Resursele Agroturistice Naturale și Antropice din Județul Gorj

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Geografie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 60 în total
Cuvinte : 15376
Mărime: 6.07MB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Maria Stoian
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ BUCUREŞTI. FACULTATEA DE MANAGEMENT ÎN ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ŞI AGROTURISM

Cuprins

Capitolul I . INTRODUCERE

Descrierea Judeţului Gorj.

Harta turistică

Scurt Istoric

Capitolul II. Resurse Agroturistice Naturale

Relief: Dealuri, Munţi, Depresiuni

Clima

Hidrologie

Soluri

Peşteri

Capitolul III. Resurse Agroturistice Antropice

Muzee

Mănăstiri

Atracţii turistice în localităţile judeţului Gorj

Capitolul IV. Inventarierea Pensiunilor turistice rurale în judeţul Gorj

Capitolul V. Concluzii şi recomandări

Bibliografie

Extras din document

Capitolul I. Introducere

Descrierea judeţului GORJ

Judeţul Gorj se găseste în sud-vestul ţării, in nordul Olteniei, pe Jiul Mijlociu. Paralela 45 traversează judeţul prin mijloc şi la sudul municipiului Târgu-Jiu, vecinii săi sunt la nord judeţul Hunedoara, la nord-vest judeţul Caraş-Severin, la est sud-est şi sud vest judeţele Vâlcea , Dolj şi Mehedinţi, având o suprafaţă de 5602 km2, 2,3% din teritoriul Romaniei, situandu-se pe locul al 21-lea din punct de vedere al suprafetei.

Refieful judeţului este divers, conţinând trei trepte importante: munţi, dealurile sub-carpatice şi extremitatea nordică a Podişului Getic. Munţii acoperă 30 % din suprafaţa judeţului. Vârfurile înalte ale Munţilor Parâng acoperă mai mult de 1000 kmp. cea mai înaltă altitudine este atinsă de vârful Parângul Mare (2518 m), al doilea ca înălţime în Carpaţii Româneşti. Masivul Vulcan continuă Munţii Parâng spre vest coborând lin de la 1990 m (Vf. Starja 1870m , Vf. Oslea 1945 m) la 600 m altitudine. Dealurile subcarpatice (400-800 m altitudine) se întind de la Oltet până la Motru, unde fac legătură cu munţii. La sud de zona subcarpatică, relieful este încă înalt , dealurile Podişului Getic sunt ca nişte creste care coboară spre sub.

Clima este temperat-continentala cu uşoare influenţe mediteraneene, cu temperatura anuală medie de 10,3 C. Judeţul este sub influenţa maselor de aer din vest şi sud-vest care aduc aer cald şi uscat. Bazinul hidrografic al judeţului Gorj cuprinde raul Jiu (cursul mijlociu) care curge prin Pasul Lainici, până la conflunta cu râul Gilort, adunând apele pe o suprafaţă de 10469 kmp, jiul îşi măreşte debitul primând apele râurilor Tismana, Orlea, Bistriţa, Jaleş, Susita, Sadu, Amaradia, Cioiana. Alte râuri importante ale judeţului sunt: Gilort, Oltet şi Motru. Lacuri glaciare: Galcescu, Tauri, Slaveciu, Mija, Pasarea şi Godeanu.

Diversitatea geografică a teritoriului judeţului duce şi la o diversitate a resurselor minerale: : lignit în bazinele Motru (Horăşti, Roşiuţa, Lupoaia, Leurda, Ploştina) şi Rovinari (Cicani, Beterega , Gârla , Matasari, Roşia-Jiu, Rovinari, Urdari ş.a.) antracit (Schela), petrol (Ţicleni, Hurezani, Balţeni, Albeni, Scoarta, Bustuchin), gaze naturale (Ţicleni, Hurezani, Logresti, Bustuchin) , grafit (Baia de Fier, Polovragi), calcare (Suseni), marne (Bârseşti), dolomiţe (Tismana), argilă refractară (Schela, Viezuroiu), izvoare minerale (Săcelu), păduri (273.868 ha, 1994), pădurile care acopera 43,5% din suprafaţa judeţului asigură cantităţi mari de lemn şi adăpostesc un vânat diversificat şi bogat.

Populaţia

Evoluţia demografică

HARTA TURISTICĂ A JUDEŢULUI GORJ

Scurt Istoric

Situat în partea de sud – vest a României, în nordul Olteniei, pe cursul mijlociu al râului Jiu, judeţul Gorj a oferit condiţii favorabile de locuit şi de evoluţie comunităţilor omeneşti încă din cele mai vechi timpuri.

