Studiu Geografic Complex

Proiect
8.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Geografie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 212 în total
Cuvinte : 104402
Mărime: 1.13MB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: VASILE ION

Cuprins

CUPRINS

Capitolul I: CONSIDERATII GENERALE

1.1. Originea cuvântului Pitesti

1.2. Pozitia si localizarea geografica a orasului Pitesti

1.3. Istoricul cercetarilor geografice

Capitolul II: CADRUL NATURAL ÎN ORASUL PITESTI

2.1. Constitutia geologica

2.2. Relieful zonei si influenta sa asupra calitatii mediului

2.3. Particularitati climatice si rolul lor în asigurarea calitatii mediului

2.3.1. Temperatura aerului în orasul Pitesti

2.3.2. Precipitatiile atmosferice în orasul Pitesti

2.3.3. Circulatia maselor de aer în orasul Pitesti

2.4. Reteaua hidrografica a orasului Pitesti si influenta ei asupra mediului

2.5. Vegetatia, fauna si solurile si implicatiile asupra calitatii mediului

2.6. Factorii fizico geografici si rolul lor în procesul poluarii si autopurificarii

Capitolul III: CONSIDERATII DE GEOGRAFIE ISTORICA

3.0. Vatra de istorie si civilizatie

3.1. Epoca straveche si veche

3.2. Epoca medie

3.3. Epoca moderna

3.4. Epoca contemporana

Capitolul IV: POPULATIA ORASULUI PITESTI

4.1. Potentialul economic si de habitat al cadrului natural din orasul Pitesti

4.2. Evolutia numerica a populatiei în orasul Pitesti

4.3. Raspândirea geografica a populatiei în orasul Pitesti(densitatea)

4.4. Miscarea naturala a populatiei în orasul Pitesti

4.5. Miscarea migratorie a populatiei în orasul Pitesti

4.6. Structura populatiei în orasul Pitesti

4.6.1. Structura populatiei pe sexe în orasul Pitesti

4.6.2. Structura populatiei pe grupe de vârsta în orasul Pitesti

4.6.3. Structura populatiei pe medii

4.6.4. Structura populatiei pe nationalitati si religii

4.6.5. Structura populatiei pe ramuri ale economiei nationale

Capitolul V: FIZIONOMIA ASEZARILOR

5.1. Structura administrativ teritoriala medievala a orasului Pitesti

5.2. Forma si vatra orasului Pitesti în prezent

5.3. Vechimea constructiilor intravilan

5.4. Comunele suburbane

Capitolul VI: FUNCTIILE ORASULUI PITESTI

6.1. Consideratii generale

6.2. Functia industriala a orasului Pitesti

6.3. Functia de transport a orasului Pitesti

6.4. Functia comerciala a orasului Pitesti

6.5. Functia administrativa a orasului Pitesti

6.6. Functia culturala a orasului Pitesti

6.7. Functia turistica a orasului Pitesti

6.8. Factorii socio-economici si rolul lor în procesul poluarii si autopurificarii

Capitolul VII: PROBLEME EDILITAR-GOSPODARESTI

7.1. Functionarea ecosistemului urban Pitesti

7.2. Rolul activitatilor de gospodarire, salubrizare urbana în protectia orasului Pitesti

7.3. Evolutia edilitara a orasului Pitesti

7.4. Alimentarea cu apa a orasului Pitesti

7.5. Alimentarea cu energie electrica a orasului Pitesti

7.6. Alimentarea cu gaze, apa calda si caldura a orasului Pitesti

7.7. Canalizare si salubritate în orasul Pitesti

7.8. Spatiile verzi si de agrement în orasul Pitesti

7.9. Transportul urban de calatori în orasul Pitesti

Capitolul VIII: CALITATEA SI PROTECTIA MEDIULUI ÎN ORASUL

PITESTI

8.1. Emisari si emisii în orasul Pitesti

8.1.1. Gazele reziduale si impuritatile sub forma de particule

8.1.2. Apele uzate orasenesti

8.1.3. Reziduri solide urbane si rurale

8.2. Domeniile si manifestarile poluarii în orasul Pitesti

8.2.1. Poluarea aerului în orasul Pitesti

8.2.2. Poluarea precipitatiilor în orasul Pitesti

