Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Geografie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 132 în total
Cuvinte : 37614
Mărime: 9.26MB (arhivat)
Cost: 12 puncte

Extras din document

INTRODUCERE

Lucrarea de faţă, „Studiu geografic al municipiului Târgu-Jiu”, reprezintă o încercare de prezentare monografică a celui mai important centru urban din judeţul Gorj, în care au fost îmbinate, elemente de geografie fizică, cu elemente de geografie umană şi economică. Au fost puse astfel în evidenţă posibilităţile de dezvoltare ale oraşului în cadrul reţelei urbane a ţării.

Categorie geografică cu un profund caracter istoric a cărei existenţă este hotărâtă de modul de încadrare în ritmul şi specificul dezvoltării economice a unei perioade determinate, oraşul constitue unul din obiectivele principale ale cercetării în geografia umană. „ Formă de organizare, înzestrare şi utilizare a unui teritoriu în scopul concentrării, transformării şi redistribuirii produselor necesare întreţinerii, recreerii şi progresului unei populaţii de pe arii foarte variate ca dimensiuni”,( Vintilă Mihăilescu, 1973), oraşul este un produs al regiunilor în cadrul cărora a apărut şi cu care intră într-un proces de relaţii reciproce, între care se afirmă cel mai puternic relaţiile economice.

În decursul îndelungatei sale existenţe, oraşul Târgu-Jiu, şi-a amplificat structura funcţională, şi-a lărgit zonele de influenţă, devenind principalul factor şi în acelaşi timp cel mai activ al dezvoltării economico-sociale şi cultural ştiinţifice.

În acest studiu am abordat următoarele teme:

1. Istoricul cercetărilor;

2. Cadrul natural;

3. Cadrul socio-economic, în care sunt tratate probleme de geografie umană şi economică;

Poziţia geografică este considerată de Simion Mehedinţi „ un criteriu foarte sugestiv pentru geografie” pentru o mai bună cunoaştere a factorilor care au stat la baza dezvoltării ulterioare a oraşului.

Vintilă Mihăilescu, afirmă că „ geografia are ca sarcină să depisteze, să caracterizeze şi să explice aşezările urbane ca întreguri nedisociate, adică, ca elemente ale peisajului şi cantităţii funcţionale integrate în teritoriu şi în istorie, ceea ce nu se poate face fără o raportare a complexului urban la poziţia geografică” ( 1973 ).

Analizând condiţiile geografice de ansamblu ale oraşului Târgu-Jiu, lucrarea încearcă să scoată în evidenţă rolul polarizator al acestuia. Poziţia centrală în cadrul depresiunii , a favorizat dezvoltarea sa ca centru urban polarizator cu o puternică influenţă în cadrul acesteia. În acest sens, se pun în evidenţă relaţiile reciproce dintre oraşul Târgu-Jiu şi zona sa de convergenţă. Determinarea particularităţilor evoluţiei sale teritoriale şi funcţionale, s-a făcut în raport cu aşezarea sa geografică, cu condiţiile naturale ale vetrei şi depresiunii Târgu-Jiu, precum şi cu factorii social-economici.

În analiza condiţiilor naturale s-au urmărit atât elementele de ordin calitativ, cât şi cele de ordin cantitativ, pentru scoaterea în evidenţă a sitului.Această analiză a fost începută în etapa de cabinet pe baza studiului hărţilor topografice şi a materialelor bibliografice şi continuă în etapa de teren, unde observarea directă şi căutarea detaliată a fenomenelor a dus la cunoaşterea particularităţilor morfologice, climatice, hidrologice, biogeografice şi pedologice, pentru cunoaşterea în detaliu a formelor diverse sub care se prezintă îmbinarea şi corelarea componentelor cadrului natural şi a modificărilor obţinute în urma acţiunilor umane în zonă.

Studiul de geografie umană a necesitat şi analiza populţiei sub toate aspectele, pentru stabilirea particularităţilor geodemografice ale municipiului Târgu-Jiu.

În cadrul capitolului de „Geografie istorică şi organizarea teritoriului”, s-au analizat elemente de toponimie geografică şi continuitatea aşezării din momentul apariţiei sale, descoperirile arheologice din perimetrul municipiului şi împrejurimi care atestă vechimea aşezării. Pentru acestea de un real folos au fost analiza colecţiilor de documente şi a materialelor bibliografice .prima parte a fost rezervată istoricului oraşului.

