Poluarea Solului pe Platforma Chimica Savinesti-Roznov - Perspective de Depoluare a Solului si Schimbarea Folosintei Terenului

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Poluarea Solului pe Platforma Chimica Savinesti-Roznov - Perspective de Depoluare a Solului si Schimbarea Folosintei Terenului.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 17 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domenii: Geografie, Ecologie

Cuprins

Introducere 3
1. Definirea problemei 4
1.1 Scurt istoric al activtăţii de pe amplasament 4
1.2 Caracteristici ale amplasamentului 4
1.3 Poluare solului 4
2. Scopul şi obiectivele proiectului 8
2.1 Scop 8
2.2 Obiective 8
3. Definirea termenilor de referinţă 8
3.1 Finanţarea proiectului 8
3.2 Furnizorul 8
3.3 Costuri estimate 9
3.4 Resurse umane 9
3.5 Etapele proiectului şi desfăşurarea temporală 11
3.6 Strategia adoptată 12
3.6.1 Motivele/criteriile alegerii alternativei inclusiv tehnologia de depoluare a sitului 12
4. Monitorizare 13
4. 1 Condiţii obligatorii in timpul realizării proiectului 13
4.1.1 Condiţii de ordin tehnic cerute prin prevederile actelor normative specifice (româneşti sau comunitare): 13
4.1.2 Condiţii de ordin tehnic ce reies din raportul de activitate privind evaluarea impactului asupra mediului 14
4. 1.3 Condiţii obligatorii pentru organizarea şantierului 15
4.1.4 Planul de monitorizare a mediului 15
4.2 Condiţii obligatorii în timpul exploatării 16
4.2.1 Condiţii obligatorii conform actelor normative specifice: 16
4.2.2 Respectarea normelor legale privind calitatea aerului, managementul deşeurilor, zgomot, protecţia naturii 16
4.2.3 Planul de monitorizare a mediului pe timpul efectuării lucrărilor 17
4.3 Condiţii obligatorii în timpul inchiderii, dezafectării, refacerii mediului şi postinchidere 17

Extras din document

Introducere

Este binecunoscut faptul că solurile datorită funcţiilor complexe pe care le îndeplinesc reprezintă o resursă naturală valoroasă. Ca factor de mediu protecţia acestuia este la fel de importantă ca şi protecţia apei şi a aerului, cele trei componente fiind într-o strânsă legătură. Cunoaşterea acestui fapt, dar mai mult decât atât, conştientizarea importanţei reale a protecţiei calităţii acestuia constituie nu o necesitate, ci o atitudine de permanentă responsabilitate.

Necesitatea folosirii raţionale a terenurilor în general, pentru diverse activităţi umane şi a solului implicit, pentru asigurarea hranei, în conformitate cu cerinţele dezvoltării durabile şi ale protecţiei mediului, face necesară introducerea unui sistem complex de evidenţă tehnică, economică şi juridică a tuturor resurselor naturale.

În realitate apare tot mai des contradiţia dintre dezvoltarea economică şi protecţia mediu care se răsfrânge şi asupra protecţiei solurilor, suprafeţe întinse de terenuri fiind supuse unor activităţi cu caracter poluator mai mult sau mai puţin investigate, supravegheate, reabilitate.

Dintre acestea impactul cel mai ridicat îl au asupra solurilor poluanţii proveniţi din zonele industriale, pesticidele utilizate neraţional şi accidentele de poluare.

Datorită interrelaţiei dintre sol, apă şi aer, deprecierea calităţii solurilor se poate transmite apei şi aerului şi invers, impactul fenomenului amplificându-se automat. De aceea dezvoltarea economică trebuie strâns corelată cu cerinţele mediului ca o condiţie esenţială pentru o dezvoltare durabilă.

1. Definirea problemei

1.1 Scurt istoric al activtăţii de pe amplasament

Platforma chimică de la Săvineşti funcţionează pe amplasamentul actual încă din 1957, având drept profil de producţie: caprolactamă, fibre şi fire poliamidice, acrilonitril pe bază de acetilenă şi acid cianhidric, fibre şi fire acrilice. Un an mai târziu este pusă în funcţiune instalaţia Combinatului de Îngraşăminte azotoase astăzi având denumirea S.C. Ga-Pro-Co Chemicals S.R.L Săvineşti.

Activitatea pe platforma de producţie a cunoscut variaţii în timp, majoritatea instalaţiilor fiind închise în acest moment.

1.2 Caracteristici ale amplasamentului

Platforma chimcă Săvineşti-Roznov este situată pe teritoriul administrativ al localităţii Săvineşti, din judeţul Neamţ, la circa 11 km sud-est de municipiu Piatra-Neamţ, având o suprafaţă totală de aproximativ 350 ha.

Din punct de vedere geomorfologic amplasamentul Platformei chimice Săvineşti se suprapune terasei de aproximativ 17 m a Bistriţei, alcătuită din prundişuri şi argile pe alocuri.

Solurile prezente pe platformă sunt de tip brune mezobazice, subtipul molic şi litic.

Calitatea solurilor din afara platformei este influenţată de activitatea desfăşurată pe platformă, la care se adaugă în proporţii reduse activităţile antropice desfăşurate în ariile locuite învecinate.

Fisiere in arhiva (1):

  • Poluarea Solului pe Platforma Chimica Savinesti-Roznov - Perspective de Depoluare a Solului si Schimbarea Folosintei Terenului.docx

Alte informatii

Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi Facultatea de Geografie şi Geologie