8.2.3. Poluarea sonora în orasul Pitesti

8.2.4. Poluarea apelor în orasul Pitesti

8.2.5. Poluarea solurilor în orasul Pitesti

Extras din document

INTRODUCERE

Calitatea mediului este o notiune complexa, care cuprinde numeroase aspecte ale raportului om-natura.

Utilizând acest termen se are în vedere, în general , atât potentialul productiv al mediului cât si modul în care viata si sanatatea oamenilor , ca si diverse obiective social-economice , pot fi afectate de factori naturali nefavorabili sau de consecintele unor activitati economice , care declanseaza procese de degradare sau duc la poluarea mediului.

Problema calitatii si a protectiei mediului a intrat în actualitate pe masura ce omenirea a devenit constienta de necesitatea conservarii si utilizarii cât mai eficiente a potentialului productiv al mediului.De aceea , atât pe plan mondial, cât si national se acorda o atentie din ce în ce mai mare activitatii de protectie a mediului si de supraveghere sinoptica a modificarilor aduse calitatii lui.

Iata de ce am considerat util, ca în lucrarea de fata , sa ma refer în primul rând la acele elemente care permit cunoasterea si urmarirea modificarilor calitatii mediului , fie sub actiunea unor factori naturali , fie ca urmare a activitatii antropice.Pe întregul parcurs al lucrarii am avut permanent în vedere doua aspecte : pe de o parte cunoasterea stiintifica a fenomenelor , a cauzelor care le produc , a efectelor asupra mediului , si pe de alta parte caile care trebuiesc urmate pentru înlaturarea influentelor negative exercitate asupra componentelor cu care se afla în interdependenta.

Consider, ca o buna cunoastere a fenomenelor , a cauzelor si a consecintelor prezentate , constituie , în acelasi timp , un îndemn permanent la o atitudine activa de protejare si mentinere a unui mediu cât mai bun.Educarea oamenilor în acest spirit se realizeaza începând cu orele de geografie , dar si prin excursii , aplicatii sau actiuni practice de îngrijire a pomilor si arborilor , de distrugere a buruienilor , de reânpaduriri sau plantari de pomi , de ocrotire si întretinere a spatiilor verzi , etc.

În elaborarea lucrarii am parcurs trei etape :

-Etapa de documentare în cabinet. În aceasta etapa am studiat o serie de harti si anume : harta topografica a municipiului Pitesti , care mi-a servit drept mijloc de cunoastere a unor componente ale cadrului natural; a retelei cailor de comunicatie; harta geologica ; harti biogeografice; pedologice. Concomitent cu studiul hartilor si al materialelor bibliografice , am cules date statistice din recensamintele populatiei ,anuare statistice (climatologice ,hidrologice ) , caiete statistice de la A.P.M. Pitesti.

-Etapa de cercetare pe teren. În aceasta etapa datele culese anterior , au fost confruntate pe teren , fiind completate cu altele despre industrie ,agricultura.

-Etapa de redactare si elaborare finala. În aceasta etapa , materialele culese în etapele anterioare au fost confruntate , sistematizate , centralizate ; am întocmit hartile , graficele si textul lucrarii.

Multumesc pe aceasta cale , tuturor celor care mi-au acordat sprijin stiintific si moral pentru redactarea în bune conditii a lucrarii de fata , dar mai ales d-lui lector universitar Vasile Ion.

CAPITOLUL 1 : CONSIDERATII GENERALE

1.1. Originea cuvântului Pitesti

Etimologia numelui geografic Pitesti a preocupat o seama de lingvisti români si straini , antrenând în discutii si istoricii. Radacina acestui nume se gaseste în mai multe derivate.

