Poroina Mare - Judetul Mehedinti

Imagine preview
(9/10 din 3 voturi)

Acest proiect trateaza Poroina Mare - Judetul Mehedinti.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 140 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 10 puncte.

Domeniu: Geografie

Cuprins

INTRODUCERE 1
AŞEZARE GEOGRAFICĂ ŞI LIMITE 2
ISTORICUL CERCETĂRII GEOGRAFICE 7
ISTORICUL LOCALITĂŢILOR DIN COMUNA POROINA MARE 9
GEOLOGIA 16
RELIEFUL 21
CLIMA 35
HIDROGRAFIA 38
VEGETAŢIA 43
FAUNA 45
SOLURILE 47
POPULAŢIA 51
AŞEZAREA SATELOR – TIPOLOGIE 66
ECONOMIA COMUNEI POROINA MARE 86
PROTECŢIA ŞI CONSERVAREA MEDIULUI 111
PERSPECTIVE ALE DEZVOLTĂRII COMUNEI 114
CONCLUZII 117
BIBLIOGRAFIE 119

Extras din document

Pe măsura anilor scurşi, în oceanul veşniciei, oriunde te afli, purtat de munca ce ţi-ai ales, fie pe cele mai înalte trepte sociale, fie muncitor pe şantierele de lucru în depărtări, fie că ai rămas un modest lucrător de luminare a semenilor tăi, în satul de naştere rămâi pururi legat prin primii ani ai copilăriei, prin amintirile ce nu se pot şterge, de locul în care te-ai născut, de pământul pe care l-ai călcat prima dată, de timpul trăit cu ai tăi acasă, de focurile din faţa curţii cu atâţia alţi copii, de ajutorul dat în gospodărie, de bucuriile şi necazurile întâmpinate şi în alunecarea timpului, un sentiment deosebit, răscolitor al câmpului de amintiri, toate acestea te fac să tânjeşti după acel loc, satul în care te-ai născut, satul ce te cheamă insuflându-ţi dorul unei cât de scurte reîntoarceri şi trăiri în mijlocul celor care ţi-au prilejuit cele mai bogate noţiuni şi impresii despre viaţă.

Oriunde te afli, un tainic dor te recheamă la locul natal să mai respiri o dată aerul înmiresmat al vieţii de la care ai plecat.

Se spune că miticul Ulise, în rătăcirile lui multiple, cu toate piedicile ce i se puneau în cale, dorul de a mai vedea o dată filmul din vatra strămoşească îi dădea puteri să lupte, să biruie, să ajungă să îşi mai vadă o dată vatra naşterii.

Dorul de satul său nu are vindecare decât revenind la sânul acestuia din când în când, aşa încât să îl alini şi să simţi că trăieşti cu el şi prin el, în tot locul.

Lucrarea de faţă debutează cu un capitol consacrat poziţiei geografice a comunei Poroina Mare în cadrul judeţului, de fapt o prezentare generală, urmată apoi în capitolele următoare de prezentarea cadrului natural unde se are în vedere evidenţierea principalelor caracteristici geologice şi geomorfologice, climatologice, hidrologice, floristice, faunistice şi pedologice.

În partea a II a lucrării sunt prezentate aspecte de geografie umană unde s-a avut în vedere particularizarea structurii demografice evidenţiată cu prilejul recensămintelor realizate, dar şi evidenţierea tipologiei, structurii, texturii şi funcţiilor satelor; aspecte de natură economică (agricultură, industrie, transport, turism şi comerţ), probleme ale mediului înconjurător şi nu în ultimul rând perspective ale dezvoltării comunei.

Lucrarea îşi propune să dezvolte într-o formă cât mai nuanţată aceste aspecte de studiu geografic cu privire la comuna Poroina Mare, reliefarea acestei probleme fiind atinsă destul de modest în lucrările de specialitate.

Modesta noastră contribuţie nu ar fi fost posibilă fără îndrumarea şi sprijinul ştiinţific acordat cu generozitate de domnişoara conf. univ. dr. Laura Comănescu căreia îi aducem şi pe această cale respectuoase mulţumiri.

AŞEZARE GEOGRAFICĂ

ŞI

LIMITE

H1. JUD. MEHEDINŢI - COMUNA POROINA MARE

Comuna Poroina Mare este situată în partea de Sud-Est a judeţului Mehedinţi, deci in partea de Sud-Vest a ţării, delimitată geografic de paralela de 44˚30’, latitudine nordică şi de meridianul de 22˚56’ longitudine estică. Prin poziţia geografică, în cadrul său, cele patru sate componente, potrivit ultimei reforme teritorial-administrative din 1968 (Şipotul, Fântânile Negre, Stigniţa şi Poroina Mare), comuna se desfăşoară de la vest la est pe o lungime de aproximativ 10-12 km şi o lăţime de la nord la sud de aproximativ 6 km.

Faţă de municipiul reşedinţă de judeţ se află la aproximativ 40 km. răsărit de Drobeta Turnu Severin de care este legată prin drumul judeţean 606 B care se termină în Comuna Bâcleş.

O altă legătură cu exteriorul se realizează prin drumul judeţean 606 B care începe la 9 km. est de municipiul Drobeta Turnu Severin din D.N. 6 care trece prin Bistriţa, Livezile, Şipotu, Poroina Mare, Stigniţa, terminându-se în localitatea Seleştiuţa din judeţul Dolj în D.J. 673. Pe sectorul Livezile-Stigniţa acesta este parţial modernizat. De la Poroina Mare, la aproximativ 200 m. vest de Şcoala cu clasele I-VIII Poroina Mare, D.J. 606 B se ramifică în D.J. 565 care trece prin fostul sat Fântâna Mare (contopit cu Poroina Mare în 1968), Fântânile Negre urmând un traseu sinuos prin satele Poroiniţa, Traian, Oreviţa Mică, oraşul Vânju Mare.

Fisiere in arhiva (1):

  • Poroina Mare - Judetul Mehedinti.doc