Tutorial Microsoft Access

Proiect
7.2/10 (4 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 69 în total
Cuvinte : 17186
Mărime: 4.37MB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.dr. Cira Octavian
proiectul a fost prezentat in cadrul facultatii Aurel Vlaicu Arad. nota obtinuta a fost maxima.

Cuprins

Capitolul 1 3

INTRODUCERE 3

Lucrarea de faţă este structurată astfel: 3

Capitolul 2 4

NOŢIUNI TEORETICE LEGATE DE BAZE DE DATE 4

2.1. NOŢIUNI PRIVIND SISTEMELE DE GESTIONARE A BAZELOR DE DATE 4

2.2. MICROSOFT ACCESS COMPONENTĂ MICROSOFT OFFICE 5

2.3. INTERFAŢA ŞI MODUL DE LUCRU IN ACCES 2000 6

2.3.1) Lansarea programului 6

2.3.2) Elementele ferestrei Access 6

2.3.3) Crearea unei baze de date 8

2.3.4) Deschiderea unei bazei de date create anterior 9

2.3.5) Redenumirea unei baze de date create anterior 9

2.3.6) Copierea ( mutarea) unei baze de date create anterior 9

2.3.7) Ştergerea unei baze de date create anterior 9

3. OBIECTE ACCES 2000 10

3.1.) Tabele 10

3.1.1) Crearea unei tabele 10

3.1.2) Tipuri de câmpuri într-o tabelă 11

3.1.3) Proprietăţile câmpurilor unei tabele 12

3.1.4) Modificarea şi formatarea unei tabele 13

3.1.5) Sortarea datelor dintr-o tabelă 14

3.1.6) Căutarea datelor 14

3.1.7) Înlocuirea datelor 14

3.1.8) Filtrarea datelor 14

4. CHEIA PRIMARĂ 16

5. RELAŢII 17

5.1) Relaţii între tabele 17

5.2) Stabilirea relaţiilor între tabele 19

5.3) Modificarea relaţiilor existente 19

5.4) Proprietăţile relaţiilor 19

6. INTEROGĂRI 21

6.1) Crearea unei interogări 21

6.2) Tipuri de interogări 23

7. FORMULARE 24

7.1) Crearea unui formular 24

7.2) Proprietăţile formularului 27

7.3) Modificarea aspectului unui formular 27

7.4) Sortarea datelor într-un formular 27

7.5) Găsirea datelor într-un formular 27

7.6) Înlocuirea datelor într-un formular 28

7.7) Filtrarea datelor într-un formular 28

7.8) Copierea formularelor 29

8. RAPOARTE 30

8.1) Crearea unui raport 30

8.2) Secţiunile unui raport 30

8.3) Proprietăţile unui raport 30

8.4) Sortarea şi gruparea datelor dintr-un raport 31

8.5) Editarea rapoartelor 31

9. MACROCOMENZI 33

Capitolul 3 34

TEHNOLOGII WEB FOLOSITE: 34

10.1) Macromedia Dreamweaver MX 34

10.1.1) Standard in privinta uneltelor de design 34

10.1.2) Principalele caracteristici ale Macromedia Dreamweaver 35

10.2. HTML 36

10.2.1) Fundamente HTML 37

10.2.2) TAG-uri 37

10.2.3) Liste 39

10.2.4) Linia orizontalã 39

10.2.5) Simboluri 40

10.2.6) TABELE 41

10.2.7) Frames (cadre) 43

10.2.8) Imaginile în pagina web 45

10.2.9) Fisiere audio 47

10.3.0) Tag-urile applet si object 47

10.4. FLASH 50

10.4.1) Ce este Flash - 50

10.4.2) Avantajele folosirii Flash-ului pe Web. 50

10.4.3) Dezavantaje ale utilizării Flash-ului 51

10.4.4) Îmbinarea graficii cu scriptul 51

10.4.5) Comunicarea dintre Flash şi alte tehnologii 51

Capitolul 4 53

Prezentarea aplicaţiei Web 53

11.1) Descrierea generală a aplicaţiei Web: 53

11.2) Crearea şi pregătirea interfeţei în Photoshop şi 53

Macromedia Flash MX: 53

11.3) Crearea animaţiei Flash: 57

12) Analiza şi proiectarea aplicaţiei 61

12.1) Descrierea meniului: 62

12. 2) Codul sursa al link-urilor: 65

12.3) Codul sursă al fişierului index.html (pagina Home): 65