Capitolul de economie prezintă situaţia economică actuală a municipiului Târgu-Jiu, care este strâns legată de cea a economiei naţionale, aflându-se într-o perioadă de restructurare şi de reforme. Economia municipiului Târgu-Jiu este influenţată şi de specificul local pentru că fiind regiune minieră, mulţi agenţi economici din industrie s-au profilat pe activităţi legate de minerit.

Având în vedere că Tg -Jiu este oraşul operelor lui Brâncuşi, acestea ocupă şi ele un loc aparte în această lucrare. Sunt trecute deasemenea în revistă şi alte obiective turistice relevante pentru municipiu.

Partea ştiinţifică a lucrării se încheie cu o prezentare pe scurt a dotărilor şi activităţilor social- culturale existente în municipiul Târgu-Jiu.

Ultimul capitol al lucrării include diverse modele, strategii şi tehnici didactice activizante pentru o învăţare deplină a geografiei.

CAPITOLUL I

ISTORICUL CERCETĂRILOR

Primele cercetări de geografie şi istorie mai importante asupra oraşului Târgu-Jiu , au fost efectuate de profesorul Alexandru Ştefulescu în „ Gorjul pitoresc şi istoric” şi „ Istoria Târgu-Jiului” (1906). În aceste lucrări autorul a încorporat o micromonografie a oraşului, oferind informaţii cu trecutul istoric al localităţii, elemente de natură geografică, ocupaţiile locuitorilor.

Preview document

Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 1
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 2
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 3
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 4
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 5
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 6
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 7
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 8
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 9
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 10
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 11
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 12
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 13
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 14
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 15
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 16
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 17
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 18
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 19
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 20
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 21
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 22
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 23
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 24
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 25
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 26
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 27
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 28
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 29
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 30
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 31
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 32
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 33
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 34
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 35
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 36
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 37
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 38
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 39
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 40
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 41
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 42
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 43
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 44
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 45
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 46
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 47
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 48
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 49
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 50
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 51
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 52
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 53
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 54
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 55
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 56
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 57
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 58
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 59
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 60
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 61
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 62
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 63
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 64
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 65
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 66
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 67
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 68
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 69
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 70
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 71
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 72
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 73
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 74
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 75
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 76
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 77
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 78
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 79
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 80
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 81
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 82
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 83
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 84
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 85
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 86
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 87
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 88
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 89
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 90
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 91
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 92
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 93
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 94
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 95
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 96
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 97
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 98
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 99
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 100
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 101
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 102
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 103
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 104
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 105
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 106
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 107
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 108
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 109
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 110
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 111
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 112
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 113
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 114
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 115
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 116
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 117
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 118
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 119
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 120
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 121
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 122
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 123
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 124
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 125
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 126
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 127
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 128
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 129
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 130
Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu - Pagina 131

Conținut arhivă zip

  • Studiu Geografic al Municipiului Targu-Jiu.doc

Alții au mai descărcat și

Potențial turistic al orașului Târgu Jiu - Gorj

- Istorie Ţărani la piaţa din Tg Jiu la începutul secolului XX Municipiul Târgu Jiu poartă numele râului Jiu, pe care îl străbate şi care în...

Principalele parcuri și rezervații de pe glob

Principalele parcuri si rezervatii naturale de pe Glob Experienta milenara a impactului societatii umane cu natura demonstreaza succesiunea unor...

Japonia

Japonia este o tarã prin excelentã insularã, situatã în nord-vestul oceanului pacific. Japonia este fãrã indoialã statul care a înregistrat cea mai...

Județul Timiș

1.Localizarea geografica si caracterizarea judetului 1.1. Scurt istoric Istoria judetului se pierde in timp, fiind mentionate inca din...

Rolul Carpaților

Unitati montane. Carpatii românesti Carpatii românesti fac parte din marele lant muntos alpino-carpato-himalayan, aparut în urma orogenezelor...

Te-ar putea interesa și

Analiza SWOT a potențialului turistic montan din România, perspective de promovare și dezvoltare

Introducere Turismul reprezintă cel mai dinamic sector al economiei, devenind, în prezent, o activitate la fel de importantă ca și cele din...

Dezvoltare durabilă

Introducere Alegerea temei “Dezvoltarea sustenabilă” a fost motivată de amplarea și popularitatea subiectului de dezvoltare sustenabilă și de...

Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare

ABSTRACT Studiul de față își propune să analizeze potențialul cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu prin prezentarea principalelor obiective...

Ai nevoie de altceva?