Înainte de a examina opiniile referitoare la originea cuvântului , trebuie sa precizam ca , în mod evident , numele a apartinut câmpiei si apoi orasului , numele de Arges a apartinut mai întâi râului si apoi orasului .

Numele asezarilor , apelor ,ocupatiilor transmise din mosi-stramosi pot constitui verigi pretioase , dovezi în sprijinul uneia sau alteia dintre ipotezele cu care cercetatorii istoriei unei regiuni opereaza în stabilirea adevarului.

Analiza topicelor mai poate da indicatii privind si ocupatiile de baza ale populatiei unei regiuni.În regiunea Argesului asemenea topice ar putea fi folosite pentru reconstituirea unor vechi drumuri pastoresti , sau pentru a pune în evidenta , la un moment dat , practicarea unei defrisari intense , a expansiunii agricole , a pastoritului.

De exemplu Drumul Mocanului ,dupa informatiile primite de la locuitorii comunelor Stefanesti si Valea Mare , pornea din Tara Bârsei , trecea prin Ceresti si cobora spre Arges.De-a lungul acestui drum este revelatoare frecventa topicului de mocan : Dealul Mocanului ( Comuna Valea Mare) , Drumul Mocanului (Comuna Stefanesti) . Mai sunt si alte variante ale acestui drum , prelungite pâna la Dunare , toate , posibil autentice dat fiind vechimea oieritului în Carpatii Românesti.

Drumul Sarii este atestat de topicul Calea Sarii (Comuna Tutana ) . Drumul Scoartei (Comuna Bradu de Sus ) , topic foarte interesant întrucât atesta transportul cojii de stejar spre tabacariile din Pitesti , unde a existat o veche traditie în materie de tananti.

Într-un studiu privind vechimea si raspândirea numelor topice în esti, pe meleagurile Argesului , G.Giuglea si G.Tepelea se straduiesc sa aduca dovezi noi în completarea datelor despre vechimea popularii acestui teritoriu.

Înca din 1885 , D.M.Gaster atragea atentia asupra numelor topice în esti derivate de la latino-greco iscus , iscos.

