Reabilitarea Sistemului de Irigatii Terasa Viziru

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Reabilitarea Sistemului de Irigatii Terasa Viziru.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 8 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Gheorghe Vasile

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domenii: Geografie, Ecologie

Extras din document

1. OPTIUNI DE REABILITARE PROPUSE

Principalele obiecte din infrastructura principală a sistemului de irigaţii Terasa Viziru ce urmează a fi reabilitate, aşa cum rezultă din acordul de împrumut semnat de Guvernul României cu BIRD, completate cu obiectele şi cantităţile rezultate ca urmare a constatărilor făcute de către reprezentanţii Unităţii de Administrare Brăila Sud din cadrul ANIF sunt următoarele:

Staţii de repompare- 3 bucaţi

- SRPA 02 care deserveşte 5 100 ha,Q=2,85 mc/s, 3 pompe, H=10 mca;

- SRPA 03 care deserveşte 712 ha,Q=0.75mc/s, 3, H=5-6 mca;

- SRPA 04 care deserveşte 2 046 ha,Q=2,2 mc/s, 3 pompe, H=9 mca.

Canale de aducţiune şi distribuţie inclusiv C.H. aferente

- Canalul CA Lunca-Q=28,10 mc/s în lungime de 8,4 km;

- Canalul CA Terasa-Q=23,45÷3,7 mc/s în lungime de 26,5 km;

- Canalele de distribuţie (12 buc). În lungime totală de 50,5 km cu Q=4,5÷0,4 mc/s;

- Construcţii hidrotehnice (15 buc)-stăvilare, vane, noduri hidrotehnice.

Potenţialul şi caracteristicile agricole, condiţiile climatice ale zonei în care se încadrează sistemul de irigatii Terasa Viziru precum şi starea actuala a infrastructurii principale a sistemului au stat la baza argumentarii necesitatii reabilitării acestui obiectiv, drept pentru care s-au propus trei opţiuni de reabilitare.

1.1. Opţiuni de reabilitare propuse pentru canalele de aducţiune şi canalele de distribuţie

Sistemul de irigaţii Terasa Viziru a fost proiectat şi executat pentru aplicarea irigaţiilor prin aspersiune cu conducte submersibile deservite de staţii fixe de pompare subpresiune. Apa necesară pentru irigaţii este preluată din Dunăre printr-o staţie de pompare de alimentare plutitoare şi tranzitată prin luncă de canalul CA Luncă până la baza terasei. De la baza terasei apa este repompată prin staţia de repompare SRPA01 în canalul CA TERASĂ în lungime de 26.505 m. Din canalul de aducţiune terasă (CAT) apa este distribuită prin canalele de distribuţie (CD-uri) la toate staţiile de punere sub presiune care deservesc suprafaţa amenajată. Din cauza înalţimilor terenului care nu permit curgerea gravitaţională a apei au fost executate 3 staţii de repompare pentru infrastructura din terasa care deservesc canalele CD5 prin staţia de repompare SRPA02 cu H 10 m, ultimul tronson din canalul CD8 prin staţia de repompare SRPA03 cu H=6m şi canalele CDS 13 şi CD10 cu un H= 9 m deservite de SRPA04..

Întregul sistem de irigaţie TERASA VIZIRU a fost proeictat şi executat să funcţioneze automatizat hidraulic folosind în nodurile hidrotehnice regulatoare tip D (vane AVIO) sau tip T (vane AVIS) şi descărcătoare laterale.

Automatizarea hidraulică bazată pe bază de comandă din aval spre amonte necesită menţinerea unui nivel liber (orizontal) – ceea ce presupune ca de la începutul aplicării udarilor să se umple toate canalele până la cota maximă.

1.1.1. Opţiunea 1

În cazul Opţiunii 1 principalele cantităţi de lucrări propuse pentru canalele prevăzute a fi reabilitate sunt prevazute mai jos pe obiecte:

1.1.1.1. Canal aducţiune lunca (CAL) L = 8.430 m

- decolmatare 25.150 mc

- curăţirea rosturilor dintre dalele de beton şi refacerea lor cu mastic bituminos 255.426 ml

1.1.1.2. Canal aducţiune terasă (CAT) L = 26.505 m

- decolmatare 38.493 mc

- curăţirea şi refacerea rosturilor pe tronsoanele la care nu se înlocuieşte impermeabilizarea existentă 123.685 ml

- îndepărtarea pereului din beton armat degradat şi transport 28.274 mc

- săpătură în secţiunea canalului pentru realizarea patului la impermeabilizarea care se reface 35.345 mc

- strat de balast de 10 cm grosime pentru refacerea secţiunii canalului şi asigurarea drenajului impermeabilizării care se înlocuieşte 353.280 mp

- pereu din dale de beton armat 2,50x1,00x0,08 m (impermeabilizare nouă) 353.280 mp

- rostuirea pereului nou cu mastic bituminos (2,5x8 cm) 494.590 ml

1.1.1.3. Canale distribuitoare CD3, CD3A, CD5, CD5A, CD5B, CD7, CD7A, CD8, CD9, CD9A, CD10, CS13 L = 50.477 m

- decolmatare 40.369 mc

- îndepărtarea pereului din beton armat şi beton simplu degradat şi transport 21.377 mc

- săpătură în secţiunile canalelor pentru realizarea patului noii impermeabilizări 35.361 mc

- strat de balast cu grosimea de 10 cm pentru refacerea secţiunii canalului şi asigurarea drenajului impermeabilizării noi 353.593 mp

- pereu din dale de beton armat 2,50x1,00x0,08 m (impermeabilizare nouă) 7.820 mp

- pereu din dale de beton simplu 0,50x0,40x0,06 m (impermeabilizare nouă) 345.642 mp

- rostuirea pereului nou (dale mari armate) cu mastic bituminos (2,5x8 cm) 13.030 ml

- rostuirea pereului nou (dale mici din beton simplu) (2x6 cm) cu mastic bituminos 1.518.435 ml

- curăţirea şi refacerea rosturilor cu mastic bituminos (2,5 x 8 cm) 3.325 ml

- curăţirea şi refacerea rosturilor cu mastic bituminos (2 x 6 cm) 403.301 ml

1.1.1.4. Noduri hidrotehnice şi construcţii hidrotehnice

La nodurile hidrotehnice proiectate şi executate pentru asigurarea nivelurilor şi distribuţia apei astfel încât reţeaua de canale de aducţiune şi distribuţie să funcţioneze automatizat hidraulic pe baza regulatoarelor tip D (AVIO) şi tip T (AVIS) şi a descărcătoarelor pentru reabilitare s-a propus:

- refacerea suprastructurii din beton armat degradată

- înlocuirea vanelor AVIS şi AVIO deteriorate şi nefuncţionale

- înlocuirea anexelor metalice care sunt corodate la regulatoare şi descărcătoare

- înlocuirea conductelor metalice şi a vanelor de la golirile de fund ale descărcătoarelor

care în prezent nu funcţionează

- refacerea structurii din beton şi înlocuirea stavilelor metalice la construcţiile de

derivaţie din canalul CAT în distribuitoare.

Valoarea totală a lucrărilor pentru reabilitarea canalelor de aducţiune şi distribuţie inclusiv nodurile hidrotehnice estimată pe bază de preţuri unitare (preluate de la lucrări similare) este de 61.515 mii RON.

Fisiere in arhiva (1):

  • Reabilitarea Sistemului de Irigatii Terasa Viziru.doc

Alte informatii

master Managementul resurselor naturale