Concluzii 68

BIBLIOGRAFIE 69

Extras din document

Capitolul 1

INTRODUCERE

Utilizarea sistemului Internet, a programelor de elaborare a produselor Web, a înregistrărilor audio/video, a stocării informaţiilor pe CD-uri, a implementării rezultatelor din domeniul graficii pe calculator, au facut posibilă elaborarea de cursuri online, de software educaţional pentru diverse discipline.

Software educaţional reprezintă orice produs software în orice format (exe sau nu) ce poate fi utilizat pe orice calculator şi care reprezintă un subiect, o temă, un experiment, o lecţie, un curs, etc., fiind o alternativă sau unica soluţie faţă de metodele educaţionale tradiţionale (tabla, creta, etc.).

În cadrul acestei lucrări am realizat un tutorial ACCES, al cărui scop este instruirea unui utilizator obişnuit al calculatorului în activitatea de învăţare a limbajului ACCES. Obiectul principal de studiu este limbajul ACCES, fiecare lecţie prezentând un set de elemente ale limbajului ACCES.

Lucrarea de faţă este structurată astfel:

Capitolul I – Introducere

Capitolul II – Notiuni teoretice legate de baze de date

Capitolul III – Tehnologii Web

Capitolul IV – Prezentarea aplicaţiei

Concluzii

Bibliografie.

Capitolul 2

NOŢIUNI TEORETICE LEGATE

DE BAZE DE DATE

2.1. NOŢIUNI PRIVIND SISTEMELE DE GESTIONARE

A BAZELOR DE DATE

Baza de date reprezintă o colecţie de date organizate, colecţie ce serveşte unui anumit scop.

Prin interpretarea datelor de către un anumit subiect se obţin informaţiile. Informaţiile sunt obţinute în momentul interacţiunii datelor cu un sistem capabil să le interpreteze. Datele au un caracter obiectiv, iar informaţiile au un caracter subiectiv, aceeaşi dată putând fi interpretată diferit de subiecţi diferiţi, ceea ce duce la informaţii diferite.

Un sistem de gestiune a bazelor de date (Database Management System), pe scurt SGBD, reprezintă un sistem software care gestionează o bază de date şi care permite utilizatorului să interacţioneze cu aceasta.

Astfel un SGBD acţionează ca un depozit pentru toate datele şi este responsabil pentru următoarele acţiuni:

- Stocarea datelor;

- Definirea structurilor de date;

- Manipularea datelor;

- Interogarea (extragerea şi prelucrarea) datelor;

- Asigurarea integrităţii datelor;

- Asigurarea unui mecanism de recuperare a datelor;

- Asigurarea unui mecanism de indexare care să permită un acces mai rapid la date;

- Păstrarea securităţii datelor;

- Permiterea accesului concurent la date cu păstrarea consistenţei acestora.

Ceea ce este caracteristic aplicaţiilor bazelor de date, este faptul că accentul este pus în mod deosebit pe operaţiile de memorare şi regăsire asupra unui volum mare de date şi mai puţin pe operaţiile de prelucrare a datelor. Astfel principala operaţie care apare în orice aplicaţie de baze de date, este cea de regăsire a datelor în scopul obţinerii de informaţii din baza de date. Se poate spune că baza de date este creată pentru a fi interogată.

Alături de operaţiile de regăsire, mai apar operaţii de memorare a datelor, de introducere de noi date, operaţii de ştergere a datelor devenite inutile sau operaţii de actualizare a datelor deja existente.

