Proiect didactic clasa a 6-a

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Geografie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 6221
Mărime: 93.27KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Cojocari S.

Extras din document

Obiectul de studiu: Geografie

Clasa: a VI-a

Data:

Capitolul I: Geografia Continentelor şi oceanelor.

Subiectul: Originea continentelor şi bazinelor oceanice.

Subcompetențe:

• Comunicarea corectă în limba maternă, cu utilizarea adecvată a termenilor geografici;

• Manifestarea interesului științific în raport cu originea și cunoașterea continentelor.

Obiectivele lecției:

O1- să identifice principalii termeni, studiind fragmentul de text.

O2- să utilizeze termenii specifici la descrierea continentelor și bazinelor oceanice, analizând diafragmele/ un fragment de text.

O3- să explice succint originea continentelor și bazinelor oceanice, studiind un fragment de text (sau de film, după posibilități).

O4- să analizeze principalele teorii privind evoluția continentelor și bazinelor oceanice,studiind hărţile/imagini/fragmente de text.

O5- să generalizeze principalele tipuri de deplasări ale plăcilor litosferice, analizând desene schematice .

Tipul lecției: lecție de dobândire a cunoștințelor și de formare a competențelor.

Activități de predare-învățare:

- metode/procedee/tehnici: conversația euristică, studierea textului, exercițiul, tehnica Știu - Vreau să știu – Am învățat, analiza hărților, soluționarea unor situații-problemă;

- mijloace de instruire: manualul, harta;

- materiale necesare: harta plăcilor litosferice, harta structurii scoarței terestre, diafragmele Suprafața continentelor și Suprafața oceanelor,desene schematice cu evoluția continentelor.

Tehnici de evaluare: evaluare curentă; conversația de verificare, repovestirea, jocul evaluativ, analiza desenelor schematice, analiza hărții.

Forme de activitate: individuală, frontală,în perechi.

Demersul didactic

Etapele lecției Obiectivele Activitatea profesorului și a elevilor Timp Feed-back

Moment organiza-toric Pregătirea materialelor pentru lecție se face rapid la recreație, lecția începe odată cu sunetul prin salutul dintre profesor și elevi) –maximum un minut(1). 1

Captarea atenției

1. Conversație despre ceea ce cunosc elevii despre aspectul Pământului în trecut:

- Copii, ce cunoașteți despre aspectul Pământului în trecut?

- Amintiți-vă cum s-a format Pământul.

2. Anunțarea obiectivelor lecției. 5

Studierea temei noi și conexiunea inversă

O1

O2

1.Continente și bazine oceanice

a) conversație despre continente și bazine oceanice (repetare);

b) studierea termenilor – cheie – continent,bazin oceanic (p. 7 manual) (lucru individual);

c)Dimensiunile continentelor și bazinelor oceanice - studierea fig.1.1,1.2 (lucru în perechi);

d) Poziția continentelor și oceanelor – identificarea lor pe harta fizică (lucru frontal), localizarea pe harta-contur (lucru individual);

e)evaluare – analiza diagramelor;

f) concluzie. 10

O3

O4

2. Ipoteza privind deriva continentelor.

a) necesitatea cunoașterii originii continentelor și oceanelor – convorbire;

b) evoluția continentelor și bazinelor oceanice conform ipotezei derivei continentelor - studierea fragmentului de text, analiza desenelor;

- Identificați esența ipotezei derivei continentelor, studiind ultimul aliniat, p.6.

- Analizați poziția continentelor cu 200 milioane de ani în urmă, studiind fig. 1.3, p.7.

- Aflați în ce continente s-a divizat Pangaea, studiind fig. 1.4,p. 7.

- Analizați poziția continentelor cu 65 milioane de ani în urmă, studiind fig.1.5,p.7.

- Arătați principalele plăci litosferice pe harta structurii scoarței terestre, fig. 1.7, p.9.

c) evaluare – analiza hărții fizice, a desenelor schematice;

d) concluzie. 12

3.Teoria plăcilor litosferice.

a) noțiune de plăci litosferice – studierea textului:

- Aflați ce este o placă litosferică, studiind alin. 2,p.9 din manual.

b) poziția plăcilor litosferice – analiza hărții:

- Identificați principalele plăci litosferice, analizând fig. 1.6,p.8 din manual.

c) dinamica plăcilor litosferice – analiza desenelor schematice (lucru în perechi).

- Analizați ce mișcări se produc la contactul dintre două plăci litosferice, studiind fig. 1.7,p.9 din manual.

d) evaluare – convorbire, analiza desenelor schematice:

- Scrieți, în tabel, ce elemente geografice se găsesc pe plăcile litosferice indicate.