Preview document

Studiu Geografic Complex - Pagina 1
Studiu Geografic Complex - Pagina 2
Studiu Geografic Complex - Pagina 3
Studiu Geografic Complex - Pagina 4
Studiu Geografic Complex - Pagina 5
Studiu Geografic Complex - Pagina 6
Studiu Geografic Complex - Pagina 7
Studiu Geografic Complex - Pagina 8
Studiu Geografic Complex - Pagina 9
Studiu Geografic Complex - Pagina 10
Studiu Geografic Complex - Pagina 11
Studiu Geografic Complex - Pagina 12
Studiu Geografic Complex - Pagina 13
Studiu Geografic Complex - Pagina 14
Studiu Geografic Complex - Pagina 15
Studiu Geografic Complex - Pagina 16
Studiu Geografic Complex - Pagina 17
Studiu Geografic Complex - Pagina 18
Studiu Geografic Complex - Pagina 19
Studiu Geografic Complex - Pagina 20
Studiu Geografic Complex - Pagina 21
Studiu Geografic Complex - Pagina 22
Studiu Geografic Complex - Pagina 23
Studiu Geografic Complex - Pagina 24
Studiu Geografic Complex - Pagina 25
Studiu Geografic Complex - Pagina 26
Studiu Geografic Complex - Pagina 27
Studiu Geografic Complex - Pagina 28
Studiu Geografic Complex - Pagina 29
Studiu Geografic Complex - Pagina 30
Studiu Geografic Complex - Pagina 31
Studiu Geografic Complex - Pagina 32
Studiu Geografic Complex - Pagina 33
Studiu Geografic Complex - Pagina 34
Studiu Geografic Complex - Pagina 35
Studiu Geografic Complex - Pagina 36
Studiu Geografic Complex - Pagina 37
Studiu Geografic Complex - Pagina 38
Studiu Geografic Complex - Pagina 39
Studiu Geografic Complex - Pagina 40
Studiu Geografic Complex - Pagina 41
Studiu Geografic Complex - Pagina 42
Studiu Geografic Complex - Pagina 43
Studiu Geografic Complex - Pagina 44
Studiu Geografic Complex - Pagina 45
Studiu Geografic Complex - Pagina 46
Studiu Geografic Complex - Pagina 47
Studiu Geografic Complex - Pagina 48
Studiu Geografic Complex - Pagina 49
Studiu Geografic Complex - Pagina 50
Studiu Geografic Complex - Pagina 51
Studiu Geografic Complex - Pagina 52
Studiu Geografic Complex - Pagina 53
Studiu Geografic Complex - Pagina 54
Studiu Geografic Complex - Pagina 55
Studiu Geografic Complex - Pagina 56
Studiu Geografic Complex - Pagina 57
Studiu Geografic Complex - Pagina 58
Studiu Geografic Complex - Pagina 59
Studiu Geografic Complex - Pagina 60
Studiu Geografic Complex - Pagina 61
Studiu Geografic Complex - Pagina 62
Studiu Geografic Complex - Pagina 63
Studiu Geografic Complex - Pagina 64
Studiu Geografic Complex - Pagina 65
Studiu Geografic Complex - Pagina 66
Studiu Geografic Complex - Pagina 67
Studiu Geografic Complex - Pagina 68
Studiu Geografic Complex - Pagina 69
Studiu Geografic Complex - Pagina 70
Studiu Geografic Complex - Pagina 71
Studiu Geografic Complex - Pagina 72
Studiu Geografic Complex - Pagina 73
Studiu Geografic Complex - Pagina 74
Studiu Geografic Complex - Pagina 75
Studiu Geografic Complex - Pagina 76
Studiu Geografic Complex - Pagina 77
Studiu Geografic Complex - Pagina 78
Studiu Geografic Complex - Pagina 79
Studiu Geografic Complex - Pagina 80
Studiu Geografic Complex - Pagina 81
Studiu Geografic Complex - Pagina 82
Studiu Geografic Complex - Pagina 83
Studiu Geografic Complex - Pagina 84
Studiu Geografic Complex - Pagina 85
Studiu Geografic Complex - Pagina 86
Studiu Geografic Complex - Pagina 87
Studiu Geografic Complex - Pagina 88
Studiu Geografic Complex - Pagina 89
Studiu Geografic Complex - Pagina 90
Studiu Geografic Complex - Pagina 91
Studiu Geografic Complex - Pagina 92
Studiu Geografic Complex - Pagina 93
Studiu Geografic Complex - Pagina 94
Studiu Geografic Complex - Pagina 95
Studiu Geografic Complex - Pagina 96
Studiu Geografic Complex - Pagina 97
Studiu Geografic Complex - Pagina 98
Studiu Geografic Complex - Pagina 99
Studiu Geografic Complex - Pagina 100
Studiu Geografic Complex - Pagina 101
Studiu Geografic Complex - Pagina 102
Studiu Geografic Complex - Pagina 103
Studiu Geografic Complex - Pagina 104
Studiu Geografic Complex - Pagina 105
Studiu Geografic Complex - Pagina 106
Studiu Geografic Complex - Pagina 107
