Tutorial Microsoft Access

Imagine preview
(7/10 din 4 voturi)

Acest proiect trateaza Tutorial Microsoft Access.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 69 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Prof.dr. Cira Octavian

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Grafica Computerizata

Cuprins

Capitolul 1 3
INTRODUCERE 3
Lucrarea de faţă este structurată astfel: 3
Capitolul 2 4
NOŢIUNI TEORETICE LEGATE DE BAZE DE DATE 4
2.1. NOŢIUNI PRIVIND SISTEMELE DE GESTIONARE A BAZELOR DE DATE 4
2.2. MICROSOFT ACCESS COMPONENTĂ MICROSOFT OFFICE 5
2.3. INTERFAŢA ŞI MODUL DE LUCRU IN ACCES 2000 6
2.3.1) Lansarea programului 6
2.3.2) Elementele ferestrei Access 6
2.3.3) Crearea unei baze de date 8
2.3.4) Deschiderea unei bazei de date create anterior 9
2.3.5) Redenumirea unei baze de date create anterior 9
2.3.6) Copierea ( mutarea) unei baze de date create anterior 9
2.3.7) Ştergerea unei baze de date create anterior 9
3. OBIECTE ACCES 2000 10
3.1.) Tabele 10
3.1.1) Crearea unei tabele 10
3.1.2) Tipuri de câmpuri într-o tabelă 11
3.1.3) Proprietăţile câmpurilor unei tabele 12
3.1.4) Modificarea şi formatarea unei tabele 13
3.1.5) Sortarea datelor dintr-o tabelă 14
3.1.6) Căutarea datelor 14
3.1.7) Înlocuirea datelor 14
3.1.8) Filtrarea datelor 14
4. CHEIA PRIMARĂ 16
5. RELAŢII 17
5.1) Relaţii între tabele 17
5.2) Stabilirea relaţiilor între tabele 19
5.3) Modificarea relaţiilor existente 19
5.4) Proprietăţile relaţiilor 19
6. INTEROGĂRI 21
6.1) Crearea unei interogări 21
6.2) Tipuri de interogări 23
7. FORMULARE 24
7.1) Crearea unui formular 24
7.2) Proprietăţile formularului 27
7.3) Modificarea aspectului unui formular 27
7.4) Sortarea datelor într-un formular 27
7.5) Găsirea datelor într-un formular 27
7.6) Înlocuirea datelor într-un formular 28
7.7) Filtrarea datelor într-un formular 28
7.8) Copierea formularelor 29
8. RAPOARTE 30
8.1) Crearea unui raport 30
8.2) Secţiunile unui raport 30
8.3) Proprietăţile unui raport 30
8.4) Sortarea şi gruparea datelor dintr-un raport 31
8.5) Editarea rapoartelor 31
9. MACROCOMENZI 33
Capitolul 3 34
TEHNOLOGII WEB FOLOSITE: 34
10.1) Macromedia Dreamweaver MX 34
10.1.1) Standard in privinta uneltelor de design 34
10.1.2) Principalele caracteristici ale Macromedia Dreamweaver 35
10.2. HTML 36
10.2.1) Fundamente HTML 37
10.2.2) TAG-uri 37
10.2.3) Liste 39
10.2.4) Linia orizontalã 39
10.2.5) Simboluri 40
10.2.6) TABELE 41
10.2.7) Frames (cadre) 43
10.2.8) Imaginile în pagina web 45
10.2.9) Fisiere audio 47
10.3.0) Tag-urile applet si object 47
10.4. FLASH 50
10.4.1) Ce este Flash - 50
10.4.2) Avantajele folosirii Flash-ului pe Web. 50
10.4.3) Dezavantaje ale utilizării Flash-ului 51
10.4.4) Îmbinarea graficii cu scriptul 51
10.4.5) Comunicarea dintre Flash şi alte tehnologii 51
Capitolul 4 53
Prezentarea aplicaţiei Web 53
11.1) Descrierea generală a aplicaţiei Web: 53
11.2) Crearea şi pregătirea interfeţei în Photoshop şi 53
Macromedia Flash MX: 53
11.3) Crearea animaţiei Flash: 57
12) Analiza şi proiectarea aplicaţiei 61
12.1) Descrierea meniului: 62
12. 2) Codul sursa al link-urilor: 65
12.3) Codul sursă al fişierului index.html (pagina Home): 65
Concluzii 68
BIBLIOGRAFIE 69

Extras din document

Capitolul 1

INTRODUCERE

Utilizarea sistemului Internet, a programelor de elaborare a produselor Web, a înregistrărilor audio/video, a stocării informaţiilor pe CD-uri, a implementării rezultatelor din domeniul graficii pe calculator, au facut posibilă elaborarea de cursuri online, de software educaţional pentru diverse discipline.

Software educaţional reprezintă orice produs software în orice format (exe sau nu) ce poate fi utilizat pe orice calculator şi care reprezintă un subiect, o temă, un experiment, o lecţie, un curs, etc., fiind o alternativă sau unica soluţie faţă de metodele educaţionale tradiţionale (tabla, creta, etc.).

În cadrul acestei lucrări am realizat un tutorial ACCES, al cărui scop este instruirea unui utilizator obişnuit al calculatorului în activitatea de învăţare a limbajului ACCES. Obiectul principal de studiu este limbajul ACCES, fiecare lecţie prezentând un set de elemente ale limbajului ACCES.