Astfel, primele urme ale vieţii umane au fost identificate pe teritoriul Gorjului în Peştera Muierilor şi Peştera Pârcălabului (comuna Baia de Fier), Peştera Cioarei (sat Boroşteni, comuna Peştişani), Cartiu, ş.a., descoperiri care aparţin epocii paleolitice.

Din epoca neo-eneolitică, pentru aceeaşi zonă, sunt semnalate vestigii în localităţile Călugăreni (Padeş), Gornăcelu (Schela), Bengeşti- Ciocadia, Polovragi, Bâltişoara (Runcu), Socu (Bărbăteşti), Vârţ (Rovinari) etc.

O dată cu începutul mileniului al II-lea î.Hr., în Gorj, epoca bronzului este documentată prin descoperirile arheologice (aşezări şi necropole), din Băleşti, Vierşani (Jupâneşti), Ceplea (Plopşoru), Vârtopu (Ciuperceni), Grui (Muşeteşti), Drăguţeşti. Aceste comunităţi, îi reprezintă, din punct de vedere etno-lingvistic, pe traci, populaţie de origine indo-europeană.

Epoca fierului, este ilustrată prin investigaţiile arheologice efectuate în necropolele şi aşezările de la Alimpeşti, Teleşti - Drăgoieşti, Stoina, Polovragi, Socu-Bărbăteşti, Ţicleni, Căpreni, Toiaga (Stoina) ş.

Preview document

Resursele Agroturistice Naturale și Antropice din Județul Gorj - Pagina 1
Resursele Agroturistice Naturale și Antropice din Județul Gorj - Pagina 2
Resursele Agroturistice Naturale și Antropice din Județul Gorj - Pagina 3
Resursele Agroturistice Naturale și Antropice din Județul Gorj - Pagina 4
Resursele Agroturistice Naturale și Antropice din Județul Gorj - Pagina 5
Resursele Agroturistice Naturale și Antropice din Județul Gorj - Pagina 6
Resursele Agroturistice Naturale și Antropice din Județul Gorj - Pagina 7
Resursele Agroturistice Naturale și Antropice din Județul Gorj - Pagina 8
Resursele Agroturistice Naturale și Antropice din Județul Gorj - Pagina 9
Resursele Agroturistice Naturale și Antropice din Județul Gorj - Pagina 10
Resursele Agroturistice Naturale și Antropice din Județul Gorj - Pagina 11
Resursele Agroturistice Naturale și Antropice din Județul Gorj - Pagina 12
Resursele Agroturistice Naturale și Antropice din Județul Gorj - Pagina 13
Resursele Agroturistice Naturale și Antropice din Județul Gorj - Pagina 14
Resursele Agroturistice Naturale și Antropice din Județul Gorj - Pagina 15
Resursele Agroturistice Naturale și Antropice din Județul Gorj - Pagina 16
Resursele Agroturistice Naturale și Antropice din Județul Gorj - Pagina 17
Resursele Agroturistice Naturale și Antropice din Județul Gorj - Pagina 18
Resursele Agroturistice Naturale și Antropice din Județul Gorj - Pagina 19
Resursele Agroturistice Naturale și Antropice din Județul Gorj - Pagina 20
Resursele Agroturistice Naturale și Antropice din Județul Gorj - Pagina 21
Resursele Agroturistice Naturale și Antropice din Județul Gorj - Pagina 22
Resursele Agroturistice Naturale și Antropice din Județul Gorj - Pagina 23
Resursele Agroturistice Naturale și Antropice din Județul Gorj - Pagina 24
Resursele Agroturistice Naturale și Antropice din Județul Gorj - Pagina 25
Resursele Agroturistice Naturale și Antropice din Județul Gorj - Pagina 26
Resursele Agroturistice Naturale și Antropice din Județul Gorj - Pagina 27
Resursele Agroturistice Naturale și Antropice din Județul Gorj - Pagina 28
Resursele Agroturistice Naturale și Antropice din Județul Gorj - Pagina 29
Resursele Agroturistice Naturale și Antropice din Județul Gorj - Pagina 30
Resursele Agroturistice Naturale și Antropice din Județul Gorj - Pagina 31
Resursele Agroturistice Naturale și Antropice din Județul Gorj - Pagina 32
Resursele Agroturistice Naturale și Antropice din Județul Gorj - Pagina 33
Resursele Agroturistice Naturale și Antropice din Județul Gorj - Pagina 34
Resursele Agroturistice Naturale și Antropice din Județul Gorj - Pagina 35
Resursele Agroturistice Naturale și Antropice din Județul Gorj - Pagina 36
Resursele Agroturistice Naturale și Antropice din Județul Gorj - Pagina 37
Resursele Agroturistice Naturale și Antropice din Județul Gorj - Pagina 38
Resursele Agroturistice Naturale și Antropice din Județul Gorj - Pagina 39
Resursele Agroturistice Naturale și Antropice din Județul Gorj - Pagina 40
Resursele Agroturistice Naturale și Antropice din Județul Gorj - Pagina 41
Resursele Agroturistice Naturale și Antropice din Județul Gorj - Pagina 42
Resursele Agroturistice Naturale și Antropice din Județul Gorj - Pagina 43
Resursele Agroturistice Naturale și Antropice din Județul Gorj - Pagina 44
Resursele Agroturistice Naturale și Antropice din Județul Gorj - Pagina 45
Resursele Agroturistice Naturale și Antropice din Județul Gorj - Pagina 46
Resursele Agroturistice Naturale și Antropice din Județul Gorj - Pagina 47
Resursele Agroturistice Naturale și Antropice din Județul Gorj - Pagina 48
Resursele Agroturistice Naturale și Antropice din Județul Gorj - Pagina 49
Resursele Agroturistice Naturale și Antropice din Județul Gorj - Pagina 50
Resursele Agroturistice Naturale și Antropice din Județul Gorj - Pagina 51
Resursele Agroturistice Naturale și Antropice din Județul Gorj - Pagina 52
Resursele Agroturistice Naturale și Antropice din Județul Gorj - Pagina 53
Resursele Agroturistice Naturale și Antropice din Județul Gorj - Pagina 54
Resursele Agroturistice Naturale și Antropice din Județul Gorj - Pagina 55
Resursele Agroturistice Naturale și Antropice din Județul Gorj - Pagina 56
Resursele Agroturistice Naturale și Antropice din Județul Gorj - Pagina 57
Resursele Agroturistice Naturale și Antropice din Județul Gorj - Pagina 58
Resursele Agroturistice Naturale și Antropice din Județul Gorj - Pagina 59
Resursele Agroturistice Naturale și Antropice din Județul Gorj - Pagina 60