Placa litosferică Elementul geografic

Indo - Australiană

Africană

Euro - asiatică

Nord - Americană

Sud – Americană

Antarctică

e) concluzie. 15

Bilanțul lecției

Aprecierea activităților elevilor. 1

Temă pe acasă De finalizat completarea hărții-contur. 1

Preview document

Proiect didactic clasa a 6-a - Pagina 1
Proiect didactic clasa a 6-a - Pagina 2
Proiect didactic clasa a 6-a - Pagina 3
Proiect didactic clasa a 6-a - Pagina 4
Proiect didactic clasa a 6-a - Pagina 5
Proiect didactic clasa a 6-a - Pagina 6
Proiect didactic clasa a 6-a - Pagina 7
Proiect didactic clasa a 6-a - Pagina 8
Proiect didactic clasa a 6-a - Pagina 9
Proiect didactic clasa a 6-a - Pagina 10
Proiect didactic clasa a 6-a - Pagina 11
Proiect didactic clasa a 6-a - Pagina 12
Proiect didactic clasa a 6-a - Pagina 13
Proiect didactic clasa a 6-a - Pagina 14
Proiect didactic clasa a 6-a - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Proiect Didactic Clasa a 6-a.docx

Alții au mai descărcat și

Proiect didactic clasa a 5-a

Obiectul de studiu: Geografie Clasa: a V-a Data: Capitolul I: Geografia-știința despre Pământ. Subiectul: Geografia ca știința....

Dunărea

Introducere Fluviul Dunărea, a purtat la diferite popoare şi în diferite timpuri diverse nume: Cel dintâi nume, cel pe care trebuie să-I fi avut...

Canada

Capitolul I Introducere Canada este un stat situat în extremitate nordică a continentului american. Canada este a doua ţară a lumii ca întindere...

Portofoliu meteorologie și clasificarea norilor

1. Organizarea reţelei naţionale şi internaţionale de staţii meteo şi organizarea unei staţii meteo 1.1. Organizarea reţelei de staţii meteo...

Australia

Localizare Si Vecini Prezentare Generala Capitala : Canberra. Cel mai mare oras : Sydney. Cele mai importante orase: Canberra ,Sydney,...

Clasaa VIII-a - Proiect didactic - Relieful României

Unitatea de invatamant: Şcoala Gimnaziala Genuneni Profesor: Disciplina: Geografia României Clasa a VIII-a Subiectul: Relieful României –...

Munții Carpați în România

Au o lungime de 1500 km care încep din estul bazinului Vienei. Se desfăşoară pe teritoriul a 7 state: Austria , Slovacia, Ungaria, Ucrania,...

Caracterizarea Geografica a Marilor Orase

Proiect de tehnologie didactica Disciplina: Geografia Romaniei Clasa: a VIII-a Tipul lectiei: mixta Obiectiv general: Cunoasterea elementelor...

Te-ar putea interesa și

Cântecul epic sau balada populară - sursă de inspirație pentru literatura cultă

Argument În lucrarea de față mi-am propus să abordez tema ,,Cântecul epic sau ,,balada populară"-sursă de inspirație pentru literatura cultă",...

Psihologia Educației

I.PSIHOLOGIA EDUCAŢIEI I.1.ÎNVAŢAREA ŞI TEORIILE ÎNVĂŢĂRII Conceptele de învaţare si învaţare şcolară.Mecanisme şi procesualitate. În sens...

Contribuția istoriei la educația patriotică și moral civică a școlarilor mici

ARGUMENT Dacă politica unei ţări este axată pe o dezvoltare durabilă, atunci reformele şcolare apar ca o necesitate. Şi dacă stăm să gândim logic,...

Aspecte Științifico-metodice în Predarea Citirii și Scrierii în Clasa I

ARGUMENT Procesul formǎrii deprinderilor de citire şi scriere este deosebit de complex, deoarece înseşi aceste deprinderi sunt foarte complexe....

Proiect didactic clasa a 5-a

Obiectul de studiu: Geografie Clasa: a V-a Data: Capitolul I: Geografia-știința despre Pământ. Subiectul: Geografia ca știința....

Proiect Didactic Clasa a IX a

A. REPERE GENERALE Subiectul lecţiei: Transformările care au loc în peşte după pescuire. Caracteristicile cărnii de peşte. Data : 25.03.2011...

Proiect didactic matematică clasa a VII a CSEI - Utilizarea banilor

Data: 30.05.2019 Aria curriculară: Matematică și științe Disciplina: Matematică Clasa: a VI-a A Școala: Centrul Școlar pentru Educație...

Proiect didactic AVAP clasa pregătitoare - 1 Decembrie - Ziuă Națională a României

PROPUNĂTOR: PROFESOR ÎNDRUMĂTOR: DATA: 29.11. 2017 UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazială Nr. 8, Suceava CLASA: Pregătitoare "Ștrunfii...

Ai nevoie de altceva?