina 28
Poluare și Risc în Bazinul Superior al Soimusului Mic - Pagina 29
Poluare și Risc în Bazinul Superior al Soimusului Mic - Pagina 30
Poluare și Risc în Bazinul Superior al Soimusului Mic - Pagina 31
Poluare și Risc în Bazinul Superior al Soimusului Mic - Pagina 32
Poluare și Risc în Bazinul Superior al Soimusului Mic - Pagina 33
Poluare și Risc în Bazinul Superior al Soimusului Mic - Pagina 34
Poluare și Risc în Bazinul Superior al Soimusului Mic - Pagina 35
Poluare și Risc în Bazinul Superior al Soimusului Mic - Pagina 36
Poluare și Risc în Bazinul Superior al Soimusului Mic - Pagina 37
Poluare și Risc în Bazinul Superior al Soimusului Mic - Pagina 38
Poluare și Risc în Bazinul Superior al Soimusului Mic - Pagina 39
Poluare și Risc în Bazinul Superior al Soimusului Mic - Pagina 40
Poluare și Risc în Bazinul Superior al Soimusului Mic - Pagina 41
Poluare și Risc în Bazinul Superior al Soimusului Mic - Pagina 42
Poluare și Risc în Bazinul Superior al Soimusului Mic - Pagina 43
Poluare și Risc în Bazinul Superior al Soimusului Mic - Pagina 44
Poluare și Risc în Bazinul Superior al Soimusului Mic - Pagina 45
Poluare și Risc în Bazinul Superior al Soimusului Mic - Pagina 46
Poluare și Risc în Bazinul Superior al Soimusului Mic - Pagina 47
Poluare și Risc în Bazinul Superior al Soimusului Mic - Pagina 48
Poluare și Risc în Bazinul Superior al Soimusului Mic - Pagina 49
Poluare și Risc în Bazinul Superior al Soimusului Mic - Pagina 50
Poluare și Risc în Bazinul Superior al Soimusului Mic - Pagina 51
Poluare și Risc în Bazinul Superior al Soimusului Mic - Pagina 52
Poluare și Risc în Bazinul Superior al Soimusului Mic - Pagina 53
Poluare și Risc în Bazinul Superior al Soimusului Mic - Pagina 54
Poluare și Risc în Bazinul Superior al Soimusului Mic - Pagina 55
Poluare și Risc în Bazinul Superior al Soimusului Mic - Pagina 56
Poluare și Risc în Bazinul Superior al Soimusului Mic - Pagina 57
Poluare și Risc în Bazinul Superior al Soimusului Mic - Pagina 58
Poluare și Risc în Bazinul Superior al Soimusului Mic - Pagina 59
Poluare și Risc în Bazinul Superior al Soimusului Mic - Pagina 60
Poluare și Risc în Bazinul Superior al Soimusului Mic - Pagina 61
Poluare și Risc în Bazinul Superior al Soimusului Mic - Pagina 62
Poluare și Risc în Bazinul Superior al Soimusului Mic - Pagina 63
Poluare și Risc în Bazinul Superior al Soimusului Mic - Pagina 64
Poluare și Risc în Bazinul Superior al Soimusului Mic - Pagina 65
Poluare și Risc în Bazinul Superior al Soimusului Mic - Pagina 66
Poluare și Risc în Bazinul Superior al Soimusului Mic - Pagina 67
Poluare și Risc în Bazinul Superior al Soimusului Mic - Pagina 68
Poluare și Risc în Bazinul Superior al Soimusului Mic - Pagina 69
Poluare și Risc în Bazinul Superior al Soimusului Mic - Pagina 70
Poluare și Risc în Bazinul Superior al Soimusului Mic - Pagina 71
Poluare și Risc în Bazinul Superior al Soimusului Mic - Pagina 72
Poluare și Risc în Bazinul Superior al Soimusului Mic - Pagina 73
Poluare și Risc în Bazinul Superior al Soimusului Mic - Pagina 74
Poluare și Risc în Bazinul Superior al Soimusului Mic - Pagina 75
Poluare și Risc în Bazinul Superior al Soimusului Mic - Pagina 76
Poluare și Risc în Bazinul Superior al Soimusului Mic - Pagina 77
Poluare și Risc în Bazinul Superior al Soimusului Mic - Pagina 78
Poluare și Risc în Bazinul Superior al Soimusului Mic - Pagina 79
Poluare și Risc în Bazinul Superior al Soimusului Mic - Pagina 80
Poluare și Risc în Bazinul Superior al Soimusului Mic - Pagina 81
Poluare și Risc în Bazinul Superior al Soimusului Mic - Pagina 82
Poluare și Risc în Bazinul Superior al Soimusului Mic - Pagina 83
Poluare și Risc în Bazinul Superior al Soimusului Mic - Pagina 84
Poluare și Risc în Bazinul Superior al Soimusului Mic - Pagina 85
Poluare și Risc în Bazinul Superior al Soimusului Mic - Pagina 86
Poluare și Risc în Bazinul Superior al Soimusului Mic - Pagina 87
Poluare și Risc în Bazinul Superior al Soimusului Mic - Pagina 88
Poluare și Risc în Bazinul Superior al Soimusului Mic - Pagina 89
Poluare și Risc în Bazinul Superior al Soimusului Mic - Pagina 90
Poluare și Risc în Bazinul Superior al Soimusului Mic - Pagina 91
Poluare și Risc în Bazinul Superior al Soimusului Mic - Pagina 92
Poluare și Risc în Bazinul Superior al Soimusului Mic - Pagina 93
Poluare și Risc în Bazinul Superior al Soimusului Mic - Pagina 94
Poluare și Risc în Bazinul Superior al Soimusului Mic - Pagina 95
Poluare și Risc în Bazinul Superior al Soimusului Mic - Pagina 96
Poluare și Risc în Bazinul Superior al Soimusului Mic - Pagina 97
Poluare și Risc în Bazinul Superior al Soimusului Mic - Pagina 98
Poluare și Risc în Bazinul Superior al Soimusului Mic - Pagina 99
Poluare și Risc în Bazinul Superior al Soimusului Mic - Pagina 100
Poluare și Risc în Bazinul Superior al Soimusului Mic - Pagina 101
Poluare și Risc în Bazinul Superior al Soimusului Mic - Pagina 102
Poluare și Risc în Bazinul Superior al Soimusului Mic - Pagina 103

Conținut arhivă zip

  • Poluare si Risc in Bazinul Superior al Soimusului Mic.doc

Alții au mai descărcat și

Efectele asupra Mediului Produse de Ruperea unui Baraj sau a Unui Lac de Acumulare

ARGUMENT Apa are o importanta covarsitoare pentru existenta vietii; de aceea scopul acestei lucrari este de a sublinia necesitatea acesteia in...

Japonia

Japonia este o tarã prin excelentã insularã, situatã în nord-vestul oceanului pacific. Japonia este fãrã indoialã statul care a înregistrat cea mai...

Judetul Timis

1.Localizarea geografica si caracterizarea judetului 1.1. Scurt istoric Istoria judetului se pierde in timp, fiind mentionate inca din...

Rolul Carpatilor

Unitati montane. Carpatii românesti Carpatii românesti fac parte din marele lant muntos alpino-carpato-himalayan, aparut în urma orogenezelor...

Ai nevoie de altceva?