2.2. MICROSOFT ACCESS COMPONENTĂ

MICROSOFT OFFICE

Indiferent de domeniul de activitate, bazele de date reprezintă un suport indispensabil al sistemelor informatice. S-a constatat că rezultatele cercetării în domeniul bazelor de date au avut un impact major asupra întregii activităţi economice şi sociale, modificând esenţial modul de operare al organizaţiilor. Astfel, bazele de date, prin evoluţia lor, au determinat progrese fundamentale în sistemele de comunicaţii, transport şi logistică, gestiunea financiară, aplicaţii civile şi din domeniul apărării.

Bazele de date constituie structuri ale informaţiei, accesibile cu ajutorul calculatorului, care oferă avantajul stocării unei cantităţi mari de date, date care pot fi cu uşurinţă accesate de mai mulţi utilizatori.

Pe măsură ce volumul de date a crescut, modelele iniţiale pentru proiectarea şi gestionarea informaţiei nu au mai fost suficiente şi locul acestora a fost luat de modelul relaţional. Uşurinţa cu care se pot reprezenta diferite aspecte ale lumii reale, înconjurătoare, l-au făcut cel mai popular model de baze de date, fiind foarte răspândit şi în prezent.

Dar documentele complexe, care includ date compuse, imagini şi sunete, aplicaţiile software de mare amploare, nu au mai putut fi reprezentate relaţional, determinând astfel apariţia modelului orientat obiect.

Combinarea tehnologiei bazelor de date relaţionale cu cea a programării orientate obiect a dus la apariţia conceptului de model relaţional orientat obiect.

Din această categorie face parte şi produsul Microsoft Access al firmei Microsoft şi constituie un instrument simplu şi eficace în implementarea şi exploatarea unei baze de date. Făcând parte din pachetul Microsoft Office, Access permite comunicarea cu celelalte programe ale pachetului (Word, Excel, PowerPoint) şi de asemenea oferă posibilitatea comunicării directe cu serviciul Internet. De asemenea, programul permite accesarea informaţiilor din baza de date şi prin intermediul limbajului SQL.

Microsoft Access reprezintă un program complex de gestiune a bazelor de date relaţionale sub sistemul de operare Windows şi face parte din pachetul de programe Microsoft Office.

2.3. INTERFAŢA ŞI MODUL DE LUCRU IN ACCES 2000

2.3.1) Lansarea programului

Programul se lansează ca orice program din pachetul Microsoft Office, prin parcurgerea următorilor paşi:

- din meniul Start se alege opţiunea Programs

- din meniul Programs se alege Microsoft Access.

La lansarea programului este afişată următoarea fereastră

Preview document

Tutorial Microsoft Access - Pagina 1
Tutorial Microsoft Access - Pagina 2
Tutorial Microsoft Access - Pagina 3
Tutorial Microsoft Access - Pagina 4
Tutorial Microsoft Access - Pagina 5
Tutorial Microsoft Access - Pagina 6
Tutorial Microsoft Access - Pagina 7
Tutorial Microsoft Access - Pagina 8
Tutorial Microsoft Access - Pagina 9
Tutorial Microsoft Access - Pagina 10
Tutorial Microsoft Access - Pagina 11
Tutorial Microsoft Access - Pagina 12
Tutorial Microsoft Access - Pagina 13
Tutorial Microsoft Access - Pagina 14
Tutorial Microsoft Access - Pagina 15
Tutorial Microsoft Access - Pagina 16
Tutorial Microsoft Access - Pagina 17
Tutorial Microsoft Access - Pagina 18
Tutorial Microsoft Access - Pagina 19
Tutorial Microsoft Access - Pagina 20
Tutorial Microsoft Access - Pagina 21
Tutorial Microsoft Access - Pagina 22
Tutorial Microsoft Access - Pagina 23
Tutorial Microsoft Access - Pagina 24
Tutorial Microsoft Access - Pagina 25
Tutorial Microsoft Access - Pagina 26
Tutorial Microsoft Access - Pagina 27
Tutorial Microsoft Access - Pagina 28
Tutorial Microsoft Access - Pagina 29
Tutorial Microsoft Access - Pagina 30
Tutorial Microsoft Access - Pagina 31
Tutorial Microsoft Access - Pagina 32
Tutorial Microsoft Access - Pagina 33
Tutorial Microsoft Access - Pagina 34
Tutorial Microsoft Access - Pagina 35
Tutorial Microsoft Access - Pagina 36
Tutorial Microsoft Access - Pagina 37
Tutorial Microsoft Access - Pagina 38
Tutorial Microsoft Access - Pagina 39
Tutorial Microsoft Access - Pagina 40
Tutorial Microsoft Access - Pagina 41
Tutorial Microsoft Access - Pagina 42
Tutorial Microsoft Access - Pagina 43
Tutorial Microsoft Access - Pagina 44
Tutorial Microsoft Access - Pagina 45
Tutorial Microsoft Access - Pagina 46
Tutorial Microsoft Access - Pagina 47
Tutorial Microsoft Access - Pagina 48
Tutorial Microsoft Access - Pagina 49
Tutorial Microsoft Access - Pagina 50
Tutorial Microsoft Access - Pagina 51
Tutorial Microsoft Access - Pagina 52
Tutorial Microsoft Access - Pagina 53
Tutorial Microsoft Access - Pagina 54
Tutorial Microsoft Access - Pagina 55
Tutorial Microsoft Access - Pagina 56
Tutorial Microsoft Access - Pagina 57
Tutorial Microsoft Access - Pagina 58
Tutorial Microsoft Access - Pagina 59
Tutorial Microsoft Access - Pagina 60
Tutorial Microsoft Access - Pagina 61
Tutorial Microsoft Access - Pagina 62
Tutorial Microsoft Access - Pagina 63
Tutorial Microsoft Access - Pagina 64
Tutorial Microsoft Access - Pagina 65
Tutorial Microsoft Access - Pagina 66
Tutorial Microsoft Access - Pagina 67
Tutorial Microsoft Access - Pagina 68
Tutorial Microsoft Access - Pagina 69