Lucrarea de faţă este structurată astfel:

Capitolul I – Introducere

Capitolul II – Notiuni teoretice legate de baze de date

Capitolul III – Tehnologii Web

Capitolul IV – Prezentarea aplicaţiei

Concluzii

Bibliografie.

Capitolul 2

NOŢIUNI TEORETICE LEGATE

DE BAZE DE DATE

2.1. NOŢIUNI PRIVIND SISTEMELE DE GESTIONARE

A BAZELOR DE DATE

Baza de date reprezintă o colecţie de date organizate, colecţie ce serveşte unui anumit scop.

Prin interpretarea datelor de către un anumit subiect se obţin informaţiile. Informaţiile sunt obţinute în momentul interacţiunii datelor cu un sistem capabil să le interpreteze. Datele au un caracter obiectiv, iar informaţiile au un caracter subiectiv, aceeaşi dată putând fi interpretată diferit de subiecţi diferiţi, ceea ce duce la informaţii diferite.

Un sistem de gestiune a bazelor de date (Database Management System), pe scurt SGBD, reprezintă un sistem software care gestionează o bază de date şi care permite utilizatorului să interacţioneze cu aceasta.

Astfel un SGBD acţionează ca un depozit pentru toate datele şi este responsabil pentru următoarele acţiuni:

- Stocarea datelor;

- Definirea structurilor de date;

- Manipularea datelor;

- Interogarea (extragerea şi prelucrarea) datelor;

- Asigurarea integrităţii datelor;

- Asigurarea unui mecanism de recuperare a datelor;

- Asigurarea unui mecanism de indexare care să permită un acces mai rapid la date;

- Păstrarea securităţii datelor;

- Permiterea accesului concurent la date cu păstrarea consistenţei acestora.

Ceea ce este caracteristic aplicaţiilor bazelor de date, este faptul că accentul este pus în mod deosebit pe operaţiile de memorare şi regăsire asupra unui volum mare de date şi mai puţin pe operaţiile de prelucrare a datelor. Astfel principala operaţie care apare în orice aplicaţie de baze de date, este cea de regăsire a datelor în scopul obţinerii de informaţii din baza de date. Se poate spune că baza de date este creată pentru a fi interogată.

Alături de operaţiile de regăsire, mai apar operaţii de memorare a datelor, de introducere de noi date, operaţii de ştergere a datelor devenite inutile sau operaţii de actualizare a datelor deja existente.

2.2. MICROSOFT ACCESS COMPONENTĂ

MICROSOFT OFFICE

Indiferent de domeniul de activitate, bazele de date reprezintă un suport indispensabil al sistemelor informatice. S-a constatat că rezultatele cercetării în domeniul bazelor de date au avut un impact major asupra întregii activităţi economice şi sociale, modificând esenţial modul de operare al organizaţiilor. Astfel, bazele de date, prin evoluţia lor, au determinat progrese fundamentale în sistemele de comunicaţii, transport şi logistică, gestiunea financiară, aplicaţii civile şi din domeniul apărării.

Bazele de date constituie structuri ale informaţiei, accesibile cu ajutorul calculatorului, care oferă avantajul stocării unei cantităţi mari de date, date care pot fi cu uşurinţă accesate de mai mulţi utilizatori.

Pe măsură ce volumul de date a crescut, modelele iniţiale pentru proiectarea şi gestionarea informaţiei nu au mai fost suficiente şi locul acestora a fost luat de modelul relaţional. Uşurinţa cu care se pot reprezenta diferite aspecte ale lumii reale, înconjurătoare, l-au făcut cel mai popular model de baze de date, fiind foarte răspândit şi în prezent.

Dar documentele complexe, care includ date compuse, imagini şi sunete, aplicaţiile software de mare amploare, nu au mai putut fi reprezentate relaţional, determinând astfel apariţia modelului orientat obiect.

Combinarea tehnologiei bazelor de date relaţionale cu cea a programării orientate obiect a dus la apariţia conceptului de model relaţional orientat obiect.

Din această categorie face parte şi produsul Microsoft Access al firmei Microsoft şi constituie un instrument simplu şi eficace în implementarea şi exploatarea unei baze de date. Făcând parte din pachetul Microsoft Office, Access permite comunicarea cu celelalte programe ale pachetului (Word, Excel, PowerPoint) şi de asemenea oferă posibilitatea comunicării directe cu serviciul Internet. De asemenea, programul permite accesarea informaţiilor din baza de date şi prin intermediul limbajului SQL.

Microsoft Access reprezintă un program complex de gestiune a bazelor de date relaţionale sub sistemul de operare Windows şi face parte din pachetul de programe Microsoft Office.

2.3. INTERFAŢA ŞI MODUL DE LUCRU IN ACCES 2000

2.3.1) Lansarea programului

Programul se lansează ca orice program din pachetul Microsoft Office, prin parcurgerea următorilor paşi:

- din meniul Start se alege opţiunea Programs

- din meniul Programs se alege Microsoft Access.

La lansarea programului este afişată următoarea fereastră

Fisiere in arhiva (1):

  • Tutorial Microsoft Access.doc

Alte informatii

proiectul a fost prezentat in cadrul facultatii Aurel Vlaicu Arad. nota obtinuta a fost maxima.