Studiu Geografic Complex - Pagina 108
Studiu Geografic Complex - Pagina 109
Studiu Geografic Complex - Pagina 110
Studiu Geografic Complex - Pagina 111
Studiu Geografic Complex - Pagina 112
Studiu Geografic Complex - Pagina 113
Studiu Geografic Complex - Pagina 114
Studiu Geografic Complex - Pagina 115
Studiu Geografic Complex - Pagina 116
Studiu Geografic Complex - Pagina 117
Studiu Geografic Complex - Pagina 118
Studiu Geografic Complex - Pagina 119
Studiu Geografic Complex - Pagina 120
Studiu Geografic Complex - Pagina 121
Studiu Geografic Complex - Pagina 122
Studiu Geografic Complex - Pagina 123
Studiu Geografic Complex - Pagina 124
Studiu Geografic Complex - Pagina 125
Studiu Geografic Complex - Pagina 126
Studiu Geografic Complex - Pagina 127
Studiu Geografic Complex - Pagina 128
Studiu Geografic Complex - Pagina 129
Studiu Geografic Complex - Pagina 130
Studiu Geografic Complex - Pagina 131
Studiu Geografic Complex - Pagina 132
Studiu Geografic Complex - Pagina 133
Studiu Geografic Complex - Pagina 134
Studiu Geografic Complex - Pagina 135
Studiu Geografic Complex - Pagina 136
Studiu Geografic Complex - Pagina 137
Studiu Geografic Complex - Pagina 138
Studiu Geografic Complex - Pagina 139
Studiu Geografic Complex - Pagina 140
Studiu Geografic Complex - Pagina 141
Studiu Geografic Complex - Pagina 142
Studiu Geografic Complex - Pagina 143
Studiu Geografic Complex - Pagina 144
Studiu Geografic Complex - Pagina 145
Studiu Geografic Complex - Pagina 146
Studiu Geografic Complex - Pagina 147
Studiu Geografic Complex - Pagina 148
Studiu Geografic Complex - Pagina 149
Studiu Geografic Complex - Pagina 150
Studiu Geografic Complex - Pagina 151
Studiu Geografic Complex - Pagina 152
Studiu Geografic Complex - Pagina 153
Studiu Geografic Complex - Pagina 154
Studiu Geografic Complex - Pagina 155
Studiu Geografic Complex - Pagina 156
Studiu Geografic Complex - Pagina 157
Studiu Geografic Complex - Pagina 158
Studiu Geografic Complex - Pagina 159
Studiu Geografic Complex - Pagina 160
Studiu Geografic Complex - Pagina 161
Studiu Geografic Complex - Pagina 162
Studiu Geografic Complex - Pagina 163
Studiu Geografic Complex - Pagina 164
Studiu Geografic Complex - Pagina 165
Studiu Geografic Complex - Pagina 166
Studiu Geografic Complex - Pagina 167
Studiu Geografic Complex - Pagina 168
Studiu Geografic Complex - Pagina 169
Studiu Geografic Complex - Pagina 170
Studiu Geografic Complex - Pagina 171
Studiu Geografic Complex - Pagina 172
Studiu Geografic Complex - Pagina 173
Studiu Geografic Complex - Pagina 174
Studiu Geografic Complex - Pagina 175
Studiu Geografic Complex - Pagina 176
Studiu Geografic Complex - Pagina 177
Studiu Geografic Complex - Pagina 178
Studiu Geografic Complex - Pagina 179
Studiu Geografic Complex - Pagina 180
Studiu Geografic Complex - Pagina 181
Studiu Geografic Complex - Pagina 182
Studiu Geografic Complex - Pagina 183
Studiu Geografic Complex - Pagina 184
Studiu Geografic Complex - Pagina 185
Studiu Geografic Complex - Pagina 186
Studiu Geografic Complex - Pagina 187
Studiu Geografic Complex - Pagina 188
Studiu Geografic Complex - Pagina 189
Studiu Geografic Complex - Pagina 190
Studiu Geografic Complex - Pagina 191
Studiu Geografic Complex - Pagina 192
Studiu Geografic Complex - Pagina 193
Studiu Geografic Complex - Pagina 194
Studiu Geografic Complex - Pagina 195
Studiu Geografic Complex - Pagina 196
Studiu Geografic Complex - Pagina 197
Studiu Geografic Complex - Pagina 198
Studiu Geografic Complex - Pagina 199
Studiu Geografic Complex - Pagina 200
Studiu Geografic Complex - Pagina 201
Studiu Geografic Complex - Pagina 202
Studiu Geografic Complex - Pagina 203
Studiu Geografic Complex - Pagina 204
Studiu Geografic Complex - Pagina 205
Studiu Geografic Complex - Pagina 206
Studiu Geografic Complex - Pagina 207
Studiu Geografic Complex - Pagina 208
Studiu Geografic Complex - Pagina 209
Studiu Geografic Complex - Pagina 210
Studiu Geografic Complex - Pagina 211
Studiu Geografic Complex - Pagina 212