Conținut arhivă zip

  • Tutorial Microsoft Access.doc

Alții au mai descărcat și

Grafică asistată pe calculator - proiectarea unui corp 3D

Am efectuat click pe opțiunea Four: Equal și de la Setup: am ales 3D. În prima din cele patru vizualizari am ales opțiunea *Front* din meniul...

Proiectarea unui sistem informatic privind evidența comenzilor primite de către o societate

Informatii generale despre SC StudioS SRL Denumire : SC StudioS SRL Obiect de activitate : Servicii Datele de identificare ale firmei : Adresa...

Crearea unui Sistem Informatic

1.Studiul Obiectului agentului economic şi a sistemului informaţional. Din anul 1997 Moldova-Belgia-Luxemburg Camera de Comerţ funcţionează în...

Reprezentarea Mediului Grafic în Autocad - Comenzi de Desenare

CURSUL NR. 1 1.1. PREZENTAREA MEDIULUI GRAFIC AutoCAD Autocad - ansamblu de programe de proiectare asistată cu scop general, având instrumente...

Trasarea Poliliniilor

2.1. TRASAREA POLILINIILOR Polilinia – o succesiune de elemente geometrice simple (segmente,arce) tratate de AUTOCAD ca o entitate. Proprietăţile...

Blocuri

Un bloc este format dintr-un ansamblu de entităţi tratate ca o singură entitate. Un bloc definit, poate fi memorat, apelat, trasferat, şi plasat...

Comenzi de Desenare

COMENZI DE DESENARE Comanda: POLYGON POLYGON - permite desenarea poligoanelor regulate cu 3 1024 laturi; -Meniul: DRAW Polygon -Butonul: (din...

Te-ar putea interesa și

Utilizarea aplicației Microsoft Office 2007 - SC Vel Pitar SA

1.Introducere Scopul proiectului Scopul acestui proiect este acela ca studenţii (indirect beneficiarii ) sa înveţe să elaboreze un proiect , sa...

Proiect Baze Date - Access

Bazele de date In orice domeniu de activitate informaţia are o importanta decisiva. Cei care reuşesc in zilele noastre nu mai sunt neapărat cei...

Limbaje de Programare și Baze de Date

1.1 SGBD Definitie1: O baza de date reprezinta o colectie de date stocate pe o partitie a discului dur, pe o banda magnetica, CD-ROM sau o...

Ai nevoie de altceva?