Conținut arhivă zip

  • Resursele Agroturistice Naturale si Antropice din Judetul Gorj.doc

Alții au mai descărcat și

Baia de Fier

INTRODUCERE Rostul unei monografii sătești constă tocmai în prezentarea prin scris, imagini și cifre a realităților unui trecut de mult apus și a...

Judetul Gorj, Amenajare Turistica, Fauna si Flora

Așezare geografică • Județ în sud-vestul României, pe cursul mijlociu al Jiului; • Suprafața: 5.602 km² (2,35% din suprafața țării); •...

Caracterizarea Potentialului Turistic al Judetului Gorj

Scurt istoric Situat în partea de sud – vest a României, în nordul Olteniei, pe cursul mijlociu al râului Jiu, judeţul Gorj a oferit condiţii...

Așezarea Geografică a Județului Gorj

Teritoriul judeţului Gorj este situat in partea de sud-vest a României, in nordul Olteniei pe cursul mijlociu al Jiului, fiind limitat la nord de...

Geografie Umana Generala - Monografia Brailei

Capitolul 1 – Prezentare generala Asezat in sud-estul tarii, pe malul stâng al Dunării, judetul Brăila este cuprins intre următoarele coordonate:...

Silvicultura si Produsele Padurii in Judetul Gorj

I. CADRUL NATURAL Prima entitate administrativa pe teritoriul actual al judetului Gorj mentionata documentar in 1385, a fost Tara Jelii, urmata de...

Judetul Gorj

Descriere Geografica Judetul Gorj se gaseste in sud-vestul tarii, in nordul Olteniei, pe Jiul Mijlociu. Paralela 45 traverseaza judetul prin...

Potential Turistic al Orasului Tirgu Jiu - Gorj

- Istorie Ţărani la piaţa din Tg Jiu la începutul secolului XX Municipiul Târgu Jiu poartă numele râului Jiu, pe care îl străbate şi care în...

Ai nevoie de altceva?