Conținut arhivă zip

  • Studiu Geografic Complex.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu de Mediu al Municipiului Pitești

Introducere Calitatea mediului este o noţiune complexă, care cuprinde numeroase aspecte ale raportului om-natură. Utilizând acest termen se are...

Calitatea Mediului si a Vietii in Valea Jiului

Cuvânt înainte Lucrarea de faţă îşi propune să analizeze calitatea mediului şi a vieţii în arealul minier al Văii Jiului, oprindu-ne în studiul de...

Pitesti

POZITIA GEOGRAFICA Municipiul Piteşti, reşedinţă a judeţului Argeş, este situat în partea central-sudică a României, între Carpaţii Meridionali şi...

Drobeta Turnu Sverin - Organizarea Spatiului Urban - Zonele Functionale

Spatiul geografic este considerat un sistem dinamic,avand o structura complexa, ce include o serie de sisteme care cuprind atat elemente de cadru...

Judetul Timis

1.Localizarea geografica si caracterizarea judetului 1.1. Scurt istoric Istoria judetului se pierde in timp, fiind mentionate inca din...

Japonia

Japonia este o tarã prin excelentã insularã, situatã în nord-vestul oceanului pacific. Japonia este fãrã indoialã statul care a înregistrat cea mai...

Rolul Carpatilor

Unitati montane. Carpatii românesti Carpatii românesti fac parte din marele lant muntos alpino-carpato-himalayan, aparut în urma orogenezelor...

Te-ar putea interesa și

Microdepresiunea Malu cu Flori - Studiu geografic complex

Lucrarea de faţă reprezintă lucrarea de licenţă în specializarea geografie şi se intitulează: “Microdepresiunea Malu cu Flori - studiu geografic...

Subcarpații Vâlcii - Studiu Complex

INTRODUCERE Geografia este o ştiinţă complexă care are ca obiect de studiu mediul geografic pe care îl cercetează din punct de vedere al...

Japonia - Studiu Geografic Complex

Pozitia geografica: Japonia este situata la mijlocul emisfera nordica la periferia continentului asiatic, spre oceanul Pacific. Japonia este...

Rezervatia Naturala - Satchinez

Introducere Omul obişnuit trăieşte sub timpuri, arareori că izbuteşte să mânuiască istoria, damite să o repare spre uitare şi bine. Soarta...

Culoarul Siretului in Sectorul Pascani Mircesti

I. INTRODUCERE 1.Motivaţia alegerii temei. Astăzi, când in mod deosebit se pune problema valorificării pe scara tot mai complexa a resurselor...

Studiu Fizico - Geografic Complex asupra Muntilor Rodnei

Asezare, limite, vecini Muntii Rodnei fac parte din lantul Muntilor Carpati romanesti, mai precis din Carpatii Orientali, grupa Carpatilor...

Studiu geografic complex Țăndărei

Introducere Scopul lucrării Scopul lucrării „Studiul geografic al orașului Țăndărei” este formarea și dezvoltarea abilităților necesare...

Comuna Corlățel - studiu de geografie umană

INTRODUCERE Caracterul de specificitate care dă măsura personalizării unei așezări omenești este rezultatul interacțiuni și evoluției unor factori...

Ai nevoie de altceva?